Liepos 16 d. vyks Paskirtojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo ingresas (tiesiogiai transliuos LRT Kultūros kanalas)
 
 

Šių metų liepos 16 d., 15.00 val. Kristaus Karaliaus katedroje vyks naujojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo ingresas.* Kviečiame dalyvauti iškilmėse.

„Mieli Panevėžio vyskupijos tikintieji – broliai ir seserys, kunigai ir vienuoliai Kristuje. Šių metų gegužės 20 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus mane paskyrė naujuoju Panevėžio vyskupu. Džiaugiuosi ir dėkoju Viešpačiui už Jus, kuriuos Jis man paskyrė drauge augti ir eiti tikėjimo keliu!“ – rašo brolis pranciškonas vysk. Linas Vodopjanovas OFM.

L. Vodopjanovas dvasinį kelią pasirinko vos baigęs vidurinę mokyklą Nidoje – įstojo į Mažesniųjų brolių vienuolyną Kretingoje. 1992–1993 metais jis atliko noviciatą Kenebunkporte, Meine (JAV), 1993 metais davė pirmuosius pranciškonų įžadus. Nuo 1993 iki 1995 metų L. Vodopjanovas mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete. 1995–2000 metais studijavo Italijoje, gavo teologijos bakalauro laipsnį. 1996 metais jis davė amžinuosius įžadus, pasirinkdamas vienuolinį Lino vardą, 2000 metais pašventintas kunigu, inkardinuotas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijoje. L. Vodopjanovas yra dirbęs Kretingos parapijos vikaru, vėliau – klebonu, Šiaulių Kryžių Kalno vienuolyno gvardijonu, ėjo noviciato magistro pareigas, buvo išrinktas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos viceministru. 2012 metais jis buvo paskirtas Telšių vyskupijos vyskupu augzilijaru ir generalvikaru.

Po paskyrimo vyskupu, brolį Liną kalbino Bernardinai.lt žurnalistė Monika Midverytė.

* Ingresas – Lot. ingressus – įėjimas, iškilmingas vyskupo pareigų užėmimas vyskupijoje.

Apie vienuolius pranciškonus – Mažesniųjų brolių ordiną

Šv. Pranciškaus Asyžiečio (1181–1226) įkurtas Mažesniųjų brolių ordinas (lot. Ordo Fratrum Minorum, sutrumpintai OFM) plačiau žinomas pranciškonų vardu. Pranciškonų ordinas yra Katalikų Bažnyčiai priklausanti vienuolių brolija, Lietuvoje įsikūrusi dar XV amžiuje, kai juos į Vilnių pasikvietė Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis. Čia atvykę pranciškonai šalia įprasto maldingumo ėmėsi tarnauti vargšams ir visiems Lietuvos žmonėms.
Iškentėję sovietinę priespaudą ir Vakaruose išgyvenę broliai šalies nepriklausomybės pradžioje atkūrė tarpusavio ryšius, sulaukė naujų pašaukimų ir tęsia bemaž septynis šimtmečius nenutrūkstančią pranciškoniškojo gyvenimo tradiciją bei rašo naują savo istorijos Lietuvoje skyrių.

Vykdydami savo misiją Lietuvoje, broliai pranciškonai drąsiai bendrauja su visuomene, padeda sunkumų užkluptiems žmonėmis. Jie tapo plačiai žinomi šių globojamų projektų dėka: br. Astijaus Kungio televizijos laida „Atverk duris“, Šv. Pranciškaus onkologijos centras ir „Vilties bėgimas“ Klaipėdoje, Pranciškonų gimnazija Kretingoje, naujienų portalas Bernardinai.lt, ilgametė dvasinė pagalba nuteistiesiems iki gyvos galvos Lukiškių kalėjime.

Lietuvos Šv. Kazimiero provincijoje tarnauja per keturiasdešimt mažesniųjų brolių pranciškonų, veikia aštuoni vienuolynai: Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino, Kauno Šv. Jurgio, Kryžių kalno, Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio, Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai, Klaipėdos Šv. Pranciškaus, Kennebunkporto Šv. Antano (JAV) ir Prisikėlimo (Kanada).

Daugiau informacijos teiraukitės Panevėžio vyskupijos kurijoje
Upytės g. 3
Panevėžys, LT–35248
Raštinės tel. +370 45 43 51 56
El. paštas:
pkurija@takas.lt

Simonas Kiela
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos komunikacijos koordinatorius
Telefonas +370 674 66448
El. paštas info@ofm.lt
www.ofm.lt | https://www.facebook.com/ofm.lt  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt