Lietuvos broliai ir seserys vienuoliai Kretingoje užbaigs Pašvęstojo gyvenimo metus
 
 

2016 sausio 19d.
Pranešimas žiniasklaidai

Š. m. sausio 23 dieną Kretingoje įvyks paskutinė bendra šventė, skirta Pašvęstojo gyvenimo metams pažymėti. Joje dalyvaus atstovai iš daugelio Lietuvoje veikiančių vyrų ir moterų vienuolijų. Į šventę kviečiami ir visi norintieji dalyvauti.

„Šeštadienio renginys Kretingoje simboliškai užbaigs vienuoliams skirtus metus. Popiežiaus Pranciškaus paraginti, visus metus bandėme iš arčiau parodyti mūsų, vienuolių, gyvenimą bei betarpiškai susitikti įvairius žmones. Todėl ir šį šeštadienį vėl nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvos žmones susitikti“, – sakė vienas šventės iniciatorių, vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Pasak vysk. Lino Vodopjanovo, praeitais metais, minint vienuoliams skirtus metus, buvo suorganizuota išties daug veiklų: surengtas vienuolių simpoziumas, atvirų durų dienos, buvo rengiamos įvairios paskaitos, seminarai, Vienuolių palapinių šventė Vilniaus Bernardinų sode ir kt.

Paskutinis renginys įvyks sausio 23 dieną, šeštadienį, Kretingos kultūros centre, J. Pabrėžos g. 1. Planuojama, kad šiame renginyje dalyvaus atstovai iš 35 vienuolynų: pranciškonai, saleziečiai, benediktinės, širdietės ir kiti.

„Pirmoje dienos pusėje visos veiklos labiau skirtos vienuoliams, tačiau antrojoje dalyje, kuri prasidės iškart po pietų, mielai laukiame visų pasauliečių, kurie norėtų prisijungti ir kartu su mumis švęsti“, – sakė vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Pasak vysk. Lino Vodopjanovo OFM, 14 val. kartu su vienuoliais bus galima dalyvauti džiugiame šlovinime, vėliau išklausyti T. Sandro Overend Regillo OFM paskaitos apie visuotinį pašaukimą gailestingumui bei įvairių liudijimų. Šventės pabaigoje bus aukojamos Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, Vilniaus g. 2.

Numatoma 2016 m. sausio 23 dienos programa:

VEIKLA KRETINGOS KULTŪROS CENTRE, J. PABRĖŽOS G. 1

14:00 val. DŽIUGUS ŠLOVINIMAS kartu su susirinkusiais svečiais. Vysk. Lino Vodopjanovo OFM kreipimasis
14:30 val. DIENINĖ LITURGINĖ VALANDA kartu su vienuoliais
15:00 val. PASKAITA „PAŠAUKTI GAILESTINGUMUI“. Pranešėjas – T. Sandro Overend Regillo OFM
15:45 – 16:15 val. PERTRAUKA
16:15 val. DŽIUGUS ŠLOVINIMAS IR VAKARINĖ LITURGINĖ VALANDA.
16:30 – 17.30 val. PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METŲ APŽVALGA IR LIUDIJIMAI

VEIKLA KRETINGOS VIEŠPATIES APREIŠKIMO ŠVČ. M. MARIJAI BAŽNYČIOJE, VILNIAUS G. 2:

17:45 val. GAILESTINGUMO VALANDA
18:00 val. ŠV. MIŠIOS

Apie Dievui pašvęstąjį gyvenimą

Popiežius Pranciškus paskelbė, kad 2015 m. skirti Pašvęstajam gyvenimui. Pašvęstasis gyvenimas – tai gyvenimas vyrų ir moterų, kurie stengiasi gyventi panašiai, kaip gyveno žemėje pats Jėzus Kristus. O jis buvo skaistus, neturtingas ir klusnus. Jėzus pats pasirenka ir pašaukia, dovanodamas pašauktiesiems galimybę būti visiškai atsidavus jam kaip Sužadėtiniui.

Pašvęstajam gyvenimui būdingos įvairios formos. Tai vidinį gyvenimą su darbu derinantys, uždarą maldos ir kontempliacijos gyvenimą gyvenantys ar apaštalaujantys vienuoliai; taip pat tie, kurie pasirinko sekti Kristų nepasitraukę iš pasaulio ir be bendruomeninio gyvenimo. Pastarieji liudija Kristų darbovietėse, mokyklose, parlamente, parduotuvėse, daugiabučiuose – t.y., visur ten, kur yra žmogus. Taip jie pripildo visuomenę Kristaus šviesa, keičia pasaulį iš vidaus.

Daugiau informacijos:
Pašvęstojo gyvenimo metų organizacinės komandos koordinatorė
Sesė Viktorija CC
mob. +370 686 38254
el. paštas: info@vienuolijusvente.lt
https://www.facebook.com/vienuoliai?ref=hl
www.vitaconsecrata.lt

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt