Jono Pauliaus II jaunimui dovanotas kryžius – ir Lietuvoje
 
 

Šeštadienį ateitininkai perima Pasaulio jaunimo kryžių iš Baltarusijos jaunimo

Šį šeštadienį Lietuvos–Baltarusijos pasienyje, Šalčininkų poste, Ateitininkų federacijos nariai perima iš baltarusių kryžių, kurį šventasis Jonas Paulius II dovanojo pasaulio jaunimui. Prie atkeliavusio Pasaulio jaunimo dienų kryžiaus ir Marijos ikonos Lietuvoje pirmieji melsis ateitininkai, Vilniuje liepos 12–13 dienomis švenčiantys 25-erių metų ateitininkijos atkūrimo Lietuvoje sukaktį.

Ateitininkų federacijos pirmininkė Rozvita Vareikienė sako: „Didelis džiaugsmas, kad jaunimui dovanotas kryžius Lietuvoje pirmiausiai atkeliauja į atgimusios ateitininkijos jubiliejų. Tikiu, kad šis prisilietimas prie kryžiaus, kurį nešė ir prie kurio meldėsi milijonai jaunų žmonių visame pasaulyje, bus paskatinimas ateitininkams drąsiai eiti į pasaulį įgyvendinant savo šūkį „Visa atnaujinti Kristuje“.

Šventasis popiežius Jonas Paulius II pasaulio jaunimui 1984 metais padovanojo šį tikėjimo ženklą sakydamas: „Neškite jį per pasaulį kaip Kristaus meilės žmonijai simbolį ir kiekvienam skelbkite, kad tik Kristaus mirtyje ir prisikėlime mes galime rasti išgelbėjimą ir atpirkimą“.

Jaunimo dienų kryžius yra aplankęs daugelį šalių visame pasaulyje. Jis iš rankų į rankas pasiekė Pasaulio jaunimo dienas Paryžiuje (1997), Romoje (2000), Toronte (2002), Kelne (2005), Sidnėjuje (2008), Rio de Žaneire (2013). Dabar, prieš Pasaulio Jaunimo dienas Krokuvoje 2016 m., kryžius keliauja Rytų Europos regione, kuris ypatingai rūpėjo popiežiui Jonui Pauliui II.

Prie šio kryžiaus prisilietę žmonės liudija, kad kryžius yra nenusakomas malonės šaltinis, jame atrandama paguoda ir ramybė. Daugybę jaunų žmonių sujaudina Dievo gailestingumas ir jie įgyja drąsos pasikrikštyti ar atlikti išpažintį. Kryžiaus papėdėje kai kurie jauni žmonės atpažino pašaukimą į kunigystę ar pašvęstąjį gyvenimą ir Dievui pasakė „Taip“.

Tikintieji įvairiose Lietuvos vyskupijose kviečiami pasitikti šį ypatingą ženklą, melstis prie kryžiaus, ar tiesiog žvelgti į jį ir apmąstyti jo prasmę. Liepos 12 d. apie 22-23 val. Vilniaus Arkikatedroje maldai prie kryžiaus susiburs ateitininkai, sekmadienį iki vakaro kryžius liks Arkikatedroje. Liepos 14-15 dienomis prie keliaujančio simbolio melsis Kaišiadorių vyskupijos jaunimas, liepos 16-17 dienomis prie Kryžiaus bursis Vilniaus arkivyskupijos tikintieji, po to – Panevėžio vyskupijos jaunimas. Vėliau kryžius keliaus į Kauno arkivyskupiją, Telšių ir Šaulių vyskupijas ir bus perduotas Latvijos jaunimui.

Ateitininkai, Lietuvoje 1910-aisiais įsteigta jaunimo organizacija, okupacijos metais veikusi išeivijoje, 1989 m. vėl buvo atkurta Lietuvoje dr. Vinco Rastenio, Juozo Polikaičio ir kitų pastangomis. Organizacija, kuri vienija keletą tūkstančių narių Lietuvoje ir išeivijoje, vadovaujasi katalikiškumo, inteligentiškumo, tautiškumo, visuomeniškumo ir šeimyniškumo principais.

Ateitininkų federacijos informacija

 

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt