Lietuvos grigališkojo choralo judėjimui – 25 metai
 
 

VILNIAUS ŠV. KAZIMIERO GRIGALIŠKOJO CHORALO STUDIJA
SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

Pranešimas spaudai, 2014-05-20

Grigališkasis choras „Schola Gregoriana Vilnensis“ (vad. Dainius Juozėnas) šiemet mini savo kūrybinės veiklos 25-metį. Ta proga 2014 m. gegužės 24 d., šeštadienį, 18.30 val. Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje choras rengia jubiliejinį koncertą, kuriame atliks ne tik gražiausias grigališkojo choralo giesmes, bet ir specialiai jubiliejui sukurto Dainos Liučijos Adamkevičiūtės kūrinio „Ave maris stella“ pasaulinę premjerą.

Pirmasis atsikūrusioje nepriklausomoje Lietuvoje grigališkojo choralo choras susibūrė 1989 metais netrukus po to, kai tikintiesiems buvo grąžinta Vilniaus arkikatedra bazilika. Pradžioje choro branduolį sudarė 7 jauni vyrai, kurie pasiryžo Lietuvoje atgaivinti šį pamirštą unikalų Vakarų krikščioniškojo pasaulio muzikinį paveldą – grigališkąjį choralą. Liturginio giedojimo paslapčių jie sėmėsi Prancūzijoje esančio Solemo (Solesmes) šv. Petro benediktinų vienuolyne, kuris laikomas vienu svarbiausių Europos grigališkojo choralo puoselėjimo ir tyrinėjimo centrų. Po kelerių metų (1992) suburta Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija vienijo apie 40 jau mišraus choro aktyvių giesmininkų. Didžiulį susidomėjimą grigališkuoju choralu anuomet (paskutiniuoju XX a. dešimtmečiu) rodė Vilniaus arkikatedros choro entuziastų organizuotos Grigališkojo choralo savaitės, kuriose dėstė žymiausi Europos choralo autoritetai, jos sutraukdavo iki 150 jaunų dalyvių. Choras iki šiol rengia vasaros kursus – keliaujančios grigališkojo choralo vasaros akademijos vyko Kretingoje, Kražiuose, Pažaislyje, Solemo vienuolyne, dabar jau keleri metai rengiamos Marijampolėje. Jau ketvirtį amžiaus choras nenutrūkstamai gieda kiekvieno sekmadienio paskutinėse vakaro mišiose Vilniaus arkikatedroje, koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, yra aktyvus Lietuvos kultūrinio ir Bažnyčios gyvenimo dalyvis.

Koncerte chorui „Schola GregorianaVilnensis“ diriguos garsus grigališkojo choralo autoritetas iš Italijos – profesorius Antonino Albarosa. Choralo legendos benediktino Eugène Cardine OSB mokinys, jis studijavo klasikinę filologiją, muzikinę paleografiją. Daugelį metų dėstė grigališkąjį choralą Popiežiškajame sakralinės muzikos institute Romoje (Pontificio Istituto di Musica Sacra), muzikos paleografiją ir semiologiją Udinės universitete, taip pat Parmos, Bolonijos ir Mesinos universitetuose. Vienas Tarptautinės grigališkojo choralo studijų asociacijos (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano – AISCGre) įkūrėjų, jos garbės prezidentas, Italijos skyriaus pirmininkas. Daugelio mokslinių publikacijų autorius, vadovauja choralo kursams Europoje, Lotynų Amerikoje, Azijoje. Grigališkojo choro „Mediae Aetatis Sodalicium“ vadovas. 2008 m. Šv. Tėvas prof. Antonino Albarosai suteikė Popiežiškojo sakralinės muzikos instituto garbės mokslų daktaro vardą. Prof. A. Albarosa Lietuvoje diriguos jau nebe pirmą kartą – jis vadovavo 2012 metų Grigališkojo choralo savaitei Marijampolėje, su jos dalyviais surengė baigiamąjį koncertą.

Koncerte nuskambės ir specialiai jubiliejui sukurtas kūrinys – Dainos Liučijos Adamkevičiūtės pasaulinė premjera „Ave maris stella“. Ilgametė choro vadovė D. L. Adamkevičiūtė baigė kompoziciją ir dainavimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, taip pat muzikinio teatro režisūros magistro studijas Vienos muzikos ir dailiųjų menų universitete. Šiuo metu Irane gyvenanti menininkė režisuoja operas, daug dėmesio skiria projektams, susijusiems su Viduramžių muzika. Naujasis kūrinys, inspiruotas grigališkojo himno „Ave maris stella“ („Sveika, jūrų žvaigžde“) sukurtas choralo himno eilutėms kaitaliojantis su pučiamųjų ansamblio atliekamais intarpais – pagal vadinamąją alternatim praktiką. Kūrinį drauge su choru atliks Kristupo medinių pučiamųjų kvintetas: Giedrius Gelgotas (fleita), Ugnius Dičiūnas (obojus), Andrius Žiūra (klarnetas), Andrius Puplauskis (fagotas), Paulius Lukauskas (valtorna).

Koncertą ves prof. Jonas Bruveris.

Koncertas įvyks 2014 m. gegužės 24 d., šeštadienį, 18.30 val. Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6). Jį rengia Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija, remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kariuomenės ordinariatas ir Vilniaus arkikatedra bazilika. Įėjimas nemokamas.

Valdybos pirmininkas Dainius Juozėnas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt