Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“ – ir Lietuvoje
 
 

Popiežius Pranciškus kviečia tikinčiuosius šį penktadienį ir šeštadienį išgyventi susitaikymo laiką, pavadintą „24 valandos Viešpačiui“. Šis ypatingas laikas bus švenčiamas bažnyčiose Romoje, daugelyje vyskupijų visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje.

Maldai, išpažinčiai ar pokalbiui su kunigu laukiama žmonių, trokštančių įveikti tamsą. Ypač kviečiami sugrįžti tie, kurie jaučiasi nutolę, tačiau ieško Dievo ir dvasingumo. Bažnyčiose tikinčiųjų net ir naktį lauks kunigai, vyks tyli malda.

Lietuvoje norintys patirti Dievo gailestingumą bus laukiami nuo penktadienio 18.30 val. Vilniaus arkikatedroje, 18 val. Kauno arkikatedroje ir Telšių katedroje, 17 val. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje. Šios šventovės bus atviros visą parą iki šeštadienio vakaro. Panevėžio katedra tikinčiųjų lauks abi dienas nuo 9 iki 21 val.; Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilika – penktadienį 18-20 val. ir šeštadienį 11-18 val.

Detali informacija apie visas iniciatyvos bažnyčias Lietuvoje – http://www.katalikai.lt/index.php?id=7&nid=10418 .

Penktadienį daugelyje bažnyčių susitaikymo laikas prasidės šv. Mišiomis, kurioms vadovaus vietos vyskupai. Vilniaus arkikatedroje 18.30 val. šv. Mišias aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Šeštadienio vakarą, kai popiežius Pranciškus Romoje vadovaus baigiamajai maldai, iniciatyvoje dalyvaujančiose Lietuvos bažnyčiose tuo pat metu bus aukojamos šv. Mišios.

„Dievas niekada nepavargsta ir nepaliauja mums atleisti. Tai mes pavargstame prašyti jo atleidimo. Niekada nepavarkime!“ – ragina popiežius Pranciškus. Pasak jo, Bažnyčia visų pirma turi būti gailestingumo namai, kur kiekvienas gali pajusti Dievo meilę ir atleidimo džiaugsmą. Popiežius tikisi, kad ši Gavėnios iniciatyva išaugs į tradiciją kasmet ketvirtąjį Gavėnios sekmadienį pasitikti Susitaikymo sakramentu.

Ruošiantis šv. Velykoms, susitaikymo pamaldas, kuriose tikintieji kviečiami atlikti išpažintį, įvairiu metu organizuoja daugelis Lietuvos bažnyčių.

Dėl papildomos informacijos ar reikalingų pašnekovų prašome kreiptis:

Živilė Šeporaitytė
Komunikacijos koordinatorė
Vilniaus arkivyskupijos kurija
Mob. tel. 8 646 67 844
Tel. 8 5 268 59 48
El. p. komunikacija@vilnensis.lt  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt