Arkivyskupas S. Tamkevičius kviečia padėti šeimoms
 
 

Šiandien startuoja nauja Lietuvos „Carito“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama pagalbos Šeimoms socialinė akcija „Įžiebkime viltį kartu“. Jos globėjas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kviečia visus prisidėti prie šios akcijos.

Visą akcijos laikotarpį bažnyčiose, „Carito“ skyriuose, parapijose žmonės bus raginami aukoti pagalbai šeimoms trumpaisiais numeriais 1406 (auka 5 litai) ir 1407 (auka 10 litų) arba įsigyjant specialią velykinę „Carito“ žvakelę.

„Tai didysis Šv. Velykų iššūkis, kuris kviečia visus įsijungti į tą didelį meilės žygį“, - sakė arkivyskupas S. Tamkevičius.

Iš karto po Šv. Velykų, balandžio 22 d., per nacionalinę televiziją LRT vyks pagalbos šeimoms koncertas, kuriame, šiais metais atsikūrimo 25-metį minintis „Caritas“, kaip Lietuvos Katalikų Bažnyčios pagrindinė institucija, vykdanti socialinę ir karitatyvinę Bažnyčios misiją, kvies visus tikinčiuosius ir geros valios žmonės atjausti šeimų vargą, skausmą, nepriteklių.

„Kviečiame visus Gavėnios laikotarpiu pagalvoti apie šalia esančias nepriteklių kamuojamas šeimas, vaikus, tuos, kuriems šiuo metu yra sunku išgyventi. Aukodami trumpaisiais numeriais Jūs tampate gėrio nešėjais viltį praradusiems. Šv. Velykų prisikėlimas tegu prabunda visų mūsų širdyse“, - dalyvauti akcijoje ragino Lietuvos „Carito“ generalinė direktorė Janina Kukauskienė.

„Caritas“ ragina visus norinčius prisidėti prie pagalbos šeimoms akcijos kviečiame akcijos žvakeles platinti savo darbovietėse ar bendruomenėse. Simbolinė akcijos žvakelė yra puiki velykinė dovana, kurios dėka bus padėta Lietuvos šeimoms.

Aukoti trumpaisiais numeriais 1406 (auka 5 litų) ir 1407 (auka 10 litų) bus galima iki pat akcijos „Įžiebkime viltį kartu“ pabaigos t.y. balandžio 30 dienos. Prisidėti prie akcijos galima ir aukojant internetu www.caritas.lt.

Daugiau informacijos galite pasiteirauti telefonu 8 37 20 54 27 arba el. paštu caritas@lcn.lt

Lietuvos Carito informacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt