Piligriminis žygis į Kryžių kalną minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Sekminių Mišiose
LVK posėdis (2024 m. gegužės 14–16 d.)
SINODINIS KELIAS LIETUVOJE. Paskelbtas ANTROJO ETAPO ĮŽVALGŲ APIBENDRINIMAS
Caritas iš arčiau: pokalbis su ilgus metus parapijos vaikų gerovei tarnaujančia Elena Antanavičiene
Gegužės 13-oji Šiluvoje: apmąstant gyvybės ir motinystės šventumą
Palaimintojo Mykolo Giedraičio gimimo 600 metų sukaktis – 2025 metais
Vyskupo Jono IVANAUSKO homilija, minint pal. Mykolą Giedraitį Videniškiuose
Nuncijaus arkivyskupo Petar Antun RAJIČ homilija, baigiant tarnystę Baltijos šalyse
Nauja internetinė svetainė, skirta Palaimintajam Mykolui Giedraičiui
Klaipėdoje Dievo garbei dedikuota Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia ir naujai įrengtas altorius
Užbaigiant simpoziumą Kaune – pašvęstųjų maldos liudijimas arkikatedroje bazilikoje
Gegužės 5 d. Vilniaus arkikatedroje nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič vadovaus šv. Mišioms, baigdamas tarnystę Baltijos šalyse
Balandžio 20 d. Vilniaus arkikatedroje arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas suteiks kunigystės šventimus keturiems arkivyskupijos diakonams
Lietuvos vyskupų laiškas, kviečiantis į rinkimus
Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Petaro Antuno RAJIČIAUS homilija Padėkos šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje
Prasidedant Lietuvos Carito paramos Ukrainai akcijai – jautri Volodymyro iš Ukrainos Carito padėka
III Velykų sekmadienis – su padėka už apaštališkojo nuncijaus misiją Lietuvoje bei rinkliava broliams ir seserims Ukrainoje
Balandžio 13-oji Šiluvoje – su katecheze maldos tema šiais Maldos metais bei artėjant 2025 m. Jubiliejui
Vilniuje įamžintas kunigo Alfonso Lipniūno atminimas
Šį sekmadienį visose Lietuvos bažnyčiose bus renkama rinkliava Ukrainai
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija išlydint į Tėvo namus seserį Nijolę Sadūnaitę
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Dievo Gailestingumo šventovėje
Palydint AA ses. Nijolę SADŪNAITĘ: vietoje gėlių – auka Carito valgyklai ar stokojančiai šeimai
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija šv. Velykų sekmadienį
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Velyknakčio Mišiose
Vyskupo Dariaus TRIJONIO homilija Kristaus Kančios pamaldose
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO pamokslas Paskutinės Vakarienės Mišiose
Penktadienį pradedame melstis Dievo Gailestingumo devyndienį
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Krizmos Mišiose Kauno arkikatedroje
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Krizmos Mišiose
Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) pareiškimas dėl artėjančių Europos Parlamento rinkimų Už atsakingą balsavimą rinkimuose puoselėjant krikščioniškąsias vertybes ir Europos projektą
PER DIDŽIĄJĄ SAVAITĘ – LINK ŠVENTŲJŲ VELYKŲ. Visi kviečiami būti šios tikėjimo kelionės bendrakeleiviais!
LVK posėdis (2024 m. kovo 14-15 d.)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Kovo 11-osios proga
Padėkos šv. Mišios Kauno arkikatedroje su jaunaisiais Tėvynės laisvės kūrėjais
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO sveikinimo žodis Kovo 11-osios proga: drąsos, nebijokime!
Arkivysk. Petar Antun RAJIČ pamokslas Šv. Kazimiero atlaiduose
Kaune vyko metinė Lietuvos šeimų centrų konferencija „Šeima – nuo realybės link siekiamybės“
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija šv. Mišiose už taiką ir sinodą šv. Kazimiero ataidų metu
Vilniuje paminėta Maldos už lietuvius pasaulyje diena
Arkivyskupo Liongino VIRBALO pamokslas Vilniaus katedroje meldžiantis už pasaulio lietuvius
Alytuje praūžė Jaunimo sielovados forumas
Vilniuje – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero atlaidų savaitė
Vyskupų laiškas Maldos už lietuvius pasaulyje dienai
Europos Caritas ragina nemažinti paramos Ukrainai: pagalbos reikia milijonams
Po vienu stogu – 4 karo pabėgėlių kartos: kaip promočiutė Nadia tapo Carito savanore
Karitiečių įvertinimas – pasitikėjimo išraiška visam Caritui, prieš 35 m. atkurtam Lietuvoje
Valstybės atkūrimo šventėje – padėka Dievui su Kauno miesto gyventojais bei kariuomene
Vasario 16-osios Mišių už Tėvynę homilija, sakyta arkivyskupo Gintaro GRUŠO
Vasario 16-ąją – garbingi valstybiniai apdovanojimai Carito žmonėms
Vasario 13-oji Šiluvoje – keliaujant į Gavėnią ir Valstybės atkūrimo šventę
Prezidentas G. Nausėda neabejoja Šiluvos šventovės svarba Lietuvai
Esame tiek civilizuoti, kiek suprantame prekybos žmonėmis problemą: Carito renginio atgarsiai
Minint prekybos žmonėmis aukas – Carito kvietimas pažvelgtį į moderniąją vergiją
Reaguojant į žurnalistinį tyrimą „Neleisk mūsų gundyti“
Caritas: Nuo 15-os išnaudotos lietuvės gelbėjimo istorija – grėsė 8 metai nelaisvės
Sinodinis vyskupų susitikimas Telšiuose
Atsinaujinimo diena Kaune – apie viltį Jėzuje ir mokinystę šių dienų iššūkiuose
Telšių vyskupijos kurijos informuoja: Dėl klaidinančios informacijos apie Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS pamokslas pal. Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjime Marijampolės bazilikoje
Marijampolėje vyko palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginis minėjmas
Vyskupas Algirdas JUREVIČIUS. „Pamąstymai dėl Fiducia supplicans“
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje minint 1863 m. sukilimo 160-ąsias metines
Kaišiadorių katedroje lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas
Kauno krikščioniškos bendruomenės ekumeninėje maldoje: apmąstant evangelinį gailestingumo žvilgsnį į kitą
LVK plenarinis posėdis (2024 m. sausio 16 d.)
Šiauliuose vyko vyskupijos Šeimų šventė „Plačiai atverkite Kristui duris“ (fotoreportažas)
Apaštalinio Nuncijaus arkivyskupo dr. Petar Antun RAJIČ homilija Šeimų šventėje Šiauliuose
Sausio 13-osios malda Šiluvoje stiprinant patikėjimą, jog Dievas niekada neapleidžia
Kaune vyko Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacijos susitikimas
Pristatyta Patyrusių išnaudojimą Vilniaus arkivyskupijoje išklausymo tarnystė
Į 2024-uosius – su mintimis apie pilnatvišką laiką, kalbėjimą bei susikalbėjimą, apie apgintą tikėjimą ir dorybes
Būti vargstančiųjų balsu ar atsisakyti šios Carito misijos, nes „geri darbai daromi tyliai“?
Žemaičių Kalvarijoje melsta apsaugos nuo drakono
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ žodis Šventosios Šeimos sekmadieniui
Kalėdų iškilmės Kauno arkikatedroje garbinant Dievą, įžengusį į mūsų tarpą
Vyskupo Dariaus TRIJONIO homilija šv. Kalėdų rytą
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Piemenėlių šv. Mišiose
Kalėdų naktis Kauno arkikatedroje garbinant Dievą, įžengusį į mūsų tarpą
Šventos Kalėdos – mums duodamas Viešpaties ženklas
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS apie deklaraciją „Fiducia supplicans dėl palaiminimų pastoracinės reikšmės“
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO žodis Adventui – pilnatvės ir prasmės ilgesio laikui
Vargstantieji – sinodinės Bažnyčios centre
Vyskupo Jono BORUTOS SJ mirties metinių minėjimas Telšiuose
Šiluva tapo šventiniu miesteliu ir kviečia apsilankyti
Marijos diena Šiluvoje priminė: Dievas visada laukia žmogaus
PASKELBTA LT: Vyskupų sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos pirmosios sesijos (2023 m. spalio 4–29 d.) apibendrinamoji ataskaita SINODINĖ BAŽNYČIA MISIJOJE
Vilniuje paminėtas šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 30-metis
Kard. Stanisław Dziwisz vaizdo sveikinimas prisimenant Šv. Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje
Vilniuje paminėtas Dievo tarnas Vincentas Borisevičius
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija minint šv. Jono Pauliaus II vizito 30-metį
Caritas ir „Maxima“ kvies prisidėti prie gerumo darbų
Oficialu: Lietuvoje pradeda veikti Jaunasis Caritas!
LVK plenarinis posėdis (2023 m. lapkričio 20–22 d.)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Aušros Vartų atlaiduose
Nemokamos teisinės konsultacijos – Lietuvos advokatūros ir Carito dovana prieš šventes (prasidėjo registracija)
Į kelionę po Lietuvą Caritas išlydi 80 tūkst. gerumo žvakelių
Arkivysk. Gintaro GRUŠO homilija Aušros Vartų atlaiduose, meldžiantis už kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt