Popiežiaus žinia Ukrainos graikų katalikams minint Lvovo pseudo-sinodo metines
Šventojo Sosto diplomatas: įsiskolinimas lemiamas ir neatsakingo skolinimo
Tezė prioras audiencijoje pas Popiežių Pranciškų
Popiežiaus užuojauta žuvusių katedros statytojų artimiesiems
Prasidėjo popiežiaus Gavėnios rekolekcijos
Išleistas 2016 m. Popiežiškasis žinynas ir naujas Bažnyčios statistikos metraštis
Popiežius sekmadienio vidudienį: Tėvas visada mūsų laukia
Popiežiaus telegrama po teroro akto Jemene ir keturių vienuolių žūties
Nuodėmklausiai - Dievo gailestingumo įrankiai
Pranciškus: Nepražiūrėkime praeinančio Viešpaties
Popiežius Pranciškus: teisė būtina, bet tik dorybė garantuos gėrio pasirinkimą
Ataka Jemene. Tarp žuvusiųjų keturios Motinos Teresės seserys
Pranciškus: Jei širdis atvira, ji gali priimti Dievo gailestingumą
Įsigaliojo Šventojo Sosto ir Rytų Timoro tarpusavio sutartis
Bendroji trečiadienio audiencija. Gailestingumas ir pataisymas
Popiežiaus pasiūlyta tema: katalikai pasauliečiai ir jų vaidmuo politikoje
„Paspausk ir melskis“: nauja apaštalavimo maldos programėlė
Oskarų laimėtojas „Spotlight“ apie išnaudojimus – filmas visiems
Popiežius palaimino „Europos taikos ir vienybės žibintą“
Popiežius: Atleiskime – ir mums bus atleista
Popiežius Etiopijos patriarchui: pradėkime naują draugystės laikotarpį
Popiežius: Dievas nebaudžia nelaimėmis
T. R. Cantalamessa Gavėnios katechezė. Apie Dievo žodžio gyvumą ir galią
Popiežius: Visos valstybės tepadeda pabėgėliams
Pranciškus: padarykite artimo meilės darbą
Kanados vyskupai pasmerkė siūlymą įteisinti pagalbą mirti
Kard. D. Wuerl. Žodis „diskriminacija“ tapo nauju ginklu
Kard. Müller: Bažnyčia neįsitraukia į politiką, tačiau politikai teneprimeta ideologijų
Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos. Dešimt klausimų
Popiežiaus siurprizas – netikėtas apsilankymas priklausomybių centre
Popiežiaus homilija. Atverkime širdis vargšams, atsiverkime gailestingumui
Bendroji trečiadienio audiencija. Galia ir gailestingumas
Per 10 milijonų žmonių dalyvavo popiežiaus renginiuose Meksikoje
Popiežius homilija: Būti krikščioniu reiškia vykdyti Dievo valią
Permainos Vatikano radijo vadovybėje
Tinklaraštininkė apie išpažintį: „Atleisk man, Tėve, nes esu tikra nelaimė“
Šiurpi tyla apie pedofiliją internete
Malta: Norintis būti homoseksualu gali paprašyti terapeuto pagalbos, bet ne atvirkščiai?
Šv. Petro Sosto šventė ir Šventojo Sosto tarnautojų jubiliejinė diena
Popiežius paprašė nevykdyti mirties bausmės per Šventuosius metus
Pranciškaus Jubiliejaus metų katechezė: mūsų įsipareigojimas
Kard. Filoni: Visos didžiosios emigracijos bangos kilo dėl karo
Migrantai padeda sukurti žmoniškesnį pasaulį
Gavėnios pamokslas Vatikane. Šventoji Dvasia liturgijoje
Popiežiaus dėmesys čiabuviams – stiprus paskatinimas
Meksikos episkopato pirmininkas kalba apie popiežiaus kelionę
Islamiškojo „Al Azhar“ universiteto didysis imamas pakviestas į Vatikaną
Popiežiaus spaudos konferencija grįžtant iš Meksikos
Popiežius Ciudad Juareze: Gana mirties ir išnaudojimo!
Popiežius darbininkams ir darbdaviams: Kokią Meksiką paliksite savo vaikams?
Popiežius šventė Gailestingumo jubiliejų su kaliniais
Popiežius susitiko su Meksikos jaunimu
Popiežius Meksikos kunigams: Pavojingiausia pagunda – nusivylimas
Popiežius šeimoms: Geriau žaizdos ir raukšlės, negu meilės stoka
Privalu pranešti apie įtarimus dėl nepilnamečių lytinio išnaudojimo
Popiežius Čiapase: pietūs su čiabuviais ir malda už ligonius
Popiežius meldėsi kartu su Meksikos indėnais
Popiežius pediatrinėje ligoninėje. „Gydyti ne tik vaistais, bet ir jausmais“
Popiežius: ar pasidavėme pinigui, penkių minučių šlovei ir puikybei?
Popiežiaus Pranciškaus ir patriarcho Kirilo bendra deklaracija
Popiežius Gvadalupės šventovėje. Marija – kenčiančiųjų viltis
Popiežius Meksikoje: Suteikite visiems piliečiams galimybes būti savo likimo kūrėjais
Popiežius Meksikos vyskupams: neužmikite ant altorių, žvelkite į savo žmonių sielą
Popiežiaus ir Maskvos Patriarcho susitikimas
Trumpai apie Pranciškaus ir Kirilo susitikimo priešistorę
Kardinolas P. Parolin. Pranciškus paminės ir Benedikto XVI kelionės Meksikoje temas
Kelionės į Meksiką išvakarėse popiežius atliko išpažintį Laterane
Popiežius Pranciškus pradėjo kelionę į Meksiką, su stotele Kuboje
Popiežiaus homilija Pelenų trečiadienį: du kvietimai – susitaikyti ir sugrįžti
Popiežius Pranciškus: parodykim ligoniams Marijos švelnumą
Popiežius: Jubiliejus - gailestingumui skatinti
Popiežių Pranciškų aplankė Irako premjeras
Popiežius ir „Gailestingumo misionieriai“: netrukdykime savuoju kietumu
Popiežius: Štai kas svarbiausia – skleisti mums dovanojamą gaivinančią Dievo meilę
Popiežius Pranciškus: Išpažintis yra tam, kad būtų atleidžiama
UNESCO: Jėzaus Krikšto vieta paskelbta „žmonijos paveldu“
Pelenų trečiadienį – JAV katalikų rinkliava rytų ir vidurio Europai
Popiežius Pranciškus - gailestingumo ir taikos misionierius Meksikoje
Popiežius Pranciškus: Malda suteikia Dievo šviesą pasauliui
Meksika. Paskutinė „Mirties traukinio“ stotelė
Pranciškaus ir Kirilo susitikimas. Maskvos patriarchato ir Ukrainos katalikų vadovo komentarai
Vasario 12 d. popiežius Pranciškus sutiks Maskvos patriarchą Kirilą
Popiežius pristato maldos intencijas vasario mėnesiui
„Gender“ ideologija žeidžia katalikiškų mokyklų tapatybę Kanadoje
Popiežius: Atvykstu į Meksiką kaip taikos įrankis
Popiežius Pranciškus: Tikėjimas – brangiausias palikimas
Keli patikslinimai dėl Didžiojo ir šventojo ortodoksų Bažnyčios susirinkimo
Popiežiaus kvietimu į Romą atvežtos šventųjų nuodėmklausių relikvijos
Vysk. Rimantas Norvila apie Tarptautinį eucharistinį kongresą
Popiežius Pranciškus: Kaip suderinti teisingumą ir gailestingumą?
Popiežius: Pašvęstųjų metai kaip upė įteka į Gailestingumo jubiliejaus jūrą
Vyskupas Linas Vodopjanovas ir sesuo Agnietė komentuoja vienuolių suvažiavimą Romoje
Pranciškus vienuoliams: melskite širdyje vaikų savo kongregacijai
Sesuo Zita: nuo pasaulio bėga ne vienuoliai, o nebematantys prasmės
Pranciškus: Nuolankumas yra šventumo kelias
Atsiversti nuo stebuklų dievo į Dievo stebuklą, kuris yra Jėzus Kristus
Popiežiaus specialioji jubiliejaus metų audiencija: Gailestingumas ir misija
Tarnavimas žmogui - bendra bažnytinės ir pilietinės visuomenės pareiga
Popiežius siunčia tūkstantį Gailestingumo misionierių į visus kraštus
Pašvęstasis gyvenimas: pašaukti būti laimingais
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt