Bažnyčios parama Irako krikščionims (iš Vatikano radijo)
„La Sapienza“ universiteto bendruomenei skirta popiežiaus Benedikto XVI prakalba (iš Vatikano radijo)
Maldų už krikščionių vienybę savaitės pradininkas Paul Wattson (iš Vatikano radijo)
Sekmadienį popiežius Benediktas XVI suteikė Krikšto sakramentą trylikai naujagimių ir paminėjo Pasaulinę migrantų dieną, šiemet skirtą jauniesiems migrantams (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus solidarumas Bažnyčiai Irake (iš Vatikano radijo)
Šventųjų skelbimo kongregacija paskelbė instrukciją, primenančią beatifikacijos bylų sudarymo vyskupijose taisykles (iš Vatikano radijo)
Prasidėjo 35-oji Jėzaus draugijos kongregacija. Kardinolo F. Rodé homilija (iš Vatikano radijo)
Doktrininė nota dėl evangelizacijos
Pristatyta Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos proga
Popiežius patvirtino Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretus. Palaimintuoju bus paskelbtas vilnietis kunigas Mykolas Sopocko (Vatikano radijas)
Popiežiškoji pasauliečių taryba patvirtino galutinę Sidnėjaus jaunimo dienų programą (Vatikano radijas)
Pristatyta Popiežiaus žinia Pasaulinei taikos dienai: „Žmonių šeima – taikos bendruomenė“
Reakcijos į popiežiaus Benedikto XVI antrąją encikliką „Spe salvi – Išgelbėti viltimi“ (II; Vatikano radijas))
Į Romą atvyksta rusų stačiatikių metropolitas Kirilas (Vatikano radijas)
Skelbiami Lurdo jubiliejaus visuotiniai atlaidai (Vatikano radijas)
Pirmosios reakcijos į popiežiaus Benedikto XVI antrąją encikliką „Spe salvi – Išgelbėti viltimi“ (Vatikano radijas)
Popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Spe salvi“. Kardinolo G. Cottier komentaras (Vatikano radijas)
Kard. Cordero Lanza di Montezemolo apie ateinančius apaštalo Pauliaus metus (Vatikano radijas)
Surengtas pirmasis tarptautinis susitikimas dėl pastovios gyvenimo vietos neturinčių asmenų sielovados (Vatikano radijas)
Kardinolas Kasperis Popiežiui ir kardinolams pristatė katalikų ekumeninio dialogo su kitomis krikščioniškosiomis konfesijomis būklę (Vatikano radijas)
Į Kardinolų kolegiją priimti 23 nauji nariai (Vatikano radijas)
Kardinolų pasitarimas Vatikane (Vatikano radijas)
Patriarchas Baltramiejus apie ekumeninį dialogą su katalikais (Vatikano radijas)
„Kamienines“ ląsteles galima gauti ir iš odos – baigiasi kontraversija dėl žmogaus embrionų? (Vatikano radijas)
Paskelbtos būsimosios, Dievo Žodžiui skirtos, Vyskupų Sinodo asamblėjos gairės (Vatikano radijas)
Paskelbtas Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos dokumentas apie katalikiškas mokyklas (Vatikano radijas)
Paminėtos tėvo Pedro Arrupe SJ gimimo šimtosios metinės (Vatikano radijas)
Paskelbtas Ravenoje vykusio katalikų ir ortodoksų ekumeninio dialogo susitikimo baigiamasis dokumentas (Vatikano radijas)
Ateinančiais metais Romoje vyks Gailestingumo kongresas (Vatikano radijas)
Popiežius kvietė megzti gyvą dialogą su Dievo žodžiu
COMECE siūlo remti santuoką
Popiežius meldėsi už mirusius hierarchus
Popiežius: visi pakviesti į šventumą
Pokyčiai „L‘Oservatore Romano“
Sportas padeda ugdyti taiką
Paskelbta Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos tema
Popiežius pabrėžė farmacininkų teisę vadovautis sąžine
Ispanų kankinių beatifikacija
Šventasis Sostas: Artimųjų Rytų krizės sprendimas – palestiniečių valstybės sukūrimas (iš Vatikano radijo)
Vatikane vyko septynių Popiežiškųjų akademijų iškilmingas posėdis (iš Vatikano radijo)
138 musulmonų vadovų laiškas popiežiui Benediktui XVI ir kitiems krikščioniškų Bažnyčių, konfesijų, bendruomenių vadovams (iš Vatikano radijo)
Vatikane pristatytas Tamplierių Ordino bylos aktų leidimas (iš Vatikano radijo)
Benediktas XVI lankėsi Neapolyje
Šventasis Sostas rūpinasi Afrikos plėtra
Vatikanas ragina nusiginkluoti
Paskelbti naujų kardinolų vardai
Benedikto XVI laiškas Pasaulinės maisto dienos proga
Popiežius iškėlė bažnytinės muzikos vertę
Bažnyčia sveikina medicinos pažangą įveikiant nevaisingumo problemas
Kardinolas Tauran komentavo islamo mokslininkų laišką
Benediktas XVI ir sportas
Popiežius ragino melsti pilnutinės vienybės tarp katalikų ir ortodoksų
Romos kurijos arkivyskupas paragino laikytis saiko statant mečetes
Arkivyskupas Follo UNESCO: pasaulio ateitis priklauso nuo kultūros (iš Vatikano radijo)
Kardinolas Claudio Hummes pasveikino Bažnyčios katechetus (iš Vatikano radijo)
Nusiginklavimas ir tarptautinis saugumas. Šventojo Sosto atstovas JTO (iš Vatikano radijo)
Popiežius ragino melstis rožinį už taiką
Vatikano atstovas Ženevoje gynė pabėgėlių teises
Migrantai gali būti „slėpiningas iššūkis“ Bažnyčioms
Teologinė komisija nagrinėjo prigimtinį įstatymą
Šventojo Sosto atstovas Jungtinėse Tautose akcentavo žmogaus orumą
Popiežius ragino, kad vyskupai būtų Bažnyčių „angelai sargai“
Popiežius kvietė vyskupus būti „maldos vyrais“
Jonas Paulius II atsisakė „užsispyrėliškosios terapijos“
Nėra jokios „ketvirtosios Fatimos paslapties“
Spalio 17-oji - Pasaulinė skurdo atmetimo diena (iš Vatikano radijo)
III piligriminių kelionių ir šventovių sielovados Azijoje kongresas (iš Vatikano radijo)
Sekmadienį Ravenoje baigėsi Tarptautinės katalikų ir ortodoksų Bažnyčių teologinio dialogo mišriosios komisijos darbai (iš Vatikano radijo)
Maskvos patriarchato atstovai pasitraukė iš Ravenoje vykstančios katalikų – ortodoksų asamblėjos (iš Vatikano radijo)
Popiežius paprašė melstis su juo už pilnutinę katalikų ir ortodoksų vienybę (iš Vatikano radijo)
Ravenoje prasidėjo Katalikų ir ortodoksų teologinio dialogo komisijos asamblėja (iš Vatikano radijo)
„Amnesty International“ nebeatspindi katalikiško mokymo (iš Vatikano radijo)
Indijos kunigas už išgydymo stebuklą dėkoja Motinai Teresei (iš Vatikano radijo)
Rusijos patriarchas Aleksijus II Europos Taryboje ir Prancūzijoje (iš Vatikano radijo)
Europos vyskupų susitikimas Fatimoje (iš Vatikano radijo)
Lenkijoje draudžiama prekyba švenčių dienomis
Benediktas XVI ragino kovoti su korupcija
Vatikanas pritaria JT moratoriumui dėl mirties bausmės
Kirche in Not kreipia pagalbą į Artimuosius Rytus
Renovabis kongresas visuomenės ugdymo tema
Popiežius priminė Bažnyčios socialinio mokymo principus
Marijonų kongregacijos įkūrėjo beatifikacija
Vatikanas įspėjo vengti „nevaisingos polemikos“ dėl 1962 Mišiolo vartosenos
Vatikano radijas minėjo savo dangiškojo globėjo šventę (iš Vatikano radijo)
Finansų etika (iš Vatikano radijo)
Popiežius paskyrė naują Maskvos arkivyskupą (iš Vatikano radijo)
Egipto koptų katalikų Bažnyčios vadovas paprašė paremti demokratijos plėtrą (iš Vatikano radijo)
Vatikano paaiškinimas dėl vegetacinės būklės pacientų gyvybės palaikymo
Bus pradėta kardinolo Pranciškaus Ksavero Nguyen Van Thuan beatifikacijos byla (iš Vatikano radijo)
Palaimintuoju paskelbtas kun. Stanislovas Papčinskis, Marijonų kongregacijos įkūrėjas (iš Vatikano radijo)
Tikėjimo mokymo kongregacija paskelbė dokumentą apie ligonių vegetacinėje būklėje maitinimo ir hidratacijos nutraukimo neleistinumą (iš Vatikano radijo)
Benedikto XVI kelionė į Austriją
Popiežiaus Benedikto XVI Mišios sekmadienio rytą Vienos Šv. Stepono katedroje (iš Vatikano radijo)
Mergelės Marijos gimimo iškilmės Mišparai. Popiežiaus kalba (iš Vatikano radijo)
Lietuvos Bažnyčios atstovai dalyvauja Europos ekumeninėje asamblėjoje (iš Vatikano radijo)
Benediktas XVI Lorete
Paminėtas palaimintosios Motinos Teresės mirties dešimtmetis
Religinės praktikos nėra privilegijų šaltinis
Popiežius smerkė padegėjus
Vokiečių vyskupai laikysis vieningų 1962 Mišiolo taikymo principų
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt