Popiežius Pranciškus: Darykime gera! (+video)
Popiežius Pranciškus: Šventoji Dvasia įkvepia evangelizuoti (+video)
Popiežius aplankė benamių prieglaudos namus. Abipusė dovana (+ video)
Išrinktas naujas Pranciškonų ordino vyresnysis
Pristatyta Vatikano Finansinės informacijos tarnybos ataskaita
Popiežius Pranciškus: Darykime gera! (+video)
Popiežius Pranciškus: Bažnyčios galia yra tarnavimas (+video)
Popiežiaus užuojauta dėl Oklahomos tornado katastrofos
Popiežius Pranciškus: Nuolanki, tvirta ir drąsi malda daro stebuklus. (+video)
Sekminių sekmadienis Vatikane: Popiežiaus Pranciškaus homilija. Sekminės Jeruzalėje yra pradžia, kuri tęsiasi; Šventoji Dvasia įgalina su džiaugsmu ir aistra skelbti Jėzų Kristų egzistenciniuose pakraščiuose!
Keturi popiežiaus Pranciškaus atsakymai į klausimus. „Tūkstantį kartų geriau Bažnyčia, kuri patiria avarijas, nei dėl savo užsidarymo susirgusi Bažnyčia“ (+ video)
Popiežius Pranciškus priėmė kanclerę Merkel (+video)
Laukiant Sekminių. Kaip tikėjimo prašytojai
Pranciškus apie Caritas veiklą: atkurti Bažnyčios motinišką švelnumą
Popiežius Pranciškus: „Ne!“ dezinformacijai
Popiežius Pranciškus misijų organizacijoms: dar labai daug žmonių nepažįsta Kristaus (+video)
Popiežius Pranciškus: Kristus padeda mūsų silpnumui (+video)
Popiežius Pranciškus naujiems ambasadoriams: Pinigai turi tarnauti, o ne valdyti! (+video)
Rožinis su Popiežiumi Pranciškumi gegužės 31 d. Romoje
Popiežius Pranciškus: Nebūkime saloniniai krikščionys (+video)
Popiežius priminė gyvybės šventumą, katalikiškojo ugdymo ir evangelizavimo svarbą: Nebijokite evangelizuoti ten, kur gyvenate!
Popiežius Pranciškus: vyskupai ir kunigai tebūnie ištikimi Evangelijai (+video)
Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Krikščionimi reikia būti visada ir visiškai (+video)
Popiežius Pranciškus: gyvenimas - dovana (+video)
Popiežiškasis žinynas 2013 ir Bažnyčios statistinis žinynas 2001-2011 (+video)
Popiežiui pristatyta Europos piliečių iniciatyva „Vienas iš mūsų“
Popiežius Pranciškus: „Be atminties krikščionis yra stabmeldys“ (+ video)
Popiežius priėmė Kolumbijos prezidentą (+video)
Popiežius Pranciškus: Nauji šventieji – ištikimybės Kristui ir drąsos jį skelbti pavyzdys (+video)
Popiežius Pranciškus: Jėzus mus moko melstis (+video)
Šventieji Antanas Primaldas ir 800 Otranto kankinių
Popiežius Pranciškus priėmė Aleksandrijos koptų patriarchą Tawadrosą (+video)
Popiežius Pranciškus: krikščionis yra džiaugsmo žmogus (+video)
Popiežius pavedė savo kraštiečius Luján Nekaltojo Prasidėjimo Marijai. Gegužės 8 Argentinoje buvo minima Luján Mergelės šventė
Popiežius Pranciškus. Kas yra Šventoji Dvasia?
Popiežius Pranciškus: Šventoji Dvasia – mūsų pakeleivė (+video)
Popiežius Pranciškus krikščioniškoms brolijoms: „Liaudies pamaldumas yra brangus Bažnyčios turtas“
Dialogas su kitu – liudijant savo tikėjimą
Paskelbtas visas Popiežiaus Pranciškaus laiškas Krokuvos arkivyskupui kardinolui Stanisławui Dziwiszui skiriant jį ypatinguoju pasiuntiniu Kauno arkikatedros 600 metų jubiliejaus iškilmėse
Popiežius Pranciškus: Drąsiai skelbkime Evangeliją; nebūkime atvėsę krikščionys
Arkivyskupas Becciu apie popiežiaus Pranciškaus reformą
Benediktas XVI apsigyveno vienuolyne Vatikane
Naujasis Rusijos ambasadorius įteikė Popiežiui skiriamuosius raštus
Popiežius Pranciškus: Būkime bendruomenė visada tarianti „taip“ Viešpačiui (+video)
Popiežiškųjų akademijų veikla. Žmogaus evoliucija ir geras valdymas
Pirmąjį Marijai skirto mėnesio šeštadienį, gegužės 4-ąją, Šventasis Tėvas Pranciškus vadovaus Rožinio maldai Didžiojoje Marijos bazilikoje Romoje
Gegužės 1-osios bendroji audiencija. „Darbas priklauso Dievo meilės planui“ (+video)
Popiežius priėmė Izraelio prezidentą (+video)
Pranciškus: jei nusidedi, eik į klausyklą dar, dar ir dar kartą
Popiežiaus Pranciškaus laiškas Ypatingajam pasiuntiniui į Kauno Katedros jubiliejaus iškilmę
Popiežiaus Pranciškaus homilija Sutvirtinimo Mišiose. „Jaunuoliai, gyvenkite dėl didelių dalykų“
Vidudienio malda: Marija tepadeda būti atidiems tam, ko prašo Šventoji Dvasia
Popiežius Pranciškus: mums reikia atvirų bendruomenių (+video)
Popiežius Pranciškus: Mūsų gyvenimas – pasirengimas (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija apie krikščionišką didžiadvasiškumą ir nuolankumą
Popiežius Pranciškus: Neslėpkime savo talentų (+video)
Sirija. Popiežius prašė apšviesti širdis, kad būtų išvaduoti pagrobti vyskupai
Popiežiaus malda už Sirijoje pagrobtus ortodoksų vyskupus
Popiežius Pranciškus: Už Bažnyčios ribų neįmanoma rasti Jėzaus
Popiežius Pranciškus: Jėzus – vieninteliai vartai į Dangų
Prieš 40 metų popiežius Pranciškus davė iškilmingus įžadus Jėzus Draugijoje
Vidudienio malda Gerojo Ganytojo sekmadienį. Jaunystę reikia paskirti dideliems idealams
Popiežius Pranciškus kunigams: „Trokškite patikti Dievui, o ne sau patiems“
Popiežius Pranciškus: Tik atvėsę krikščionys nori patogios Bažnyčios
Lenkija. Daugiau kaip 4000 seminaristų ruošiasi kunigystei
Prieš aštuonerius metus buvo išrinktas popiežius Benediktas XVI
Sekmadienį bus minima penkiasdešimtoji pašaukimų diena
Popiežius Argentinos vyskupams: Bažnyčia turi išeiti iš savęs
Trečiadienio bendroji audiencija. Jėzus įžengė į Dangų, kad būtų mūsų užtarėjas: nebijokime kreiptis į Jį! (+video)
Žemės drebėjimas Irake ir Pakistane. Popiežiaus Pranciškaus solidarumas ir malda.
Kardinolas Filoni. Reikia ieškoti tikėjimo kelių į Aziją
Sekmadienį Popiežius kunigystės šventimus suteiks Romos seminarijų auklėtiniams
Popiežius Pranciškus meldė Bažnyčiai vienybės per Šv. Andriejus Bobolos užtarimą
Popiežiui Benediktui – 86 metai
Popiežiaus Pranciškaus užuojauta Bostonui: Nugalėti blogį gerumu!
Bostono kardinolas: Sprogimų tragedijos tamsoje žvelkime į Kristaus šviesą
Anglikonų Bažnyčia: vyras ir moteris santuokoje
Popiežius priėmė Ispanijos premjerą, Jeruzalės Lotynų patriarchą ir kelis Italijos vyskupus (+video)
Damasko maronitų arkivyskupas Nassar: Mirti ar išvykti?
Popiežius aukojo Mišias Šv. Pauliaus bazilikoje. Tikėjimą liudykime gyvenimu (+video)
Popiežius Pranciškus: Persekiojamieji tepajunta gyvą ir guodžiantį Prisikėlusio Viešpaties buvimą! (+video)
Popiežius Pranciškus: Jėzus visuomet yra šalia, net tamsiausiomis gyvenimo valandomis.
Sudaryta grupė kardinolų Popiežiaus patarėjų
Popiežius Biblinei komisijai: Dievo Žodis turi būti aiškinamas gyvoje Bažnyčios Tradicijoje (+video)
Popiežius aplankė Valstybės sekretoriatą
Prieš 27 metus Jonas Paulius II pirmą kartą apsilankė sinagogoje
Pastoriaus Schneiderio ir kardinolo Kocho komentarai po pastoriaus vizito Vatikane
Šventasis Tėvas priėmė Popiežiškojo fondo atstovus (+video)
Prieš 50 metų paskelbta Jono XXIII enciklika "Pacem in terris"
Popiežius priėmė Mozambiko premjerą (+video)
Kita ataskaita apie Vatikano finansinį skaidrumą bus skelbiama gruodį
Popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija. Ką mums reiškia Kristaus prisikėlimas? (+video)
Šventojo Tėvo užuojauta Iranui
„Pagonių kiemas“ keliaus į Meksiką
100 Romos aikščių bus skelbiama Evangelija
Popiežius priėmė JTO Generalinį sekretorių (+video)
Popiežiaus užuojauta dėl Margaret Thatcher mirties
Vatikane pristatyta tarptautinė konferencija apie regeneracinę mediciną
Pranciškaus pontifikatas be užuolankų tęsia ekumeninį įsipareigojimą
100 Romos aikščių bus skelbiama Evangelija
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt