Arkivyskupas C. Migliore apie Tūkstantmečio plėtros tikslus
Benediktas XVI paskelbė keturis naujus šventuosius
Krikščionys, musulmonai ir žydai raginami glaudžiau bendradarbiauti socialinėje srityje
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2006 m. Misijų sekmadienio proga
Europos Vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) susirinkimas Sankt Peterburge
Popiežius ragino teologus įsipareigoti tiesai
Dokumentas apie kovą su korupciją
Vatikano valstybės sekretorius iškėlė diplomatijos reikšmę ugdant taiką
Vatikanas paskelbė popiežiaus kalbą Regensburge su pastabomis
Europos nacionalinių delegatų universitetinei sielovadai konferencija Romoje
Popiežius Benediktas XVI dar kartą išreiškia pagarbą islamo religijai
Popiežiaus BENEDIKTO XVI žodžiai, pasakyti Viešpaties angelo maldos metu 2006 m. rugsėjo 17 d. Castelgandolfe atsiliepiant į musulmonų reakciją, kilusią dėl jo kalbos Regensburgo universitete
2006 m. rugsėjo 16 d. Valstybės sekretoriaus kardinolo Tarcisio Bertone pareiškimas dėl musulmonų reakcijos į popiežiaus Benedikto XVI kalbą, pasakytą 2006 m. rugsėjo 12 d. Regensburgo universitete
Tarptautinis taikos susitikimas Asyžiuje
Seminaras apie evoliucijos teoriją Castelgandolfe
Renovabis kongresas apie šeimos ateitį
Popiežius įspėjo dėl „širdies kietumo“ pavojaus
Paminėtas Taize bendruomenės įkūrėjas brolis Roger
Popiežiaus pasiuntinio kelionė į Libaną
Tarptautinės katalikų televizijos EWTN jubiliejus
Kardinolas Joachimas Meisneris pabrėžė išaugusį katalikų sąmoningumą
Pasaulinės taikos dienos tema – žmogaus orumas
Benediktas XVI palaikė patriarcho Baltramiejaus I gamtosaugos iniciatyvą
Benediktas XVI: reikia rasti būdų pasiekti tvarią taiką
Ministrantų piligrimystė į Romą
Pasaulio šeimų susitikimas Valensijoje
Delegacija iš Konstantinopolio Šv. Petro bazilikoje
Atlaidai V pasaulinio šeimų susitikimo proga
Popiežius kalbėjo apie apaštalą Jokūbą
Vatikanas kritikavo Europos parlamento sprendimą dėl kamieninių ląstelių tyrinėjimų finansavimo
Popiežius ragina gerbti pabėgėlių teises
Bažnytinių judėjimų susitikimas su popiežiumi Sekminių proga
JAV spauda apie popiežiaus apsilankymą Aušvice
Italų spauda apie Benedikto XVI lankymąsi Aušvice
Vokiečių žiniasklaida apie Benedikto XVI vizitą Lenkijoje
Renovabis Sekminių akcija „Užmiršti... Europos rytuose“
Benediktas XVI atvyko į Lenkiją
Benediktas XVI iškėlė Švč. Jėzaus Širdies garbinimą
Popiežius ragina krikščionis ir musulmonus puoselėti abipusį pažinimą bei pagarbą
Popiežiškajame universitete įkurta ezoterikos tyrimų katedra
Popiežius ragino remti šeimą
Popiežius pabrėžė santuokos unikalumą
Popiežius kalbėjo apie apaštališkosios įpėdinystės reikšmę
Popiežius kritikavo karjerizmą
Popiežius: gimstamumas mažėja pirmiausia dėl moralinių ir dvasinių priežasčių
Vatikanas ragina boikotuoti filmą „Leonardo da Vinci kodas“
Benediktas XVI ragina peržiūrėti palaimintųjų ir šventųjų skelbimo normas
„Taika yra pats Kristus“ (Popiežiaus Benedikto XVI 2006 m. Velykų žinia „Urbi et Orbi“)
„Ką mums reiškia prisikėlimas?“ (Popiežiaus Benedikto XVI homilija 2006 m. Velyknaktį Šv. Petro katedroje)
Popiežius paminėjo Černobylio aukas
Tarptautinis Pasaulinių jaunimo dienų organizatorių susitikimas Romoje
Didžiojo Tridienio ir Velykų pamaldos Vatikane
Maldos budėjimas Jono Pauliaus II atminimui Vatikane
Katalikai parlamentarai privalo ginti šeimą ir gyvybę
Grožis kaip evangelizacijos kelias
Pirmoji Benedikto XVI konsistorija
Bažnyčia turi padėti Kinijai ieškoti naujų vertybių
Popiežius ir kardinolai aptarė aktualias problemas
Vatikano atstovas Jungtinėse Tautose ragina kurti tarptautinę taikos teisę
Politikai katalikai neturi remti abortų
Žmogaus orumas ir visuotinė gerovė – aukščiausi kriterijai darbo pasaulyje
Šūkis „Jėzui – taip, Bažnyčiai – ne“ nesuderinamas su Kristaus valia
Popiežius sujungė Romos kurijos dikasterijas
Popiežius: autentiška laisvė galima tik įveikus melą
Popiežius: daugiau atsakomybės moterims vadovavimo tarnyboje
Popiežius Benediktas XVI: „Atsiversti į meilę“
Popiežius: atsisakyti egoizmo ir smurto
Popiežius nebevadinamas „Vakarų patriarchu“
Islamo žinovas reikalauja religijos laisvės
Popiežius nominavo 15 naujų kardinolų
Ateities baimė turi neigiamą poveikį Europos gimstamumui
Katalikų padaugėjo iki beveik 1,1 milijardo
Įžeidimas jokiomis aplinkybėmis nepateisina smurto
Nuodėmė trukdo žmonėms siekti taikos
Popiežius ragina žurnalą „Civilta Cattolica“ dalyvauti kultūriniuose debatuose
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2006 m. gavėnios proga
Dievas yra taikos šaltinis
Vatikanas kritikuoja Mahometo karikatūras
Popiežius reikalauja „gyvybės apsaugos“
Benediktas XVI akcentuoja vienuolių reikšmę
Gyvybės apsauga – nauja pagrindinė socialinio klausimo dalis
Popiežiaus žinia Pasaulinės ligonių dienos (vasario 11 d.) proga
Popiežiaus Benedikto XVI homilija per šv. Mišias Siksto koplyčioje Viešpaties Krikšto šventės dieną
Popiežius Benediktas XVI pateikė savo pirmosios enciklikos pagrindinius kontūrus
Popiežius ragina atkakliai darbuotis ekumenizmo labui
„Krikščionių susiskaldymo drama“ – apgailėtina
Popiežius priėmė Romos vyriausiąjį rabiną
Sekti Kristumi ir sunkiomis akimirkomis
Popiežius ragina gerbti pabėgėlius ir imigrantus
Popiežius nurodė krikščioniškosios socialinės politikos prioritetus
Popiežius: visuomenė neturėtų išstumti Dievo
Popiežius akcentavo tiesos reikšmę siekiant taikos
Popiežius krikštijo vaikus Siksto koplyčioje
Popiežius visiems krikščionims: „Plačiai atverkite savo širdis Dievui“
Popiežius pabrėžia „Dievo ištikimybę Izraeliui“
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 92-osios Migrantų ir pabėgėlių dienos (2006 m. sausio 15 d.) proga
Popiežius ragina ryžtingiau siekti taikos
Popiežius akcentuoja būtinybę solidarizuotis su vargšais
Jo Šventenybės Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos (2006 m. sausio 1 d.) proga
Benediktas XVI paminėjo cunamio aukas ir ragino saugoti žmogaus gyvybę
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt