Popiežius: žmonės kunigams neatleidžia tik vieno dalyko – prisirišimo prie pinigų
Iki Šventųjų Gailestingumo metų uždarymo jau tik pora dienų
Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Caritas narius
Popiežius: Pinigai turi tarnauti, o ne valdyti
Vatikane lankėsi Rytų Asirų Bažnyčios patriarchas
Popiežiaus homilija. Atpažinkime mus lankantį Dievą
Kristus kviečia būti gailestingais ne metus, o visą gyvenimą
Popiežius UNESCO ir fokoliarų renginio dalyviams: „Naujai atkurti taiką“
Austrijos vyskupai: esame patikimi kai kartu liudijame ir tarnaujame
Popiežiaus katechezė. Kantriai pakęsti nuoskaudas, nuolankiai patarti
Popiežiaus parama nukentėjusiems nuo žemės drebėjimų Centrinėje Italijoje
Popiežius Pranciškus paragino Klimato konferencijos dalyvius nesustoti
Popiežius piligrimams iš Olandijos: išpažintis reformuoja Bažnyčią
Popiežiaus homilija. „Ne“ drungnumui; „ne“ apgaulingai ramybei
Gailestingumo durys uždarytos trijose Romos popiežiškosiose bazilikose
Popiežius priėmė Vokietijos futbolo rinktinę
Popiežius sekmadienio vidudienį: Viskas Dievo rankose
Popiežius: Negalime būti ramūs, jei nėra teisingumo
Popiežius sveikatos apsaugos darbuotojams: palaikyti kiekvieną asmenį
Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščioniškoji „įtrauktis“
Gailestingumo penktadienis. Popiežius susitiko su tarnystės atsisakiusiais kunigais
Popiežiaus atsakymai italų žurnalistui: gerovė turi būti auginama ir paskirstoma
Pristatytas kard. Jorge Mario Bergoglio homilijų rinkinys
Popiežius: Vargą kenčiantis žmogus – Dievo žinia mums
Popiežius Pranciškus. Klaidingi krikščionių vienybės modeliai
Popiežiaus homilija. Tikėjimas tai ne spektaklis, bet rami viltis
Popiežiaus trečiadienio katechezė. Ligonių ir kalinių lankymas
Motinos Teresės iš šiukšlinės ištrauktas kūdikis – šiandien seminaristas
Popiežiaus homilija. Kas labiausiai trukdo tarnauti Viešpačiui?
Popiežius: Prekyba žmonėmis – skaudanti dabartinio meto žaizda
Popiežius sekmadienio vidudienį: Reikia pagerinti kalinimo sąlygas
Popiežius kaliniams: Pasimokę iš klaidų pradėkite naują gyvenimą
Popiežius liaudies judėjimams: ne baimė ir sienos, bet meilė ir tiltai
Popiežius priims socialiai atskirtų asmenų jubiliejaus piligrimus
Šventasis Sostas: Neleistina įšventinti vyskupus be popiežiaus leidimo
Lietuvos ir Šventojo Sostų diplomatinių santykių atnaujinimo 25 metinės
Popiežius: Kelionė į Tėvo namus prasideda gimimu ir krikštu
Popiežius sekmadienį Romoje vadovaus Kalinių jubiliejui
Popiežius: Baisu, kad Dievo vardu teisinamas smurtas
Popiežius Vėlinių vakarą: Su viltimi per mirtį į prisikėlimą
Popiežiaus interviu: migracija, moterų kunigystė, charizminis judėjimas
Pranciškus Švedijos katalikams: Jėzaus stiliumi būkite druska ir šviesa
Popiežius: Visi šventieji tepadeda mums siekti vienybės
Ekumeninis vakaras Malmėje: visi krikščionys kartu teliudija artimo meilę
Liuteronų ir katalikų ekumeninė malda ir broliškas apsikabinimas Lundo katedroje
Bendros ekumeninės pamaldos. Kodėl Lundo katedroje?
Pranciškus papasakojo su kokiu nusiteikimu keliauja į Reformos jubiliejų
Popiežius: Pašvęstieji – brangi dovana Bažnyčiai
Popiežiaus homilija. Bažnyčios pamatas – Jėzaus malda už ją
Popiežius: Negalima nepaisyti vyro ir moters savitumo
„Mortos grupės“ susitikimas Vatikane. Arkivyskupo G. Grušo interviu
Popiežiaus homilija. Matydamas ką žmonės daro, Dievas verkia
2017-ieji Irake – Taikos metai
Baigėsi Šventojo Sosto ir Vietnamo atstovų susitikimas
Popiežiaus bendroji audiencija. „Nebūkime abejingi migrantams, neužsidarykime savyje“
Instrukcija dėl palaikų kremavimo
Popiežius: Klausydami Šventosios Dvasios kuriame Dievo karalystę
Popiežius jėzuitams: gerą naujieną skelbkime linksmi
Popiežius: Griežtieji nežino kas yra Dievo vaikų laisvė
Popiežius: Neikime su pasauliu, bet nebūkime pikti ar agresyvūs
Šventasis Tėvas prašo melstis už Iraką
Gailestingumo metų audiencija. Nerėkime, dialoguokime
Popiežius Pranciškus priminė savo pirmtaką šv. Joną Paulių II
Popiežius Pranciškus: Tikrasis turtas yra mus išlaisvinanti Dievo meilė
Chorų Jubiliejus Romoje
Popiežiaus homilija. Pažinti Kristų maldoje ir adoravime
Popiežius priėmė Burkina Faso prezidentą
Popiežius augustinams: gailestingumas ugdo brolišką meilę
Misijų diena ir šv. Jono Pauliaus II raginimas: „Nebijokite!“
Jėzuitų vyresnysis t. Arturo Sosa: įmanoma sukurti geresnį pasaulį
Turkijoje „dėl grėsmės nacionaliniam saugumui“ represuojama protestantų bendruomenė
Trečiadienio katechezė: kai tarp vargšo ir manęs nėra atstumo
Mosulo užėmimas – ne vien ginklų klausimas
Popiežius: Gerų ganytojų Viešpats neapleidžia
Po dviejų savaičių popiežius Pranciškus lankysis Švedijoje
Inauguruota Mozės šventovė ant Nebo kalno Jordanijoje
Bažnyčios ir valstybės santykiai Rusijoje. Vyskupų būgštavimai
Popiežius priėmė Argentinos vyskupus ir Slovėnijos prezidentą
Popiežius Pranciškus paskelbė septynis naujus šventuosius
Popiežius seneliams: Bažnyčia jus myli, jus gerbia, jums yra dėkinga
Gailestingumo penktadienis. Popiežiaus vizitas SOS vaikų kaime
Popiežius Pranciškus: neleiskime kūrinijos turtus paversti galingųjų paveldu
Popiežiaus homilija: Saugokimės veidmainystės raugo
Popiežiaus auka skubiems gelbėjimo darbams Haityje
Naujas jėzuitų vadovas – t. Arturo Sosa SJ iš Venesuelos
Popiežius: Dėkojame Dievui, kad liuteronai ir katalikai eina bendrystės keliu
Popiežiaus žinia 2017 m. Pasaulinės migrantų dienos proga
Popiežius: Krikščionis nestovi vietoje, eina pirmyn, daro gera
Pranciškus: Eikime ne su mano Jėzumi prieš tavo, o su mūsų Jėzumi
Popiežius: Tikėjimas tai ne „grimas“, bet nuolankus sekimas Jėzumi
Diena prieš mirties bausmę. Popiežiaus žinutė
Popiežius paragino palotinus pagal steigėjo charizmą gaivinti tikėjimą
Popiežius Pranciškus paskirs septyniolika naujų kardinolų
Popiežius prašo solidarios pasaulio pagalbos Haičiui
Marijos jubiliejaus Mišios: sugrįžkime padėkoti
Popiežiaus Pranciškaus meditacija Marijos jubiliejaus vigilijoje
Vyskupų sinodo tema: „Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas“
Popiežius priėmė anglikonų primą ir vyskupus
Popiežius: saugokimės ideologijų kerų; klausykime Šventosios Dvasios
Anglikonų ir katalikų dialogo penkiasdešimtosios metinės. Ekumeniniai Mišparai
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt