Pranciškus: sportas tetampa vis plačiau prieinamas
Popiežius Pranciškus priėmė JTO Generalinį sekretorių
Bendroji audiencija. Popiežius kalbėjo apie kelionę į Kaukazą
Popiežius žydų švenčių proga pasveikino Romos ir pasaulio bendruomenes
Popiežius aplankė žemės drebėjimo sugriautus miestelius
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve
Popiežius Baku mečetėje: Religijos tetampa taikos aušromis ir keliais į susitaikinimą
Popiežius Azerbaidžanui linkėjo skirtumų harmonijos ir taikos su kitais
Popiežius aukojo Mišias mažai Azerbaidžano katalikų bendruomenei
Pranciškus Gruzijoje: gera, kur broliai gyvena vienybėje!
Popiežius: „Karitatyvinės iniciatyvos - brandus Bažnyčios vaisius“
Valstybės sekretoriaus laiškas „Cor Unum“ pasitarimo dalyviams
Popiežius susitiko su sirams ir irakiečiams padedančių labdaros organizacijų atstovais
Popiežiaus katechezė: atleidimas ant kryžiaus
Popiežius Pranciškus atnaujino prašymą dėl Alepo
Popiežius susitiko su Pasaulinės žydų tarybos atstovais
Popiežiaus homilija: Malda - pirmas atsakas į sielvartą
Popiežius priėmė Kongo Demokratinės Respublikos prezidentą
Popiežiaus raginimas: su nauju palaimintuoju liudyti meilę ir viltį per sunkumus
Popiežius katechetams: Skelbkite Viešpatį savo gyvenimu
Popiežius žuvusiųjų Nicoje artimiesiems: Į velnio puolimus atsakykime Dievo darbais
Popiežius: laicistinė kultūra tenepašalina seserų iš ligoninių
Popiežius: žurnalistai - laisvos ir pliuralistinės visuomenės pamatas
Popiežiaus homilija. Godumas, tuštybė, išdidumas – viso blogio šaknys
Popiežiaus bendroji audiencija. Būkime gailestingi kaip Tėvas
Asyžiaus taikos žinia: Kare pralaimi visi, taip pat nugalėtojai
Religijų lyderių pasisakymai Asyžiuje: būti skirtingais, būti draugais
Meksikoje nužudyti du kunigai. Popiežiaus užuojauta
Popiežius Pranciškus Asyžiuje. „Pasaulis tetampa tautų šeima“
Popiežius Asyžiuje. Ekumeninė meditacija
Pranciškus: pasaulyje karas, pasaulis kenčia; neužsikimškime ausų kenčiančių šauksmui
Popiežiaus homilija: Neslėpkime šviesos, kurią gavome iš Dievo
Popiežius: Šiandien labiau nei bet kada reikia taikos
Popiežius sekmadienio vidudienį: Visada rinkimės sąžiningumą
Popiežius Šventojo Sosto atstovams: „Ateitis mūsų, nes priklauso Kristui“
Džiaugiuosi, išgirdęs apie nukautą ekstremistą?
Patriarchas Baltramiejus: taika yra žmogiškas pasirinkimas
Popiežiaus paraginimas Europos episkopatui: reikia naujo europinio humanizmo
Popiežius: Gailestingume telpa viskas, ką Dievas dovanoja pasauliui
Mirė garsus egzorcistas Gabrielius Amorth
Elizabetos Sanna beatifikacija: pasišventusi apaštalė
Popiežius Šventojo Sosto atstovams: „Ateitis mūsų, nes priklauso Kristui“
Pranciškaus audiencija buvusiems jėzuitų mokiniams: migracija ir drąsa
Popiežiaus Pranciškaus prašymu rugsėjo 20 dieną visi kviečiami jungtis su juo, meldžiantis už taiką: parapijose, bendruomenėse ar pavieniui
Popiežius priėmė metropolitą Hilarioną, Bolivijos ambasadorių ir Abu Dabio princą
Pranciškus Biblijos draugijai: užkrėsti artimą Dievo vaikų orumu
Popiežius: Bjauru kai ganytojai tampa kunigaikščiais
„Paskutiniai pokalbiai“ su popiežiumi emeritu
Popiežius aukos Mišias už kun. Jacques’ą Hamelį
Popiežiaus homilija: Nebūkime abejingi kenčiančiam žmogui
Artėja dvi popiežiaus kelionės
Kazachstane paskelbtas naujas palaimintasis
Popiežiaus homilija: Būkime vieningi švęsdami Eucharistiją
Pranciškus naujiems vyskupams: evangelizavimas – jūsų privilegija ir atsakomybė
Popiežius: Kiek daug iliuzijų sukurta laisvės pretekstu
Popiežiaus homilija. Taika širdyje – taika pasaulyje
Popiežius priėmė benediktinų abatus
Popiežiaus: „Tikintis žmogus nestovi nuleidęs rankas“
Popiežius sveikina ekumeninio susitikimo Bose vienuolyne dalyvius
Pranciškaus katechezė: tegu Jėzaus gailestingumas mūsų netrikdo
Jordanija: Bažnyčių vadovų susitikimas dėl Artimųjų Rytų krikščionių
Pranciškus: Eucharistija – Dievo gailestingumo sakramentas. Adoruokime Jį!
Šventojo Tėvo maldos intencija rugsėjo mėnesiui
Pirmas šv. Kalkutos Teresės liturginis minėjimas
Kalkutos Motina Teresė paskelbta šventąja
XX Renovabis kongresas Freisinge
Maldos diena už rūpinimąsi kūrinija. Mišparai Šv. Petro bazilikoje
Popiežiaus Pranciškus: Darydami žalą gamtai, darome žalą ir žmonėms
Patriarcho Baltramiejaus žinia Kūrinijos dienai: gamta ir kultūra ne priešai
Įkurta nauja Romos kurijos institucija
Popiežius kardiologų kongrese: kovokime, kad nebūtų „išmestų“ iš gyvenimo
Popiežiaus bendroji audiencija. Jėzus vaduoja atstumtuosius
Rūpinimosi Kūrinija diena: bendra krikščioniškų Bažnyčių malda
Pranciškaus ir Baltramiejaus sveikinimai katalikų ir ortodoksų simpoziumui
Popiežius Pranciškus priėmė „Facebook“ steigėją
Popiežius nori apsilankyti žemės drebėjimo nuniokotoje zonoje
Mantas Adomėnas: ką galime padaryti dėl rytų krikščionių?
Popiežius meldėsi su klauzūros vienuolėmis už žemės drebėjimo Italijoje aukas
JAV nužudytos dvi vienuolės, o Nigerijoje vienas seminaristas
Izraelio krikščioniškos mokyklos tarp geriausiųjų
Žemės drebėjimas Italijoje. Norčios benediktinai persikėlė į Romą.
Popiežiaus emerito Benedikto XVI biografija ir atsistatydinimo aplinkybės
Svarbus Savanorių jubiliejaus programos pakeitimas
Pranciškus: gailestingumas nėra idėja ar mada, bet Dievo prisilietimas
Beatifikacija Argentinoje: Dvasinio atsinaujinimo apaštalė paskelbta palaimintąja
„Neprievarta: politikos už taiką stilius“: būsima popiežiaus žinia taikai
Iš popiežiaus Pranciškaus pokalbio su lenkų jėzuitais
Atgailaujantis džihadistas teisiamas dėl kultūrinio paveldo sunaikinimo
Paulius VI ir Motina Teresė
Didysis ajatola iš Irano ir Maroko karalius pasmerkė ekstremizmą
UNICEF. Visi jaunesni nei penkerių metų sirų vaikai matė tik karą
Kardinolas Parolin apie Dievo tarną Joną Paulių I ir dabartinę Šventojo Sosto diplomatiją
Žemės drebėjimą Italijoje išgyvenusi vienuolė: nebuvau šventesnė už kitas
Bendroji audiencija. Malda už žemės drebėjimo aukas
Gedulas Italijoje. Vyskupų ir merų liudijimai
Popiežius meldžia taikos Ukrainai
Per 14 milijonų Šventųjų metų piligrimų Romoje
Popiežius sekmadienio vidudienį: Vartai siauri, bet plačiai atverti
Popiežiaus sveikinimas Italijos valdiečiams ir metodistams
Motinos Teresės kanonizacijos iškilmių programa
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt