Kardinolas Peter Erdo. Santuoka nėra lengva; visada egzistavo skirtumas tarp santuokos sampratos ir praktikos
Šv. Petro ir šv. Pauliaus bazilikų pašventinimo metinės
Popiežius Pranciškus paskatino daugybę žmonių pasitikėti Atgailos sakramentu
2014 m. bus minima Jėzuitų atkūrimo 200 metų sukaktis
Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos rudens sesija. Ką Bažnyčios gali sakyti ir daryti pokriziniu laikotarpiu?
Popiežius Pranciškus: gyvenkime su Išmintimi (+video)
Arkivyskupas Joseph Kurtz – naujas JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas
William Levada. Tikro popiežiaus ženklas – nebijojimas būti savimi
Kroatijoje inicijuojamas referendumas dėl konstitucinės pataisos apie santuoką, kaip vyro ir moters sąjungą
Pranciškaus katechezė apie Krikštą: atgaivinimas ir šviesa (+ video)
Popiežius Pranciškus: melskimės už gyvybę Sirijoje ir Filipinuose (+ video)
Popiežius priėmė metropolitą Hilarioną
Popiežius Pranciškus: Mūsų kelionė yra Dievo rankose (+video)
Religijų dialogas Bažnyčios mokyme
Arkivyskupas Welby: Jokia auka nėra per didelė paklusti Kristaus vienybės kvietimui
Dievas atleidžia tiems kas gailisi, ne tiems, kurie apsimeta krikščionimis (+video)
Kardinolo A. Scola vizitas Maskvoje: „Atgauta laisvė tikėti jus įpareigoja liudyti“
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Esame piligrimai iš mirties į amžiną gyvenimą
Po vidudienio maldos: Malda už Filipinus ir Šoa atminimas
Popiežius priėmė ligonius globojančią savanorių organizaciją (+video)
Popiežius Pranciškus: Dievas džiaugiasi kiekvienu išgelbėtu nusidėjėliu (+video)
Būsimųjų Pasaulio jaunimo dienų temos
Ar Jonas Paulius II gali būti paskelbtas Bažnyčios mokytoju? George‘o Weigelio paskaita Krokuvoje
Honkongo kardinolui įteikta Kanados žmogaus teisių premija
Katalikų Bažnyčia Airijoje dalyvaus debatuose dėl tos pačios lyties santuokų
Bendroji audiencija. Mus vienija sakramentų, charizmų ir meilės bendrystė
Popiežius paprašė melstis už sergančią mergaitę (+video)
Popiežius pasveikino Popiežiškosios mokslų akademijos seminaro dalyvius
Popiežius pasveikino Vengrijos čigonus
Arkivyskupas Zenari minosvaidžiui pataikius į apaštalinę nunciatūrą: pastaraisiais mėnesiais nerimas tik didėja
Popiežius Pranciškus: Bažnyčia – tai puota, į kurią visi esame pakviesti (+video)
Chaldėjų patriarchas: Vakarai nesupranta Artimųjų Rytų krikščionių sunkumų
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Su džiaugsmu priimkime Jėzų į savo gyvenimus“ (+video)
Romoje paminėtos kardinolo A. J. Bačkio vyskupystės 25-osios metinės
Popiežiaus homilija Mišiose už mirusius vyskupus ir kardinolus: visos jų dienos yra Dievo rankose
„Tikėjimas persekiojimo metu. Laiškas iš Irako Vakarų krikščionims“
Popiežius aukojo Mišias Romos Campo Verano kapinėse (+video)
Šeštadienį popiežius susitiko su seminaro apie prekybą žmonėmis dalyviais
Popiežius Pranciškus: "Mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime" (+video)
Popiežius Pranciškus aukojo Mišias prie palaimintojo Jono Pauliaus II kapo (+video)
Maisto trūkumas – ne vien techninė problema, tai žmogiškumo problema
Kuveite atidaryta nauja Apaštališkoji nunciatūra
„Visi turime abejonių tikėjimo kelyje“. Popiežiaus katechezė apie Šventųjų bendravimą (+video)
Popiežius aukos Visų Šventųjų Mišias
Europos jėzuitų provincijų vyresniųjų pareiškimai dėl situacijos Sirijoje ir pabėgėlių bei migrantų
Šaukiama Ekumeninės Bažnyčių tarybos asamblėja
Egipte žadama pašalinti kliūtis bažnyčių statybai
Popiežius Pranciškus apie krikščioniškąją viltį (+video)
Popiežius priėmė Japonijos ambasadorių, Pasaulio banko prezidentą ir Nobelio Taikos premijos laureatę Aung San Suu Kyi
Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba sveikina hinduistus Divali šventės proga
Popiežius priėmė Vatikano televizijos centro darbuotojus (+video)
Popiežius Pranciškus: Jėzus už mus meldžiasi (+video)
Popiežius Pranciškus: Brangios šeimos, melskitės, saugokite tikėjimą, džiaukitės! (+video)
Popiežiaus susitikime su šeimomis šeštadienio vakarą ir Mišiose sekmadienio rytą dalyvavo ir piligrimai iš Lietuvos
Šeima, gyvenk tikėjimo džiaugsmu! Popiežiaus susitikimas su šeimomis (+video)
Pranciškus įteikė "Ratzingerio premijas" dviems teologams (+video)
Arkivyskupas Chullikatt JTO kalbėjo apie situaciją Artimuosiuose Rytuose ir apie nusiginklavimą
Arkivyskupas Paglia: be moterų dalyvavimo neįmanoma nauja šeimos kultūra
Popiežius Pranciškus: be baimės eikime išpažinties
Vargdienių seserys mini 95 metų steigimo sukaktį: Tik Dievas yra mūsų gyvenimo ir tikėjimo centre, ir tik jo norime ieškoti
Popiežius konsekravo du vyskupus
Popiežius priėmė Simono Wiesenthalio centro delegaciją (+video)
Popiežius Pranciškus: rimtai žiūrėkime į Kristų
Popiežiškosios šeimos tarybos plenarinė asamblėja Romoje
Šventojo Sosto diplomatas. Vaiko teisės neatsiejamos nuo šeimos gynimo
Popiežius Pranciškus: Nėra kalėjimo kameros, kurioje nebūtų Kristaus (+video)
Popiežiaus Pranciškaus trečiadienio katechezė. „Tikėjimu, meile ir tobula vienybe su Kristumi Dievo Gimdytoja yra Bažnyčios provaizdis“
Popiežiškosios Cor Unum tarybos komunikatas apie pagalbą Sirijos krizės metu
Centrinės Afrikos respublikoje vaikams kariams dar sunkiau sugrįžti namo
COMECE: abortas nėra Europos Sąjungos kompetencijoje
Prieš 35 metus pirmoji Jono Pauliaus II žinia Lietuvai
Popiežius priėmė Pasaulinės liuteronų federacijos atstovus (+video)
Popiežius Pranciškus: Godumas susargdina žmogaus širdį
Misijų sekmadienis: drąsiai skelbti Evangeliją visose gyvenimo sferose
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Visada melstis ir nepaliauti“ (+video)
Anglų kalbos liturgijoje tarptautinės komisijos penkiasdešimtosios metinės (+video)
Vatikano televizijos centrui 30 metų. Popiežiaus sveikinimai
Popiežius Pranciškus apie apaštalo saulėlydį (+video)
Arkivyskupas Celli apie Pasaulinės komunikacijos dienos temą
Popiežius Pranciškus: Tikėjimas – ne ideologija (+video)
Popiežius priėmė Palestinos prezidentą (+video)
Katalikų ir žydų atstovai pakvietė gerbti sąžinės ir religijos laisvę
Filipinų Bažnyčios dėmesys nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo
Popiežiaus bendroji audiencija. Tikiu apaštalinę Bažnyčią (+video)
Pietų Kolumbijoje kovotojai nepageidauja kunigų
Popiežiaus žinia JT Maisto ir Žemės Ūkio organizacijai: badas nėra „normalus“
Romos žydų deportacijos 70 metinės. Popiežiaus laiškas
Popiežius padėkojo tarnystę užbaigusiam kardinolui T. Bertone (+video)
Vyskupų sinodas – vyskupų kolegialumo įrankis
Europos Rytų apeigų katalikų vyskupai: Kristaus meilės ir tiesos žinia skirta nūdienos vyrams ir moterims
Pranciškus apie naująjį evangelizavimą: liudyti, susitikti, žvelgti į esmę (+video)
Tikėjimo metų Marijos diena. Popiežiaus Mišios ir Pasiaukojimo Marijai malda
Popiežius Pranciškus: Būkime budrūs, nesileiskime į derybas su velniu (+video)
Popiežiaus Pranciškaus Marijos dienų katechezė. Marijos tikėjimas
Popiežius Pranciškus. Du kraštutinumai: moters vaidmens susiaurinimas iki motinystės ir emancipacija iš moteriškumo
Popiežius priėmė Romos žydų bendruomenės atstovus: Krikščionis, dėl savo žydiškų šaknų, negali būti antisemitas (+video)
Popiežius priėmė Europos parlamento pirmininką Martiną Schulzą
Taragonoje palaimintaisiais paskelbti 522 tikėjimo kankiniai. Popiežiaus Pranciškaus žinia
Šį savaitgalį Romoje bus švenčiamos Marijos dienos
Bendroji audiencija. Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčiai – tai ne elitinė grupė, bet visų namai (+video)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt