Popiežius Pranciškus: „Tapkite taikos amatininkais“
Popiežius priėmė Šveicarijos Konfederacijos prezidentę
Popiežius pristato maldos intenciją gegužės mėnesiui
Popiežius: Šventojo Sosto žiniasklaida turi būti apaštališka ir misionieriška
Dvylika naujų Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretų
Popiežius priėmė Aung San Suu Kyi
Popiežiaus homilija. Bažnyčia keliauja, įsiklauso į širdies nerimą ir skelbia džiaugsmą
Bendrosios audiencijos dalyviams popiežius kalbėjo apie savo vizitą Egipte
Popiežiaus homilija. Duok, Dieve, jautrią širdį
Popiežius prašo šv. Juozapo užtarimo jaunimui
Maltos Ordinas išsirinko naują vadovą
Prancūzija: vyskupų pamąstymai artėjant antrajam balsavimo turui
Olandija: vyskupai kviečia diskutuoti 2018 m. vyksiančio Sinodo tema
Popiežiaus spaudos konferencija grįžtant iš Egipto
Popiežius Egipto kunigams ir pašvęstiesiems: Kuo labiau įskiepyti Kristuje - tuo vaisingesni
Pranciškus: nesutiksime Dievo nenukryžiavę savo ribotų minčių apie Dievą
Popiežius koptų ortodoksų Bažnyčios galvai: Petras ir Morkus džiaugiasi
Popiežius Katalikų akcijai: nelaukite kol kiti jums pasakys ką daryti
Pranciškus: Pasauliui labai reikia krikščioniškos vilties liudijimų
Popiežiaus homilija. Krikščionis – klusnumo liudytojas
Trečiadienio katechezė: inkaras danguje
Popiežiaus kalba TED2017: „Mums reikia vieniems kitų“
Popiežiaus žinia Egiptui: Mūsų pasauliui reikia taikos!
Antradienio ryto Mišias popiežius aukojo už Koptų Bažnyčią ir jos Patriarchą
Popiežius: Klausykime Dvasios; skelbkime tikėjimo konkretumą
Popiežius aplankys iškilių kunigų kapus Italijoje
Popiežius sekmadienį: Gailestingumas – mūsų tikėjimo konkretumas
Jurginės – Popiežiaus vardinės
Popiežius Pranciškus: kankiniai – gyvas Bažnyčios kraujas
Popiežiaus žinia Lenkijos Primui: Perduoti Evangelijos žinią moderniajam pasauliui
Nauji vyskupai Lenkijoje ir Vokietijoje
Popiežius skelbs naujus šventuosius Fatimoje ir Romoje
Popiežius Pranciškus: Jaunimo ugdymas – tai meilės tarnystė
Pranciškus: krikščionybė – ne ideologija, bet tikėjimo kelionė
Benedikto XVI išrinkimo popiežiumi dvyliktosios metinės
Velykų oktavoje – Evangelijos pasakojimai apie Jėzaus Prisikėlimą
Popiežius: Gyvenimas pagal Dvasią - mūsų prisikėlimo pradžia
Popiežiaus Velykinis sveikinimas: Taikos mūsų dienoms!
Velykų Vigilija: įžengėme į kapą, išeikime iš jo, pamatykime naują aušrą
Bažnyčių vadovų sveikinimai Velykų proga: Gyvenimas stipresnis už mirtį
Pranciškaus malda po Kryžiaus kelio: gėda ir viltis
Kryžius yra ne „prieš“ pasaulį, bet „už“ pasaulį
Patriarchas Sako: Tikėjimas į Kristų stipresnis už neapykantą ir terorizmą
Kryžiaus kelio Koliziejuje istorija
Didysis penktadienis
Popiežius Pranciškus pasveikino Popiežių emeritą
„Mes, kunigai, turime tarnauti“. Popiežiaus interviu italų dienraščiui
Krizmos Mišios: Evangelijos malonės – Tiesa, Gailestingumas, Džiaugsmas
Po žudynių koptai skelbia maldos ir susitelkimo Velykas
Popiežius melsis už naujuosius kankinius
Bendroji audiencija. Kryžius – mano viltis
Kryžiaus kelias – daug daugiau nei nekaltai pasmerkto mirti atminimas
Popiežius sergantiems vaikams: šeimoje svarbus kiekvienas!
Popiežius: biotechnologijos privalo tarnauti žmogui
Kodėl atakuojami Egipto krikščionys? Popiežius kelionės neatšaukia
Velykų dieną popiežiui emeritui sukaks 90 metų
Auga katalikų skaičius pasaulyje
Baigėsi sielovadinė vizitacija Medžiugorje. Dvasiniai vaisiai akivaizdūs
Popiežius susitiko su visų pranciškonų vadovais
Pasikėsinimai į koptų bažnyčias Egipte. Popiežiaus užuojauta
Popiežius: Jėzus nesiūlo iliuzijų, bet kviečia kartu su juo nešti kryžių
Popiežius dalyvavo Romos jaunimo maldos budėjime
R. Cantalamessa Gavėnios meditacija: Reformacijos jubiliejus – malonės laikas
Ryto homilija: pažvelkime į Dievo ištikimybę, atraskime džiaugsmą
Popiežius Velykų tridienio apeigas pradės pataisos namuose
Trečiadienio katechezė: sugebėsime atleisti, jei širdyje bus vietos Viešpačiui
Šventojo Tėvo maldos intencija balandžiui: melskimės už jaunimą
Popiežius Pranciškus: kiekvienas gali kažką duoti
Popiežiaus homilija. Kas man kryžius?
Popiežiaus homilija. Ne įstatymo raidė, bet gailestingumas
Šventovių reikalai perduoti Popiežiškajai naujosios evangelizacijos tarybai
Bažnyčia ir jaunimas Europoje. Popiežiaus sveikinimas
Popiežius meldėsi už 2012 m. žemės drebėjimo Italijoje aukas
Popiežius meldžiasi už stichinių nelaimių, karų ir neramumų aukas
Popiežius Karpyje: Nuriskime nuo širdies akmenį, kuris neleidžia Jėzui įeiti
Dvyliktosios šv. popiežiaus Jono Pauliaus II mirties metinės
Popiežius priėmė ispanų kolegijos bendruomenę
Gavėnios pamokslas Vatikane. Amžinybė – Dievo buvimo būdas
Popiežius: Visi kartu nuskaistinkime Liuterio Reformos atminimą
Popiežius Pranciškus: „Šeima – iš meilės, meilei ir meilėje“
Pranciškus: Kristaus akimis žvelgti į vargstančią žmoniją
Popiežiaus homilija. „Viešpatie, ar nenusivylei manimi?“
Popiežiaus bendroji audiencija. Dievas visada įvykdo savo pažadus
Popiežius susitiko su Irako religinių bendruomenių atstovais
Popiežiaus liturginis kalendorius iki Velykų „Urbi et orbi“
Tęsiama Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti
Popiežius parašė žinią Pasauliniam Šeimų susitikimui
Pranciškus: Jėzus išgydo ir suteikia išganymo džiaugsmą
Nepilnamečių apsaugos komisija baigė susitikimą
Sekmadienio vidudienio malda: ir mes buvome „akli nuo gimimo“
Popiežius Milane: Dievas eina mūsų miestų gatvėmis, ieško tikėti gebančių širdžių
Pranciškus ES lyderiams: kad ateitis nebūtų senatvė, nuovargis ir baimė
R. Cantalamessa: mirtis yra „gimimas“ ir „krikštas“
Rusijos katalikų vyskupai atveria kelią nuolatiniams diakonams
Svarbus ES Teisingumo Teismo sprendimas religijos laisvės srityje
Pranciškaus Vidudienio malda Milane: melskitės už mane!
Popiežius Milane: Tikėjimas turi persmelkti žmogiškus procesus, tačiau juose neištirpti
Popiežius atvyko į Milaną. Apsilankymas periferiniame rajone
Popiežius kanonizuos kelias dešimtis šventųjų
Pranciškus: Ar tikrai klausomės Dievo Žodžio?
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt