Merkelio Giedraičio konsekravimo Žemaičių vyskupu 440 metinės
Popiežius Pranciškus aplankė Romos sinagogą
Migrantų jubiliejus su popiežiumi
Popiežius susitiko su Krikščionių darbininkų judėjimu
Gailestingumo jubiliejus. Popiežiaus ženklas prieš „atmetimo kultūrą“
Religijos laisvės byla JAV Aukščiausiajame teisme
Baigėsi tarptautinės katalikų vyskupų delegacijos vizitas Šventojoje Žemėje
Išpuoliai Džakartoje – bandymai paskleisti baimę didžiausioje musulmoniškoje valstybėje
Pranciškus priminė kunigams maldos ir žodžio tarnystės svarbą
Pranciškus: Koks mano tikėjimas?
Kard. Kurt Koch. Tarpreliginis gailestingumas
Pranciškus priminė kunigams maldos ir žodžio tarnystės svarbą
Pranciškus paaugliams: Būti Jėzaus bičiuliais reiškia eiti prieš srovę
Ambasadorė I. Vaišvilaitė: daug sąlyčio taškų Lietuvos ir Šventojo Sosto požiūriuose
Popiežius Pranciškus: Melskimės su tikėjimu
Popiežiaus bendroji audiencija. „Dievo vardas – Gailestingasis“
Pristatyta popiežiaus knyga „Dievo vardas – gailestingumas“
Pranciškaus knyga: Keturiasdešimt klausimų apie gailestingumą
Popiežius Pranciškus: Malda daro stebuklus
Pranciškus diplomatams: migracija bus ateities pasaulio dalis
Pranciškus: Bažnyčia smerkia nuodėmę, nes turi sakyti tiesą
Krikštas – tai mūsų, kaip Dievo vaikų atgimimas
Pranciškus: linkiu, kad sugebėtumėte perduoti didžiausią palikimą - tikėjimą
Šventieji ir gailestingumas: 12 citatų kiekvienam mėnesiui
Antradienį pristatoma Pranciškaus pirmoji knyga
Jėzuitas islamologas: sunitų fundamentalizmo atrama yra Saudo Arabija
Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė jėzuitų ordino vyresnįjį
Kalėdos Egipte: Koptų bendruomenę pasveikino prezidentas al-Sisi
Gailestingumo metai teprimena, kad Dievas visada mūsų laukia
Popiežius: Gailestingumo darbai liudija apie mūsų tikėjimą
Popiežius pristato maldos intencijas sausio mėnesiui
Popiežius ragina negyventi tuščiai, o ieškoti dalykų prasmės
Popiežius: Bažnyčios pašaukimas - atspindėti Kristaus šviesą ir tarnauti
Šv. Tėvo Pijaus relikvijos bus Romoje
Pats popiežius kas mėnesį pristatys savo maldos intencijas
Popiežius aplankė pirmosios prakartėlės vietą
Maldų savaitės už krikščionių vienybę tekstai sukurti Latvijoje
Popiežius: Mūsų džiaugsmas – liudyti Jėzų kitiems žmonėms
Šventosios Žemės Kustodas. Pavargome kalbėti apie taiką
Patriarchas Twal. Blogis nėra anoniminė jėga, jis persiskverbia per žmogaus laisvę
Pradėjo galioti Šventojo Sosto ir Palestinos sutartis
Popiežius: Dievo Motina visada mus lydi ir užtaria
Popiežius: Dievas sėja taiką; mes ją turime auginti
Kitas naujametinis Taizé jaunimo susitikimas įvyks Rygoje
Šv. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės homilija: laiko pilnatvė
Pranciškus: Žiūrėkime į Dievo mums duotus ženklus
Popiežius susitikime su jaunaisiais giedotojais: supykstu, bet nesikandžioju!
2015-aisiais popiežius Vatikane sveikino milijonus asmenų, 30 dienų keliavo užsienyje
Per 2015 metus nužudyti 22 sielovados darbuotojai
Jubiliejaus medalis. Dievo atleidimas ateina per Bažnyčios tarnystę
Popiežius Pranciškus: Kūdikėlio Jėzaus šypsena patvirtina, kad esame mylimi
Portalui „vatican.va“ 20 metų
Kardinolas K. Koch: Ar visuomenė dar vis žino, jog religijos vieta kultūroje?
Valensijoje prasidėjo Taizé jaunimo susitikimas
Arkivysk. Becciu: Popiežius nori, kad Bažnyčioje būtų daugiau bendrystės
Sirijoje be žinios dingęs pranciškonas t. Dhiya Azziz
Vidudienio malda. Pabėgėlių krizė ir Šeimų Jubiliejus
Pranciškus: Šeimoje mokomės melstis, džiaugtis, atleisti
Kalėdų Urbi et orbi
Pranciškus Kalėdų naktį: Pasauliui reikia teisingumo
Kas buvo svarbiausia popiežiaus Pranciškaus veikloje 2015 m.?
Susitaikinimo sakramente žmogaus dabartis prisiliečia prie ateities su Kristumi
2016-ųjų Karolio Didžiojo premija skiriama popiežiui Pranciškui
Pranciškaus kalba Romos Kurijai. Dorybių katalogas
Pranciškus šeimoms palinkėjo gailestingumo kasdienybėje
Sekmadienio Vidudienio malda: Kalėdų nuostaba
Popiežius atidarė gailestingumo duris Caritas prieglaudoje
Pranciškus: Mūsų pasaulis per Kalėdas tapo Jėzaus pasauliu
R. Cantalamessa: Marija – Gailestingumo Motina ir Dukra
Motina Teresė bus skelbiama šventąja
Vatikane pristatytas vadovėlis apie žmogaus teises ir skurdą
Italijos Katalikų akcijos vaikai pasveikino popiežių
Popiežius priėmė keturis naujus ambasadorius
Popiežiaus 79 gimtadienis. Dievo Motina teužtaria Pranciškų
Popiežius: Jubiliejus – atleisti ir prašyti atleidimo
Popiežiaus žinia pasaulinei taikos dienai. Įveikti abejingumą
Paryžiaus susitarimas dėl klimato: ribotas, bet geras
Pranciškus: Nuolankumas, neturtas, pasitikėjimas
Popiežius: Mažiau griežtumo, daugiau pasitikėjimo gailestingumu
Popiežius sekmadienio vidudienį: Ką mums daryti? Atsiversti
Popiežius atidarė savo katedros Šventąsias duris
Gvadalupės Marijos šventė. Vasarį popiežius keliaus į Meksiką
Advento pamokslas: Trokštu šventumo ar tenkinuosi vidutiniškumu?
Įsigaliojo nauja santuokos bylų tvarka
Pietų Afrikos Respublikos vyskupų patarimai Gailestingumo Jubiliejaus proga
Jubiliejus: atveriamos Šventosios durys karo siaubiamose šalyse
Popiežiaus homilija. Dievas gailestingas, viską atleidžia
Popiežius Šventuosius metus pavedė Gailestingumo Vartų Marijai
Bendroji trečiadienio audiencija: kodėl Gailestingumo Jubiliejus?
Susitaikymo kelionėje nesame vieni; mus lydi Nekalčiausioji Marija, Gailestingumo Motina
Gailestingumo jubiliejaus pradžios Viešpaties Angelo malda: priimti ir duoti
Popiežius atidarė Šventąsias duris. Ne teismas, bet gailestingumas
Šešerios durys į rūpinimąsi bendraisiais namais
Popiežiaus žinia Pasaulinei maldų už pašaukimus dienai
Šventosios durys Vatikano bazilikoje - karo baisumus primenantis „ex voto“
Popiežius: nugriaukime išdidumo kalnus, užlyginkime abejingumo slėnius
Popiežius įžiebė Kalėdų eglę ir prakartėlę Asyžiuje
Misionierių kankinių beatifikacija: meilė, tikėjimas, ištikimybė
Salvadoras: 35-osios moterų misionierių nužudymo metinės
R. Cantalamessa: Padėti žmogui laisvai ir brandžiai apsispręsti už Kristų
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt