Velykų „Urbi et Orbi“. Prisikėlęs Viešpatie, pagydyk kenčiančios žmonijos žaizdas
Velyknaktis Vatikane. Popiežiaus homilija: „Sese, broli, nepasiduok“
Kryžiaus kelias prie Šv. Petro bazilikos: keturiolikos stočių apmąstymai
Popiežius padėkojo Kryžiaus kelio apmąstymų autoriams
Kryžiaus kelio meditacijų rengėjai: nusikaltėlis, nusikaltimo auka, teisėjas
Kryžiaus kelias prie Šv. Petro bazilikos
Kristaus kančios pamaldos Vatikane
Rinkliava Šventajai Žemei nukelta į rugsėjo 13 dieną
Popiežius: Jėzus suteikia jėgų atlaikyti kiekvieną tikėjimo išbandymą
Didįjį ketvirtadienį popiežius paminėjo kunigus, kurie mirė tarnaudami sergantiesiems
Bažnyčia pandemijos laikais. Popiežiaus interviu JK ir JAV katalikų spaudai
Vatikane renkamos aukos nuo pandemijos nukentėjusiems žmonėms
Popiežius Didžiosios savaitės dienomis pakvietė į namų liturgiją: su Nukryžiuotuoju ir Evangelija
Rūpinkimės seneliais ir būkime jiems dėkingi
Trečiadienio ryto Mišios: kad nebūtų išdavysčių
Popiežius pasveikino Romos rabiną; rabinas – popiežių
Abraomiškųjų religijų lyderiai meldėsi, kad greičiau baigtųsi pandemija
Mišios antradienio rytą: už neteisingai nuteistuosius
Kardinolas Pellas – laisvas žmogus
Kai pandemija ir karas sutampa
Pirmadienio ryto Mišios. Kaip elgiamės su vargšais?
Mirė t. Antonio Stefanizzi SJ, buvęs Vatikano radijo direktorius
Kardinolas Koch: Pandemija liudija, kad žmogus ne viską kontroliuoja
Kardinolas Tagle ragina panaikinti vargstančių kraštų skolas
Popiežius: su Jėzumi Kryžiaus keliu į Prisikėlimą
Verbų sekmadienio Mišios tuščioje Šv. Petro bazilikoje
Popiežiaus žinia 35-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga
Popiežius parėmė ligoninę, perdavė sveikinimus ligoniams
Mišios šeštadienio rytą: kad būtume sąžiningi
Popiežiaus žinia: sulauksime geresnių laikų ir mes patys būsime geresni
Koronavirusas Vatikane: naujas užsikrėtimo atvejis
Žmogaus vienatvė, Dievo vienatvė
Mišios penktadienio rytą. Septyni Marijos sopuliai
Popiežiaus maldos intencija: už kenčiančiuosius nuo priklausomybių
T. R. Cantalamessa. Marija, tikinčiųjų motina
Ketvirtadienio ryto Mišios už nematomus kenčiančiuosius
Kardinolas Parolin: pandemijos krizė nėra metas atsiriboti nuo kitų
Kard. A. Comastri: Jonas Paulius II perkeitė savo kančią į meilę
Didžioji savaitė Jeruzalėje – be maldininkų
Popiežiaus dovana – dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai
Invokacija Didžiojo penktadienio pamaldoms
Balandžio 2-ąją – penkioliktosios Šv. Jono Pauliaus II mirties metinės
Popiežiaus katechezė: nebijokime, atverkime širdis Šventajai Dvasiai
Trečiadienio ryto Mišios. Už žiniasklaidą, kuri padeda neužsidaryti
Antradienio rytą popiežius meldėsi už tuos, kas neturi namų
Mišios pirmadienio rytą: kad nebijotume
Katalikų pasaulyje skaičius –1 329 milijonai
Šventojo Tėvo audiencijos retos, bet nenutrauktos
Popiežius. Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka
Vanduo – gyvybės šaltinis
Gailestingumo penktadienis ir gedulas Italijoje
Popiežius: pandemijos laikotarpiu sudėkite ginklus
Popiežius: Jėzus ragina „nuristi akmenį“ nuo visko, kas veda į mirtį
Sekmadienio ryto Mišios: už verkiančiuosius
Šeštadienio ryto Mišios už kenčiančiuosius ir tuos, kurie jiems padeda
Raniero Cantalamessa: Marija, vilties Motina, padės ir mums
Popiežiaus homilija prieš palaiminimą „Urbi et orbi“: Viešpatie, suteik sveikatą kūnams ir paguodą širdims
Kaip švęsti Didžiąja savaitę pandemijos laikais?
Pandemija: mirė Etiopijos katalikų ganytojas italas
Ketvirtadienio ryto Mišios. Kad įveiktume baimę
Penktadienį – malda su popiežiumi ir ypatingas palaiminimas Urbi et Orbi
Ekumeninė „Tėve mūsų“ malda, kad kuo greičiau baigtųsi pandemija
Popiežiaus žinia 57-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga
Pranciškus: nedalykime žmonių į tikinčius ir netikinčius, visi yra Dievo vaikai
Popiežiaus katechezė. Žmogaus gyvybės vertė ir neliečiamumas
Trečiadienio Mišių malda už vienuoles, kurios slaugo ligonius
Popiežius: melskimės už sergančius ir kenčiančius žmones
Antradienio ryto Mišios. Malda už mirusius medikus ir kunigus
Patriarchas Baltramiejus meldžiasi už pandemijos aukas
Latvijos ir Estijos katalikų gyvenimas karantine
Anglikonų Bažnyčia stabdo liturginių apeigų teikimą
Pirmadienio ryto Mišios. Malda už patiriančius ekonominių sunkumų
Atidedama popiežiaus kelionė į Maltą
Trečiadienį ir penktadienį popiežius kviečia maldai
Šeštadienio ryto Mišios. Malda už santarvę šeimose
Padėka kunigams. Naujos netektys
Vidudienio malda. Šviesa – akims, tikėjimas – sielai
Sekmadienio ryto Mišios. Malda už mirusius, ypač vienatvėje
Popiežius meldėsi už medikus, kurie gydo užsikrėtusius koronavirusu
Visuotiniai atlaidai ir ypatingi būdai gauti nuodėmių atleidimą
Prancūzija: uždaryta Lurdo šventovė
Popiežiaus malda prieš Rožinį
Ketvirtadienio šv. Mišios. Šv. Juozapas, malda už kalinius
Italijos katalikai kalba rožinį, nuotoliniu būdu dalyvauja ir popiežius
Popiežiaus katechezė: nėra krikščionybės be gailestingumo
Bergamo vyskupija neteko aštuonių kunigų
Popiežius Romos dienraščiui: sunkiais laikais atraskime artumą
Europos vyskupai: Dieve, neapleisk mūsų šią išbandymų valandą
Švedija. Akušerėms nepripažįstama sąžinės prieštaros teisė
Popiežius priminė artėjančias „24 valandas Viešpačiui“
Popiežius aukojo Mišias už mirusius nuo koronaviruso
Popiežius: melskimės už senus žmones
Pirmadienio ryto Mišios už šeimų vienybę ir meilę
Sekmadienio vidudienio malda. Kristus – gyvojo vandens šaltinis
Paskelbtos atnaujintos Vatikano teismų veikimo normos
Popiežius Romos bažnyčiose meldėsi, kad baigtųsi viruso epidemija
Popiežius: dvasinė Komunija – svarbi ir patartina praktika
Šių metų Velykų tridienis Vatikane – be maldininkų
Vyskupijos visame pasaulyje reaguoja į epidemiją
Mišios už tuos, kas užtikrina būtiniausias paslaugas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt