Vatikano diplomatas pradeda vizitą Bosnijoje ir Hercegovinoje
Kardinolas P. Parolin vadovavo maldai už taiką Ukrainoje
Popiežius augustinams: ruoškitės savo charizmą perduoti pasauliečiams
Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: „Šiandien moterys yra Ukrainos stiprybės simbolis“
Karas Ukrainoje. Popiežiaus pokalbis su Vokietijos kancleriu
Popiežius kalbėjosi su Maskvos patriarchu
Popiežiaus malda už Ukrainą: Viešpatie, sustabdyk karą!
Popiežius Pranciškus: senatvė leidžia pamatyti gyvenimo apgaules
Popiežius italams mokiniams: atsiminkite savo bendraamžius Ukrainoje
Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: „Kovojame už taiką ir taikų dangų mūsų vaikams“
Ukraina ir Rusija bus paaukotos Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai
Karas Ukrainoje – popiežiaus pokalbiai su Latvijos ir Slovakijos atstovais
Italijos „Caritas“ delegacijos misija ukrainiečių karo pabėgėlių centruose
Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: „Galvoju apie senelius Rusijos bombų daužomuose butuose“
Ukrainos kapelionai ir dvasininkai lieka greta savo žmonių, žūva kartu su jais
Pranciškus: pasaulis dar nesuprato XX a. tragedijų pamokos
Baltramiejus: tuoj pat nutraukite puolimą
Maskvos patriarchato Lvivo vyskupas smerkia Ukrainos užpuolimą
Arkivysk. S. Ševčukas: ačiū visiems, kas yra su Ukraina
Ukraina. Nauja kardinolo M. Czerny misija
Popiežius: Dievo vardu prašau, sustabdykite šias žudynes!
Iš Ukrainos į Italiją atvežami dializuojami ligoniai
Popiežius: širdies budrumas yra malonė – prašykime jos
Devyneri Pranciškaus pontifikato metai
Popiežius jėzuitams: branginkite šv. Ignaco palikimą, dalykitės juo
Šventasis Sostas: karo eskalavimas kelia grėsmę milijonams Ukrainos vaikų
Šventasis Sostas: religijoms nevalia kurstyti karo
Kard. P. Parolinas: sustabdykite karo siaubą, niekada nevėlu susitarti
Arkivysk. S. Ševčukas: Ukraina gina žmogaus orumą
Popiežius susitiko su Vatikano valstybės teismų darbuotojais
Kard. K. Krajewskis: meilė savo šeimoms, tėvynei – ukrainiečių stiprybė
S. Karolina: „Krentant bomboms, mes slepiamės su Švenčiausiuoju“
Kardinolas M. Czerny: popiežius prašo toliau melstis už taiką Ukrainoje
S. Ševčukas: „Kur tik esate, ten stiprinkite mūsų valstybę!“
Mianmare subombarduota bažnyčia ir vienuolynas
Malda Lvivo katedroje dalyvaujant popiežiaus pasiuntiniui
COMECE ir kitų raginimai patriarchui Kirilui: reikalauk nutraukti karą
Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: „Sustabdykite masines žudynes!“
Ligoninės bombardavimas kelia siaubą
Kardinolas M. Czerny: būtina sustabdyti civilių bombardavimą
Popiežiaus pasiuntinys susitiko su Ukrainos katalikų vadovais
Nuncijus Ukrainoje: esame dėkingi už pagalbą. Jos labai reikia
Pareiškimas dėl Ukrainos civilių taikinių bombardavimo
Popiežiaus atstovas lanko ukrainiečius pabėgėlius Vengrijoje
Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: „Mūsų parapijos virto tarnystės centrais“
Popiežius: karas yra vienas iš baisiausių įmanomų blogių
Konferencija „Bažnyčios mokytojos ir Europos globėjos“. Popiežiaus sveikinimas
Popiežiškosios misijų draugijos mobilizuojasi padėti Ukrainos pabėgėliams
Melskimės, kad sugebėtume krikščioniškai atsiliepti į bioetikos iššūkius
Kardinolas P. Parolin Rusijos vyriausybei: karas Ukrainoje turi liautis
Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia praneša apie nukentėjusias bažnyčias
Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: „Norime būti su žmonėmis ten, kur sunkiausia“
Dviejų kardinolų misija – Ukrainos Kalvarija ir „dalyvavimo sakramentas“
Ukraina. Bažnyčia Moldovoje tiesia pabėgėliams pagalbos ranką
Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: „Uždarykite dangų virš Ukrainos!“
Mirė kardinolas A. Cacciavillan
A. Tornielli apie popiežiaus kreipimąsi: tai melagingų naujienų paneigimas
„Kirche in Not“: milijoninė parama Ukrainai
Kardinolas K. Krajewskis: malda gali sustabdyti karą Ukrainoje
Sankcijų sukelti nuostoliai Rusijos „Caritas“ labdarai
Pirmadienį Vatikane bus renkama pagalba nuo karo kenčiančiai Ukrainai. Neeilinės pagalbos surinkimo punktas veiks Governatorato aikštėje.
Charkivo vyskupas: „Aš nesiruošiu evakuotis“
Popiežius: tai ne karinė operacija, o žiaurus karas
Ukrainos vyskupų žinia gavėniai: kai kurias piktas dvasias galima išvaryti tik pasninku ir malda
Šventasis Sostas pasirengęs padėti, du kardinolai išvyko į Ukrainą
„Viešpaties angelas“. „Juk tai nieko bloga, visi taip daro!“
Popiežiaus audiencija nuotolinio įvaikinimo asociacijai
Maskvos katalikų arkivyskupas: sankcijų poveikis slegia
Arkivyskupas S. Ševčukas: „Ukraina kovoja. Ukraina meldžiasi. Ukraina tarnauja“
Pasaulio Bažnyčių Taryba prašo patriarchą Kirilą tarpininkauti dėl taikos
Kardinolas Ch. Bo SDB: „Pasaulis stovi egzistencinėje kryžkelėje“
Kaip Lietuva priima nuo karo bėgančius Ukrainos žmones?
Azijos krikščionys išreiškia artumą ukrainiečiams
Arkivysk. V. Kulbokas: „Šventasis Kazimierai, vesk ir užtark“
Arkivyskupas S. Ševčukas apie liepsnas atominėje elektrinėje: „Sustabdykime karą!“
Baltarusijos vyskupai: karas yra nusikaltimas prieš Dievą ir žmogų
Karas Ukrainoje. Šventojo Sosto balsas JTO
Taika Ukrainoje ir gavėnios pasninkas
Malda ir pasninkas už taiką Ukrainoje. Į raginimą atsiliepė Europos šventovės, vyskupijos, vienuoliai
Arkivyskupas S. Ševčukas: „Dieve, laimink mus prieš aušrą“
Kardinolas L. Sandri: visa Katalikų Bažnyčia yra su Ukraina
Popiežius: prašome Dievą taikos, kurios žmonės patys negali sukurti
Rusijos ortodoksų dvasininkų peticija: sustabdykite karą Ukrainoje
Popiežius pasveikino brazilų Brolybės kampaniją
Arkivyskupas S. Ševčukas: „Dieve, priimk mūsų pasninką ir maldą“
Karas yra beprotybė! Maldos ir pasninko diena už taiką Ukrainoje
Popiežiaus parama Ukrainai
Popiežius: esame su žmonėmis, kurie kenčia nuo bombardavimų
Popiežiaus katechezė: neskubėkite, mokykitės iš senų žmonių
Baiminamasi, kad gali tyčia būti taikomasi į Ukrainos istorijos simbolį
Melskimės už Ukrainą. Anksčiau numatyta popiežiaus maldos intencija atidedama
Ukraina. Pasikliaukime Dievu, nes jis nori ne karo, o taikos
„Per mus jais rūpinasi Dievas“. Bažnyčių prie Ukrainos sienų solidarumas
Viso pasaulio vienuoliai raginami melstis už taiką Ukrainoje
Arkivyskupas S. Ševčukas: melskimės ir už priešus, už jų atsivertimą
J.-C. Hollerich: daryti visa, kas įmanoma, kad padėtume Ukrainai
Rusijos ir Baltarusijos katalikai meldžiasi už taiką
Kardinolas P. Parolin apie Ukrainą: „Niekada nevėlu!“
„Florencijos chartijoje“ dar kartą minima Ukraina
Arkivyskupas S. Ševčukas padėkojo popiežiui ir visiems, kas remia Ukrainą
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt