Pranciškus: Prisiminkime Dievo gerumą
Nuo kada švenčiame Kalėdas?
Popiežiaus atjautos pasiuntinys lankėsi Betliejuje
Mirė kardinolas Thomas S. Williamsas
Popiežiaus valstybės sekretorius aplankė dvi Romos ligonines
Paskirtas nuolatinis popiežiaus atstovas Vietname
Advento meditacija Vatikane: Marija – mūsų tikėjimo Motina
Popiežiaus užuojauta žuvusiųjų Prahoje artimiesiems
Popiežius aplankė Romos periferijos parapiją
Popiežius pavedė kardinolui K. Krajewskiui atjautos misiją Šventojoje Žemėje
Nikaragvoje suimtas dar vienas vyskupas
Katalikai toliau remia perkeltuosius asmenis Ukrainoje
Popiežius: gėris auga be triukšmo
Popiežius Romos kurijos vadovams: klausytis, įžvalgiai tyrinėti, nestovėti vietoje
Popiežius: kreipkimės į Taikos kunigaikštį, melskime taikos
Trečiadienio katechezė. Prakartėlė primena tai, kas svarbu ir didu
Kard. P. Pizzaballa apie dviejų moterų žūties Gazos parapijoje aplinkybes
Konge nužudytas salezietis ugdytojas
Per Kalėdas Šventojoje Žemėje nebus piligrimų
Palaiminimas – neužtrenktos durys, galimybė, pradžia
Nuncijus Ukrainoje: popiežius prašo maldos ir kūrybingos diplomatijos
Popiežiaus įsteigtas mokyklų sąjūdis pelnė žmogaus teisių premiją
Arkivysk. S. Ševčukas: ES kvietimas – moralinė parama ir paguoda
Popiežiaus audiencija katalikiškos ligoninės personalui
Tarp „šimto prakartėlių“ Vatikano parodoje – dvi ukrainietiškos
Išleistas Pranciškaus kalbų ir raštų apie prakartėlę rinkinys
Vatikanas paskelbė deklaraciją dėl palaimimų suteikimo
Romoje susirinko „Zayedo premijos“ žiuri, ją priėmė popiežius
Vatikane paskelbtas konkursas nutapyti Kryžiaus kelią
Popiežius minėjo naują palaimintąjį, migrantų dramą, netektį Gazoje
Popiežius palaimino Vaikelio Jėzaus statulėles prakartėlėms
Viešpaties angelas. Kiekvienas gali būti žibintu ir šviesti
Gimtadienį popiežius šventė su vaikais
Palaimintasis kardinolas Eduardo Pironio
Gazos bažnyčios teritorijoje nušautos dvi krikščionės
Paskelbti nuosprendžiai pastato įsigijimo Londone byloje
Kyjivo vyskupas įspėjo dėl karo nuovargio pasekmių
Popiežius priminė vaikams karuose žūstančius jų bendraamžius
Tikėjimo mokymo dikasterija: vienišos motinos skatinamos priimti sakramentus
Turkijos vyskupas: per Kalėdas melsimės už kenčiančiuosius
Ukrainos pranciškonai: adventas skurdesnis ir maldingesnis
COMECE džiaugiasi istoriniu sprendimu dėl ES plėtros
Pasaulinis forumas pabėgėlių reikalams: laisvė migruoti ir laisvė nemigruoti
Paskelbta popiežiaus žinia Pasaulinės taikos dienos proga. Dirbtinis intelektas ir taika
COP28 rezultatai sveikinti, bet reikia rimto įsipareigojimo juos vykdyti
Popiežiaus ligonių ir piligrimų asociacijai: esate kartu einančios Bažnyčios veidas
Apie naujus Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretus
Popiežius ekonomikos sekretoriatui: reikia vengti praeities klaidų
Popiežiaus interviu Meksikos televizijai: „Senatvė neateina viena“
Popiežiaus katechezė: krikščionis girdi Dievo balsą ir yra dėmesingas žmonėms
Gruodžio 16 d. – kardinolo E. Pironio beatifikacija
Popiežius kreipėsi į krikščionis darbininkus
Popiežius: sudarykite galimybes humanitarinei pagalbai pasiekti Gazą
Pranciškaus kunigystės sukaktis
Popiežius aukojo Gvadalupės Švč. M. Marijos šventės Mišias
Korėjos arkivyskupas: Gvadalupės Švč. M. Marijos žinia aktuali
Krikščioniškos vertybės ir Europarlamento rinkimai
Pasirengimai 2024 m. Sinodo sesijai. Pradedamas naujas konsultacijų etapas
Tikėjimo mokymo dikasterijos paaiškinimas dėl mirusiųjų pelenų
Popiežius prefektams: derinkite įstatymą su žmogiškumu
Korėjos ir Šventojo Sosto santykių 60-osios metinės. Popiežiaus sveikinimas
Adventas Artimuosiuose Rytuose be džiaugsmo ir žiburių
Popiežiaus audiencija Vatikano audito tarnybos darbuotojams
Popiežius priėmė savo legatą nesutarimams tarp Indijos katalikų spręsti
Ukraina: „Aš, kunigas ir psichologas, padedu patyrusiems karo traumas“
Pranciškus: negaiškime laiko tam, kas nereikalinga
Popiežius priėmė Kalėdų eglę ir prakartėlę padovanojusių bendruomenių atstovus
Popiežius priminė Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos sukaktį
Popiežius: ir toliau melskimės už tautas, kenčiančias nuo karo
Popiežius karo lakūnams: jūsų tarnyba vertinga kraštui ir visiems žmonėms
Okupuotose Ukrainos teritorijose uždrausta katalikiška veikla
Popiežius džiaugiasi giesmės „Hear angels cry“ projektu
Popiežius: šiandien mums labai reikia tavo pagalbos, Motina Marija
Fatima: pasirengimas Jubiliejui, šeimų judėjimo susitikimas
Popiežius: Švč. M. Marija moko branginti dideles ir mažas Dievo dovanas
Nuo ateinančių metų Bažnyčia kasmet minės Pasaulinę vaikų dieną
Popiežius: krikščioniškas ir pilietinis ugdymas siejasi
Popiežius Indijos sirams malabarams: netapkite sekta
Jubiliejiniai metai: Šv. Petro bazilika artima pabėgėliams ir kaliniams
Popiežius: Fokuliarų judėjimo tikslas – būti meile ir ją skleisti
Popiežius naujiems ambasadoriams: būtina stiprinti daugiašalę diplomatiją
Tarptautinė Jacques’o Hamelio premija
Popiežius meldžiasi už Ukrainą, Izraelį ir Palestiną
Komunikatas po Kardinolų tarybos posėdžio
Popiežiui įteikta „Deklaracija dėl žmonijos brolybės“
Popiežiaus katechezė apie Šventąją Dvasią
Pietų Italijos Bario miestas iškilmingai mini šv. Mikalojų
Užversti Peru kalnakasiai. Vyskupų reakcija
Kun. Mozė Mitkevičius: užmigę ir mirę ar gyvi amžinai?
Lvivo arkivyskupas: dėkojame visiems už paramą. Esame pavargę nuo šio karo
Fokuliarų judėjimo jubiliejus
Šeštadienį Vatikane bus atidengta prakartėlė ir įžiebta Kalėdų eglė
Popiežius dalyvavo Kardinolų tarybos posėdyje
Popiežius padovanos aukso rožę Mergelei Marijai – Romiečių Globėjai
Advento pradžia Gazos katalikų parapijoje
Anatolijoje konsektuotas naujas vyskupas augziliaras
Teroristų išpuolis Filipinuose. Popiežiaus užuojautos telegrama
COP28: popiežius pasirašė religijų lyderių bendrą dokumentą
Helsinkyje konsekruotas naujasis katalikų vyskupas
Popiežius prašo palestiniečių ir izraeliečių nutraukti ugnį ir eiti taikos keliu
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt