Bendroji audiencija. Popiežius kalbėjo apie savo kelionę į Korėją
Popiežius meldžiasi už autoavarijoje žuvusius savo giminaičius
Kolumbijoje vyko Pasaulinis apaštališkasis Gailestingumo kongresas. Kard. A.J. Bačkio kalba
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve: Nesakau „bombarduoti“, bet reikia sustabdyti agresorių
Popiežius aukojo Mišias už Korėjos susitaikinimą: Dievas gali užgydyti visas žaizdas
Šventasis Tėvas uždarė Azijos jaunimo dienas: „Kelkis, Azijos jaunime!“ (+video)
Popiežius Pranciškus kartu su korėjiečiais šventė Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų iškilmę (+video)
Popiežius Korėjos vyskupams: Saugokite atmintį ir viltį
Popiežius Pranciškus oficialiame susitikime su pietų Korėjos prezidente, vyriausybės ir diplomatinio korpuso nariais
Popiežius Pranciškus atvyko į Korėją
Žvilgsnis iš arčiau: italų misionierius apie šiuolaikinę Korėją
Pranciškus išvyko į pietų Korėją, prašydamas vienybės maldoje
Popiežiaus Pranciškaus laiškas JTO sekretoriui dėl situacijos šiaurės Irake
Išrinktas naujas Ukrainos ortodoksų primas
Šventojo Sosto pasiuntinys keliauja į Iraką. Lietuvos vyskupų konferencija jungiasi prie CCEE kreipimosi į JTO Saugumo tarybos narius, taip pat kreipiasi ir į LR Prezidentę, Seimą ir vyriausybę
Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pareiškimas dėl „kalifato atkūrimo“.
Tarp ebolos aukų – vienuolė ir dar du Bonifratrų kongregacijos gydytojai
Popiežiaus video žinia korėjiečiams
Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos prefektas: Nesimokome „meno numirti“, bet mokomės „sekti Viešpatį“; daugiau Evangelijos turto tvarkymo reikaluose
Šv. Klaros šventė Asyžiuje
Trečiadienį Korėjoje prasideda Azijos jaunimo dienos
Popiežius Pranciškus: Suteik, Viešpatie, ramybę mūsų laikams!
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: Bažnyčioje, Viešpaties valtyje, esame saugūs
Trečiasis popiežiaus Pranciškaus „Ryto homilijų“ tomas
Popiežius Pranciškus: Bažnyčia teskelbia pasauliui Dievo Gailestingumą
Popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys keliaus į Iraką
Ketvirtadienį Popiežius meldėsi kartu su jėzuitais
Vienas svarbiųjų Popiežius kelionės į Korėją momentų bus pirmųjų kankinių beatifikacija
Šv. Dominyko, Pamokslininkų ordino įkūrėjo šventė
Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė pavojų dėl ebolos viruso plitimo Vakarų Afrikoje
Popiežiaus laiškas Lotynų Amerikos šeimų sielovados kongresui: Meilė šeimoje suteikia kilnumo viskam ką žmogus daro
Hirosimą atsimenant. Tikėti žmogumi
Irakas. Nauji „Islamo valstybės“ puolimai ir naujas krikščionių bėgimas
Vokietijoje padaugėjo išstojančiųjų iš Bažnyčios. Tai raginiams pabusti, sako kard. Marxas
Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta (+video)
Pauliaus VI, Susirinkimo popiežiaus mirties metinės
Šv. Petro aikštėje laukiama per 50 000 ministrantų iš Vokietijos
Popiežiai ir I Pasaulinio karo pradžia
Caritas ragina reaguoti į ebolos epidemiją, tarp aukų – gydytojai krikščionys
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Trys žinios – atjauta, dalijimasis, Eucharistija (+video)
Popiežiaus kelionės į Šri Lanką logotipe – senovinis persų krikščionių kryžius
Porciunkulės atlaiduose meldžiamasi už taiką Šventojoje Žemėje
Vasarą Taizé lanko tūkstančiai jaunų žmonių
Ignaco Lojolos šventės proga Pranciškus aplankė Jėzuitų generalinės kurijos namus. "Neramiojo" šv. Petro Faberio šventė
Šventojo Tėvo kelionės į Albaniją programa
JAV ataskaita apie religijos laisvę pasaulyje
Šventasis Sostas ir karai Artimuosiuose Rytuose. Arkiv. Mamberti interviu Vatikano radijui
Bažnyčios Prancūzijoje delegacija Irake: padėti krikščionims išlikti savo šalyje
Katalikų parapijos klebonas apie padėtį Gazoje
Trečiadienį paminėta pirmoji JTO diena prieš prekybą žmonėmis
Krikščionybės grožis – vienybė įvairovėje. Popiežiaus kalba sekmininkų bažnyčioje Kazertoje (+video)
Popiežius Pranciškus Kazertos kunigams: Jei kunigas apkartęs, vadinasi, jo dvasingumui kažko trūksta
Metai nuo jėzuito t. Paolo Dall‘Oglio pagrobimo Sirijoje
Mirė kardinolas Francesco Marchisano
Popiežius vėl paragino melstis už Artimuosius Rytus, Iraką ir Ukrainą (+video)
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Teateinie Dievo meilės, teisingumo ir taikos karalystė
Popiežius Pranciškus Kazertoje: Drąsiai sakykite „ne“ blogiui, smurtui, visoms korupcijos ir nelegalumo formoms (+video)
Šv. Onos liturginis minėjimas. Vatikano parapijos šventė
Jeruzalės lotynų patriarchas prašo padėti Šventosios Žemės krikščionims
Sudane krikščionims nepalankus sprendimas
Popiežius priėmė nuo mirties išgelbėtą sudanietę krikščionę
Dievo tarnas Jonas Paulius I – šventumo kelyje
Patriarchas Sabbah: Gazoje vyksta bergždžios žudynės
Popiežius Pranciškus užjaučia Irake prievarta iš namų varomus krikščionis
Popiežiaus namų pamokslininkui 80 metų
Popiežius Pranciškus: Melskimės už Irako krikščionis, už taiką Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje (+video)
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Sekime Dievo kantrybe (+video)
Popiežius žinia pasikėsinimo prieš Argentinos žydų bendruomenę dvidešimtųjų metinių proga
Šventasis Tėvas meldžiasi už žuvusius lėktuvo keleivius
Popiežius kalbėjosi su Izraelio ir Palestinos prezidentais; parašė laišką Gazos klebonui
Mosulo krikščionių tragedija. Vyskupų reakcijos
Vatikano radijas apie a.a. mons. Alfonsą Svarinską
Jungtinės Karalystės religiniai lyderiai pasisakė prieš eutanazijos įteisinimą
Ukrainoje vėl pagrobtas katalikų kunigas; kitas buvęs pagrobtas kunigas laisvas
Popiežius Pranciškus: Būtina keisti laikyseną migrantų atžvilgiu
Sekmadienio vidudienio malda. Kokia dirva esame? (+ video)
Popiežiaus paprašė toliau karštai melstis už Šventosios Žemės taiką (+video)
Popiežius Pranciškus: kurti į žmogaus labui atgręžtą ekonomiką
Anglijos Bažnyčia balsavo už moteris vyskupes
Apie krikščionis Vidurio Rytuose ir musulmonus Europoje
Ukrainos Bažnyčių ir religinių organizacijų taryba dar kartą vieningai pasisakė prieš šalies skaldymą
Popiežius susitiko su garsiu italų žurnalistu. Dialogas su netikinčiais stimuliuoja
Popiežius ligoniams: priimkime savo trapumą, stiprybės semkimės iš Dievo (+video)
Sekmadienio vidudienio malda. Kokia dirva esame? (+ video)
Popiežiškosios migrantų ir keliaujančiųjų sielovados tarybos žinia Pasaulinei Turizmo dienai „Turizmas ir bendruomenių plėtra“
Egzorcizmai ir išlaisvinimas. Kun. Amorth patarimai
Kardinolas Pell apie Šventojo Sosto ekonomines reformas – „norime būti nuobodžiai pavyzdingi“
Taizé ruošiasi sukakčių paminėjimui 2015-aisiais
Popiežius susitiko su Neokatechumenų kelio įkūrėju. Neokatechumenai, siekiantys atnaujinti Bažnyčią ir grąžinti jai pirminę dvasią
Išleistas naujas Ekonomikos reikalų sekretoriato biuletenis
Paskelbti septyni Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai
Paskelbtos naujos ekonominės ir administracinės reformos Vatikane
Tarp tradicijos ir naujovių: arkivysk. Celli pristatė popiežiui komunikacijos strategijos naujieną
Paskirtas popiežiškasis asistentas Kristaus legionieriams – jėzuitas G. Ghirlanda SJ
Šventojo Tėvo Pranciškaus audiencijos
Pranciškus: vaikai buvo paaukoti geidulio stabui; nuolankiai prašau atleidimo
T. Lombardi apie Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos susitikimą
Sekmadienio vidudienio malda. „Kiek blogio suteikia žmonių abejingumas stokojantiems!“(+video)
Popiežius Molizėje. Susitikimas su kaliniais; Celestino metų paskelbimas
Popiežius Molizėje. Susitikimas su jaunimu: „Nesitenkinkite mažais tikslais!“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt