Pranciškus: šventumo kelias yra laimės kelias
Naujų laikų vienuoliai: „provokuojantis solidarumas“
Šventojo Sosto paviljonas Milano EXPO parodoje pelnė pirmąją vietą
Popiežiaus užuojauta dėl Rusijos lėktuvo katastrofos
Vatikano Spaudos salės pareiškimas po areštų dėl konfidencialių dokumentų nutekinimo
Popiežius: Meilė ir atjauta stipresnės už mirtį
Kada popiežius paskelbs dokumentą apie šeimą?
Popiežius Pranciškus: Dievas atleidžia kaip tėvas
Pranciškus: Dievas negali nemylėti
Popiežius Pranciškus: Marijos radijas skelbia krikščioniškąją viltį
Interviu su Prezidente D. Grybauskaite: Europos laukia didžiuliai iššūkiai, popiežiaus balsas turi būti girdimas
Popiežius priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentę
Vienuolė: serganti prostitutė su trimis vaikais apvertė mano pašaukimą
Trečiadienio audiencija: katalikai ir kitų religijų išpažinėjai
Popiežius įsteigė fundaciją „Gravissimum educationis“
Katalikų ganytojų, žemynų ir regionų vyskupų kreipimasis į būsimą Konferenciją apie klimato kaitą
Pasikeitimai Italijos Bažnyčioje. Paskyrimas Vatikane
Kard. Audrys Juozas Bačkis apie Sinodą
Pranciškus: atversti naują puslapį čigonų istorijoje
Audiencija kariuomenės kapelionams
Popiežius susitiko su Chaldėjų Bažnyčios Sinodo nariais
Popiežius Pranciškus: Gyvename gailestingumo laikais
Popiežiaus kalba užbaigiant Sinodą: Ne kaltinti, bet skelbti Dievo gailestingumą
Paskelbtas Vyskupų Sinodo baigiamasis dokumentas
Nuolatinis diakonatas: marga ir įvairi tarnystė
Sinodo Asamblėja šeštadienį balsuos už Baigiamąjį Dokumentą
Sinodas meldžiasi už šeimas Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje ir Ukrainoje
Antonio Spadaro: Sinode patyrėme Bažnyčios visuotinumą
Baigiasi Vyskupų Sinodo darbai
Popiežiaus Pranciškaus homilija. Laiko ženklai
Bus įkurta nauja Romos kurijos dikasterija
Parengtas Sinodo baigiamojo dokumento projektas
Maskvos patriarchato atstovo pasisakymas Vyskupų Sinode: krikščionių drąsa sekuliariame kontekste
Popiežius Pranciškus: kasdien po žingsnį šventumo keliu
Arkivysk. Tadeusz Kondrusiewicz: Reikia daugiau dėmesio pasiruošimui santuokai ir vaikų ugdymui
Vyskupas George Murray: kelias atrandamas kartu
„Popiežius serga“: melaginga sensacija
Popiežius: Ištikimybė duotam pažadui yra žmoniškumo viršūnė
Prasidėjo baigiamasis Vyskupų Sinodo etapas
Popiežius: Dievas išeina mūsų pasitikti
Balsai Sinode: ne teisti, o gelbėti; matyti pasaulio įvairovę
Popiežius Pranciškus: Prisirišimas prie turtų padalija šeimas, sukelia karus
Popiežiaus interviu „Paris Match“: žvelgdami toli į priekį
JAV ataskaita apie religijos laisvę 2014-aisiais metais
Popiežius: Dievas išeina mūsų pasitikti
Moterys Sinode ragina išklausyti jų balsą
Paskelbti keturi nauji šventieji. Popiežiaus homilija
Popiežius kanonizavo Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės tėvus
Minima pasaulinė Misijų diena
Vyskupų sinodo įsteigimo 50-sios metinės. Popiežiaus kalba
Kardinolai iš penkių pasaulio regionų: ką reiškia būti platesnės bendruomenės dalimi
Šv. Jonas Paulius II: „Kasdien meldžiuosi už Lietuvą“
Baigiasi antroji Vyskupų Sinodo savaitė
Popiežius: Viešpatie, saugok mus nuo veidmainystės
Popiežius aplankė nakvynės namus
Sirijoje musulmonas padėjo kunigui išsivaduoti iš ISIS rankų
Sinodo tėvų pasisakymai. Bažnyčia - gera mokytoja ir švelni motina
Avilos vyskupijoje užbaigti Bažnyčios Mokytojos šv. Teresės jubiliejiniai metai
Popiežius: Nesiaurinkime Dievo meilės horizonto
Vyskupų Sinodas. Pristatytos darbo kalbinėse grupėse antro etapo ataskaitos
Popiežiaus bendroji audiencija. Pažadai vaikams
Sinodo Tėvai apie asamblėją: tendencijos idealizuoti šeimą, europocentiškumas
Šeimų Sinodas ir šventosios šeimos
Arkivyskupas Gądecki: reikia stiprių katalikiškų medijų, kurios kalbėtų apie šeimą
Kardinolas Napier: Afrikoje stengiamasi vykdyti naują, ideologinę kolonizaciją
Vatikane vyko Nepilnamečių apsaugos komisijos posėdis
Sirija. Trijų krikščionių egzekucija, išlaisvintas kunigas
Kardinolas Tagle apie Paryžiaus konferenciją, klimato ir skurdo problemas
Vatikano prieigose atidaryti nakvynės namai
Sinodas vėl dirba kalbinėse grupėse
Vyskupų Sinodas. Kelios įdomybės
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Užuojauta Turkijai
Sinodo tėvai kalba apie šeimos misiją
Kardinolas Coccopalmerio: negali būti prieštaravimo tarp doktrinos ir sielovados
Sinodo Tėvų pasisakymai žiniasklaidoje: raginimas kurti šeimų asociacijas
Jėzuitas Vyskupų Sinode: aštuoni punktai diskusijoms tęsti
Vyskupų afrikiečių balsas sinode
Santuokos negaliojimo bylos ir Sinodas
Prasidėjo antras Vyskupų Sinodo etapas
Popiežius su Sinodu paragino gražinti taiką į Artimuosius Rytus
Popiežiaus Pranciškaus homilija. Budrumas ir įžvalgumas
Kardinolo Dolano pasisakymas Sinode: vyskupai ne vien ganytojai, bet ir mokiniai
Šeimos tema Frankfurto knygų mugėje
Kelių Sinodo Tėvų pasisakymų apžvalga. Bažnyčios stiprybė ateina iš šeimų
Diskusijos vyskupų sinode: smurtas šeimoje, moterys bažnytinėse pareigose
Sirų patriarchas: Vakarai abejingi tragedijai krikščionybės lopšyje
Pranciškus: Dievas nepalieka teisiųjų
Pranciškus: šeima padeda nesijausti tapatybės kortelės numeriu
Prasidėjo Vyskupų Sinodo tėvų diskusijos darbo grupes
Sinodo tėvai tęsia diskusijas apie dabartinio meto iššūkius šeimai
Sinodas nėra „mūšio laukas“
Kard. Elio Sgreccia: Reikia tęstinės šeimos pastoracijos
Pranciškus: Įsileiskime į širdis gailestingumą
Prasidėjo Vyskupų Sinodo posėdžiai
Popiežiaus kalba Vyskupų sinodo pirmojoje generalinėje kongregacijoje
Kard. A.J. Bačkis: Reikia su gailestingumu prieiti prie žmogaus, prakalbinti jo širdį
Sinodo atidarymo Mišios. „Bažnyčia keliauja kartu su sužeista ir abejojančia žmonija“
Pranciškus: Sinodas susirinko klausytis šeimos pamokymų
Popiežius „Maisto banko“ savanoriams: lenktyniaukite darant gera
Prasidedanti Sinodo asamblėja tęsia 50 metų tradiciją
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt