Popiežius Pranciškus: Dievo stilius – tyla ir nuolankumas
Popiežius priėmė Belgijos karalių ir karalienę
Vatikane dirba vis daugiau moterų
Popiežius susitiko su Comunione e Liberazione judėjimo nariais
Popiežius: Neokatechumenų judėjimas - Apvaizdos dovana
Sąžinės prieštaravimas: vardan žmonijos gėrio
Popiežius pasveikino visas moteris
Popiežius Pranciškus: Apleisti senus tėvus – mirtina nuodėmė
Gavėnios laikotarpiu – pakaltinkime save ir gėdykimės. Būkime gailestingi
Pranciškus: Atsiverskime nuoširdžiai, be veidmainystės
Šventasis Tėvas priėmė UNESCO delegaciją ir kurdų lyderį
Popiežius priėmė Šiaurės Afrikos regiono vyskupus
Popiežius Pranciškus: Jėzaus kelias visuomet mus veda į laimę
Gavėnios laikotarpiu – pakaltinkime save ir gėdykimės. Būkime gailestingi.
Tėvo Cantalamessa meditacija – apie Evangelijos džiaugsmą
Pažvelgus iš arčiau į šv. Grigalių Narekietį, būsimą Bažnyčios Mokytoją
Naujos normos susituokusiems rytų apeigų katalikų kunigams
Baigėsi popiežiaus Gavėnios rekolekcijos
Popiežius: Eime kartu su Kristumi per Gavėnios dykumą
Ispanijos vyskupai pasirengė šv. Teresės Avilietės jubiliejui
Mirė Ukrainos autokefalinės ortodoksų Bažnyčios metropolitas
„Žinia kunigams apie sielovadą karo sąlygomis“
Kardinolas Koch analizuoja šeimos krizę
Popiežius meldžiasi už Sirijos krikščionis
Grigalius Narekietis bus paskelbtas Visuotinės Bažnyčios Mokytoju
Arkivyskupas Ševčiukas: ukrainiečiai nėra prieš rusų tautą
Popiežius: niekada nesinaudok Dievu, kad pridengtum neteisybę
Prasidėjo popiežiaus Gavėnios rekolekcijos
Popiežius priėmė Vokietijos kanclerę
Korano interpretavimo revoliucija prieš ekstremizmą
Nužudytieji koptai skelbiami šventaisiais
Paryžiaus basųjų karmelitų Gavėnia su šv. Terese: nebijoti, bet trokšti!
Popiežius Pranciškus: Negana išorinių religingumo ženklų
Popiežius priėmė Ukrainos vyskupus: būkite gynėjais
Lietuva Bažnyčios nepaprastųjų reikalų kongregacijos archyvo dokumentuose (1919-1938)
Popiežius susitiko su Romos vyskupijos kunigais
Popiežius: Kasdien turime rinktis tarp Dievo ir „kitų dievų“
Pelenų trečiadienio Mišios: Neverkia tik veidmainiai
Popiežius: „Jei suyra brolybė, kyla konfliktai, neapykanta“
Popiežius Pranciškus meldėsi už Libijoje nužudytus koptus krikščionis
Popiežius jaunimui: Turėkite drąsos eiti prieš srovę!
Romos Kurijos reforma aptarta konsistorijoje
Pranciškus: Kankinių kraujas liudija Kristų
Pranciškus: Dievas nugali blogį gailestingumu
Popiežius kardinolams: Tarnaukite Jėzui kiekviename atstumtame žmoguje
Vyskupo Prano Brazio jubiliejiniai metai
Popiežius Pranciškus: Kurijos reforma – ne tikslas, bet priemonė
Pristatytas vadovas pamokslininkams
Popiežiaus bendroji audiencija: Vaikai yra šeimos ir visuomenės džiaugsmas
Pranciškus: sėslieji krikščionys nemato Dievo veido
Romos Kurijos reforma. Teologiniai kriterijai
Apaštalavimas mieste: Dvasia paruošia daug širdžių
Pristatytas vadovas pamokslininkams
Popiežiaus bendroji audiencija: Vaikai yra šeimos ir visuomenės džiaugsmas
Visuotinėje Bažnyčioje minima Pasaulinė ligonių diena
Vatikano spaudos salės direktoriaus pareiškimas dėl situacijos Ukrainoje
Popiežius su vaikais: meilė yra stipresnė
Savaitės tema Vatikane: Reformos
Pranciškus apie moterų svarbą Bažnyčios gyvenimui
Vyskupas K. Kėvalas pasakoja apie susitikimą su Šventuoju Tėvu
Armėnų Genocido aukos bus paskelbtos šventaisiais
Popiežius Pranciškus: Neturtinga Bažnyčia gydo sužeistus žmones
Popiežiaus laiškas dėl nepilnamečių apsaugos: Bažnyčia turi būti saugūs namai
Vasario 8 d. pirmąkart minima Pasaulinė maldų prieš prekybą žmonėmis diena
Lietuvos vyskupų vizitas Ad limina. Pokalbis su vysk. Lionginu Virbalu SJ
Popiežiaus bendroji audiencija. Tėvas vaikui yra tikėjimo Dievo gerumu tarpininkas
Popiežius Pranciškus: Vienuoliai – Jėzaus vedami vedliai
Popiežius patvirtino kelias dešimtis būsimo Sinodo narių
Lietuvos vyskupų vizitas Ad Limina. VR kalbasi su arkivysk. Gintaru Grušu
Lietuvos ganytojų „Ad Limina“. Atgarsiai Vatikano žiniasklaidoje
Popiežius Pranciškus priėmė Lietuvos vyskupus
Europos Tarybos rezoliucijos: tarp išraiškos laisvės ir netolerancijos krikščionims
Dievo Žodyje yra stebinanti galia. Pranciškus vyks į Sarajevą
Europos Vyskupų konferencijų katechetikos komisijų susitikimas Vatikane. Interviu su vysk. Kęstučiu Kėvalu
Popiežius Pranciškus: Neišmeskime duonos!
Keičiasi palijaus suteikimo arkivyskupams tvarka
Popiežiaus Pranciškaus homilija: „Neprivatizuokime“ išganymo (+video)
Vasario 2 d. prasideda Lietuvos vyskupų vizitas „Ad limina“
Popiežius apie tėvų vaidmenį: vaikai šeimoje kartais jaučiasi kaip našlaičiai
Šeimų sinodas: Šeimos gyvenimas yra palaima visiems
Popiežius Romos Rotos tribunolui: Dėl tikėjimo stokos daugėja negaliojančių santuokų
Popiežiaus žinia Gavėnios proga: Sustiprinkite savo širdis
Popiežius Pranciškus: Dievas mums tepadeda pažinti ir vykdyti jo valią (+video)
Minint „Atminties dieną“: Viešpatie, kodėl miegi?!
Popiežius Pranciškus užbaigė maldų savaitę už krikščionių vienybę
Pranciškus: „Blogai, kad krikščionys pasidalinę“. Sekmadienį popiežius taip pat prašė nutraukti kovas Ukrainoje (+video)
Paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia 49-ajai Pasaulinei visuomenės komunikavimo priemonių dienai
Popiežius priėmė suomių ekumeninę delegaciją (+video)
Popiežius Pranciškus policininkams: Saugokite artimą (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Išganymas svarbiau už sveikatą (+video)
Bendroji audiencija. Popiežius Pranciškus apie kelionę į Šri Lanką ir Filipinus (+video)
Bendroji audiencija. Malda už Nigerio krikščionis
Krikščionių vienybė: koks yra ekumenizmo tikslas?
Popiežius Pranciškus palaimino šv. Agnietės ėriukus
Vietnamas. Jėzuitai paminėjo 400 metų atvykimo jubiliejų
Prieš Prancūziją ir „Charlie Hebdo“ nukreipti protestai tapo išpuoliais prieš krikščionis Nigeryje
Baigėsi popiežiaus apaštališkasis vizitas į Filipinus. Vyskupas Vergara: „Kelionė buvo kupina netikėtumų“
Popiežiaus paskutinės Mišios Maniloje – didžiausia kad nors buvusi katalikų sueiga
Popiežius Filipinų kunigams ir vienuoliams: Materializmas kompromituoja liudijimą
Popiežius Pranciškus Filipinų katalikams: Būkite tikėjimo misionieriai Azijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt