Lenkijoje tūkstančiai dalyvavo eitynėse už gyvybę ir šeimą
Paskirtasis kardinolas Antonio dos Santos Marto iš Leirijos-Fatimos
Sekmadienio vidudienio malda: Jėzaus nesupratimas. Malda už Korėją
Prancūzijoje – nauja palaimintoji
Popiežius: Kas valdo privalo būti kaip tas, kuris tarnauja
Popiežius jaunimui: nenusipirksite laimės supermarkete
Vatikane posėdžiauja Kardinolų taryba
Popiežius priėmė naftos pramonės vadovus ir investuotojus
Popiežius vaikus paragino branginti savo auklėtojus: jie kaip šaknys, leidžia nešti vaisių
Nauji Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai
Bažnyčios akiratyje - Amazonijos gentys
Paskirtasis kardinolas Ladaria: Prefekto dėmesys pastoracijai
Skandinavijos ganytojai atvyko į Romą
Popiežiaus bendroji audiencija. Dalykimės Dievo dovanomis
Bažnyčia – ne šeimininkai ir darbininkai, bet mes visi
Raktas į gerą išpažintį? Nesigėdyti gėdos
Popiežius pasveikino ortodoksų konferenciją apie aplinkosaugą
Gana karo! Popiežiaus taikos raginimo Sarajeve metinės
Popiežiaus maldos intencija birželiui: kad atsakingai naudotumės socialiniais tinklais
Šv. popiežius Jonas - ryški Viešpaties šviesa pasaulio tamsoje
Komunija nekatalikui sutuoktiniui. Popiežius prašo neskubėti
Naujasis nuncijus išvyksta į Nikaragvą
Gvatemalos „Caritas“ prašo padėti ugnikalnio išsiveržimo aukoms. Popiežiaus užuojauta
Popiežius: ekumenizmas – ne tik teologai, bet visa Dievo tauta
Popiežius priėmė Lenkijos premjerą
Audiencija italų žurnalistinės premijos delegacijai
Popiežiaus šv. Jono XXIII mirties 55 metinės
Mirė kardinolas Miguel Obando Bravo
Popiežiaus vadovautos Devintinės Ostijoje. Eucharistija – mūsų maistas ir namai
Eucharistijos logika – dalytis Kristaus dovanojama meile
Popiežius meldžiasi už smurto aukas Nikaragvoje
Popiežius priima lytinio išnaudojimo Čilėje aukas
Artėja popiežiaus ekumeninė kelionė į Ženevą
Popiežius: kančios mokykloje mokomės branginti gyvybę
Sekmadienį popiežius vadovaus Devintinėms Romos vyskupijoje
Popiežius skiria nuolatinį apaštališkąjį vizitatorių Medžiugorje
Arkivysk. Becciu. Kardinolai kartu su popiežiumi turi ieškoti naujų evangelizacijos būdų
Pietų Korėjos atletų pasirodymas Šv. Petro aikštėje
Popiežius: Leiskime, kad mus formuotų Šventoji Dvasia
Japonas arkivyskupas nustebęs paskyrimu kardinolu: „Sunku patikėti“
Katalikai Uzbekistane – vyskupas, penki kunigai ir trys tūkstančiai tikinčiųjų
„Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ prieš moterų diskriminavimą Indijoje
Popiežius: išsivaduokime iš laisvę varžančių schemų ir siekime šventumo
Popiežiaus kalendoriuje - vizitai Ostijoje, Baryje ir Dubline
Ortodoksų vyskupas: Dar niekada mūsų santykiai nebuvo tokie geri
Afrikos ir Vokietijos katalikų ganytojai: norime vesti žmones į tą gyvenimo pilnatvę, dėl kurios atėjo Kristus
Konrad Krajewski: ši kardinolystė – vargšams
Popiežius ragina neužmiršti Popiežiškosios misijų draugijos svarbos
Popiežius: Sergantis žmogus - ne sugedusi mašina
Džiaugsmas – ne saldaus gyvenimo trupiniai, bet širdies ramybė
Burkina Faso ir Nigerio vyskupų vizitas „Ad limina“
„Sveika, Marija“ už taiką Afrikoje
Popiežius sekmadienio vidudienį: Dievas visada su mumis
Popiežius Argentinos jaunimui: Jėzus mus siunčia jo vardu gydyti pasaulio žaizdas
Šventasis Tėvas lankysis Sicilijoje
Paskirtas naujas Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas
Popiežius prašo kurti ekonominio teisingumo kultūrą
Popiežiaus Pranciškaus interviu šv. Jono XXIII „piligrimystės“ proga
Mokėti atlyginimą „vokelyje“ – mirtina nuodėmė
Angelo De Donatis: kardinolystė – ne garbė, bet priminimas, kad reikia tarnauti
Kolumbijos ambasadorius įteikė popiežiui skiriamuosius raštus
Bangladešo vyskupų vizitas Ad limina
Popiežiaus katechezė apie krikšto malonės Sutvirtinimo sakramentą
Gegužės 24 – maldos už Bažnyčią Kinijoje diena
Popiežius birželį priims išnaudojimo aukas Čilėje
Civilių apsauga: ne svertas kare ar derybose, o teisė
Ketvirtasis Madagaskaro kardinolas
Visuotiniai atlaidai Pasaulinio šeimų susitikimo proga
Popiežius: Tikintysis negali kalbėti apie neturtą, o pats gyventi kaip faraonas
Dekretai beatifikacijos bylose: tarp jų prieš fašizmą ir komunizmą stojusio kardinolo
Būsimasis kardinolas Louis Sako: visa Bažnyčia su mumis
Pirmasis Marijos, Bažnyčios Motinos, liturginis minėjimas
Oskaras Romero: vilties kankinys ir jaunimo globėjas
COMECE pirmininkas – ES pirmiausia taikos projektas
Paroda Taline primins artėjantį Popiežiaus vizitą
Pranciškus prancūzų katalikams: eikite pas laukiančius Viešpaties paguodos
Popiežius skiria 14 naujų kardinolų
Popiežius: Sekminės – krikščionių šventumo istorijos pradžia
Ateik, Šventoji Dvasia, atnaujink mūsų vidų ir pasaulio veidą
Popiežiaus užuojauta po lėktuvo katastrofos Kuboje
Spalio 14 popiežius paskelbs šešis naujus šventuosius
Popiežius apie Misijų dieną: meilei būdinga veržtis pro kraštus
Popiežiaus homilija. Apkalbos žudo
Popiežius priėmė septynis naujus ambasadorius
Vatikane pristatytas dokumentas „Oeconomicae et pecuniariae quaestiones”
Ženevoje pristatyta Popiežiaus ekumeninė piligrimystė
Taivano vyskupai pakvietė popiežių
Kardinolas Kochas: atsinaujinimas ir ekumenizmas eina kartu
Popiežiaus katechezė apie krikštą. Balto rūbo ir žvakės simboliai
Popiežius: Dar kartą sakau, kad smurtas neveda į taiką
Popiežius priėmė Rytų religijų atstovus
Kvietimas melsti taikos Šventojoje Žemėje
„Pauliaus laivas“ – apie dar vieną šventumo įrodymą
Vyskupas – ne karjerai, bet Dievo tautai
Kas stabdo mumyse evangelizavimo jėgą?
Čilės vyskupai pas popiežių. Skausmas ir gėda
JAV ambasada Jeruzalėje: žūčių fone ir be Šventosios Žemės krikščionių lyderių
„Cor orans“ – instrukcija moterų vienuolynams
Popiežiaus homilija. Jėzus ištikimas mūsų bičiulis, net jei jį išduodame
Popiežius priėmė Taivano vyskupus
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt