Popiežius kanonizavo Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės tėvus
Minima pasaulinė Misijų diena
Vyskupų sinodo įsteigimo 50-sios metinės. Popiežiaus kalba
Kardinolai iš penkių pasaulio regionų: ką reiškia būti platesnės bendruomenės dalimi
Šv. Jonas Paulius II: „Kasdien meldžiuosi už Lietuvą“
Baigiasi antroji Vyskupų Sinodo savaitė
Popiežius: Viešpatie, saugok mus nuo veidmainystės
Popiežius aplankė nakvynės namus
Sirijoje musulmonas padėjo kunigui išsivaduoti iš ISIS rankų
Sinodo tėvų pasisakymai. Bažnyčia - gera mokytoja ir švelni motina
Avilos vyskupijoje užbaigti Bažnyčios Mokytojos šv. Teresės jubiliejiniai metai
Popiežius: Nesiaurinkime Dievo meilės horizonto
Vyskupų Sinodas. Pristatytos darbo kalbinėse grupėse antro etapo ataskaitos
Popiežiaus bendroji audiencija. Pažadai vaikams
Sinodo Tėvai apie asamblėją: tendencijos idealizuoti šeimą, europocentiškumas
Šeimų Sinodas ir šventosios šeimos
Arkivyskupas Gądecki: reikia stiprių katalikiškų medijų, kurios kalbėtų apie šeimą
Kardinolas Napier: Afrikoje stengiamasi vykdyti naują, ideologinę kolonizaciją
Vatikane vyko Nepilnamečių apsaugos komisijos posėdis
Sirija. Trijų krikščionių egzekucija, išlaisvintas kunigas
Kardinolas Tagle apie Paryžiaus konferenciją, klimato ir skurdo problemas
Vatikano prieigose atidaryti nakvynės namai
Sinodas vėl dirba kalbinėse grupėse
Vyskupų Sinodas. Kelios įdomybės
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Užuojauta Turkijai
Sinodo tėvai kalba apie šeimos misiją
Kardinolas Coccopalmerio: negali būti prieštaravimo tarp doktrinos ir sielovados
Sinodo Tėvų pasisakymai žiniasklaidoje: raginimas kurti šeimų asociacijas
Jėzuitas Vyskupų Sinode: aštuoni punktai diskusijoms tęsti
Vyskupų afrikiečių balsas sinode
Santuokos negaliojimo bylos ir Sinodas
Prasidėjo antras Vyskupų Sinodo etapas
Popiežius su Sinodu paragino gražinti taiką į Artimuosius Rytus
Popiežiaus Pranciškaus homilija. Budrumas ir įžvalgumas
Kardinolo Dolano pasisakymas Sinode: vyskupai ne vien ganytojai, bet ir mokiniai
Šeimos tema Frankfurto knygų mugėje
Kelių Sinodo Tėvų pasisakymų apžvalga. Bažnyčios stiprybė ateina iš šeimų
Diskusijos vyskupų sinode: smurtas šeimoje, moterys bažnytinėse pareigose
Sirų patriarchas: Vakarai abejingi tragedijai krikščionybės lopšyje
Pranciškus: Dievas nepalieka teisiųjų
Pranciškus: šeima padeda nesijausti tapatybės kortelės numeriu
Prasidėjo Vyskupų Sinodo tėvų diskusijos darbo grupes
Sinodo tėvai tęsia diskusijas apie dabartinio meto iššūkius šeimai
Sinodas nėra „mūšio laukas“
Kard. Elio Sgreccia: Reikia tęstinės šeimos pastoracijos
Pranciškus: Įsileiskime į širdis gailestingumą
Prasidėjo Vyskupų Sinodo posėdžiai
Popiežiaus kalba Vyskupų sinodo pirmojoje generalinėje kongregacijoje
Kard. A.J. Bačkis: Reikia su gailestingumu prieiti prie žmogaus, prakalbinti jo širdį
Sinodo atidarymo Mišios. „Bažnyčia keliauja kartu su sužeista ir abejojančia žmonija“
Pranciškus: Sinodas susirinko klausytis šeimos pamokymų
Popiežius „Maisto banko“ savanoriams: lenktyniaukite darant gera
Prasidedanti Sinodo asamblėja tęsia 50 metų tradiciją
Popiežius žandarmerijai: Su nuolankumu prieš pagundas
Šventojo Sosto diplomato pasisakymas JT Saugumo taryboje
Pareiškimas dėl Vatikane dirbusio kunigo gėjaus pasisakymų
Sekmadienį prasideda šeimai skirtas Vyskupų Sinodas
Gailestingumo jubiliejus. Rožinio malda Šv. Petro aikštėje
Pranciškus: Angelai sargai visada su mumis
Pranciškus: Mūsų širdyse teneužgęsta Dievo ilgesys
Pristatyta popiežiaus žinia Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai
„Komunikacija ir gailestingumas. Vaisingas susitikimas“
Rytų asirų patriarchas: Atsidėti taikos ir vienybės tarnystei
Bendroji audiencija. Šeima, kaip niekas kitas, suderina asmeninį matmenį su bendruomeniniu
Popiežius pasveikino neįgaliuosius piligrimus
Netikėta žinia popiežiaus kelionės kontekste: susitarimas tarp Kolumbijos vyriausybės ir sukilėlių
Spaudos konferencija lėktuve: Popiežius – ne „žvaigždė“, bet tarnas
Popiežius: Dievo džiaugsmas yra atleisti, gailestingumas nėra paviršutiniškas gerumas
Baigėsi Pranciškaus Apaštališkoji kelionė. Kitas šeimų susitikimas įvyks Dubline 2018 metais
Popiežiaus susitikimai su lytinio išnaudojimo aukomis, vyskupais ir kaliniais
Šeimų susitikimo išvakarės. Pranciškaus padrąsinimas: Šeima - tarsi „vilties fabrikas“.
Popiežius Pranciškus JAV demokratijos lopšyje: išlaikykite orumo ir laisvės idealą
Pranciškus: Visi krikščionys pašaukti būti Evangelijos raugu pasaulyje
Mišios Niujorke. Dievas gyvena mūsų miestuose
Popiežius ir religijų atstovai meldėsi už taiką „Ground Zero“ memoriale
Popiežius pasaulio lyderiams JT asamblėjoje: be dvigubų intencijų, už kiekvieno asmens ir bendrą gėrį
Popiežiaus susitikimas su JAV kunigais. Užuojauta dėl nelaimės Mekoje
Pranciškaus kalba Kongrese: žvilgsnis į dabartį per keturių didžių amerikiečių palikimą
Junipero Serra kanonizacija: Evangelijos džiaugsmas išgyvenamas tik jį dovanojant
Popiežius JAV vyskupams: Žiūrėkite į pasaulį iš Kryžiaus perspektyvos
Popiežius Pranciškus Baltuosiuose rūmuose
Šventasis Tėvas atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas
Pranciškus: Norime būti išeinanti Bažnyčia taip, kaip Marija
Pranciškus: Šeima – ne problema, bet sprendimo galimybė
Šventasis Tėvas meldėsi Kobrės Gailestingumo Dievo Motinos šventovėje
Mišios Holgine. Jėzus eina pirma mūsų
Pranciškus jauniems kubiečiams: ar esate pasiruošę rizikuoti?
Graikų melkitų patriarchas Vakarams: migracija mus pražudys, padėkite taikai
Popiežius kunigams ir vienuoliams: nebijokite neturto ir gailestingumo
Popiežius susitiko su Fideliu Castro
Mišios Havanoje. „Jėzus mums siūlo tai, kas kasdienybei suteikia amžinybės skonį“
„Gailestingumo misionierius“ pradėjo savo apaštalinę kelionę Kuboje
Popiežius priėmė Vatikano observatorijos mokslininkus
Popiežius išvyko į Kubą ir JAV
Jaunų pašvęstojo gyvenimo narių susitikimas: liudijimai, kankinių paminėjimas
Vatikano parapija priglaudė sirų šeimą
Popiežius Pranciškus: atvykstu į Kubą kaip gailestingumo misionierius
Popiežius jauniems vienuoliams: pranašystė, artumas, atmintis
Popiežius Pranciškus: prašau, neapleiskite Sirijos ir Irako krizės aukų
Trečiadienio bendroji audiencija: Žmonijai reikia naujos sandoros tarp vyro ir moters
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt