Popiežius vadovavo Devintinių iškilmei. „Pasaulį perkeisti įmanoma tik vadovaujantis kviečio grūdo logika“.
„Žmogaus embrionų tyrimai – viltis neturi būti maitinama melu“
Trys Vokietijoje nacių nužudyti kunigai paskelbti palaimintaisiais
186 000 adoracijos valandų už kunigus ir Šventąjį Tėvą
Izraelio ambasadorius: Šventas Sostas išgelbėjo daug žydų
Romoje pristatyta konferencija apie atsaką į lytinius išnaudojimus
Medjugorje tyrimas tebevyksta
Popiežiaus bendroji audiencija. „Psalmėse Dievo Žodis tampa maldos žodžiu“
Paroda Vatikane popiežiaus kunigystės jubiliejui
Bavarijoje minimos Benedikto XVI kunigystės 60-osios metinės
Baltarusijoje lankosi Šventojo Tėvo atstovas
Konferencija Briuselyje apie sekmadienio – poilsio svarbą visuomenės gerovei
Visi atsakingi už bažnytinės muzikos kokybę
Sankt Peterburge Gedulo ir vilties diena buvo paminėta ekumeninėmis pamaldomis
Sekmadienio vakarą popiežius susitiko su San Marino – Montefeltro vyskupijos jaunimu
Benediktas XVI San Marino valdžiai: perduokite paveldą, kurį patys gavote
Šventojo Tėvo vizitas San Marine: sekmadienio ryto Mišios
Palaimintojo Jono Pauliaus II apsilankymo Ukrainoje dešimtosios metinės
Pakistanas. Suimtas įtariamasis ministro Bhatti nužudymo byloje
Pristatyti „Ratzingerio premijos“ laureatai. Kam šiandien reikia teologijos?
Popiežiaus mokiniai ir Naujoji evangelizacija
Bendroji trečiadienio audiencija. Tikrasis Dievo garbinimas
Vyskupų skyrimai Ukrainoje bei Graikų Melkitų Bažnyčioje
Misionieriškasis vaikų kongresas Čenstakave: „Nebijokite būti šventaisiais“
Popiežius atidarė Romos vyskupijos suvažiavimą
Sekminės: suprasti vienas kitą nepaisant mūsų skirtingumo
Popiežius priėmė piligrimus čigonus iš visos Europos. „Jūs esate mylima keliaujančios Dievo Tautos dalis“
Chaldėjų arkivyskupas apie naują chaldėjų eparchiją Kanadoje
Popiežius diplomatus rengiančios akademijos studentams: Šventojo Sosto diplomatas pirmiausia yra kunigas
Pietiniame pusrutulyje - Maldų už krikščionių vienybę savaitė
Šventasis Sostas remia naują Vaiko teisių konvencijos protokolą
Popiežius naujiems ambasadoriams: Technika turi padėti žmogui vykdyti Dievo jam skirtą pašaukimą
Arkivyskupas Tomasi pasisakė Tarptautinės darbo organizacijos sesijoje
Maskvos patriarchatas. Religinė diskriminacija įveikiama dialogu
Bendroji audiencija. Popiežius kalbėjo apie savo kelionę į Kroatiją
Tuniso arkivyskupas: „Nesuprantamas europiečių nesvetingumas“
Ispanas vysk. Jonas de Palafox paskelbtas Bažnyčios palaimintuoju
Šiais metais popiežius dar keliaus į San Mariną, Ispaniją, Vokietiją ir Beniną
Baigėsi popiežiaus apaštališkoji kelionė. Benediktas XVI sugrįžo iš Kroatijos
Paskirtas naujas nuncijus Vengrijoje
Benediktas XVI: Bažnyčios Kroatijoje vaidmuo - būti visuomenės sąžine
Popiežiaus kelionė į Kroatiją - Mišios Zagrebe sekmadienio rytą. „Brangios šeimos, būkite drąsios!“
Benediktas XVI kroatų jaunuoliams: Jėzus atsakys į jūsų gilųjį klausimą
Prasidėjo popiežiaus Benedikto XVI apaštališkoji kelionė Kroatijoje
Lūkesčiai prasidedant Popiežiaus kelionei į Kroatiją
CCEE susitikimo apie islamą komunikatas
André Dupleix. Viešpaties žengimas į Dangų
CCEE susitikime kalbama apie dialogą su islamu Europoje, COMECE vadovai dalyvavo ES lyderių ir religijų atstovų susitikime
Popiežiaus bendroji audiencija: Nekurkime „dievo“ pagal savo schemas
Adoracijos už pašaukimus Popiežiaus kunigystės jubiliejaus proga
Popiežiškajam bažnytinės muzikos institutui – 100 metų. Benedikto XVI laiškas šia proga
Popiežiaus kalba Naujojo evangelizavimo tarybos sesijos dalyviams
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį
Maltos gyventojų dauguma pasisakė už skyrybas
Romoje Grigaliaus universitete pristatyti konferencijos „Biologinė evoliucija – faktai ir teorijos“ aktai. Kardinolo Ravasi pastabos
Paskirtas naujas nuncijus Šveicarijoje ir Lichtenšteine
Pasibaigė dar vienas katalikų-anglikonų dialogo susitikimas
Koncertas Vatikane – Vengrijos valstybės dovana Šventajam Tėvui
Popiežius Caritas internationalis generalinei asamblėjai: „Jūs nesate socialinė agentūra, bet dalyvaujate Bažnyčios misijoje“
Bendroji trečiadienio audiencija. Maldos grumtynės
Senegale „Jono Pauliaus II premija už teisingumą ir taiką“ atiteko musulmonų istorikei ir vienuoliui, vadovaujančiam Jaunų krikščionių darbininkų sąjungai
Popiežiui paraginus, antradienį buvo meldžiamasi už persekiojamus Kinijos katalikus
Benediktas XVI priėmė Bulgarijos ir Makedonijos delegacijas
Popiežiaus sekmadienio Vidudienio susitikime priminė, jog įsipareigojimas skelbti Jėzų Kristų yra pats svarbiausias Bažnyčios uždavinys
Šv. Tėvas pasveikino Tarptautinio ekumeninės taikos suvažiavimo Jamaikoje dalyvius
Popiežius kalbėjosi su astronautais dirbančiais Tarptautinėje kosminėje stotyje: „Jūs esate mūsų atstovai, toliausiai į priekį išsiveržęs žmonijos kyšulys“
Turkijoje atidaryta sena chaldėjų bažnyčia
Katalikų universitetas – humaniškumo mokykla
Išleistos visos pal. Jono Pauliaus II enciklikos
Šventasis Sostas: norime tęsti dialogą ir bendradarbiauti su islamo atstovais Egipte
Popiežiaus pasiūlė temą būsimai Pasaulinei taikos dienai: „Ugdyti jaunimą teisingumui ir taikai“
Nauja studija apie nepilnamečių išnaudojimo JAV katalikų Bažnyčioje priežastis ir kontekstą
Popiežiaus bendroji audiencija. Abraomo malda
Kardinolas Kurtas Kochas apie dabartines ekumenizmo temas
Šventasis Tėvas ragina visus melstis už kenčiančią Bažnyčią Kinijoje
Vatikano radijui 80 metų. Programų istorija. Šiandien apie programą lietuvių kalba
Dariusz Kowalczyk SJ, Vatikano II Susirinkimas (25): „Novo millennio ineunte“
Prasidėjo naujas Tarptautinės anglikonų – katalikų Bažnyčių komisijos darbo etapas
Popiežius Benediktas XVI šeštadienį susisieks su Tarptautine kosmine stotimi
50 enciklikos Mater et Magistra metinės
Šventojo Tėvo kalba Indijos ganytojams
Sekmadienio vidudienio malda. Šventojo Tėvo kvietimas dėl Libijos ir Sirijos
Aplinkraštis vyskupų konferencijoms dėl seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimų
Vienoje knygoje išleistos Benedikto XVI katechezės apie viduramžių moteris šventąsias, palaimintąsias ir mistikes
Šventojo Tėvo audiencija Popiežiškųjų misijų institutams
Žmogaus kūnas yra gėris. Popiežiaus audiencija Šeimos ir santuokos studijų instituto surengto susitikimo dalyviams.
Paskelbta instrukcija „Universae Ecclesiae“ dėl motu proprio „Summorum Pontificum“ taikymo
Suformuota Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos vadovybė
Popiežius susitiko su seniausios tarptautinės žydų organizacijos atstovais
Karolis Wojtyla - Globalinių iššūkių popiežius
Kard. K. Koch: Ekumenizmas būtinas krikščioniškajam liudijimui
Naujasis nuncijus Maskvoje pradėjo darbą
„Rerum Novarum“ enciklikos 120 metinės
Pal. popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos apie darbą XXX metinės
Bendrosios audiencijos dalyviams popiežius tęsė katechezę apie maldą
Mirabile Dictu – Tarptautinis katalikiškų filmų festivalis
Nauji vadovai paskirti į svarbius postus Romoje ir Visuotinėje Bažnyčioje
Sirija kryžkelėje. Alepo vyskupo mintys
Popiežius Venecijos ir šiaurės rytų Italijos katalikams: liudykite tikėjimą; nepasiduokite hedonistinės kultūros vilionėms
Šveicarijoje minimas „Europos ekumeninės chartijos“ dešimtmetis. Vyskupo Daucourt pastabos
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt