Po teroro aktų Paryžiuje: visi musulmonai blogi?
Pranciškus: Būkime ištikimi savo krikščioniškai tapatybei
Popiežius Pranciškus: Saugokimės pasaulio dvasios
Popiežius aplankė Romos liuteronų bendruomenę
Paskelbti Ratzingerio premijos 2015 metų laureatai
Paryžiuje ilgai skambėjo gedulo varpai
Slovakijos vyskupų vizitas Ad limina
Popiežius: Smurtas Dievo vardu – piktžodžiavimas
Popiežius: Mes laukiame ne „laiko“ ar „vietos“, bet Viešpaties
Popiežius Pranciškus: Tai kas įvyko – nežmoniška
F. Lombardi: Esame sukrėsti pamišėliško smurto ir neapykantos
Paryžiaus arkivyskupas: „Nesileiskime, kad užvaldytų panika ir neapykanta“
„Išpuoliai Paryžiuje tai išpuolis prieš visus žmones ir visą Europą“
Popiežius priėmė Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybą
Misionieriaus klausimas: ar adekvačiai suvokiame migracijos problemą?
Popiežiškosios Šeimos tarybos pirmininkas lankysis Sirijoje
Popiežius priėmė Romano Guardini fondo suvažiavimo dalyvius
Pranciškus: Nestabmeldžiaukime daiktams ir savo įpročiams
„Kas duoda vargšams – skolina Dievui“
Popiežiaus bendroji audiencija. Šeima prie namų stalo ir prie Eucharistijos stalo
Pranciškus: Šventųjų metų kelionėje sutikti kartu einantį Viešpatį, kaip Emauso mokiniai
Sirijos katalikų rūpesčiai. Alepe šeimos badmiriauja
Konferencija Kaire: kaip sutramdyti islamo ekstremistų fatvas?
Pranciškaus darbotvarkėje: Romano Guardini
Popiežius priėmė Bosnijos ir Hercegovinos delegaciją
Pranciškus: Tik žiūrėdamas į Dievą žmogus gali suprasti save
Popiežius: Dabartinio meto problemas turime priimti ne kaip kliūtis, bet kaip iššūkius
Pranciškus: kovokime prieš išnaudojimo vėžį
Popiežius Pranciškus įšventino naują vyskupą. Bažnyčiai ir pasauliui reikia gailestingumo
Sekmadienio vidudienio maldos temos: padalinti kotletai ir pavogti dokumentai
Popiežius priėmė Lenkijos prezidentą
Popiežius Pranciškus: Poilsis ir darbas yra susiję dalykai
Dominikonai mini 800 metų ordino steigimo jubiliejų
Šventosios Žemės bažnyčiose bus daugiau nuodėmklausių
Popiežiaus interviu gatvės laikraščiui: neturtas ir pagundos
Pranciškus: Vaikai - dovana ir pirmasis visuomenės resursas
Sukurtas įrankis komunikacijos Bažnyčioje ir su Bažnyčia tyrinėtojams
Popiežius: Liūdna matyti kunigus prisirišusius prie pinigų
Kard. Braz de Avis: „Atnaujinimas juda į priekį“
Popiežius: Žmogus gali man nepatikti, bet mano širdis turi būti jam atvira
Pranciškus: visi krikščionys yra Bažnyčios nariai
Anglų primo Welby ir patriarcho Baltramiejaus susitikimas: už solidarią Europą
Irake - demonstracija prieš mažamečių islamizacijos įstatymą
Popiežiaus bendroji audiencija. Šeima – atleidimo mokykla
Dar kartą apie nutekintus konfidencialius dokumentus
Parapijos bus misionieriškos jei remsis Dievo Žodžiu
Dekreto dėl pasauliečių apaštalavimo penkiasdešimtmetis
Šventojo Sosto atstovas JTO: Reikia ryžtingiau veikti prieš žmogaus teisių pažeidėjus
Popiežius aukojo Mišias už mirusius kardinolus ir vyskupus
Popiežius konsekruos Romos vyskupą augziliarą
Konferencija Peterburge apie Vilniaus arkivyskupą
Sirų katalikų sinodas paprašė skubiau priartinti taiką Sirijoje ir Irake
Popiežiaus enciklika Meksikos senate
Pranciškus: šventumo kelias yra laimės kelias
Naujų laikų vienuoliai: „provokuojantis solidarumas“
Šventojo Sosto paviljonas Milano EXPO parodoje pelnė pirmąją vietą
Popiežiaus užuojauta dėl Rusijos lėktuvo katastrofos
Vatikano Spaudos salės pareiškimas po areštų dėl konfidencialių dokumentų nutekinimo
Popiežius: Meilė ir atjauta stipresnės už mirtį
Kada popiežius paskelbs dokumentą apie šeimą?
Popiežius Pranciškus: Dievas atleidžia kaip tėvas
Pranciškus: Dievas negali nemylėti
Popiežius Pranciškus: Marijos radijas skelbia krikščioniškąją viltį
Interviu su Prezidente D. Grybauskaite: Europos laukia didžiuliai iššūkiai, popiežiaus balsas turi būti girdimas
Popiežius priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentę
Vienuolė: serganti prostitutė su trimis vaikais apvertė mano pašaukimą
Trečiadienio audiencija: katalikai ir kitų religijų išpažinėjai
Popiežius įsteigė fundaciją „Gravissimum educationis“
Katalikų ganytojų, žemynų ir regionų vyskupų kreipimasis į būsimą Konferenciją apie klimato kaitą
Pasikeitimai Italijos Bažnyčioje. Paskyrimas Vatikane
Kard. Audrys Juozas Bačkis apie Sinodą
Pranciškus: atversti naują puslapį čigonų istorijoje
Audiencija kariuomenės kapelionams
Popiežius susitiko su Chaldėjų Bažnyčios Sinodo nariais
Popiežius Pranciškus: Gyvename gailestingumo laikais
Popiežiaus kalba užbaigiant Sinodą: Ne kaltinti, bet skelbti Dievo gailestingumą
Paskelbtas Vyskupų Sinodo baigiamasis dokumentas
Nuolatinis diakonatas: marga ir įvairi tarnystė
Sinodo Asamblėja šeštadienį balsuos už Baigiamąjį Dokumentą
Sinodas meldžiasi už šeimas Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje ir Ukrainoje
Antonio Spadaro: Sinode patyrėme Bažnyčios visuotinumą
Baigiasi Vyskupų Sinodo darbai
Popiežiaus Pranciškaus homilija. Laiko ženklai
Bus įkurta nauja Romos kurijos dikasterija
Parengtas Sinodo baigiamojo dokumento projektas
Maskvos patriarchato atstovo pasisakymas Vyskupų Sinode: krikščionių drąsa sekuliariame kontekste
Popiežius Pranciškus: kasdien po žingsnį šventumo keliu
Arkivysk. Tadeusz Kondrusiewicz: Reikia daugiau dėmesio pasiruošimui santuokai ir vaikų ugdymui
Vyskupas George Murray: kelias atrandamas kartu
„Popiežius serga“: melaginga sensacija
Popiežius: Ištikimybė duotam pažadui yra žmoniškumo viršūnė
Prasidėjo baigiamasis Vyskupų Sinodo etapas
Popiežius: Dievas išeina mūsų pasitikti
Balsai Sinode: ne teisti, o gelbėti; matyti pasaulio įvairovę
Popiežius Pranciškus: Prisirišimas prie turtų padalija šeimas, sukelia karus
Popiežiaus interviu „Paris Match“: žvelgdami toli į priekį
JAV ataskaita apie religijos laisvę 2014-aisiais metais
Popiežius: Dievas išeina mūsų pasitikti
Moterys Sinode ragina išklausyti jų balsą
Paskelbti keturi nauji šventieji. Popiežiaus homilija
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt