Popiežius vyskupams iš misijų kraštų: ne šeimininkai, bet tėvai
Tikri pinigai kyla ne iš kitų pinigų, o iš darbo. Popiežiaus interviu verslo naujienų dienraščiui
Popiežius: Benediktinių moteriškas liudijimas - brangi dovana Bažnyčiai
Popiežiaus homilija. Išpažinti savo kaltes, o ne kaltinti kitus
Konferencija apie ortodoksų dvasingumą. Popiežiaus sveikinimas
Popiežius pašvęstosioms našlėms: kas aukojasi, to gyvenimas vaisingas
Trečiadienio katechezė: poilsio diena
Popiežiaus audiencija motociklų sporto delegacijai
Popiežiaus maldos intencija rugsėjui: už Afrikos jaunimą
Popiežiaus homilija: sąžinės ištyrimas – dvasinės kovos ginklas
Popiežiaus homilija. Tyla prieš pyktį
Pranciškui dovanota „Vespa“ skirta šalpai
Popiežius: Nebūkime veidmainiai. Svarbi ne forma, bet esmė
Popiežiaus prašymas gelbėti Sirijos gyventojus
Rugsėjo 1-oji - Pasaulinė maldos už kūrinijos globą diena. Pranciškaus žinia
Popiežius Šv. Juozapo oblatams: ištikimybė Bažnyčiai reliatyvizmo laikais
Pranciškus: ir ekonomika turi rūpintis ateitimi, ne vien išnaudoti
Slovakija: kankinė Anna Kolesárová paskelbta palaimintąja
Popiežius: Ne prekę parduodame, bet skelbiame gyvenimą
Popiežiaus sveikinimas Metodistų ir valdiečių Bažnyčių sinodui
Kinas pirmiausia yra pasakojimas, kaip ir Evangelijos
Sudano ir Pietų Sudano vyskupų vizitas „Ad limina“
Vyskupų konferencijos solidarios su popiežiumi
Kokia Bažnyčia Estijoje laukia popiežiaus?
Bendroji audiencija. Popiežius kalbėjo apie vizitą Airijoje
Popiežius priminė rugsėjo 1-ąją minimą Kūrinijos dieną
Šv. Augustinas, atsivertęs į meilės ir tiesos Dievą
Gaisras Rumunijoje. Sudegė barokiniai vyskupų rūmai
Kard. Arborelius: katalikų bendruomenė Švedijoje auga imigrantų dėka
Airija. Spaudos komentarai po popiežiaus vizito
Praėjus dešimčiai metų nuo Orisos pogromo prieš krikščionis
Popiežius aplankė Marijos baziliką ir šv. Augustino bažnyčią
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve
Popiežius Airijoje. Gailesčio aktas dėl išnaudojimų, žodžiai vyskupams
Dubline baigėsi Pasaulinis šeimų susitikimas. Kitas po 3 metų Romoje
Popiežius Airijoje. Vizitas Noko Dievo Motinos šventovėje
Popiežius viso pasaulio šeimoms: Padėkite Dievui įgyvendinti jo svajonę
Popiežius jauniems sutuoktiniams: melskitės šeimoje
Popiežius Dubline aplankė benamių prieglaudą
Popiežius susitiko su išnaudojimo aukomis
Šeštadienį popiežius keliauja į Airiją
Jonas Paulius I: „Viešpats taip myli nuolankumą, jog kai kada leidžia sunkias nuodėmes“
Popiežiaus pratarmė knygai apie „Amoris laetitia“
Kard. Parolin: Šeimoje glūdinti Dievo meilė padės atsinaujinti
PŠS Dubline: Vaikai neturi kentėti dėl sutuoktinių konfliktų
Popiežius susitiko su katalikais parlamentarais
PŠS Dubline: Šeima – ne koncepcija, bet meilės židinys
Šventuosiuose pamatome, ko iš tikrųjų trokšta mūsų širdis
Popiežiaus video žinia prieš kelionę į Airiją
Prasideda Pasaulinis šeimų susitikimas
Kardinolas O‘Malley: Galime ir turime tuoj pat imtis priemonių
Greg Burke: popiežiaus laiškas skirtas visiems
Popiežius: išnaudojimo aukų skausmas neturi senaties
Popiežius sekmadienį: Eucharistija – dangus žemėje
Popiežiaus žinutė ketvirtadienį: „Tikėjimas maitinamas atmintimi“
Malda už potvynių aukas Indijoje
Gedulo diena Italijoje. Popiežiaus artumas
JAV vyskupai: „Turime įveikti moralinę katastrofą"
Pensilvanijos ataskaita: sukrėtimas, gėda, pyktis
Gėda ir skausmas. Popiežius nukentėjusiųjų pusėje
Popiežiaus laiškas šv. Stanislovo Kostkos jubiliejaus proga
Popiežius jaunimui: Dievo darbai viršija bet kokį mūsų įsivaizdavimą
Popiežiaus susitikimas su pranciškoniško jaunimo piligrimystės dalyviais
Popiežiaus vakaras su italų jaunimu
Popiežius Žolinės vidudienį: šlovinkime Dievą siela ir kūnu
Popiežiaus užuojauta nelaimės sukrėstai Italijai
Gedulas dėl tragedijos Genujoje
Paskirtas naujas Valstybės sekretoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams
Šventasis Tėvas lankysis Sicilijoje rugsėjo 15 d.
Popiežius sekmadienio vidudienį: blogis plinta, jei į jį neatsakome gerumu
Popiežiaus vakaras su italų jaunimu
Popiežius jaunimui: Dievo darbai viršija bet kokį mūsų įsivaizdavimą
Peru nužudytas jėzuitas kunigas
Popiežius susitiko su Čilės piktnaudžiavimo prevencijos taryba
Popiežiaus susitikimas su pranciškoniško jaunimo piligrimystės dalyviais
Pasauliniai šeimų susitikimai, dovana Bažnyčiai
Popiežiaus bendroji audiencija. Stabai – sėkmė, galia, pinigai
Popiežius: Stabai visada atima laisvę
Popiežius paminėjo Europos globėją šv. Editą Stein
Popiežius dėkoja Čilės vyskupams už pasiryžimą spręsti krizę
Fanare susitiks Maskvos ir Konstantinoplio patriarchai
Popiežiaus susitikimo su italų jaunimu programa
Popiežius dėkoja Čilės vyskupams už pasiryžimą spręsti krizę
Jaunimas, Sinodas ir Turino drobulė
Žinia pasaulinės turizmo dienos proga
Popiežius Pranciškus aplankė Pauliaus VI kapą
Būsimo šventojo Pauliaus VI mirties keturiasdešimtosios metinės
Popiežiaus užuojauta Indonezijai
Japonijoje minimos Hirošimos ir Nagasakio metinės
Pranciškus sekmadienį: Paulius VI – didis mūsų laikų popiežius
Popiežius: tikėjimas – daugiau nei vien įsakymų vykdymas
Petras niekada nebus prieš Bažnyčią
Popiežiaus maldos intencija rugpjūčiui: už šeimas
Jėzuitai kaip „rupūžių banda“
Bažnyčia smerkia mirties bausmę. Komentarai po Katekizmo pataisos
Katekizmas: mirties bausmė nesuderinama su žmogaus orumu
Čilės vyskupai nori atskleisti tiesą apie nepilnamečių išnaudojimą
Sirų vyskupai: „Jeruzalė - visų trijų religijų tikinčiųjų miestas“
Popiežius: gailestingumo darbais konkretizuoti Jėzaus meilės įsakymą
Popiežius: Atsikratykime stabų, jie paverčia aklais meilei
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt