Tęsiasi Sinodo darbai. Dvasinio palydėjimo, gyvo susitikimo svarba
Popiežiaus homilija. Kaip meldžiuosi? Kaip dirbu?
Pakistanas: postūmiai Asia Bibi byloje
Vyskupų Sinodas. Jaunimas – Bažnyčios ir pasaulio gyvenimo „seismografas“
Popiežiaus homilija. „Kas gi mano artimas?“
Buvusio kardinolo Th. E. McCarricko byla: išsamus tyrimas Vatikane
Popiežius sekmadienio vidudienį: „Sužeistą meilę gali pagydyti gailestingumas“
Popiežius ir Sinodo tėvai susitiko su jaunimu
Jubiliejų švenčiantys slovakai graikų katalikai pas popiežių
Vyskupų Sinodas. Pasisakymai bendruose posėdžiuose
Vysk. Darius Trijonis penktadienio rytą pasisakė Sinode
Popiežiaus homilija. „Vargas jums, teisieji veidmainiai“
Sinodo sekretorius: Jaunimas prašo jį palydėti
Popiežius Sinodo dalyviams: „Drąsiai kalbėkite, nuolankiai klausykite“
Vyskupų Sinodas Jaunimui: pašaukimas – ne receptas
Popiežiaus auka nukentėjusiems Sulavesio gyventojams
Vyskupų Sinodas jaunimui: žingsnis po žingsnio
Vyskupų Sinodo jaunimui pradžios šv. Mišių homilija
Sinodo dalyviai
Šventieji Angelai Sargai yra mūsų kasdieniai vartai į susitikimą su Dievu
Vyskupų Sinodo jaunimui šventieji
Kino salėse Wimo Wenderso filmas „apie“ ir „su“ Pranciškumi
Ukrainos graikų katalikų galva padėkojo Lietuvos Katalikų Bažnyčiai
Prasideda Vyskupų Sinodas. Bažnyčia klausysis jaunimo balso
Popiežiaus malda už žuvusius per Sulavesio cunamį
Jonas Krikštytojas Fouque paskelbtas palaiminutoju
Popiežius: Bažnyčia patraukia kitų liudijimu
Popiežius prašo melstis už Bažnyčią
Paskelbta 2019 m. žiniasklaidos dienos tema
Popiežius policininkams: Artimo meilė pakeičia pasaulį ir istoriją
Sinodui artėjant: kard. Baldisseri - kalbėsime apie viską; nėra tabu
Jono Pauliaus I atminimas: „Neatskilkime nuo šios uolos“
Popiežius: Bažnyčios ekumeninis įsipareigojimas nesustabdomas. Popiežius Pranciškus penktadienį dar kartą prisiminė savo vizitą Baltijos šalyse ir jo metu pastebėtą „brandų ekumenizmą“
Popiežiaus žinia Pasaulinės kurčiųjų dienos proga
Anglijos ir Velso vyskupų vizitas Ad limina
Popiežius: Reikia nuolatinio šeimų katechumenato
Popiežius G20 tarpreliginiam forumui: religijų indėlis į ateitį
JAV ispanakalbių sielovados kongresas
Škotijos vyskupų vizitas Ad limina
Br. Aloyzas: Sinode Bažnyčia išklausys jaunimą
Mirė pirmasis Mongolijos vyskupas
Pranciškaus žinia katalikams Kinijoje ir visuotinei Bažnyčiai
Popiežiaus Pranciškaus kalbos Lietuvoje
Popiežius: melskimės už katalikų bendrystę Kinijoje
Bendroji audiencija. Popiežius kalbėjo apie keturias dienas Baltijos šalyse
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve
Popiežiaus homilija Taline. Esate laisva Dievo tauta
Popiežius jaunimui Estijoje: Meilė nemirė, ji šaukia mus ir siunčia
Popiežiaus kreipimasis į Estijos politikos ir visuomenės atstovus
Popiežius atsisveikino su Lietuva. Prasidėjo paskutinė kelionės diena – vizitas Estijoje
Popiežius Agluonoje: Marija parodo kaip prisiliesti prie kitų kentėjimo
Pranciškus Rygos katalikų katedroje kreipėsi į senelius
Pranciškaus žodžiai ekumeninėse pamaldose Rygos liuteronų katedroje
Popiežius prie Rygos Laisvės monumento
Popiežius Latvijoje: apsilankymas Prezidentūroje ir kreipimasis į visuomenės atstovus
Popiežius Pranciškus atvyko į Rygą
Popiežiaus malda prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms
Arkivysk. S. Tamkevičius apie KGB kalėjimą, kurį aplankė Pranciškus
Popiežius Vilniuje pagerbė holokausto aukų atminimą
Popiežiaus susitikimas su kunigais, diakonais, seminaristais ir pašvęstaisiais
Pranciškaus žodžiai, pasakyti sekmadienio Vidudienio maldoje Kaune
Popiežiaus pasirašė Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus svečių knygoje
Pranciškaus homilija, pasakyta šv. Mišiose Kauno Santakos parke
Popiežius ir jaunimas: neikite labirintu, eikite pirmyn
Popiežius Aušros Vartuose: Gailestingoji artimo meilė atrakina Dangaus vartus
Popiežius Prezidentūroje ir Daukanto aikštėje: svetingumas ateičiai
Popiežius pasirašė Lietuvos Prezidentūros svečių knygoje
Popiežius meldėsi už savo kelionę į Lietuvą, Latviją ir Estiją
Popiežiaus užuojauta po nelaimės Viktorijos ežere, Tanzanijoje
Paskelbtas Vyskupų Sinodo dalyvių sąrašas
Vilniaus ir Rygos arkivyskupų spaudos konferencija Poznanėje
Popiežiaus katechezė: Gerbkime tėvus, niekuomet jų neįžeiskime
Popiežius jaunimui: lytiškumas yra Dievo dovana, jokių tabu
Popiežiaus homilija. Puolamas ir kaltinamas ganytojas meldžiasi
Vyskupų Sinodas evoliucionuoja
Popiežius pasveikino Romos žydų bendruomenę trijų judaizmo švenčių proga
Popiežiaus sveikinimas armėnams vienuoliams
Popiežius priėmė Albanijos prezidentą
Popiežius sekmadienio vidudienį. Jėzaus sekimas – džiaugsmas ir auka
Popiežiaus dovana – kryžius
Popiežius jaunimui: Dievas nemėgsta tingumo
Popiežius Sicilijos širdyje: gyvenimas ne prakeikimas
Popiežiaus homilija mafijos nužudyto kunigo atminimui Palerme
Popiežius Sicilijos kunigams ir vienuoliams: švęsti, palydėti, liudyti
Popiežius Pranciškus: turime tam padaryti galą
Popiežius vyskupams: Ką galite padaryti, kad Bažnyčios veidas būtų šventesnis?
Poznanė: Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) suvažiavimas
Popiežius: Švelnumo revoliucija išgelbės
Popiežiaus katechezė. Poilsis ir išlaisvinimas
Bažnyčia ir nepilnamečių apsauga: Popiežius sušaukė vyskupus
Pasaulinio maldos tinklo novena
Popiežius išreiškė norą aplankyti Japoniją
Popiežiaus homilija: Velnias nusitaikė į vyskupus. Melskimės už juos
Vatikanas kviečia spręsti humanitarinę krizę Sirijoje ir Irake
Venesuelos vyskupų vizitas „Ad limina“
Kardinolai solidarūs su Šventuoju Tėvu
Bažnyčia turi išklausyti išnaudojimo aukas
Popiežiaus homilija. Gyvenkime Evangelijos naujiena, o ne pasaulio naujienomis
Popiežius sekmadienio vidudienį. Du stebuklai – Jėzus gydo kurčnebylį ir mus
Nauja palaimintoji: mistikė ir artimo meilės apaštalė
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt