Arkivyskupas Miulleris. „Katalikiškas tikėjimas atitinka aukščiausius intelektualinius reikalavimus“
Misūrio valstijos (JAV) piliečiai referendume spręs dėl naujų religijos laisvės garantijų
Šveicarijos katalikų Caritas paskelbė rinkliavą Sirijos pabėgėlių naudai
Lenkijoje vyks pirmasis tarptautinis kongresas apie Naująjį evangelizavimą
Kardinolų kolegijoje - 120 elektorių
Kuboje žuvo žymus disidentas Oswaldo Payá Sardiñas. Popiežiaus užuojauta
Libano ganytojas: Popiežiaus žinia bus skirta visam Artimųjų rytų regionui
Ekumeninis pareiškimas dėl Prekybos ginklais sutarties
Kardinolas Timothy Dolan: katalikai neturėtų jaustis prislėgti sekuliarizmo, o turėtų veikti ir pasirengti iššūkiui
Skyrimai Vatikane ir Glasgow soste
Vidudienio malda: „Esame sukurti dėl amžinojo gyvenimo“. Sveikinimai Londono olimpiadai
Popiežiaus Benedikto potvarkiai Prancūzijoje, Lenkijoje ir Italijoje
Maronitų arkivyskupo Samir Nassar laiškas iš Damasko
Peru universitetui atimta teisė vadintis „Popiežiškuoju“ ir „Katalikiškuoju“. Šventojo Sosto komunikatas
Europos vyskupų konferencijos tarybos pareiškimas dėl Sirijos
Šventojo Sosto Spaudos salė: Šv. Pijaus X Brolijos Generalinės kapitulos deklaracija skirta vidaus reikalams
Šventosios Žemės katalikų vyskupų reakcija į Naujojo Testamento sudraskymą
Jeruzalės katalikų vyskupas pasmerkė teroristinę ataką Bulgarijoje prieš izraeliečius turistus
Krikščionių diskriminacijos atvejai Didžiojoje Britanijoje
Rugpjūčio mėnesį Lenkijoje lankysis Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Kirilas
Popiežius Benediktas XVI pasveikino afroamerikiečių sielovadininkus
Paskelbta Moneyval ataskaita apie Šventojo Sosto situaciją
Paskelbta oficiali Pasaulio Jaunimo Dienos (PJD) Rio de Ženeire 2013 malda
Liepos 28 d. Mišios Londono olimpiados atletams katalikams
Londono olimpiados inauguracijos dieną skambins bažnyčių varpai
Manifestacija Vietname už religijos laisvę
Publikuoti simpoziumo apie lytinį nepilnamečių išnaudojimą aktai
Paskelbta Pasaulinės taikos dienos tema
Vidudienio malda. Istorijos centre yra Kristus
Popiežius Frascati miestelyje. Bažnyčia skelbia tai, ką Dievas sako
Europos episkopatų atstovų spaudai susitikimas. Bažnyčios finansai ir komunikacija
Apaštališkasis nuncijus Sirijoje: šaliai reikalinga skubi pagalba
Surastas iš Santjago de Kompostelos katedros pavogtas XII amžiaus Codex Calixtinus
Japonijos katalikai vyskupai atsiprašė už pal. Petro To Rot mirtį
Briuselyje įvyko aukšto lygio susitikimas tarp ES ir religijų lyderių. Demografija ir solidarumas tarp kartų
Romoje posėdžiavo Jungtinis katalikų-musulmonų komitetas
Trečiadienio pavakare popiežius susitiko su Italijos prezidentu
Kinija. „Tiriamas“ vyskupo Tado Ma Daqin atvejis
Šv. Benediktas, Europos globėjas
Jėzaus Draugijos prokuratorių susitikimas Nairobyje
Kinija. Pirmą kartą vyskupas viešai pareiškė išstojąs iš Patriotinės asociacijos
Popiežiaus vizitas Verbitų namuose
Vidudienio malda. Jėzus yra didžiausias visatos stebuklas
Sekmadienį minima Pasaulinė jūrų diena
Popiežius spalio 7 d. paskelbs du naujus Bažnyčios mokytojus
Arkivyskupas Tomasi. Prievarta ir diskriminacija prieš moteris turi būti panaikinta
Šventojo Tėvo veikla. Nuo poilsio iki vasaros darbymečio
Popiežiaus kelionės į Libaną laukia visų Artimųjų Rytų tikintieji
Arkivyskupas Muller: Reikia rūpintis teologijos kokybe
Patvirtintos Šventojo Sosto ir Vatikano valstybės 2011 m. finansinės ataskaitos
Popiežius visiškai pasitiki savo Valstybės sekretoriumi
Škotijoje vyko Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių susitikimas
Yad Vashem muziejuje pakeistas užrašas, kaltinęs popiežių Pijų XII
Metinė Kirche in Not ataskaita: paremta ir naujoji evangelizacija
Paskirtas naujas Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas
Lietuvos krikščionybės jubiliejaus metinės (1987-2012). VI dalis
Vidudienio malda: Išgydymas nepriklauso nuo dorybių
Antradienį Popiežius persikels į vasaros rezidenciją
Popiežius paskyrė būsimo Sinodo susirinkimo vadovus
Kenijoje nužudyta 17 krikščionių
Jėzaus gimimo baziliką ir Betliejaus piligrimų kelią UNESCO įtraukė į pasaulio paveldo sąrašą
Katalikų Bažnyčia išlaiko 60 proc. sveikatos apsaugos įstaigų kaimo vietovėse Zambijoje
Lietuvos krikščionybės 600 metų jubiliejaus Romoje metinės (1987-2012). V dalis
Lietuvos krikščionybės 600 metų jubiliejaus Romoje metinės (1987-2012). IV dalis
Lenkijos marijonai paminėjo Jurgio Matulaičio beatifikacijos metines
Šventieji Petras ir Paulius – kolonos, kuriomis remiasi dvasinis Bažnyčios pastatas
Popiežius susutiko su Konstantinopolio patriarchato atstovais
Popiežius paskyrė naują nuncijų Švedijoje ir Islandijoje
Mafijos nužudytas kunigas pripažintas kankiniu
Lietuvos krikščionybės 600 metų jubiliejaus Romoje metinės (1987-2012). III dalis
Lietuvos krikščionybės 600 metų jubiliejaus Romoje metinės (1987-2012). II dalis
Popiežius trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė: „Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus.“
Lietuva – jauniausia Romos Bažnyčios duktė. Lietuvos krikščionybės 600 metų jubiliejaus Romoje metinės (1987-2012)
Pristatyti „Sielovadiniai orientyrai pašaukimų į kunigus ugdymui“
Kardinolas Bertone konferencijoje apie AIDS. Turime pareigą veikti
Popiežius priėmė Maltos Ordino Didįjį Magistrą
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Jonas Krikštytojas - pranašas užbaigęs Senąjį Testamentą ir pradėjęs Naująjį
Popiežius susitiko su Romos Kurijos vadovais
Mirė Popiežiaus nuodėmklausys
Konferencija „Demokratija, kultūra ir katalikybė“
Šv. Kirilo ir Metodijaus jubiliejus Slovakijoje
Atrastos 29 Origeno homilijos
Vatikane pristatyti Tikėjimo metai
Popiežius susitiko su Rytų krikščionis remiančiu fondu ROACO
Popiežiaus bendroji audiencija. Nuo pat pradžių Dievo meilės plane buvo numatytas mūsų pašaukimas į šventumą
Latvijos premjeras pakvietė Popiežių
Šventasis Tėvas aplankys nukentėjusius nuo žemės drebėjimo šiaurės Italijoje
Pristatytas Vyskupų sinodo „Instrumentum laboris“
Benedikto XVI žinia Tarptautiniam eucharistiniam kongresui Dubline. Kitas kongresas - Filipinuose
Įsteigtas Popiežiškosios kultūros tarybos Kultūros ir sporto departamentas
Vidudienio malda: Šiandiena yra sėjos metas
Vatikanas toliau ruošia Popiežiaus kelionę į Libaną
Šveicarijos vyskupai svarstė ekumeninį Krikšto pripažinimą ir prisiminė persekiojamus krikščionis
Lietuviai Tarptautiniame eucharistiniame kongrese Dubline: "nuostabūs susitikimai"
Tarptautinis eucharistinis kongresas Dubline – atgailos keliai
Popiežiaus katechezė apie maldą „Būdamas silpnas, esu galingas“
Vatikano radijas atsisako trumpųjų ir viduriniųjų bangų
Vyskupas Gintaras Grušas iš Trptautinio Eucharistinio kongreso: pažinti savo tikėjimą ir juo gyventi
Stiprinami anglikonų - katalikų ryšiai
Popiežius Romos vyskupijos sielovadiniame suvažiavime: Krikštas mus vienija su Dievu ir su broliais
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt