Popiežius sveikinimo laiškas Bose vienuolyno steigėjui t. Enzo Bianchi
Popiežius Pranciškus: „Investuokime į taiką, ne į karą“
Popiežius sekmadienio vidudienį. Dievui svarbu, kas žmogaus širdyje
Popiežius įsteigė „Taikos mokslų kursą“
Popiežius priėmė Eucharistinių kongresų komitetą
Popiežius apie Kristaus mokinių „polifoniją“
Palaimintieji Katalonijos kankiniai
Popiežiaus homilija. „Aukok, o ne mokėk už sakramentus“
Alžyras ruošiasi 19 kankinių beatifikacijai
Nauji kankiniai ir palaimintieji Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretuose
Palaimintojo Mykolo Giedraičio beatifikacijos byla
Artėja antroji Pasaulinė vargstančiųjų diena
Popiežiaus homilija. Evangelijos logika kitokia, negu pasaulio logika
Vanduo: spaudimo priemonė, ginklas ar teisė?
Popiežius patvirtino Mykolą Giedraitį palaimintuoju
Popiežiaus bendroji audiencija. „Ne turėti, bet mylėti“
Popiežius: „Poryt Romos katedros šventė. Melskitės už vyskupą“
Popiežiaus maldos intencija. Už taiką
Popiežiaus homilija. „Jėzus kviečia visus. Nebūkime nedėkingi“
2019 Pasaulinė taikos diena: „Gera politika tarnauja taikai"
Popiežius palaimino Amazonijos laivo – ligoninės projektą
Popiežius padrąsino vyskupus tęsti kovą su pedofilija
Popiežius Pranciškus: „Krikščionis negali būti antisemitas“
Popiežiaus ryto homilija: „Meilės veltumas yra visuotinis“
Popiežius priėmė Paragvajaus prezidentą
Popiežius: krikščioniška ne tik sušelpti, bet ir užtarti stokojantį
Nauja palaimintoji: savo pačios bendruomenės atstumta vyresnioji
Popiežiaus homilija: Viešpačiui svarbu ne išvaizda, o širdis
Popiežiaus Pranciškaus malda prie popiežių kapų
Popiežiaus Vėlinių homilija Laurentino kapinėse
Egiptas. Naujas išpuolis prieš koptus ir kova prieš radikalizmą
Popiežius: „Būti gyvais Dievo Žodžio atspindžiais“
Popiežiaus bendroji audiencija. Paleistuvis – nebrandus žmogus
Religija ir kai kurie įsitikinimai Rytų bei Vakarų Europoje
Nigerijos pietryčiuose pagrobtos penkios vienuolės
Popiežius priėmė naująjį Irano ambasadorių
Sinodas. Įžvalgos turi virsti konkrečiu veikimu
Popiežiaus audiencija Šv. Karolio misionieriams
Būsimojo palaimintojo vyskupijos jaunuoliai aplankė popiežių
Popiežiaus užuojauta Indonezijai
Pranciškaus homilija užbaigiant Sinodą: „Tęskime Dievo darbą Dievo būdu“
Sinodo laiškas jaunimui
Popiežius sekmadienio vidudienį: „Sinodas – geras vynuogių derlius“
Popiežiaus pasmerkė išpuolį prieš sinagogą
Paskelbtas Vyskupų Sinodo baigiamasis dokumentas
Popiežius Sinodo pabaigoje: Ginkime Šventąją Motiną Bažnyčią
Vyskupų Sinodo dalyvių piligrimystė prie apaštalo Petro kapo
Popiežiaus homilija. Kas man yra Jėzus Kristus?
Sinodas: kultūrų susitikimas
Popiežiaus katechezė apie Dievo įsakymą „Nesvetimauk!“
„Nesvetimauk!“: tikram santykiui reikia ištikimybės
Popiežius dalyvavo knygos „Dalytis laiko išmintimi“ pristatyme
Sinodo tėvai susipažino su baigiamojo dokumento projektu
Popiežiaus homilija. Viltis – konkretus laukimas
Popiežiaus pamaldų programa ateinantiems trims mėnesiams
Pokalbiai su popiežiumi apie „Sveika, Marija“
Popiežiaus PRANCIŠKAUS padėkos laiškas Kauno arkivyskupui ir bendruomenei
Popiežius Pranciškus meldėsi prie šv. Jono Pauliaus II kapo
Popiežius paprašė Pasionistų kūrybingos ištikimybės charizmai
Vyskupas iš Lenkijos apie rengiamą baigiamąjį Sinodo dokumentą
Popiežius sekmadienio vidudienį: „Tarnavimas – priešnuodis karjerizmui“
Baigėsi trečiasis Sinodo etapas. Prasideda baigiamųjų dokumentų rengimas
Sinodo patarėjas S. Duhau: Kalbėkime taip, kad jaunimas suprastų
Arkivysk. Pizzaballa apie Sinodą: „Mums sunku kalbėti jaunimui“
Popiežiaus homilija. Šventosios Dvasios „raugas“ krikščionio širdyje
Vyskupų Sinodo dalyviai parašys laišką jaunimui
Popiežiaus pagalbininko migrantų klausimu pasisakymas Sinode
Sinodas: Jaunimui Bažnyčioje reikia atviros erdvės
Vienuolijų vadovai: Kodėl moterys negali balsuoti Sinode?
„Enciklikos gimimas“. Kardinolo Parolino pastabos
Krokuva pagerbė „Laisvės popiežių“ šv. Joną Paulių II
Popiežius Pranciškus priėmė Pietų Korėjos prezidentą
Popiežiaus homilija. Neturtas
Italijos jėzuitų žurnalas apie popiežiaus susitikimą su jėzuitais Vilniuje
Vyskupų Sinodas tęsia darbą. Jaunosios kartos ugdymas
Popiežiaus katechezė apie Dievo įsakymą „Nežudyk!“ (II dalis)
Trys iššūkiai žmogaus teisių visuotinimui
Prasidėjo trečiasis Sinodo etapas. Atsivertimas sielovadoje ir misijoje
Popiežius seminaristams: „Patikrinkite kas nutiko širdžiai“
Maskva nutraukė vienybę su Konstantinopoliu
Popiežiaus maldos intencija spalio mėnesiui: už pašvęstuosius
Popiežiaus homilija. „Saugokimės labai griežtų krikščionių“
Šv. Jonas Paulius II: Kristaus meilė stipresnė už mūsų silpnumus
Ukrainos ortodoksų Bažnyčios klausimas. Įtampa didėja
Popiežius du Čilės vyskupus pašalino iš dvasininkų luomo
Popiežius priėmė kard. Donaldo Wuerlo atsistatydinimą
Maldos už taiką susitikimas Bolonijoje. Popiežiaus žinia
Popiežius pasveikino Madagaskaro jaunimą
Septyni nauji šventieji. Fotografijų galerija
Maldos už taiką susitikimas Asyžiuje. Popiežiaus žinia
Paskelbti septyni nauji Katalikų Bažnyčios šventieji
Popiežiaus homilija. Saugokimės „mandagių“ piktųjų dvasių
Naujieji šventieji: Popiežius Paulius VI
Nauja šventoji s. Nazarija: „Artimo meilė eina ten, kur jos trūksta“
Popiežiaus homilija. „Melskimės ištvermingai“
Vyskupų Sinodas. Nesuplakti tikėjimo ir nacionalinės tapatybės
Naujieji šventieji: Salvadoro kankinys ir du italai kunigai
Kokius vaisius brandina šventieji: Marija Kotryna Kasper
Popiežiaus katechezė apie Dievo įsakymą „Nežudyk!“
Šv. Jono Pauliaus II metinės. Krokuvos arkivyskupijos piligrimystė
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt