Pasaulio Jaunimo Dienos trisdešimtasis gimtadienis
Kardinolas Parolin Sofijoje: ortodoksai ir katalikai esame vieno statinio plytos
Katechumenų pašaukimas - atsimainyti į Kristų, pasaulio Šviesą
Apie popiežiaus Pranciškaus rytinių Mišių homilijas
Didįjį Ketvirtadienį popiežius nuplaus kojas migrantams
Popiežius Instagram tinkle
Penktas Gavėnios pamokslas. Apie ekumenizmą
Patriarcho Baltramiejus enciklika: ortodoksija yra sinodiškumo Bažnyčia
Popiežius aukojo Verbų sekmadienio Mišias. Prasidėjo Didžioji savaitė
Popiežiaus raginimas savanoriams XXXI PJD proga: drąsiai ženkite į priekį!
Popiežius konsekravo du vyskupus
Popiežius žada aplankyti Armėniją
Trys popiežiaus žodžiai neokatechumenams: vienybė, šlovė, pasaulis
Popiežiaus ir Maskvos Patriarcho susitikimas
Popiežius susitiko su „Harvardo pasaulinio JT modelio“ studentais
Pranciškus: Viltis – tyli, nuolanki, bet galinga
Popiežiaus bendroji audiencija. Dievas guodžia tremtinius
Popiežius per Gailestingumo metus paskelbs penkis šventuosius
Popiežius Pranciškus: Kryžius – Dievo nusižeminimo ženklas
Austrijos teologai: nežmoniška politika pabėgėlių atžvilgiu nepriimtina
COMECE: paliatyvinė slauga turi būti užtikrinta kiekvienoje ES valstybėje
Popiežiaus vidudienio malda: mūsų varganumas prieš Dievo gailestingumą
Pranciškus: Pasitikėkime Dievu. Jis eina su mumis
Popiežius vasarą keliaus į Krokuvą ir Čenstakavą
Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo trečiosios metinės
Popiežius apie santuokos bylas: tikintieji turi greitai gauti atsakymą
Jubiliejinė audiencija: Būti gailestingiems reiškia sekti Jėzų tarnystės keliu
Treji metai su Pranciškumi: popiežiaus atstovo spaudai pasakojimas
Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos. „Kiek turite... ?“
Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos. Paprasti Evangelijos klausimai
Aukos Mišioms - pagalba kunigams
Pranciškaus pontifikato trečiųjų metinių proga – vakarienė benamiams
R. Cantalamessa III Gavėnios pamokslas: apie evangelizavimą
Popiežiaus žinia Ukrainos graikų katalikams minint Lvovo pseudo-sinodo metines
Šventojo Sosto diplomatas: įsiskolinimas lemiamas ir neatsakingo skolinimo
Tezė prioras audiencijoje pas Popiežių Pranciškų
Popiežiaus užuojauta žuvusių katedros statytojų artimiesiems
Prasidėjo popiežiaus Gavėnios rekolekcijos
Išleistas 2016 m. Popiežiškasis žinynas ir naujas Bažnyčios statistikos metraštis
Popiežius sekmadienio vidudienį: Tėvas visada mūsų laukia
Popiežiaus telegrama po teroro akto Jemene ir keturių vienuolių žūties
Nuodėmklausiai - Dievo gailestingumo įrankiai
Pranciškus: Nepražiūrėkime praeinančio Viešpaties
Popiežius Pranciškus: teisė būtina, bet tik dorybė garantuos gėrio pasirinkimą
Ataka Jemene. Tarp žuvusiųjų keturios Motinos Teresės seserys
Pranciškus: Jei širdis atvira, ji gali priimti Dievo gailestingumą
Įsigaliojo Šventojo Sosto ir Rytų Timoro tarpusavio sutartis
Bendroji trečiadienio audiencija. Gailestingumas ir pataisymas
Popiežiaus pasiūlyta tema: katalikai pasauliečiai ir jų vaidmuo politikoje
„Paspausk ir melskis“: nauja apaštalavimo maldos programėlė
Oskarų laimėtojas „Spotlight“ apie išnaudojimus – filmas visiems
Popiežius palaimino „Europos taikos ir vienybės žibintą“
Popiežius: Atleiskime – ir mums bus atleista
Popiežius Etiopijos patriarchui: pradėkime naują draugystės laikotarpį
Popiežius: Dievas nebaudžia nelaimėmis
T. R. Cantalamessa Gavėnios katechezė. Apie Dievo žodžio gyvumą ir galią
Popiežius: Visos valstybės tepadeda pabėgėliams
Pranciškus: padarykite artimo meilės darbą
Kanados vyskupai pasmerkė siūlymą įteisinti pagalbą mirti
Kard. D. Wuerl. Žodis „diskriminacija“ tapo nauju ginklu
Kard. Müller: Bažnyčia neįsitraukia į politiką, tačiau politikai teneprimeta ideologijų
Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos. Dešimt klausimų
Popiežiaus siurprizas – netikėtas apsilankymas priklausomybių centre
Popiežiaus homilija. Atverkime širdis vargšams, atsiverkime gailestingumui
Bendroji trečiadienio audiencija. Galia ir gailestingumas
Per 10 milijonų žmonių dalyvavo popiežiaus renginiuose Meksikoje
Popiežius homilija: Būti krikščioniu reiškia vykdyti Dievo valią
Permainos Vatikano radijo vadovybėje
Tinklaraštininkė apie išpažintį: „Atleisk man, Tėve, nes esu tikra nelaimė“
Šiurpi tyla apie pedofiliją internete
Malta: Norintis būti homoseksualu gali paprašyti terapeuto pagalbos, bet ne atvirkščiai?
Šv. Petro Sosto šventė ir Šventojo Sosto tarnautojų jubiliejinė diena
Popiežius paprašė nevykdyti mirties bausmės per Šventuosius metus
Pranciškaus Jubiliejaus metų katechezė: mūsų įsipareigojimas
Kard. Filoni: Visos didžiosios emigracijos bangos kilo dėl karo
Migrantai padeda sukurti žmoniškesnį pasaulį
Gavėnios pamokslas Vatikane. Šventoji Dvasia liturgijoje
Popiežiaus dėmesys čiabuviams – stiprus paskatinimas
Meksikos episkopato pirmininkas kalba apie popiežiaus kelionę
Islamiškojo „Al Azhar“ universiteto didysis imamas pakviestas į Vatikaną
Popiežiaus spaudos konferencija grįžtant iš Meksikos
Popiežius Ciudad Juareze: Gana mirties ir išnaudojimo!
Popiežius darbininkams ir darbdaviams: Kokią Meksiką paliksite savo vaikams?
Popiežius šventė Gailestingumo jubiliejų su kaliniais
Popiežius susitiko su Meksikos jaunimu
Popiežius Meksikos kunigams: Pavojingiausia pagunda – nusivylimas
Popiežius šeimoms: Geriau žaizdos ir raukšlės, negu meilės stoka
Privalu pranešti apie įtarimus dėl nepilnamečių lytinio išnaudojimo
Popiežius Čiapase: pietūs su čiabuviais ir malda už ligonius
Popiežius meldėsi kartu su Meksikos indėnais
Popiežius pediatrinėje ligoninėje. „Gydyti ne tik vaistais, bet ir jausmais“
Popiežius: ar pasidavėme pinigui, penkių minučių šlovei ir puikybei?
Popiežiaus Pranciškaus ir patriarcho Kirilo bendra deklaracija
Popiežius Gvadalupės šventovėje. Marija – kenčiančiųjų viltis
Popiežius Meksikoje: Suteikite visiems piliečiams galimybes būti savo likimo kūrėjais
Popiežius Meksikos vyskupams: neužmikite ant altorių, žvelkite į savo žmonių sielą
Popiežiaus ir Maskvos Patriarcho susitikimas
Trumpai apie Pranciškaus ir Kirilo susitikimo priešistorę
Kardinolas P. Parolin. Pranciškus paminės ir Benedikto XVI kelionės Meksikoje temas
Kelionės į Meksiką išvakarėse popiežius atliko išpažintį Laterane
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt