Pranciškus: nepakanka žinoti kur ir kada
Kard. Filoni apie Sinodą Amazonijai ir neeilinį misijų mėnesį
525 metai po pirmųjų šv. Mišių Amerikoje
Tikybos pamokos – vieta klausimams
Pirmoji šv. Pauliaus VI kelionė: nepaprastų dvasinių sprogimų serija nuo Jeruzalės iki Romos
Popiežiaus audiencija artimiausiems bendradarbiams
Baigėsi jaunimo susitikimas Madride. Kitas – po metų Vroclave
Popiežiaus bendroji audiencija. Malda – pokalbis su mylinčiu Tėvu
Cirko trupės iš Kubos pasirodymas bendrosios audiencijos metu
Popiežiaus pamokslininkas vadovauja JAV vyskupų rekolekcijoms
Popiežius: „Bus geri metai, jei priimsime Dievo gerumą“
Popiežius: Brolybė – taikos sąlyga globalizuotam pasauliui
Dievo Motinos iškilmės homilija: „Stebėkimės!“
Popiežiaus kelionės 2019 metais
Popiežius: šeima – turtas, kurį reikia saugoti ir ginti
Paskirtas laikinasis Šventojo Sosto spaudos salės direktorius
Paskutinės metų dienos mišparai Šv. Petro bazilikoje
Svarbiausi Bažnyčios gyvenimo įvykiai 2018 metais
Popiežiaus užuojauta Egiptui. Pagalba Indonezijai
Kardinolas Parolinas: mokykimės iš Irako krikščionių
PJD – klausyklos, pagamintos kalinių
Taizé susitikimas Madride. Br. Alois: svetinga visuomenė įmanoma
Buvusio kardinolo McCarricko byla. Išklausytas nukentėjęs asmuo
Virtualus Vatikano muziejų lankymas
Popiežius sveikina jaunimo susitikimo Madride dalyvius
Madride prasidėjo naujametinis jaunimo susitikimas
Kalėdos Irake paskelbtos oficialiu šventadieniu
Kardinolo P. Parolino Kalėdos Abraomo žemėje
Kalėdos dar nesibaigė
Popiežiaus paraginimas: Atleisti, visuomet atleisti!
Baltarusija: UNESCO pripažinimas Budslavo atlaidams
Popiežius padėkojo už kalėdinius sveikinimus
Popiežiaus Pranciškaus Kalėdų žinia Romos miestui ir pasauliui
Popiežiaus Pranciškaus Kalėdų nakties Mišių homilija: „Ir man reikia švelnios tavo meilės, kad tapčiau pasauliui dalijama duona“
Kalenda – pasakojimas apie Jėzaus gimimą senovės įvykių kontekste
Popiežius sekmadienio vidudienį: matykime ne save, bet Jėzų ir kitus žmones
Sekmadienio vidudienį, po „Viešpaties Angelo“ maldos, popiežius Pranciškus paprašė kartu su juo melstis už cunamio Indonezijoje aukas.
Popiežiaus audiencija Italijos civilinės saugos darbuotojams ir savanoriams
Popiežius Pranciškus aplankė popiežių emeritą Benediktą XVI
Sirija: nuo skausmo link vilties. Dei Mar Musa vienuolyno Kalėdos
Lazhi Gaid. Jėzaus Gimimas: kaip pasirengti Kalėdoms
Ukrainos katalikų vyresnieji sveikina naują ortodoksų primą
Popiežiaus susitikimas su Romos kurija. Bažnyčios skausmai ir džiaugsmai
Popiežiaus homilija. „Staigmenų Dievas vėl mus stebina“
Keičiamas Šventojo Sosto ir Vietnamo dvišalių santykių statusas
Bendroji audiencija. Kalėdos – Dievo staigmenų metas
Popiežius priėmė Nobelio premijos laureatę, buvusią vergę
Popiežiaus kalėdinis susitikimas su vaikais
Imamo linkėjimai popiežiui ir karas su ekstremizmu
Jei bažnyčios pastatas nenaudojamas
Atstatydintas nepilnamečių išnaudojimu kaltinamas vyskupas
Pasaulio ekologija: daroma per mažai
Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei taikos dienai
Vyskupo tapatybės kortelė
Du nauji Vatikano medijų vadovai
Popiežiaus homilija. Juozapas, sapnų žmogus
Vatikanas: pirmumas nukentėjusiems nepilnamečiams
Popiežius paragino valstybes siekti visuotino mirties bausmės panaikinimo
Popiežius tiria apsilankymo Japonijoje galimybes
Popiežius vaikams: pajusite Kalėdų nuostabą
Sekmadienio rytą popiežius leido su vaikais
Džiaugsmo diena: trečiasis advento sekmadienis
„Suvienijimo susirinkime“ Kijeve išrinktas ortodoksų primas
Popiežiui Pranciškui – 82 metai
Roma: parapija patikėta diakonui, šeimos tėvui ir sutuoktiniui
Egipte tęsiamas katalikų bažnyčių sureguliavimas
Palestina: Gazos krikščionys – be leidimo keliauti ir švęsti Kalėdas Jeruzalėje
Pedro Arrupe – Bažnyčios atsinaujinimo pranašas
Kalėdų koncertas Vatikane parems dvi švietimo iniciatyvas
Paminėtos T. Mertono mirties metinės
Popiežiaus kelionė į Balkanus. Vyskupai pakvietė dvasiškai pasirengti
Vargstančiųjų pietūs su sportininkais
Antrasis advento pamokslas Vatikane. Gyvoji Trejybė
Popiežius keliaus į Bulgariją ir Makedoniją
Popiežiaus audiencija ambasadoriams: taikos ir pažangos misija
Paminėtos Th. Mertono mirties metinės
Popiežius meldžiasi už žuvusius Prancūzijoje ir Brazilijoje
Popiežius prašo skirti didesnį dėmesį jaunimui
Popiežius ir lotynų amerikiečiai pagerbė Gvadalupės Mariją
Popiežius sveikinimas FAO konferencijai Madride
Popiežiaus bendroji audiencija. Prašymo malda nemenkesnė už šlovinimo maldą
Popiežiaus kelionės į Jungtinius Arabų Emyratus programa
Baigėsi popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimas
Kenijoje per apiplėšimą nužudytas kunigas
Smurtas katalikų katedroje Brazilijoje. Žuvo keturi tikintieji
Gedulas ir išgąstis Strasbūre
Popiežiaus homilija. Viešpats mus guodžia
Trečiadienį minima Gvadalupės Švč. M. Marija
Pasaulinė ligonių diena bus minima Kalkutoje
Alžyro kankinys: „Ačiū ir tau, paskutinės minutės broli“
Popiežius Pranciškus: teisių pažeidimai paliečia visus
Popiežiaus homilija: „Stiprink, Viešpatie, mano silpną tikėjimą!“
Popiežius: „Ką galiu pakeisti, kad priartinčiau Viešpaties atėjimą?“
Popiežiaus malda už Romos miestą
Popiežius Pranciškus: kartu su Marija tarkime: „Štai aš“
Gailestingumo penktadienis. Popiežius aplankė slaugos namus
Beatifikacija Alžyre: „Negirdėtas įvykis“
Popiežius: Alžyro kankiniai – nuolankūs taikdariai ir meilės liudytojai
Pirmasis advento pamokslas Vatikane. „Dievas yra ir to gana“
Adventas. Laukimo laikas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt