Prieš 5 metus Benediktas XVI pranešė apie atsistatydinimą
Popiežius Pijus XI: Lietuva tokia graži
Popiežius: Ką mums reiškia Kristaus žaizdos?
Popiežiaus audiencija Italijos paštui
„Trokštu!“ – popiežiaus rekolekcijų tema
Popiežiaus homilija. Nusidėjėlis gali tapti šventuoju, sugedęs – ne
Malaizijos, Singapūro ir Brunėjaus vyskupų vizitas Ad limina
Šv. Mortos grupės konferencija apie kovą prieš prekybą žmonėmis
Maldos ir pasninko diena už taiką: tikimasi ir kitų religijų dalyvavimo
Popiežiaus sveikinimai žiemos olimpinių žaidynių šeimininkams ir dalyviams
Popiežius priminė Maldos prieš prekybą žmonėmis dieną
Popiežius: Mišių Evangelija ir homilija – Dievo dialogas su savo tauta
Popiežius emeritas dėkoja už maldas
Popiežiaus Pranciškaus užuojauta po žemės drebėjimo Taivane
Popiežiaus žinia Gavėniai. Neklausykime netikrų pranašų, negesinkime meilės
Popiežius: Ar išmokėme šlovinti Dievą?
Vatikane pirmas popiežiaus ir Turkijos valstybės vadovo susitikimas po 59 metų
Popiežius: Sąmoningai ginti gyvybę žmonijos naikinimo ir atmetimo laikais
Popiežius skelbia maldos ir pasninko dieną už taiką
Popiežius: lupikavimas sunki nuodėmė
Pavasarį popiežius du kartus keliaus į Italiją
Popiežius: Pašvęstasis gyvenimas gimsta ir atgimsta sutikus Jėzų
Pranciškus: smurtas Dievo vardu yra didžiulė šventvagystė
Palaimintuoju paskelbtas Teresio Olivelli, kankinys, vargšų gynėjas
Šventosios Žemės kustodija džiaugiasi piligrimų skaičiumi
Žiemos olimpinės žaidynės – proga Korėjos susitaikymui
Vatikano teismas pradėjo naujus darbo metus
Šventojo Tėvo maldos intencijos video projekcija įvyks Neapolyje
Popiežius: mintys apie mirtį gelbsti nuo iliuzijos, kad esame laiko šeimininkai
EŽTT sprendimas dėl Lietuvos atkreipia tarptautinį dėmesį
Indija: Vyriausybė turi sustabdyti neapykantos nusikaltimus prieš mažumas
Jeruzalės ganytojas: Jėzus mus gelbsti nuo mūsų pačių
Popiežiaus audiencija Baltarusijos vyskupams
Popiežiaus bendroji audiencija. Dievo Žodis turi virsti mumyse gerais darbais
Liudijimo ir vienybės iššūkiai Anglikonų Bažnyčiai
Popiežiaus homilija. Ganytojuose žmonės temato Jėzaus artumą ir švelnumą
Rusijos katalikų vyskupų vizitas Ad limina
Popiežiaus laiškas Afrikos Sąjungos viršūnių susitikimui
ES Vyskupų konferencijų sekretorių susitikimas Briuselyje
Vatikano ir Kinijos muziejų bendradarbiavimas
Popiežius apie antisemitizmą: atmeskime blogį, kurkime gėrį
Popiežius priėmė Romos Rotos teisėjus
Popiežiaus homilija. Tikras nuolankumas – pakelti pažeminimus
Krikščionių Bažnyčios apie JAV valdžios pasisakymus apie imigrantus
Jungtinėje Karalystėje įkurta ministerija vienišumo problemai spręsti
Naujos katalikų universitetų ir fakultetų normos
Popiežius: Kiekvieną dieną pradedu ir užbaigiu atsimindamas Ukrainą
Popiežius sekmadienio vidudienį: Mūsų Dievas galingas ir geras
Pranciškus: mūsų Motina nelieka nuošalyje
Popiežius Raudonojo Kryžiaus savanoriams: padėkite neskirstydami
Holokausto atminimo diena. „Mums gėda, Viešpatie“
Alžyro kankiniai bus skelbiami palaimintaisiais
Ekumeniniai mišparai Šv. Pauliaus bazilikoje. Visi esame Dievo namiškiai
Popiežius Suomijos liuteronams: Jėzų Kristų liudyti kartu
Popiežius Pranciškus: Kaip gintis nuo melagingų žinių?
Iš kelionės sugrįžęs popiežius prašo pasauliui taikos
Dialogas su Rytų Ortodoksų Bažnyčiomis. Ta pati tarnystė
Popiežius padėkojo Marijai už kelionę į Lotynų Ameriką
Popiežius: malda – „kuras“ kelionėje į krikščionių vienybę
Popiežius Davoso forumui: pasaulio pažangai reikia naujos krypties
Vyskupų sinodas Amazonijai. Pirmasis priešsinodinės komisijos posėdis
Kongo DR: Grubiai numalšinti protestai šešiose bažnytinėse provincijose
Katalikiška žiniasklaida. Šv. Pranciškaus Salezo dienos Lurde
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve
Baigėsi apaštališkoji kelionė į Lotynų Ameriką. Popiežius parvyko į Romą
Atsisveikinęs su Lotynų Amerika, popiežius skrenda į Romą
Popiežius: Jėzus ir toliau eina mūsų gatvėmis
Popiežius jaunimui: Jėzus jus myli tokius, kokie esate
Popiežius: Evangelizavimas būtų nenuoširdus, jei nutylėtume neteisybes
Popiežius: kaip niekad reikia maldos už Bažnyčios vienybę
Popiežius: liaudies pamaldumas – „tarmiškas“ pokalbis su Dievu
Popiežius kunigams ir vienuoliams: Atsiminkime akimirką kai Viešpats į mus pažvelgė
Popiežius: Su Jėzumi viskas gyvenime virsta vilties priežastimi
Popiežiaus susitikimas su Peru prezidentu ir visuomenės lyderiais
Popiežius Pranciškus atvyko į Peru
Popiežius Čilėje: Geroji Naujiena tebūna skelbiama visiems, nė vieno neatstumiant
Popiežius Pranciškus palaimino santuoką lėktuve
Pranciškus: fragmentacijai turime priešpastatyti visapusiškumą
Popiežius jaunimui: Nepraraskite ryšio su Jėzumi
Popiežius Čilės mapučiams: Siekime dialogo vardan vienybės
Popiežius aplankė jo gyvenime ženklą palikusio šventojo kapą
Popiežius Čilės vyskupams: Klerikalizmas – pašaukimo karikatūra
Popiežius kunigams ir vienuoliams: Ne skųstis, kad viskas blogai, bet skelbti gerąją naujieną
Popiežius susitiko su pedofilijos aukomis. Aplankė moterų kalėjimą
Popiežius Čilėje: Jei nori būti laimingas, stenkis, kad ir kiti būtų laimingi
Pirmieji popiežiaus Pranciškaus žingsniai ir žodžiai Čilėje
Popiežius ragina skubiai siekti branduolinio nusiginklavimo
Popiežius Pranciškus išvyko į Lotynų Ameriką
„Devynios dienos už gyvybę“ JAV
Popiežius paragino tikėjimo kelyje atgaivinti susitikimą su Jėzumi
Popiežius: Kristus yra durys visiems: tiek vietiniams, tiek ateiviams
Popiežiaus ryto Mišios: melskimės drąsiai
Michael Czerny SJ. Migracija turi būti pasirinkimas, o ne būtinybė
Katalikų vyskupų solidarumo piligrimystė į Jeruzalę
Alepo katalikų metropolito rūpestis: kaip įtikinti išvykusius, kad sugrįžtų
Popiežius aukos „Salus populi romani“ perkėlimo šventės Mišias
Pasaulinei Bažnyčių tarybai šiemet sukanka 70 metų
Kardinolas Tagle: Užmiršti tarnavimo Dievui svarbą reiškia eiti klaidingu keliu
Kard. Parolin. Kas svarbiausia Bažnyčios gyvenime šiais metais?
Popiežiaus katechezė apie Mišių Garbės himną ir Pradžios maldą
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt