Katalikų Bažnyčios rytų Afrikos regione temos ir uždaviniai
Nelaimės Graikijoje ir Laose. Popiežiaus telegramos
Nikaragva. Ar yra sąlygos tęsti nacionalinį dialogą?
Paulius VI apie „Humanae vitae“: „niekad taip nejaučiau savo pareigų svorio“
Arkivyskupas Hoser pradėjo specialiojo Medžiugorjės parapijos vizitatoriaus pareigas
Popiežius: Be Kristaus nėra tikrosios gyvenimo orientacijos
Pristatyta Pasaulinio Šeimų suvažiavimo šventės programa
Popiežius prašo sustabdyti migrantų tragediją Viduržemio jūroje
CCEE solidarumas Bažnyčiai Nikaragvoje
Išrinktas naujas Dehoniečių generalinis vyresnysis
Pasaulio Reformuotų Bažnyčių bendruomenės įsipareigojimas taikai
Mirė t. Carlos Aldunate SJ
Popiežius pasveikino Dievo Motinos komandų suvažiavimą Fatimoje
Nuncijus Sulpricijus spalio 14 d. bus paskelbtas šventuoju
Kard. Baldisseri: transformuoti šeimą išlaikant tiltus su praeitimi
Vakarų Kanados evangelizavimo jubiliejus. Popiežiaus sveikinimas.
Nikaragva: Popiežius giliai susirūpinęs
CCEE: Per daug klaidingų žinių apie migrantus
Pasauliečių pastoracinės tarnystės gairės Australijoje
Dialogas su Kinija: apaštališkoji įpėdinystė ir vyskupų teisėtumas
Nikaragva: įtampa nemažėja, išpuoliai neaplenkia ir Bažnyčios
Filipinuose maldos, pasninko ir išmaldos tridienis
Saulėtos Karibų jaunimo dienos ir Pranciškaus sveikinimas
"Viešpaties Angelo“ malda: Mokinių stilius ir veidas
Kardinolas Parolin: Šventojo Sosto nešališkumas lėmė izoliaciją
Krikščionybė Afrikoje: mūsų dovana žmonijai yra bendruomeniška etika
Susitikimas už taiką Baryje - pasauliui atsivėrusio sinodiškumo simbolis
Popiežius giliai susirūpinęs poslinkiais Nikaragvoje
Katalikų Bažnyčios tarpreliginis dialogas
Popiežius paskyrė Vyskupų Sinodo jaunimui deleguotuosius pirmininkus
Popiežius Pranciškus dalyvavo kardinolo Tauran laidotuvėse
Vienuolių pasninkas prieš Italijos politiką migrantų atžvilgiu
Ruošiamasi pradėti jėzuito Pedro Arrupe beatifikacijos bylą
Indijoje auga religinė netolerancija
Vietnamas: malda už „teisingą teismą“ katalikų aktyvistui
Šv. Petro ir Šv. Pijaus kunigų brolijose – nauji vyresnieji
Vatikano diplomatas: galime daugiau padėti vaikams karuose
Kardinolas Becciu: būtina sugrįžti į tikrojo evangelizavimo kelią
Kardinolo Tauran laidotuvės įvyks ketvirtadienį Vatikane
Oficialu: Popiežius Pranciškus dalyvaus PJD Panamoje
Nikaragvoje užpulti trys vyskupai
Šventojo Sosto atstovo pastabos Pasaulinės sutarties dėl migrantų projektui
Popiežius gedi žuvusiųjų nuo liūčių Japonijoje
Rygos arkivyskupas: tikimės, kad popiežius pažadins „miegantį milžiną“ – pasauliečius
Popiežius sekmadienio vidudienį: Įsikūnijęs Dievas dirba, valgo, miega kaip mes
Mirė kardinolas Tauran, Bažnyčios Kamerlingas
Atsistatydino Venesuelos sostinės arkivyskupas
Popiežius Pranciškus: nėra alternatyvos taikai Artimuosiuose Rytuose
Padėka maldos už taiką susitikimo dalyviams
Popiežius: solidarumas ir gailestingumas – atsakas į migracijos iššūkius
Popiežius: Artimieji Rytai be krikščionių nebūtų Artimieji Rytai
Šventumo pavyzdžiai – trys sunkiai sirgę, anksti mirę jaunuoliai
Vatikane registruojami žurnalistai kelionei su Šventuoju Tėvu į Baltijos šalis
Popiežius aukos Mišias už žuvusius migrantus
Instrukcija apie pašvęstąsias mergeles mūsų laikų Bažnyčioje
Maldos už taiką susitikimas Baryje. Šv. Mikalojų gerbia visi krikščioniški Rytai
Išleistas naujas Bažnyčios statistikos metraštis
Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui
Taika būtina Artimųjų Rytų krikščionių išlikimui
Visą liepos mėnesį nebus popiežiaus bendrųjų audiencijų
Mažesniųjų brolių kapucinų pripažinimo metinės
Popiežius: norėti pagyti ir pasitikėti Jėzumi
Ko reikia religijos laisvei: septyni punktai
Tikėti ir pasitikėti
Kardinolas Koch: religijų sesuo - taika, ne smurtas
Kun. Algirdas Jurevičius paskirtas Kauno vyskupu augziliaru
Pranciškaus audiencija pamaldumo į Kristaus Kraują šeimai
Pašnekovai: Šventasis Sostas ir Kinijos valdžia
Popiežius: Jėzus – ne pranašas ir svajotojas, bet Dievo Sūnus
Popiežiaus staigmena: vakarienė su vargstančiais
Popiežiaus audiencija Bolivijos prezidentui
Popiežius naujiems kardinolams: tikra valdžia – tarnavimas
Popiežius ortodoksų delegacijai: daugiau progų, visais lygiais
Popiežius priėmė plaukikus
Popiežiaus bendroji audiencija: pirmiau meilė, po to pareiga
Popiežius pasveikino Specialiųjų olimpinių žaidynių dalyvius ir organizatorius
Europos Vyskupų konferencijų atstovų spaudai susitikimas
Popiežius priėmė Prancūzijos prezidentą
Prancūzijos prezidentai – Laterano bazilikos kanauninkai
Keturi nauji kardinolai vyskupai
Popiežiaus audiencija Gyvybės akademijos nariams
Popiežius: Atnaujindami ugdymą galime pakeisti pasaulį
Popiežius priėmė Australijos Generalinį gubernatorių
Popiežius aplankė bendruomenę, globojančią žmones su negalia
Popiežius sekmadienio vidudienį. Koks mano tikėjimas?
Popiežius Pranciškus priėmė „Emouna“ asociacijos narius
Popiežius: Afrika turi daug išteklių. Reikia jais išmintingai ir sąžiningai naudotis
Paragvajuje palaimintąja paskelbta basoji karmelitė
Keičiame pavadinimą. Komunikacijos sekretoriatas tampa Komunikacijos dikasterija
Honkongo ir Makao vyskupų vizitas Ad limina
Popiežius Ženevoje: Atleisdami, atpažįstame brolius
Popiežius Ženevoje. Ekumenizmas ir misija
Popiežius Ženevoje. Malda už krikščionių vienybę
Popiežiaus bendroji audiencija: Dievas nėra šeimininkas, o Tėvas
Birželio 20 – Pasaulinė pabėgėlių diena
Gvatemala šaukiasi pagalbos. Popiežiaus auka
Filipinuose auga valdžios skatinamas smurtas
Nuo atpažinimo iki atsivertimo. Paskelbtas Sinodo jaunimui darbo dokumentas
Popiežiaus homilija: malonė mylėti priešus
Popiežiaus sveikinimas Caritas pietų dalyviams
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 »»
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt