Popiežius Šiaurės Makedonijoje. Susitikimas prezidentūroje
Popiežius prašo Motinos Teresės pavyzdžiu išgirsti vargstančiųjų šauksmą
Popiežius su Bulgarijos krikščionimis, musulmonais ir žydais meldėsi už taiką
Popiežius Bulgarijoje. Kad būtume Dievo ženklas ir palaiminimas kitam
Bulgarijos vaikų Pirmoji Komunija
Popiežius Bulgarijoje. Apsilankymas pabėgėlių centre
Rygoje įšventintas naujas Latvijos vyskupas, palaimintojo Teofiliaus šventumo garso skleidėjas
Popiežius Bulgarijos katalikams: Viešpats myli, stebina, kviečia
Sekmadienio vidudienio malda Sofijoje
Popiežius pasveikino Bulgarijos ortodoksų patriarchą ir sinodą
Popiežiaus sveikinimas Šiaurės Makedonijos gyventojams
Prieš kelionę popiežius aplankė Didžiąją Marijos baziliką
Bulgarija – tautų, kultūrų ir religijų susitikimo žemė
Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui
Popiežius. Nacionalizmas ir daugiašališkumas
Argentinos vyskupų vizitas Ad limina
Popiežius pasveikino Japonijos imperatorių
Jonas Paulius II: Mykolas Giedraitis moko mus mylėti Kristų
„Ir neleisk mūsų gundyti“
Popiežiaus malda už bedarbius
Pranciškaus Pauliečio kanonizavimo penkišimtosios metinės
Popiežiaus homilija. Neįmanoma būti krikščioniu be Šventosios Dvasios
Kaip įveikti klerikalizmą? Permąstant tarnysčių įvairovę
„Tauta, valstybė, tautinė valstybė“
Gegužės 1-ąją minime šv. Juozapą Darbininką
Islamistų išpuolis prieš Burkina Faso krikščionis. Popiežiaus užuojauta
Arkiv. Dal Toso: Bažnyčia Vietname turi ypatingą pašaukimą
Šventasis Sostas: siekti, kad Artimųjų Rytų sunkumai netaptų neišsprendžiamais
Popiežius prašo liudyti krikščioniškas vertybes darbovietėse
Kardinolų kolegijoje – maksimalus rinkėjų skaičius
Vatikano muziejai vėl atveria duris „naktiniams“ vizitams
Popiežius priėmė Togo prezidentą
Popiežius: šv. Kotryna teužtaria Italiją ir Europą
Popiežius sekmadienio vidudienį: trys Prisikėlusiojo dovanos
Dviejų popiežių kanonizacijos metinės
Popiežius pasiuntė sveikinimą korėjiečių tautai
Bažnyčia maitinasi Dievo Žodžiu, kad jį skelbtų
Popiežiaus audiencija Italijos provincijų sąjungos vadovams
Popiežiaus parama migrantams prie Meksikos – JAV sienos
Vysk. Enrique Angelelli ir kiti trys kankiniai paskelbti palaimintaisiais
Sekmadienis Šri Lankoje be Mišių. Indijos katalikų solidarumas
Popiežius priėmė Latvijos prezidentą
Lurdo regėtojos šv. Bernadetos relikvija Italijoje
Popiežius jaunimui iš Prancūzijos: visos epochos turi savų sunkumų
Popiežius: kurtieji yra dovana, dalyvauja švelnumo ir artumo revoliucijoje
Bulgarijos ortodoksai susitiks su popiežiumi, tačiau kartu nesimels
Artėja popiežiaus kelionė į Bulgariją ir Šiaurės Makedoniją
Popiežiaus bendroji audiencija. „Kaip ir mes atleidžiame“
Balandžio 23 – popiežiaus vardo diena
Katalikų Biblijos federacijos penkiasdešimtosios metinės
Šri Lankoje laidojamos teroro aktų aukos
Antroji Velykų diena. „Nebijokite! Eikite ir pasakykite“
Įvardyti atakos Šri Lankoje įtariamieji. Popiežiaus malda
Popiežius: Kristus – mūsų viltis ir viso pasaulio jaunystė
Popiežiaus liūdesys ir skausmas dėl pasikėsinimų Šri Lankoje
Velykos – akmenų nuritinimo nuo širdies šventė
Pranciškaus malda: padėk mums Kryžiuje matyti pasaulio kryžius
Ses. Eugenijos Kryžiaus kelio apmąstymai: iš širdies ir patirties
Viešpaties kančios pamaldos Šv. Petro bazilikoje
Paskutinės vakarienės Mišios Romos kalėjime (video)
Popiežius pasveikino Romos žydų bendruomenę
Popiežius: kas tarnauja kitam – tas jo brolis ir bičiulis
Popiežius: būti tarp žmonių su Jėzumi – pati geriausia vieta!
Kunigystė ir pagunda sekuliarizuoti Dievo malonę
Paryžiaus arkivyskupas. Bažnyčios atstatymas
Popiežiaus bendroji audiencija. Kenčiančio Jėzaus malda
Honkongas: Velyknaktį bus pakrikštyta daugiau nei 2800 žmonių
Velykų tridienio su popiežiumi programa
Popiežius: malda vienykimės su prancūzų tauta
Popiežius Pranciškus aplankė Benediktą XVI
Popiežiui emeritui antradienį sukanka 92 metai
Popiežius Pranciškus: Jėzaus tyla nugali triumfalizmą
Pranciškus jaunuoliams: savais padarykite Sinodo vaisius
Arkivysk. Auza: moterų vaidmuo taikos palaikymo operacijose
Pranciškus: donorystė turi būti nemokama
Popiežiaus audiencija Romos licėjaus mokiniams ir mokytojams
Popiežius aplankė Alzheimerio liga sergančiųjų slaugos kaimelį
Popiežiaus parama nuo potvynių nukentėjusiems žmonėms Irane
Penktoji gavėnios meditacija. Kryžius
Popiežius Pranciškus: prekyba žmonėmis paneigia visų orumą
Popiežius Sudano lyderiams: taika yra įmanoma
Benediktas XVI: Dievas mus gelbsti per Bažnyčią
Trečioji gavėnios meditacija. Stabmeldystė
Popiežiaus katechezė: Nėra tobulų, visi skolingi Dievui
Baigėsi Kardinolų tarybos posėdis
R. Cantalamessa OFM Cap. Sugrįžk į save!
Vadovas vyskupams apie nepilnamečių apsaugą
Ekumeninės ir diplomatinės Pietų Sudano lyderių rekolekcijos
Popiežiaus homilija. Nebūkime pavargę, nusivylę
Konferencija Romoje: kaip reaguoti į prekybą žmonėmis
Pietų Sudano vadovų rekolekcijos Vatikane
Atnaujintos buvusiems anglikonams sukurtų ordinariatų normos
Šv. Jonas Krikštytojas Salietis: laisvi ugdyti
Popiežiaus darbotvarkėje – Kardinolų patarėjų tarybos posėdis
Vatikane vyko nepilnamečių apsaugos komisijos posėdis
Šeši dešimtmečiai nemobilumo – Dievo dovana?
Popiežius Romos parapijoje: susipykti su Jėzumi – irgi malda
Popiežius sekmadienio vidudienį: atsivertimas – naujo gyvenimo pradžia
Popiežius atsimena nukentėjusiuosius nuo žemės drebėjimų
Kardinolas Parolin: pamirštama religijos laisvės esmė ir svarba
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt