Popiežius pasveikino pijorų ordiną
Pranciškonų vyresnysis pasakoja apie ordino ekonominę krizę
Vienuolijos ir ekonomika. Veiklos gairės
Šventojo Sosto ir Izraelio rabinato komisija - prieš politinį istorijos neigimą
Arkivysk. Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju: Vatikano radijas kalbina vysk. Joną Ivanauską
Bus paskelbti dvidešimt keturi nauji palaimintieji
Popiežius pristato maldos intenciją gruodžio mėnesiui
Popiežius susitiko su užsieniečių studentų sielovados kongreso dalyviais
Pranciškus palinkėjo Gruzijos katalikams augti "kaip ant mielių"
Popiežiaus homilija. Nesipriešinkime Dievo malonei
Mirė t. Peter Hans Kolvenbach SJ
Popiežius: melskimės vieni už kitus, kad gailestingumo darbai taptų gyvenimo stiliumi
Popiežius Pranciškus: visi tikintieji teprisideda prie geresnio pasaulio kūrimo
Fatimoje prasideda Švč. M. Marijos apsireiškimų šimtųjų metinių minėjimai
Popiežiaus homilija: Dievui mielesni mažutėliai
Popiežius: Gailestingumas turi tapti krikščionio stiliumi
Popiežius: darant žalą gamtai – daroma žala ir visuomenei
Popiežiaus homilija: Tikėjimas tai ne idėja, bet susitikimas su Viešpačiu
Mirė t. Peter Hans Kolvenbach SJ
Popiežius Pranciškus įteikė šiemetines Ratzingerio premijas
Popiežius: solidari visuomenė yra kiekvienos pilietinės bendruomenės tikslas
Popiežiaus homilija: Amžinas pasmerkimas – tai atitolimas nuo Dievo
Popiežius Pranciškus: Išdrįsti nė vieno neatmesti
Pradėjo darbą komisija moterų diakonato klausimu
Europos vyskupai dėkoja popiežiui už Gailestingumo metus
Užpuolimas pietų Prancūzijos vienuolyne
Kolumbijos arkivyskupas pasmerkė bažnyčioje jo akivaizdoje įvykdytą žmogžudystę
Aleksandrijos graikų ortodoksų Bažnyčia nusprendė atkurti moterų diakonystę
Vysk. Paglia: abortas labai sunki nuodėmė, dėl to reikalingas ypatingas Gailestingumas
Popiežius: Narkomanija – viena šiuolaikinių vergystės formų
Popiežiaus homilija: Sugedimas ir tuštybė neturi ateities
Popiežius audiencijoje priėmė Vietnamo prezidentą
Paskelbtos būsimų Pasaulio jaunimo dienų temos
Pranciškaus katechezė: abejojančiam patarti ir nemokantį pamokyti
Popiežius pakvietė tęsti taip svarbų tarpreliginį dialogą
Popiežiaus homilija: Jei esame ištikimi Viešpačiui, nebijome mirties
„Misericordia et misera“. Dievas apkabina kiekvieną su ašaromis sugrįžtantį savo vaiką
Pranciškus: Gailestingumas visada egzistavo, tačiau dabar jis plačiau paskelbtas
Kardinolų kolegijos sudėtis (po šeštadienio konsistorijos)
Naujų kardinolų skyrimas: kaip tai įvyksta?
Gailestingumo jubiliejaus uždarymas. Pranciškaus homilija
Pranciškus: išsaugoti ir subrandinti Gailestingumo jubiliejaus vaisius
Popiežius laišką „Misericordia et misera“ simboliškai įteiks visai Dievo tautai
Pranciškus kardinolų konsistorijoje: nusileiskite į lygumą, tarp žmonių
Klausimas Pranciškui: ką reiškia Gailestingumo metai?
Popiežius: žmonės kunigams neatleidžia tik vieno dalyko – prisirišimo prie pinigų
Iki Šventųjų Gailestingumo metų uždarymo jau tik pora dienų
Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Caritas narius
Popiežius: Pinigai turi tarnauti, o ne valdyti
Vatikane lankėsi Rytų Asirų Bažnyčios patriarchas
Popiežiaus homilija. Atpažinkime mus lankantį Dievą
Kristus kviečia būti gailestingais ne metus, o visą gyvenimą
Popiežius UNESCO ir fokoliarų renginio dalyviams: „Naujai atkurti taiką“
Austrijos vyskupai: esame patikimi kai kartu liudijame ir tarnaujame
Popiežiaus katechezė. Kantriai pakęsti nuoskaudas, nuolankiai patarti
Popiežiaus parama nukentėjusiems nuo žemės drebėjimų Centrinėje Italijoje
Popiežius Pranciškus paragino Klimato konferencijos dalyvius nesustoti
Popiežius piligrimams iš Olandijos: išpažintis reformuoja Bažnyčią
Popiežiaus homilija. „Ne“ drungnumui; „ne“ apgaulingai ramybei
Gailestingumo durys uždarytos trijose Romos popiežiškosiose bazilikose
Popiežius priėmė Vokietijos futbolo rinktinę
Popiežius sekmadienio vidudienį: Viskas Dievo rankose
Popiežius: Negalime būti ramūs, jei nėra teisingumo
Popiežius sveikatos apsaugos darbuotojams: palaikyti kiekvieną asmenį
Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščioniškoji „įtrauktis“
Gailestingumo penktadienis. Popiežius susitiko su tarnystės atsisakiusiais kunigais
Popiežiaus atsakymai italų žurnalistui: gerovė turi būti auginama ir paskirstoma
Pristatytas kard. Jorge Mario Bergoglio homilijų rinkinys
Popiežius: Vargą kenčiantis žmogus – Dievo žinia mums
Popiežius Pranciškus. Klaidingi krikščionių vienybės modeliai
Popiežiaus homilija. Tikėjimas tai ne spektaklis, bet rami viltis
Popiežiaus trečiadienio katechezė. Ligonių ir kalinių lankymas
Motinos Teresės iš šiukšlinės ištrauktas kūdikis – šiandien seminaristas
Popiežiaus homilija. Kas labiausiai trukdo tarnauti Viešpačiui?
Popiežius: Prekyba žmonėmis – skaudanti dabartinio meto žaizda
Popiežius sekmadienio vidudienį: Reikia pagerinti kalinimo sąlygas
Popiežius kaliniams: Pasimokę iš klaidų pradėkite naują gyvenimą
Popiežius liaudies judėjimams: ne baimė ir sienos, bet meilė ir tiltai
Popiežius priims socialiai atskirtų asmenų jubiliejaus piligrimus
Šventasis Sostas: Neleistina įšventinti vyskupus be popiežiaus leidimo
Lietuvos ir Šventojo Sostų diplomatinių santykių atnaujinimo 25 metinės
Popiežius: Kelionė į Tėvo namus prasideda gimimu ir krikštu
Popiežius sekmadienį Romoje vadovaus Kalinių jubiliejui
Popiežius: Baisu, kad Dievo vardu teisinamas smurtas
Popiežius Vėlinių vakarą: Su viltimi per mirtį į prisikėlimą
Popiežiaus interviu: migracija, moterų kunigystė, charizminis judėjimas
Pranciškus Švedijos katalikams: Jėzaus stiliumi būkite druska ir šviesa
Popiežius: Visi šventieji tepadeda mums siekti vienybės
Ekumeninis vakaras Malmėje: visi krikščionys kartu teliudija artimo meilę
Liuteronų ir katalikų ekumeninė malda ir broliškas apsikabinimas Lundo katedroje
Bendros ekumeninės pamaldos. Kodėl Lundo katedroje?
Pranciškus papasakojo su kokiu nusiteikimu keliauja į Reformos jubiliejų
Popiežius: Pašvęstieji – brangi dovana Bažnyčiai
Popiežiaus homilija. Bažnyčios pamatas – Jėzaus malda už ją
Popiežius: Negalima nepaisyti vyro ir moters savitumo
„Mortos grupės“ susitikimas Vatikane. Arkivyskupo G. Grušo interviu
Popiežiaus homilija. Matydamas ką žmonės daro, Dievas verkia
2017-ieji Irake – Taikos metai
Baigėsi Šventojo Sosto ir Vietnamo atstovų susitikimas
Popiežiaus bendroji audiencija. „Nebūkime abejingi migrantams, neužsidarykime savyje“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt