Apie šventuosius, palaimintuosius ir sudėtingus bažnytinius procesus
Popiežiaus homilija: Kaip aš gyvenu šiandien? Kas mano širdyje?
Pranciškus: nepatikėkime vilties netikriems dievams
Popiežiaus homilija. Jėzaus nuolankumas ir fariziejų pasipūtimas
Maskvos patriarcho kalėdinis laiškas
Kun. F. Fornos. Pranciškus atnaujina maldos apaštalavimo intencijas
Pranciškus diplomatams: taika yra dovana, iššūkis ir įsipareigojimas
Popiežius pristato maldos intenciją sausio mėnesiui
Popiežius: Kas man yra Jėzus Kristus?
Pranciškus: Per Krikštą gautas tikėjimas tevirsta liudijimu
Popiežius: Prašykime Viešpatį, kad sušildytų mūsų širdis
Popiežiaus kalba Trijų Karalių vidudienį ir sveikinimai Rytų krikščionims
Popiežius prisiminė šv. vyskupą Kuodvultdeusą Kartaginietį
Viešpaties Apsireiškimo iškilmės Mišios. „Šventas Dievo ilgesys“
Būsimasis Europos jaunimo susitikimas vyks brolio Roger tėvynėje
Lenkija minės Čenstakavos Dievo Motinos karūnavimo 300-ąsias metines
Popiežius: atstatyti ne tik stichijos nugriautus namus, bet ir žmonių širdis
Popiežius: Pašaukimus ugdo malda ir geras pavyzdys
Popiežiaus bendroji audiencija. Per ašaras į viltį
Popiežius vyskupams: saugokime džiaugsmą, saugokime vaikus
Pranciškus: Priešų meilės Evangelija - „krikščioniškojo nesmurtiškumo didžioji chartija“
Pranciškaus sveikinimo žinutė metų pradžioje
Popiežius Pranciškus pakrikštys keletą italų vaikų iš žemės drebėjimo zonos
Pranciškaus žodžiai minint Pasaulinę taikos dieną. Užuojauta turkams
Dievo Motinos iškilmė primena, kad nesame našlaičiai
Pranciškaus homilija paskutinę metų dieną: užimkime savo vietą istorijoje
Metus popiežius Pranciškus užbaigė vadovaudamas Dievo Motinos iškilmės mišparams
Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
Popiežius 2016 metais: dokumentai, kelionės, Kurijos reforma
Popiežius Pranciškus: Nesmurtiškumo politika? Ji prasideda šeimoje
Popiežius Pranciškus: ištremkime smurtą, statykime nesmurtines bendruomenes
Ar egzistuoja „po to“? Italo kardinolo knyga apie mirtį ir krikščionišką viltį
Taizé bendruomenės vadovas: Kartu skinkimės vilties kelią
2016 m. pas popiežių buvo atvykę beveik 4 milijonai žmonių
Pasaulinė taikos diena: kodėl kalbėti apie taiką?
Popiežius: Skundas Dievui, jam išsakomas skausmas, irgi yra malda
2016 gyvybės neteko 31 katalikų sielovados darbuotojas
Rygoje prasideda Taizé jaunimo susitikimas
Popiežius jaunimui Rygoje: padarykite regimą tą meilę, kuria Dievas jus myli
Popiežius: Mūsų meilė, malda ir ašaros persekiojamiems krikščionims
Popiežiaus užuojauta dėl Rusijos lėktuvo katastrofos
Popiežiaus kalėdinė žinia Miestui ir pasauliui
Popiežiaus Pranciškaus Kalėdų nakties homilija: dėl manęs
Popiežius Pranciškus aplankė popiežių emeritą Benediktą XVI
Malda ir pasninkas – idant 2017-ieji būtų Taikos metai
Popiežius Romos Kurijai: Bažnyčia atsinaujina, nes yra gyva
Ketvirtasis Advento pamokslas. Jėzus nori gimti žmogaus širdyje
Bus naujas šventasis Faustinas
Popiežius Pranciškus Vatikano darbuotojams: dėkokime Viešpačiui
Popiežius Pranciškus: Dievas, tapdamas mažu, apvertė pasaulio vertybes
Popiežius Pranciškus palinkėjo krikščioniškos vilties Kalėdų
Piligrimystės vizija ekumeniniam judėjimui
Teroristinis išpuolis Berlyne. Popiežiaus užuojauta ir malda už žuvusius
Popiežiaus užuojauta dėl Rusijos ambasadoriaus žūties
Popiežius vaikams: Kalbėkitės su seneliais, klausykite jų
Popiežius: Su Juozapu ir Marija žengiame į Kalėdų slėpinį
Popiežiaus gimtadienis: kiekvienam Carito svečiui - desertas
Popiežius: Melskitės, kad mano senatvė būtų rami, pamaldi, vaisinga ir džiugi
Popiežiui Pranciškui 80 metų
ESBO surengta konferencija apie krikščionių diskriminaciją
Ketvirtasis Advento sekmadienis
Fatimos šimtmetis. Kvietimas grįžti prie Evangelijos
Trečiasis Advento pamokslas. „Blaivus apsvaigimas“
Kardinolas Kochas apie ekumenizmą: veikime kartu, kai tik galime
Popiežius Pranciškus: Esame pašaukti tapti mažais vardan mažųjų
Jaunimas iš Europos ir kitų žemynų penkias dienas svečiuosis Latvijoje
Popiežiaus žinia 2017 metų Ligonių dienai
Gruodžio 17 d. popiežiui Pranciškui sukanka 80 metų
Popiežius palinkėjo Kalėdas švęsti atviromis širdimis
Popiežius: Ganytojai tebūnie drąsūs ir atviri kaip Jonas Krikštytojas
Popiežius: nesmurtas – kelias, kuriuo turime eiti šiandien ir rytoj
Popiežius: malonė galingesnė už nuodėmę; neviltis bus įveikta
Sirijos prezidentui perduotas popiežiaus Pranciškaus laiškas
Latvijoje pristatytas oficialus Vatikano II Susirinkimo dokumentų vertimas
Popiežius: Klerikalizmo blogis labai bjaurus
Gedulas Opus Dei prelatūroje: mirė vyskupas prelatas Echevarria
Gvadalupės Marijos šventė Vatikane
Pristatyta popiežius žinia Pasaulinei taikos dienai
Sekmadienio vidudienio malda. Krikščionis yra džiugus
17 Laoso kankinių beatifikacija
Trečiasis Advento sekmadienis
Popiežius susitiko su žemės ūkio asociacija
Popiežius paragino seminaristus būti budinčiais, bendraujančiais, o ne atstumiančiais
Popiežiaus interviu: reikia švelnumo revoliucijos pasaulyje, kurio širdis surambėjusi
Šv. Petro aikštėje įžiebta Kalėdų eglė ir prakartėlė
Popiežius: supasaulėjimas ir griežtumas – kunigų nelaimės
Antrasis Advento pamokslas. Dvasių atpažinimo dovana
Konstantinopolio patriarchas: krikščionys pašaukti būti vilties ženklu
Popiežius: Marija, padėk mums atnaujinti save ir pasaulį
Šveicarijos vyskupai susitikimą pradėjo atgailos malda dėl išnaudojimų
Musulmonų lyderis: naikinti civilizacinį paveldą yra barbariška ir neislamiška
Popiežius: kiekvieno iš mūsų išganymo istorija susideda iš „taip“ ir „ne“
Kaip formuoti kunigus? Naujas Kunigų kongregacijos dokumentas
Marek Jedraszewski - trečiasis šv. Karolio Wojtylos įpėdinis Krokuvoje
Popiežiaus bendroji audiencija. Viltis – mažutėlių dorybė
Popiežius: Kam svetimas Dievo gerumas, tas nežino kas yra krikščionybė
Popiežiaus homilija: Leiskime Jėzui mus atnaujinti
Pirmasis šių metų Advento pamokslas Vatikane apie Šventąją Dvasią Tikėjimo išpažinime
Popiežius: Dievo karalystė yra čia pat, jei atsiverčiame
Popiežius verslininkams: reikia asmeninio ir institucinio atsivertimo
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt