Velykų dieną popiežiui emeritui sukaks 90 metų
Auga katalikų skaičius pasaulyje
Baigėsi sielovadinė vizitacija Medžiugorje. Dvasiniai vaisiai akivaizdūs
Popiežius susitiko su visų pranciškonų vadovais
Pasikėsinimai į koptų bažnyčias Egipte. Popiežiaus užuojauta
Popiežius: Jėzus nesiūlo iliuzijų, bet kviečia kartu su juo nešti kryžių
Popiežius dalyvavo Romos jaunimo maldos budėjime
R. Cantalamessa Gavėnios meditacija: Reformacijos jubiliejus – malonės laikas
Ryto homilija: pažvelkime į Dievo ištikimybę, atraskime džiaugsmą
Popiežius Velykų tridienio apeigas pradės pataisos namuose
Trečiadienio katechezė: sugebėsime atleisti, jei širdyje bus vietos Viešpačiui
Šventojo Tėvo maldos intencija balandžiui: melskimės už jaunimą
Popiežius Pranciškus: kiekvienas gali kažką duoti
Popiežiaus homilija. Kas man kryžius?
Popiežiaus homilija. Ne įstatymo raidė, bet gailestingumas
Šventovių reikalai perduoti Popiežiškajai naujosios evangelizacijos tarybai
Bažnyčia ir jaunimas Europoje. Popiežiaus sveikinimas
Popiežius meldėsi už 2012 m. žemės drebėjimo Italijoje aukas
Popiežius meldžiasi už stichinių nelaimių, karų ir neramumų aukas
Popiežius Karpyje: Nuriskime nuo širdies akmenį, kuris neleidžia Jėzui įeiti
Dvyliktosios šv. popiežiaus Jono Pauliaus II mirties metinės
Popiežius priėmė ispanų kolegijos bendruomenę
Gavėnios pamokslas Vatikane. Amžinybė – Dievo buvimo būdas
Popiežius: Visi kartu nuskaistinkime Liuterio Reformos atminimą
Popiežius Pranciškus: „Šeima – iš meilės, meilei ir meilėje“
Pranciškus: Kristaus akimis žvelgti į vargstančią žmoniją
Popiežiaus homilija. „Viešpatie, ar nenusivylei manimi?“
Popiežiaus bendroji audiencija. Dievas visada įvykdo savo pažadus
Popiežius susitiko su Irako religinių bendruomenių atstovais
Popiežiaus liturginis kalendorius iki Velykų „Urbi et orbi“
Tęsiama Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti
Popiežius parašė žinią Pasauliniam Šeimų susitikimui
Pranciškus: Jėzus išgydo ir suteikia išganymo džiaugsmą
Nepilnamečių apsaugos komisija baigė susitikimą
Sekmadienio vidudienio malda: ir mes buvome „akli nuo gimimo“
Popiežius Milane: Dievas eina mūsų miestų gatvėmis, ieško tikėti gebančių širdžių
Pranciškus ES lyderiams: kad ateitis nebūtų senatvė, nuovargis ir baimė
R. Cantalamessa: mirtis yra „gimimas“ ir „krikštas“
Rusijos katalikų vyskupai atveria kelią nuolatiniams diakonams
Svarbus ES Teisingumo Teismo sprendimas religijos laisvės srityje
Pranciškaus Vidudienio malda Milane: melskitės už mane!
Popiežius Milane: Tikėjimas turi persmelkti žmogiškus procesus, tačiau juose neištirpti
Popiežius atvyko į Milaną. Apsilankymas periferiniame rajone
Popiežius kanonizuos kelias dešimtis šventųjų
Pranciškus: Ar tikrai klausomės Dievo Žodžio?
Popiežiaus bendroji audiencija. Ištvermė ir paguoda
Popiežius Milane pravers langą į izoliuotą kalinių pasaulį
Popiežius „skaitmeniniame kontinente“
Popiežius žinia jaunimui. Geros kelionės į 2019 PJD!
Popiežius: Klausykla – ne valykla; reikia gėdytis nuodėmių
Salvadoro vyskupų vizitas Ad limina
Popiežius: Ruandoje Bažnyčia buvo išdavusi savo evangelinę misiją
Dvi dienos Fatimoje: Pranciškaus kelionės programa
Popiežiaus homilija. Šv. Juozapas temoko mus svajoti
Popiežius sekmadienio vidudienį. Atsiminkime Krikštą
Balandžio pabaigoje popiežius keliaus į Egiptą
Atgailos liturgija Šv. Petro bazilikoje
Trys Pranciškaus patarimai nuodėmklausiams
Gavėnios pamokslas. Tikiu Jėzų – Dievą, gimusį, bet nesukurtą
Keli popiežiaus Pranciškaus pontifikato pjūviai
Lenkijos vyskupai paragino iškelti ES kūrėjus į Altorių garbę
Tarp bendrosios audiencijos dalyvių – ministras L. Linkevičius
„24 valandos Viešpačiui“ Vatikane – jau šį penktadienį
„Netikros žinios“ ir socialiniai tinklai
Prasidėjo Kanados vyskupų vizitai Ad limina
Popiežių aplankė naujasis Libano prezidentas
Popiežiaus homilija. Ką jaučiu sutikęs išmaldos prašantį žmogų?
Popiežiaus sveikinimas Gailestingumo draugijoms, įsteigtoms šv. Vincento Pauliečio
Trečiadienio katechezė: artimo meilė kalba ne apie mus, o apie Dievą
Popiežiaus homilija. Atsivertimas – drąsa, nuolankumas, konkretumas
Katechetai - parapijos gyvenimo kolonos
„Dabar pradedame kelionę“. Pranciškaus išrinkimo ketvirtosios metinės
Dialogas ir išklausymas. Popiežius priėmė Italijos „Pagalbos linijos“ savanorius
Popiežiaus pastoracinės kelionės Italijoje: Milanas, Karpis, Mirandola
Popiežiaus auka ir malda už Siriją
Gavėnios pamokslas Vatikane. Šventoji Dvasia mums atskleidžia Kristaus slėpinį
Popiežius: Krizės padeda bręsti. Populizmas - blogis
Eina į pabaigą popiežiaus rekolekcijos. Sekmadienį – vizitas parapijoje
Vienuolė išrinkta Metų moterimi Indijoje
Arturo Sosa SJ: Imigrantai. Bijome ko nepažįstame
Vatikano diplomatas: religijos laisvė išreiškia asmens galią ieškoti tiesos
Prieš 80 metų paskelbta antinacistinė ir antirasistinė Pijaus XI enciklika
Popiežiaus rekolekcijos Ariccia miestelyje
Vidudienio malda: jei su Biblija elgtumėmės kaip su mobiliuoju telefonu?
Popiežius: Stengtis pilnai „įkultūrinti“ sakralinę muziką
Popiežiaus homilija. Pasninkas ir veidmainystė – nesuderinami
Popiežius priims ES valstybių ir vyriausybių vadovus
Popiežiaus maldos intencija: Padėkime persekiojamiems krikščionims
Popiežius kunigams: Ugdykime savo tikėjimą, kad galėtume padėti jį ugdyti kitiems
Popiežiaus homilija. Atsiverskime ne į abstraktų, bet į konkretų Dievą, tapusį Kristumi
Popiežius Pranciškus: Esame dulkės mylinčio Dievo rankose
Popiežiaus bendroji audiencija. Su viltimi pradedame Gavėnios kelionę
Popiežiaus interviu Milano Caritas leidiniui. Žmogus – ne šuo
Popiežiaus homilija. Visko išsižadantiems Dievas duoda viską
Popiežiaus atsakymai anglikonams: tarp jaunų Bažnyčių ekumenizmas lengvesnis
Slovakas kankinys bus skelbiamas palaimintuoju
Pranciškus tarp anglikonų: nebežvelgiame vienas į kitą įtariai ir priešiškai
Popiežius: Pasitikėjimas Dievu padeda įveikti visus sunkumus, net ir persekiojimus
Popiežius: solidarumas nėra keli spontaniški veiksmai, bet nuostata
Popiežius klebonams: būkite artimi šeimoms
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt