Popiežiaus homilija: malonė mylėti priešus
Popiežiaus sveikinimas Caritas pietų dalyviams
Ugandos vyskupų vizitas Ad limina
Ypatinga Romos vyskupo misija: siekti krikščionių vienybės
Popiežius: Informacijos klastojimas – pirmas žingsnis į diktatūrą
Ketvirtadienį popiežius lankysis Ženevoje
Popiežius sekmadienio vidudienį. Dievo karalystė auga, net jei mes to nematome
Popiežius priminė Pasaulinę pabėgėlių dieną
Popiežius: Šeima – vyro ir moters sąjunga
Caritas Internationalis pradeda naują iniciatyvą migrantams
Palaimintoji Carmen, ištikima pasižadėjimui siekti šventumo
Popiežius priėmė seseris teatines
Popiežiaus Pranciškaus Žinia II Pasaulinei vargstančiųjų dienai
Popiežius: keisti požiūrį į migrantus
Popiežiaus homilija. Kaip būtų gražu, jei niekada nieko neįžeidinėtume
Popiežius astrofizikams: žiūrėkime į dangų mokslo ir tikėjimo akimis
Popiežiaus bendroji audiencija. Dievo įsakymai ir „sveikas nerimas“
Popiežiaus sveikinimas futbolo čempionato dalyviams
Popiežius ir kardinolai patarėjai svarstė konstitucijos projektą
Būsimasis kardinolas Sergio Obeso Rivera: mes turime išlikti ištikimi savo tikėjimui
Vatikano diplomatas: seneliai neturi būti „išmetami“
Edinburgo arkivyskupija inauguravo centrą už gyvybę
Popiežiaus Pranciškaus homilija. Būkime druska ir šviesa kitiems
Popiežiaus vizito Airijoje programa
Malda ir viltis po JAV ir Šiaurės Korėjos lyderių susitikimo
Filipinuose nužudytas kunigas
Lenkijoje tūkstančiai dalyvavo eitynėse už gyvybę ir šeimą
Paskirtasis kardinolas Antonio dos Santos Marto iš Leirijos-Fatimos
Sekmadienio vidudienio malda: Jėzaus nesupratimas. Malda už Korėją
Prancūzijoje – nauja palaimintoji
Popiežius: Kas valdo privalo būti kaip tas, kuris tarnauja
Popiežius jaunimui: nenusipirksite laimės supermarkete
Vatikane posėdžiauja Kardinolų taryba
Popiežius priėmė naftos pramonės vadovus ir investuotojus
Popiežius vaikus paragino branginti savo auklėtojus: jie kaip šaknys, leidžia nešti vaisių
Nauji Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai
Bažnyčios akiratyje - Amazonijos gentys
Paskirtasis kardinolas Ladaria: Prefekto dėmesys pastoracijai
Skandinavijos ganytojai atvyko į Romą
Popiežiaus bendroji audiencija. Dalykimės Dievo dovanomis
Bažnyčia – ne šeimininkai ir darbininkai, bet mes visi
Raktas į gerą išpažintį? Nesigėdyti gėdos
Popiežius pasveikino ortodoksų konferenciją apie aplinkosaugą
Gana karo! Popiežiaus taikos raginimo Sarajeve metinės
Popiežiaus maldos intencija birželiui: kad atsakingai naudotumės socialiniais tinklais
Šv. popiežius Jonas - ryški Viešpaties šviesa pasaulio tamsoje
Komunija nekatalikui sutuoktiniui. Popiežius prašo neskubėti
Naujasis nuncijus išvyksta į Nikaragvą
Gvatemalos „Caritas“ prašo padėti ugnikalnio išsiveržimo aukoms. Popiežiaus užuojauta
Popiežius: ekumenizmas – ne tik teologai, bet visa Dievo tauta
Popiežius priėmė Lenkijos premjerą
Audiencija italų žurnalistinės premijos delegacijai
Popiežiaus šv. Jono XXIII mirties 55 metinės
Mirė kardinolas Miguel Obando Bravo
Popiežiaus vadovautos Devintinės Ostijoje. Eucharistija – mūsų maistas ir namai
Eucharistijos logika – dalytis Kristaus dovanojama meile
Popiežius meldžiasi už smurto aukas Nikaragvoje
Popiežius priima lytinio išnaudojimo Čilėje aukas
Artėja popiežiaus ekumeninė kelionė į Ženevą
Popiežius: kančios mokykloje mokomės branginti gyvybę
Sekmadienį popiežius vadovaus Devintinėms Romos vyskupijoje
Popiežius skiria nuolatinį apaštališkąjį vizitatorių Medžiugorje
Arkivysk. Becciu. Kardinolai kartu su popiežiumi turi ieškoti naujų evangelizacijos būdų
Pietų Korėjos atletų pasirodymas Šv. Petro aikštėje
Popiežius: Leiskime, kad mus formuotų Šventoji Dvasia
Japonas arkivyskupas nustebęs paskyrimu kardinolu: „Sunku patikėti“
Katalikai Uzbekistane – vyskupas, penki kunigai ir trys tūkstančiai tikinčiųjų
„Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ prieš moterų diskriminavimą Indijoje
Popiežius: išsivaduokime iš laisvę varžančių schemų ir siekime šventumo
Popiežiaus kalendoriuje - vizitai Ostijoje, Baryje ir Dubline
Ortodoksų vyskupas: Dar niekada mūsų santykiai nebuvo tokie geri
Afrikos ir Vokietijos katalikų ganytojai: norime vesti žmones į tą gyvenimo pilnatvę, dėl kurios atėjo Kristus
Konrad Krajewski: ši kardinolystė – vargšams
Popiežius ragina neužmiršti Popiežiškosios misijų draugijos svarbos
Popiežius: Sergantis žmogus - ne sugedusi mašina
Džiaugsmas – ne saldaus gyvenimo trupiniai, bet širdies ramybė
Burkina Faso ir Nigerio vyskupų vizitas „Ad limina“
„Sveika, Marija“ už taiką Afrikoje
Popiežius sekmadienio vidudienį: Dievas visada su mumis
Popiežius Argentinos jaunimui: Jėzus mus siunčia jo vardu gydyti pasaulio žaizdas
Šventasis Tėvas lankysis Sicilijoje
Paskirtas naujas Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas
Popiežius prašo kurti ekonominio teisingumo kultūrą
Popiežiaus Pranciškaus interviu šv. Jono XXIII „piligrimystės“ proga
Mokėti atlyginimą „vokelyje“ – mirtina nuodėmė
Angelo De Donatis: kardinolystė – ne garbė, bet priminimas, kad reikia tarnauti
Kolumbijos ambasadorius įteikė popiežiui skiriamuosius raštus
Bangladešo vyskupų vizitas Ad limina
Popiežiaus katechezė apie krikšto malonės Sutvirtinimo sakramentą
Gegužės 24 – maldos už Bažnyčią Kinijoje diena
Popiežius birželį priims išnaudojimo aukas Čilėje
Civilių apsauga: ne svertas kare ar derybose, o teisė
Ketvirtasis Madagaskaro kardinolas
Visuotiniai atlaidai Pasaulinio šeimų susitikimo proga
Popiežius: Tikintysis negali kalbėti apie neturtą, o pats gyventi kaip faraonas
Dekretai beatifikacijos bylose: tarp jų prieš fašizmą ir komunizmą stojusio kardinolo
Būsimasis kardinolas Louis Sako: visa Bažnyčia su mumis
Pirmasis Marijos, Bažnyčios Motinos, liturginis minėjimas
Oskaras Romero: vilties kankinys ir jaunimo globėjas
COMECE pirmininkas – ES pirmiausia taikos projektas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt