Popiežius: melskimės už senus žmones
Pirmadienio ryto Mišios už šeimų vienybę ir meilę
Sekmadienio vidudienio malda. Kristus – gyvojo vandens šaltinis
Paskelbtos atnaujintos Vatikano teismų veikimo normos
Popiežius Romos bažnyčiose meldėsi, kad baigtųsi viruso epidemija
Popiežius: dvasinė Komunija – svarbi ir patartina praktika
Šių metų Velykų tridienis Vatikane – be maldininkų
Vyskupijos visame pasaulyje reaguoja į epidemiją
Mišios už tuos, kas užtikrina būtiniausias paslaugas
Koronavirusas ir vyskupo laiškas tėvams: dabar jūsų metas
Šeštadienio rytą popiežius aukojo Mišias už šeimas
Prasidėjo aštuntieji Pranciškaus pontifikato metai
Popiežiaus išrinkimo sukaktis. Malda ir palydėjimas
Popiežius: ganytojai telydi ir teguodžia Dievo tautą
Popiežius: prašykime malonės, kad nebūtume abejingi
Ketvirtadienio ryto Mišios už valdžios institucijų vadovus
Sielovada pandemijos metu Italijoje persikelia į internetą
Koronavirusas ir Katalikų Bažnyčios Italijoje gyvenimas
Koronaviruso epidemija. Popiežius meldžia Marijos užtarimo
Popiežius meldėsi už viruso aukas, migrantus, padėkojo kalėjimo parapijai
Trečiadienio katechezė: alkstame ir trokštame Dievo
Trečiadienio rytą popiežius aukojo Mišias už kalinius
Popiežius prašo kunigų nešti Komuniją sergantiesiems
Prancūzijos vyskupų vizitas „Ad limina“
Popiežius – kartu su kenčiančiais dėl koronaviruso
Popiežiaus trečiadienio bendroji audiencija – nuotoliniu būdu
Popiežius aukojo Mišias už sergančiuosius ir visus, kas jiems padeda
Pranciškaus sukaktys: nuo įstojimo į Jėzaus draugiją iki išrinkimo popiežiumi
Migrantų dienos tema: „Priversti bėgti, kaip Jėzus Kristus“
Vatikane nustatytas vienas koronaviruso atvejis
Šv. Petro bazilikos kupolo restauravimo darbai
Baigėsi gavėnios rekolekcijos, prasidėjo penktadienių pamokslai
Įkurta Šventojo Sosto personalo koordinavimo tarnyba
Popiežius priėmė Liono arkivyskupo atsistatydinimą
2020 metų rinkliava Šventajai Žemei
Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui: už Bažnyčią Kinijoje
Popiežius peršalęs iš namų seka rekolekcijas
„Sakau tau: kelkis!“ Popiežiaus žinia Pasaulinės jaunimo dienos proga
Suvažiavimas „Pranciškaus ekonomika“ nukeltas į lapkritį
Atidėta „Ugdymo sutarties“ konferencija
Vokietijos vyskupai pirmininku išrinko Georgą Bätzingą
Gavėnia. Penkios savaitės – penki projektai
Naujas tyrimas apie oro taršą ir milijonus mirčių. Ką daryti?
Santuoka be tikėjimo? Tarptautinės teologijos komisijos dokumentas
Popiežius ragina minėti „Laudato si’ savaitę“
Prasidėjo Romos kurijos gavėnios rekolekcijos
Pranciškus: daugelis benamių ir pabėgėlių šaukiasi pagalbos
Popiežius: atsitolinę nuo Dievo tampame bejėgiais
Daugiau apie Pijaus XII pontifikato archyvus
Popiežius padovanojo Bulgarijai dviejų šventųjų relikvijas
Popiežius priminė Retų ligų dieną
Ženeva. Atidėtos Mišios reformatų katedroje
JAV Senatas atmeta du įstatymo „už gyvybę“ projektus
Naujoji Zelandija: siekis dekriminalizuoti abortus
Turine prasidėjo saleziečių iš viso pasaulio susitikimas
Dirbtinio intelekto etika: Romos manifestas
Sukurta darbo grupė, kuri padės atnaujinti nepilnamečių apsaugos gaires
Sekmadienį prasideda popiežiaus gavėnios rekolekcijos
Atšauktos penktadienio audiencijos
Popiežius: kaip pašalinti kartumą iš kunigo gyvenimo?
Popiežius aukojo Pelenų trečiadienio Mišias. „Esame Dievui brangios dulkės“
Gavėnia – atsiplėškime nuo mobiliųjų telefonų, skaitykime Evangeliją
Dėl popiežiaus negalavimo neįvyko susitikimas su kunigais
Popiežius: neatskirti atsivertimo nuo tarnystės
Popiežius išsakė artumą kenčiantiems nuo koronaviruso
Ispanijos vyskupų konferencijoje – pirmininko rinkimai
Sekmadienį prasideda popiežiaus gavėnios rekolekcijos
Popiežiaus homilija. Eikime prieš pasaulio dvasios srovę
Milano arkivyskupas: nekelkime panikos
Bažnyčioje Vokietijoje – Vyskupų konferencijos pirmininko rinkimai
Naujas Rytų Bažnyčių kongregacijos sekretorius
Popiežiaus vizitas Baryje užbaigtas malda už taiką Sirijoje
Kova su nepilnamečių išnaudojimu. Kas nuveikta per metus?
Vidinis tyrimas dėl Jeano Vanier piktnaudžiavimo atvejų
Mišios Baryje. Mylėkime ir melskimės
Popiežius Viduržemio jūros šalių vyskupams: nėra alternatyvos taikai
Kard. Marx: „Krikščionių pasaulėžiūra nepateisina agresyvaus nacionalizmo“
Kanoninė bausmė yra vaistas
Popiežius rytų ortodoksams: susitikdami dalijamės dovanomis
Netrukus bus skelbiami du nauji šventieji ir keturi palaimintieji
Popiežius: tikri krikščionys eina Jėzaus nusižeminimo keliu
Kauno arkivyskupu paskirtas Kęstutis Kėvalas
Popiežius: prašykime Viešpatį gailestingos širdies malonės
Artėja Pijaus XII pontifikato archyvinių dokumentų išslaptinimas
JAV vyskupai: būtina visiškai atsisakyti branduolinio ginklo
Ukraina: naujas Odesos-Simferopolio vyskupijos ganytojas
Būsimieji Šventojo Sosto diplomatai bus siunčiami į misijų šalių vyskupijas
Popiežius sekmadienio vidudienį: su Dievo malone viską galime
Popiežius susitiko su Vatikano teisinės sistemos darbuotojais
A. Tornielli. Misionieriškos Bažnyčios ambasadoriai
Popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimas
„Querida Amazonia“ ir Amerikos evangelizavimas
Bažnyčia kelia balsą prieš neteisingumą migrantų atžvilgiu
Gavėnia ir Velykos su popiežiumi. Liturginių apeigų programa
Popiežiaus homilija. Nesiteisinkime, kad visi taip daro
Christoph Schönborn: popiežius ragina praplėsti akiračius
„Querida Amazonia“ atgarsiai Lotynų Amerikoje
Popiežius priėmė metropolitą Hilarioną
Trečiadienio katechezė. Ašarų vertė
Kodėl Amazonija svarbi visiems?
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt