Anglijos Bažnyčios sinodas ragina pasaulio lyderius spręsti klimato kaitos problemą
Pristatytos Šventojo Sosto ir Vatikano valstybės finansinės atskaitos
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve
Kard. Tagle žinia Caritas Internationalis. Link ekologinio atsivertimo
Maldų savaitės už krikščionių vienybę tekstai sukurti Latvijoje
Baigėsi Šventojo Tėvo vizitas Lotynų Amerikoje
Popiežius jaunimui: Tikra laisvė – laisva širdis
Kardinolas Turkson: „Laudato Si“ vaiko akimis – kai viskas susiję
Popiežius homilija sekmadienį. Bažnyčia turi būti svetingi namai
Pranciškaus: Geresnis pasaulis įmanomas, jei nesame abejingi neteisingumui
Pranciškus: Vykdant meilės įsakymą susitapatinti su Jėzumi
„L‘Osservatore Romano“ apie lietuvių katalikų sielovadą užsienyje
Popiežius Pranciškus: Marija visada su Dievo tauta
Popiežius atvyko į Paragvajų
Pranciškaus susitikimas su kaliniais: „Jėzus padeda atrasti prarastą tapatybę“
Pranciškus: Eucharistija - bendrystės Sakramentas
Pranciškus susitiko su Ekvadoro kunigais ir vienuoliais
Kun. F. Lombardi SJ. Popiežius perduoda dialogo, solidarumo žinią
Popiežiaus susitikimas su Ekvadoro visuomenės atstovais
Popiežiaus susitikimas su universiteto ir mokyklos pasauliu Ekvadore
Pranciškus: Kaip būtų gražu, jei visi galėtų gėrėtis, matydami kaip mes vieni kitais rūpinamės
Pranciškus: visi gavome tą patį Krikštą, visi žengiame Jėzaus keliu, visi norime Jėzaus
Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje judėjimo ekumeninis susitikimas Vatikane
Prancūzija. Bažnyčia apie surogatinę motinystę: vaikai nėra pirktini objektai
Popiežius emeritas Benediktas XVI paskirtas garbės daktaru
Konferencija apie „Žmones ir planetą“, dalyvaujant „antikapitalistinei eko-kryžeivei“
Pranciškus: kad šeimoje nepritrūktų džiaugsmo vyno
Popiežius Pranciškus Lotynų Amerikoje
Pranciškaus malda Gvajakilio Dievo Gailestingumo šventovėje
Atvykstu kaip Dievo gailestingumo ir tikėjimo į Jėzų Kristų liudytojas
Pranciškus apie padėtį Graikijoje: pirmiausiai apsaugoti žmogaus orumą
Arkivysk. L. Virbalas SJ: „perdaviau popiežiui, kad mums rūpi taika mūsų regione, mūsų aplinkoje“
Popiežius dėkojo Dievui už žydų ir krikščionių dialogo vaisius
Popiežius pasveikino Lietuvos Jaunimo Dienos Alytuje dalyvius
Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėje Romoje - ir naujasis Kauno arkivyskupas Lionigas Virbalas SJ
Sekmadienio Vidudienio malda: „Tikėjimas suteikia pilnatvę mūsų žmoniškumui“
Popiežius Pranciškus: Tėvo meilė leidžia atrasti Jėzaus veidą kiekviename brolyje
JAV vyskupai: sprendimas dėl santuokos tarp tos pačios lyties asmenų – tragiška klaida
Popiežius priėmė Konstantinopolio patriarchato delegaciją
Popiežiaus potvarkis, liečiantis Šventojo Sosto komunikacijos priemonių reformą
Reikšmingas Šventojo Sosto ir Palestinos valstybės susitarimas: pavyzdys kitiems
Pranciškaus homilija apie krikščionišką artumą
Popiežiaus audiencija būsimiems Bažnyčios diplomatams
Popiežiaus laiškas apie ekumeninį dialogą
Pranciškaus katechezė apie šeimą: jausmų žaizdos ir vaikai
Jėzaus draugijos kunigu įšventintas Lukas Laniauskas SJ
Popiežius koncelebruos Mišias su naujais arkivyskupais
Mirė Nirmala Joshi MC, pal. Motinos Teresės įpėdinė
Pristatytas Sinodo XIV eilinės asamblėjos "Instrumentum laboris"
Pristatant encikliką „Laudato Si“: Ne vargšų masė, o turtingųjų vartojimas griauna planetą
Liuksemburgo arkivyskupas savo namuose apgyvendino du pabėgėlius
Baigėsi popiežiaus Pranciškaus pastoracinė kelionė Turine
Popiežius valdiečių bendruomenei: Vienybė nereiškia vienodumo
„Tikėjimas ir šviesa“ Italijoje mini 40 gyvavimo metų
Popiežių aplankė Antiochijos sirų ortodoksų Bažnyčios patriarchas
Birželio 20 d. minima Pasaulinė pabėgėlių diena
Popiežiaus Pranciškaus pastoracinis vizitas Turine
Turino drobulė - aukščiausios Jėzaus meilės mums ikona
Pranciškus: Nepažinti Raštų reiškia nepažinti Kristaus
Pranciškus: suklupsime, jei nesuprasime savo silpnumo
Izraelyje – tyčinis bažnyčios padegimas
Naujas Mokslų akademijos narys - vokiečių fizikas ir klimatologas
LAUDATO SI – Pirmieji Pranciškaus enciklikos skyriai
Laudato si’. Žvilgsnis į enciklikos turinį
Pranciškaus Asyžiečio „Saulės giesmė“: nurimusios ir sutaikytos širdies džiaugsmas
Popiežiaus katechezė. Mirties patirtis šeimoje; Kreipimaisi dėl Enciklikos ir pabėgėlių
Bažnyčios Italijoje parama Irako krikščionims. Metai nuo Mosulo užėmimo
Jei tikėjimas nepasiekia kišenės, nėra autentiškas
Popiežius Pranciškus: Tėvų pašaukimas yra meilė
Išviešintas enciklikos juodraštis nėra galutinis tekstas
Popiežius Pranciškus: denonsuoti žeidžiančius žmogaus orumą
Popiežiaus homilija: Krikščionys tenepiktina skandalingu elgesiu
Sekmadienio vidudienio malda: Dievo Žodžio galia ir donorystės vertė
Popiežius audiencija teisėjams: apginti taisyklės vertę bendruomenei
Italijos Skautų sąjūdžio šventė Vatikane
Popiežius kunigams apie gailestingumą, suvienodintą Velykų datą, Aziją, kaip pažadą Bažnyčiai
Paskirtas naujas Kauno arkivyskupas
Pranciškus apie bado problemą: nustokime ją deleguoti kitiems
Popiežius priėmė Latvijos ir Estijos vyskupus
Popiežius priėmė Rusijos prezidentą
Pasibaigė kardinolų popiežiaus patarėjų posėdis
Enciklika „Laudato si’ – apie rūpestį bendrais namais“
Pasaulinės kunigų rekolekcijos Romoje
Al Azharo universiteto didysis šeichas: ISIS teroristai iškraipė islamą
Popiežiaus bendroji audiencija. Sergantysis šeimoje
Popiežius Pranciškus: Saugokime savo krikščionišką tapatybę
Paskirtas naujas vyskupas Baltarusijoje
Arkivysk. S. Ševčiukas parašė laišką popiežiui
Pranciškus grįžtant iš Sarajevo: Medžiugorjė ir priklausomybė nuo kompiuterio
Antiochijos patriarchai Damaske. Islamistai pagrobė krikščionių grupę Libijoje
Rytų apeigų katalikų Bažnyčios: šeima - žmogiškumo laboratorija ir mokykla
Pranciškus: Gyvenimu liudykime tai, ką švenčiame liturgijoje
T. Federico Lombardi SJ apie popiežiaus kelionę į Sarajevą
Popiežiaus susitikimas su kunigais ir vienuoliais: Saugoti kančios atminimą ir atleisti
Popiežius Bosnijos ir Hercegovinos jaunimui: Rinktis atsakingai. Tiesti tiltus
Popiežius kitų konfesijų atstovams: Dialogas yra žmoniškumo mokykla
Birželio 18 d. pasirodys nauja popiežius enciklika
Pranciškus: Gailestingumas, tai žodis, kuriame telpa visa Evangelija
Popiežius: Evangelizavimas buvo ir yra svarbiausia užduotis
Pranciškus: Eucharistija tai ne premija geriesiems, bet stiprybė nusidėjėliams
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt