Malda Baltarusijos vyskupijose už kraštą ir arkivyskupą
Kardinolas P. Poupard: popiežiai ir Vatikano II Susirinkimas
Eksperimentas Sicilijoje: parapijos tvarkymas patikėtas pasauliečių šeimoms
Mirė kardinolas M. Jaworskis, šv. Jono Pauliaus II bičiulis
Vidudienio malda. Kai broliško pataisymo nepakanka
Rugsėjo 5-ąją minima šv. Motina Teresė
Kardinolas J.-C. Hollerich. Pandemija pagreitino vadinamųjų kultūrinių katalikų nutolimą
Spalio pradžioje bus paskelbta trečioji popiežiaus Pranciškaus enciklika „Visi broliai“
Maldos už Libaną diena. Popiežiaus atstovas Beirute
Maronitų patriarchas. „Aktyvus neutralumas“ yra Libano išsigelbėjimas
Popiežius: rugsėjo 4-ąją melskimės už Libaną
Popiežius politikams ir ekonomistams: atsisakyti technokratinės paradigmos
Popiežius: tikėjimas mus įpareigoja saugoti gamtą
Malda už į Baltarusiją neįsileidžiamą arkivyskupą. CCEE pareiškimas
Olandijoje mirė kardinolas Adrianus Simonis
Popiežiaus bendroji audiencija. Solidarumas – kelias į teisingesnį pasaulį
Minsko augziliaras Kasabuckis. Faktai kalba apie persekiojimą
Popiežiaus žinia Pasaulinės maldos už rūpinimąsi kūrinija dienos proga
Negalintis grįžti arkivyskupas kreipėsi į Baltarusijos tikinčiuosius
Baigėsi Lenkijos vyskupų konferencijos posėdis
Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui
Arkivysk. T. Kondrusiewicziui neleidžiama grįžti į Baltarusiją
Pranciškus susirūpinęs dėl įtampos Viduržemio jūros rytuose
Ekonominis vystymasis neturi tapti ekologiniu košmaru
Kalkutoje atšaukti Motinos Teresės minėjimai
Turime įdėti pastangų, kad galėtume mėgautis tikru džiaugsmu
Popiežius sekmadienio vidudienį. Kryžius – meilės ir aukos ženklas
Pasaulinė misijų diena, kaip planuota, bus minima spalio 18-ąją
Popiežius paragino švęsti Žemės jubiliejų
Popiežius aplankė Romos Šv. Augustino baziliką
Popiežiaus bendrosios audiencijos vėl vyks su tikinčiaisiais
Bažnyčia Baltarusijoje. Protestas prieš teisėsaugos pareigūnų veiksmus
Baltarusijos katalikai pasveikino naująjį ortodoksų vadovą
Nuo rugsėjo 1 iki spalio 4 d. – „Kūrinijos laikas“
Olandija. Tapatybės kortelėse nenurodoma lytis. Ką tai reiškia?
Dvi naujos ambasadorės prie Šventojo Sosto
Pandemija. Religijų tarnystė sužeistam pasauliui
Popiežiaus katechezė apie socialinę nelygybę. Dalydamiesi sužadinsime žmonijos viltį
Popiežius sekmadienio vidudienį. Tikėjimas – tai gyvenimas
Mišios internetu: virtualumo pavojus
Popiežius: melskimės už persekiojamuosius dėl tikėjimo
Baltarusija. Malda už teisingumą ir visuomenės brolybę
Popiežius: išvaduoti pamaldumą į Mariją iš prietarų
Jonas Paulius II – krikščionių ir žydų dialogo šauklys
Vincentas Sladkevičius – tikėjimo žmogus, Jėzaus apaštalas, Dievo dovana
Popiežius susirūpinęs dėl neramumų Mozambike. Dingo dvi vienuolės
Baltarusija. Arkivyskupo susitikimas su ministru. Malda Breslaujoje.
Taizé bendruomenė meldžiasi už Baltarusiją
Popiežiaus katechezė. Turime progą kurti geresnį pasaulį
Popiežius: šv. Bernardas mus moko pasitikėti Dievo Motina
Popiežius: mano mintyse – brangioji Baltarusija
Taizé bendruomenė – bendrystės ir susitaikymo ženklas žmonijai
Minsko arkivyskupas: „Nesame vieni – Šventasis Tėvas kartu su mumis!“
Malda Europoje už taiką ir teisingumą Baltarusijoje
Popiežius sekmadienio vidudienį. Drąsiai belskimės į Jėzau širdį
Žolinė. Popiežius: Marija – mūsų kelrodė žvaigždė!
Popiežius leido pratęsti Loreto jubiliejų
Popiežius sekmadienio vidudienį. Drąsiai belskimės į Jėzau širdį
Rugpjūtis popiežiaus Luciani gimtinėje
Šv. Maksimilijono Kolbe minėjimas Aušvico lageryje
Popiežiaus katechezė. Jei nesirūpinsime vieni kitais, nepagydysime pasaulio
Taizé bendruomenės sukaktys. Atšauktas naujametinis susitikimas
Lenkijoje grąžinami susibūrimų apribojimai palietė ir Bažnyčią
Popiežius priėmė naująjį Mongolijos vyskupą
Kardinolas Parolin vadovaus Žolinės iškilmės liturgijai Lurde
„Piligrimystė širdyje“ – į Fatimos apsireiškimų vietą
Popiežius pakrikštijo Siamo dvynes
Protestai Baltarusijoje. Minsko arkivyskupo kreipimasis
Maltos Ordino pagalba Libanui
Popiežius sekmadienio vidudienį. Gyvenimo audrose Dievas yra su mumis
Editos Stein minėjimas Osvencimo vienuolyne
Popiežiaus potvarkis dėl Arabijos katalikų
Salvadore nužudytas kunigų seminarijos rektorius
Popiežius sekmadienio vidudienį. Gyvenimo audrose Dievas yra su mumis
Popiežius paminėjo Hirošimos ir Nagaskio sukaktį, prašė padėti Libanui
Popiežiaus parama Beiruto gyventojams
Popiežius #Hiroshima75: atsisakyti karo ginklų, ypač atominių
Skyrimai Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriate ir taryboje
Beiruto maronitų katedros klebonas: svarbiausia – žmonės
Dėkingai atsiminti vakar, viltis rytdiena, gyventi šiandien
Vatikano nota dėl Krikšto sakramento formulės
Vysk. Bettazzi: „Pranciškus, Vatikano II Susirinkimo sūnus“
Šv. Pauliaus VI mirties metinės. „Nusivylusieji broliai, atleiskite mums!“
Dėl COVID-19 antrasis Mongolijos vyskupas šventinamas Italijoje
Kardinolas Rai: „Libanui reikia pagalbos!“
Marija Snieginė. Popiežius meldėsi Marijos Didžiojoje bazilikoje
Trečiadienio bendroji audiencija. Kaip galime gydyti pasaulį?
Popiežiaus labdara Lotynų Amerikoje ir Karibuose: baimę pakeisti viltimi
Popiežiaus užuojauta Libanui
Marija Snieginė. Popiežius meldėsi Marijos Didžiojoje bazilikoje
Prašoma skelbti palaimintuoju nuo COVID-19 mirusį vyskupą
Šv. Egidijaus bendruomenės narių atostogos migrantų stovyklose
Popiežiaus laiškas Medžugorjės jaunimui: Kristus – pasaulio grožis
Kardinolas Parolinas vyksta į Arso klebono parapiją
Pasikėsinimas Managvos katedroje. Sudegė kryžius
Jėzaus Draugija švęs Ignaco metus 2021–2022
Paskirtas popiežiaus asmeninis sekretorius
Knyga apie tikėjimą pandemijos metu. Popiežiaus pratarmė
Madagaskare nuo COVID-19 mirė du italai misionieriai
75–osios Japonijos branduolinio bombardavimo metinės
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt