„Caritas internationalis“: padėkite padėti kenčiantiems žmonėms
Benedikto XVI sukaktys. Nieko labiau nebranginti už Kristaus meilę
Popiežius aukojo Mišias už vaistininkus
Kardinolas Turksonas: padėti žmonėms dabar ir rengtis ateičiai
Trečiadienio katechezė. Palaiminti taikdariai
Epidemijos, karantinai, tuščios bažnyčios: pažvelkime į istoriją
Popiežius: melskimės už senus žmonės. Jiems dabartinio meto našta sunkiausia
Popiežiaus homilija: ištikimybė ir dėkingumas gerais ir blogais laikais
UNICEF: koronaviruso pandemijos grėsmė pabėgėliams ir migrantams
Popiežius: labiausiai pažeidžiami darbininkai negali likti be atlyginimo
Popiežius paminėjo moteris, kurioms pandemijos krizės metas sunkus
Pirmadienio ryto Mišios. Už sprendimus vardan visų, o ne tik kai kurių
Velykų „Urbi et Orbi“. Prisikėlęs Viešpatie, pagydyk kenčiančios žmonijos žaizdas
Velyknaktis Vatikane. Popiežiaus homilija: „Sese, broli, nepasiduok“
Kryžiaus kelias prie Šv. Petro bazilikos: keturiolikos stočių apmąstymai
Popiežius padėkojo Kryžiaus kelio apmąstymų autoriams
Kryžiaus kelio meditacijų rengėjai: nusikaltėlis, nusikaltimo auka, teisėjas
Kryžiaus kelias prie Šv. Petro bazilikos
Kristaus kančios pamaldos Vatikane
Rinkliava Šventajai Žemei nukelta į rugsėjo 13 dieną
Popiežius: Jėzus suteikia jėgų atlaikyti kiekvieną tikėjimo išbandymą
Didįjį ketvirtadienį popiežius paminėjo kunigus, kurie mirė tarnaudami sergantiesiems
Bažnyčia pandemijos laikais. Popiežiaus interviu JK ir JAV katalikų spaudai
Vatikane renkamos aukos nuo pandemijos nukentėjusiems žmonėms
Popiežius Didžiosios savaitės dienomis pakvietė į namų liturgiją: su Nukryžiuotuoju ir Evangelija
Rūpinkimės seneliais ir būkime jiems dėkingi
Trečiadienio ryto Mišios: kad nebūtų išdavysčių
Popiežius pasveikino Romos rabiną; rabinas – popiežių
Abraomiškųjų religijų lyderiai meldėsi, kad greičiau baigtųsi pandemija
Mišios antradienio rytą: už neteisingai nuteistuosius
Kardinolas Pellas – laisvas žmogus
Kai pandemija ir karas sutampa
Pirmadienio ryto Mišios. Kaip elgiamės su vargšais?
Mirė t. Antonio Stefanizzi SJ, buvęs Vatikano radijo direktorius
Kardinolas Koch: Pandemija liudija, kad žmogus ne viską kontroliuoja
Kardinolas Tagle ragina panaikinti vargstančių kraštų skolas
Popiežius: su Jėzumi Kryžiaus keliu į Prisikėlimą
Verbų sekmadienio Mišios tuščioje Šv. Petro bazilikoje
Popiežiaus žinia 35-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga
Popiežius parėmė ligoninę, perdavė sveikinimus ligoniams
Mišios šeštadienio rytą: kad būtume sąžiningi
Popiežiaus žinia: sulauksime geresnių laikų ir mes patys būsime geresni
Koronavirusas Vatikane: naujas užsikrėtimo atvejis
Žmogaus vienatvė, Dievo vienatvė
Mišios penktadienio rytą. Septyni Marijos sopuliai
Popiežiaus maldos intencija: už kenčiančiuosius nuo priklausomybių
T. R. Cantalamessa. Marija, tikinčiųjų motina
Ketvirtadienio ryto Mišios už nematomus kenčiančiuosius
Kardinolas Parolin: pandemijos krizė nėra metas atsiriboti nuo kitų
Kard. A. Comastri: Jonas Paulius II perkeitė savo kančią į meilę
Didžioji savaitė Jeruzalėje – be maldininkų
Popiežiaus dovana – dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai
Invokacija Didžiojo penktadienio pamaldoms
Balandžio 2-ąją – penkioliktosios Šv. Jono Pauliaus II mirties metinės
Popiežiaus katechezė: nebijokime, atverkime širdis Šventajai Dvasiai
Trečiadienio ryto Mišios. Už žiniasklaidą, kuri padeda neužsidaryti
Antradienio rytą popiežius meldėsi už tuos, kas neturi namų
Mišios pirmadienio rytą: kad nebijotume
Katalikų pasaulyje skaičius –1 329 milijonai
Šventojo Tėvo audiencijos retos, bet nenutrauktos
Popiežius. Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka
Vanduo – gyvybės šaltinis
Gailestingumo penktadienis ir gedulas Italijoje
Popiežius: pandemijos laikotarpiu sudėkite ginklus
Popiežius: Jėzus ragina „nuristi akmenį“ nuo visko, kas veda į mirtį
Sekmadienio ryto Mišios: už verkiančiuosius
Šeštadienio ryto Mišios už kenčiančiuosius ir tuos, kurie jiems padeda
Raniero Cantalamessa: Marija, vilties Motina, padės ir mums
Popiežiaus homilija prieš palaiminimą „Urbi et orbi“: Viešpatie, suteik sveikatą kūnams ir paguodą širdims
Kaip švęsti Didžiąja savaitę pandemijos laikais?
Pandemija: mirė Etiopijos katalikų ganytojas italas
Ketvirtadienio ryto Mišios. Kad įveiktume baimę
Penktadienį – malda su popiežiumi ir ypatingas palaiminimas Urbi et Orbi
Ekumeninė „Tėve mūsų“ malda, kad kuo greičiau baigtųsi pandemija
Popiežiaus žinia 57-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga
Pranciškus: nedalykime žmonių į tikinčius ir netikinčius, visi yra Dievo vaikai
Popiežiaus katechezė. Žmogaus gyvybės vertė ir neliečiamumas
Trečiadienio Mišių malda už vienuoles, kurios slaugo ligonius
Popiežius: melskimės už sergančius ir kenčiančius žmones
Antradienio ryto Mišios. Malda už mirusius medikus ir kunigus
Patriarchas Baltramiejus meldžiasi už pandemijos aukas
Latvijos ir Estijos katalikų gyvenimas karantine
Anglikonų Bažnyčia stabdo liturginių apeigų teikimą
Pirmadienio ryto Mišios. Malda už patiriančius ekonominių sunkumų
Atidedama popiežiaus kelionė į Maltą
Trečiadienį ir penktadienį popiežius kviečia maldai
Šeštadienio ryto Mišios. Malda už santarvę šeimose
Padėka kunigams. Naujos netektys
Vidudienio malda. Šviesa – akims, tikėjimas – sielai
Sekmadienio ryto Mišios. Malda už mirusius, ypač vienatvėje
Popiežius meldėsi už medikus, kurie gydo užsikrėtusius koronavirusu
Visuotiniai atlaidai ir ypatingi būdai gauti nuodėmių atleidimą
Prancūzija: uždaryta Lurdo šventovė
Popiežiaus malda prieš Rožinį
Ketvirtadienio šv. Mišios. Šv. Juozapas, malda už kalinius
Italijos katalikai kalba rožinį, nuotoliniu būdu dalyvauja ir popiežius
Popiežiaus katechezė: nėra krikščionybės be gailestingumo
Bergamo vyskupija neteko aštuonių kunigų
Popiežius Romos dienraščiui: sunkiais laikais atraskime artumą
Europos vyskupai: Dieve, neapleisk mūsų šią išbandymų valandą
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt