Šventosios Žemės bažnyčiose bus daugiau nuodėmklausių
Popiežiaus interviu gatvės laikraščiui: neturtas ir pagundos
Pranciškus: Vaikai - dovana ir pirmasis visuomenės resursas
Sukurtas įrankis komunikacijos Bažnyčioje ir su Bažnyčia tyrinėtojams
Popiežius: Liūdna matyti kunigus prisirišusius prie pinigų
Kard. Braz de Avis: „Atnaujinimas juda į priekį“
Popiežius: Žmogus gali man nepatikti, bet mano širdis turi būti jam atvira
Pranciškus: visi krikščionys yra Bažnyčios nariai
Anglų primo Welby ir patriarcho Baltramiejaus susitikimas: už solidarią Europą
Irake - demonstracija prieš mažamečių islamizacijos įstatymą
Popiežiaus bendroji audiencija. Šeima – atleidimo mokykla
Dar kartą apie nutekintus konfidencialius dokumentus
Parapijos bus misionieriškos jei remsis Dievo Žodžiu
Dekreto dėl pasauliečių apaštalavimo penkiasdešimtmetis
Šventojo Sosto atstovas JTO: Reikia ryžtingiau veikti prieš žmogaus teisių pažeidėjus
Popiežius aukojo Mišias už mirusius kardinolus ir vyskupus
Popiežius konsekruos Romos vyskupą augziliarą
Konferencija Peterburge apie Vilniaus arkivyskupą
Sirų katalikų sinodas paprašė skubiau priartinti taiką Sirijoje ir Irake
Popiežiaus enciklika Meksikos senate
Pranciškus: šventumo kelias yra laimės kelias
Naujų laikų vienuoliai: „provokuojantis solidarumas“
Šventojo Sosto paviljonas Milano EXPO parodoje pelnė pirmąją vietą
Popiežiaus užuojauta dėl Rusijos lėktuvo katastrofos
Vatikano Spaudos salės pareiškimas po areštų dėl konfidencialių dokumentų nutekinimo
Popiežius: Meilė ir atjauta stipresnės už mirtį
Kada popiežius paskelbs dokumentą apie šeimą?
Popiežius Pranciškus: Dievas atleidžia kaip tėvas
Pranciškus: Dievas negali nemylėti
Popiežius Pranciškus: Marijos radijas skelbia krikščioniškąją viltį
Interviu su Prezidente D. Grybauskaite: Europos laukia didžiuliai iššūkiai, popiežiaus balsas turi būti girdimas
Popiežius priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentę
Vienuolė: serganti prostitutė su trimis vaikais apvertė mano pašaukimą
Trečiadienio audiencija: katalikai ir kitų religijų išpažinėjai
Popiežius įsteigė fundaciją „Gravissimum educationis“
Katalikų ganytojų, žemynų ir regionų vyskupų kreipimasis į būsimą Konferenciją apie klimato kaitą
Pasikeitimai Italijos Bažnyčioje. Paskyrimas Vatikane
Kard. Audrys Juozas Bačkis apie Sinodą
Pranciškus: atversti naują puslapį čigonų istorijoje
Audiencija kariuomenės kapelionams
Popiežius susitiko su Chaldėjų Bažnyčios Sinodo nariais
Popiežius Pranciškus: Gyvename gailestingumo laikais
Popiežiaus kalba užbaigiant Sinodą: Ne kaltinti, bet skelbti Dievo gailestingumą
Paskelbtas Vyskupų Sinodo baigiamasis dokumentas
Nuolatinis diakonatas: marga ir įvairi tarnystė
Sinodo Asamblėja šeštadienį balsuos už Baigiamąjį Dokumentą
Sinodas meldžiasi už šeimas Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje ir Ukrainoje
Antonio Spadaro: Sinode patyrėme Bažnyčios visuotinumą
Baigiasi Vyskupų Sinodo darbai
Popiežiaus Pranciškaus homilija. Laiko ženklai
Bus įkurta nauja Romos kurijos dikasterija
Parengtas Sinodo baigiamojo dokumento projektas
Maskvos patriarchato atstovo pasisakymas Vyskupų Sinode: krikščionių drąsa sekuliariame kontekste
Popiežius Pranciškus: kasdien po žingsnį šventumo keliu
Arkivysk. Tadeusz Kondrusiewicz: Reikia daugiau dėmesio pasiruošimui santuokai ir vaikų ugdymui
Vyskupas George Murray: kelias atrandamas kartu
„Popiežius serga“: melaginga sensacija
Popiežius: Ištikimybė duotam pažadui yra žmoniškumo viršūnė
Prasidėjo baigiamasis Vyskupų Sinodo etapas
Popiežius: Dievas išeina mūsų pasitikti
Balsai Sinode: ne teisti, o gelbėti; matyti pasaulio įvairovę
Popiežius Pranciškus: Prisirišimas prie turtų padalija šeimas, sukelia karus
Popiežiaus interviu „Paris Match“: žvelgdami toli į priekį
JAV ataskaita apie religijos laisvę 2014-aisiais metais
Popiežius: Dievas išeina mūsų pasitikti
Moterys Sinode ragina išklausyti jų balsą
Paskelbti keturi nauji šventieji. Popiežiaus homilija
Popiežius kanonizavo Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės tėvus
Minima pasaulinė Misijų diena
Vyskupų sinodo įsteigimo 50-sios metinės. Popiežiaus kalba
Kardinolai iš penkių pasaulio regionų: ką reiškia būti platesnės bendruomenės dalimi
Šv. Jonas Paulius II: „Kasdien meldžiuosi už Lietuvą“
Baigiasi antroji Vyskupų Sinodo savaitė
Popiežius: Viešpatie, saugok mus nuo veidmainystės
Popiežius aplankė nakvynės namus
Sirijoje musulmonas padėjo kunigui išsivaduoti iš ISIS rankų
Sinodo tėvų pasisakymai. Bažnyčia - gera mokytoja ir švelni motina
Avilos vyskupijoje užbaigti Bažnyčios Mokytojos šv. Teresės jubiliejiniai metai
Popiežius: Nesiaurinkime Dievo meilės horizonto
Vyskupų Sinodas. Pristatytos darbo kalbinėse grupėse antro etapo ataskaitos
Popiežiaus bendroji audiencija. Pažadai vaikams
Sinodo Tėvai apie asamblėją: tendencijos idealizuoti šeimą, europocentiškumas
Šeimų Sinodas ir šventosios šeimos
Arkivyskupas Gądecki: reikia stiprių katalikiškų medijų, kurios kalbėtų apie šeimą
Kardinolas Napier: Afrikoje stengiamasi vykdyti naują, ideologinę kolonizaciją
Vatikane vyko Nepilnamečių apsaugos komisijos posėdis
Sirija. Trijų krikščionių egzekucija, išlaisvintas kunigas
Kardinolas Tagle apie Paryžiaus konferenciją, klimato ir skurdo problemas
Vatikano prieigose atidaryti nakvynės namai
Sinodas vėl dirba kalbinėse grupėse
Vyskupų Sinodas. Kelios įdomybės
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Užuojauta Turkijai
Sinodo tėvai kalba apie šeimos misiją
Kardinolas Coccopalmerio: negali būti prieštaravimo tarp doktrinos ir sielovados
Sinodo Tėvų pasisakymai žiniasklaidoje: raginimas kurti šeimų asociacijas
Jėzuitas Vyskupų Sinode: aštuoni punktai diskusijoms tęsti
Vyskupų afrikiečių balsas sinode
Santuokos negaliojimo bylos ir Sinodas
Prasidėjo antras Vyskupų Sinodo etapas
Popiežius su Sinodu paragino gražinti taiką į Artimuosius Rytus
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt