Popiežius Vokietijos vyskupams: pertvarkoms reikia „Evangelijos įkandimo“
Į Vatikaną atvyksta Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios hierarchai
Patriarchato pripažinimo klausimas ir taika Ukrainoje
Popiežius Pranciškus: neatmesti nei vieno
Popiežius Pranciškus aukos Mišias migrantų intencija
Audiencijoje Rusijos prezidentui Šventajam Sostui rūpimi klausimai
Nota apie vidinio forumo svarbą ir sakramentinio antspaudo neliečiamumą
Popiežius: mokiniai pašaukti gyventi pagal Kristaus pavyzdį
Popiežius: gražus susitikimo kultūros pavzydys
Bažnyčioje penki nauji šventieji
Pranciškus: kasdien atnaujinti susitikimą su Jėzumi
Popiežius: pavydas tik apkartina gyvenimą
Gairės kinų katalikams dėl civilinės registracijos
Popiežius ortodoksams: vienybė nėra vienodumas ar absorbavimas
Popiežiaus apaštališkosios kelionės į Mozambiką, Madagaskarą ir Mauricijų programa
Popiežius: turime užbaigti maisto švaistymo skandalą
Popiežius pavedė jūreivių kapelionams naujus gailestingumo įgaliojimus
Popiežius priėmė Slovėnijos premjerą
Sušaukta konsistorija kanonizavimo byloms tvirtinti
Trečiadienio katechezė: krikščionio gyvenimo būdas
Darbas ir laikas nėra „pinigai“, yra kai kas daugiau
Japonų žiniasklaidos pranešimai apie popiežiaus kelionę
Parodyti visai Bažnyčiai Mykolą Giedraitį
Australijos vyskupai susitiko su popiežiumi
Popiežius dalyvauja trisdešimtajame Kardinolų tarybos posėdyje
Šv. Petro ir Pauliaus iškilmė: Bažnyčios vienybė ir solidarumas
Pranciškus: esame laiminami ir patys laiminkime
Sekmadienio vidudienio malda. Devintinės
Popiežius: vyskupas, kuris nesimeldžia yra samdinys
Romos parapija laukia popiežiaus vizito
Popiežius pranešė PJD Lisabonoje 2022 temą
Klauzūros vienuolių kankinių beatifikacija Madride
Loreto Marijos jubiliejus 2020 – suteikti visuotiniai atlaidai oreiviams
Popiežiaus audiencija medikams katalikams
Pasaulinė pabėgėlių diena: solidariai liudyti brolišką meilę
Pranciškaus vizitai Neapolyje, kontrastų mieste
Šv. Jono iš Materos 880 mirties metinės
„Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ fundacijos ataskaita
Popiežius: jei kalbame meilės kalba – visi mus supranta
Popiežius paragino prisiminti šv. Aloyzą Gonzagą SJ
Tarptautinis jaunimo forumas apie Sinodo siūlymų įgyvendinimą
Kapelionas Dale: palydi juos į mirtį, pasakodamas apie Jėzų
Prašymas visą mėnesį melstis už kūriniją
Penktadienį popiežius lankysis Neapolyje
Kard. L. Baldisseri: esmė nekinta, apie kita galime diskutuoti
Popiežiaus audiencija pranciškonams konventualams
Nerimas Nikaragvoje dėl smurto prieš Mišių dalyvius
Paskelbtas Amazonijai skirto Vyskupų sinodo darbo dokumentas
Popiežius prašė melstis už taiką Artimuosiuose Rytuose ir už pabėgėlius
Angolos ir San Tomės ir Principės vyskupų vizitas Ad limina
Pirmosios Mišios Paryžiaus Dievo Motinos katedroje po gaisro
Popiežius aplankė nuo žemės drebėjimo nukentėjusį Italijos regioną
Palaimintąja paskelbta Jadvyga Carboni, mistikė pasaulietė
Popiežiaus pokalbis su jėzuitais Rumunijoje
Popiežius vadovavo arkivysk. L. Kalenga Badikebele laidotuvėms
Popiežiaus audiencija trinitoriams
Pablo Fajardo: valstietis ir Amazonijos advokatas
Kardinolas Bo prašo Azijos vyskupų būti taikos įrankiais
Pagalbos telefonas pedofilijos atvejams
Gender ir ugdymas. Siūlymai
Popiežius: vargstantieji – ne skaičiai, bet žmonės
Piligrimai iš Panamos padėkojo popiežiui už apsilankymą jų šalyje
Popiežiaus audiencija Tarptautinei čiuožimo sąjungai
Pranciškus Vatikano diplomatams: didžiausia garbė būti visų tarnu
5000 km pėsčiomis, su Dievo pagalba
Gender ir ugdymas. Samprotauti ir argumentuoti
Trečiadienio katechezė apie Apaštalų darbus
Kardinolas P. Parolin paragino nuncijus būti Dievo meilės „kaliniais“
Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai
Gender ir ugdymas. Klausyti ir suprasti
Popiežiaus homilija. Dovanai gavome, dovanai ir duokime
Indonezijos vyskupų vizitas Ad limina
Kard. Versaldi apie gender klausimą: ieškome dialogo kelio
Rengiama popiežiaus kelionė į Iraką – džiaugsmo ir taikos versmė
Popiežius nori ateinančiais metais aplankyti Iraką
Popiežiaus susitikimas su civilinės aviacijos kapelionais
Paskelbta popiežiaus žinia šių metų Misijų dienos proga
Popiežius sušaukė Vatikano diplomatų susitikimą
Popiežius švęs Devintines vyskupijos parapijoje
Popiežius: pal. M. Giedraitis – nuolankumo ir evangelinės meilės pavyzdys
Šventoji Dvasia – darna mumyse ir tarp mūsų
Pranciškus: Eiti link Jėzaus – mūsų pilnatvės
Popiežius: atsispirkime humaniškumo dekonstrukcijai
Sekminių vigilijos Mišios Šv. Petro aikštėje
Popiežius pasveikino „Naujųjų horizontų“ asociaciją
Pal. Mykolas Giedraitis – gražiausias Lietuvos Bažnyčios žiedas Lenkijoje
Mykolas Giedraitis – palaimintasis nuo neatmenamų laikų
Popiežiaus maldos intencija birželiui: už kunigus
Popiežius apie pašaukimus: jie gimsta pokalbyje su Viešpačiu
Audiencijos vyskupams, pašto darbuotojams ir regbio komandai
Popiežius paskyrė savo atstovą Lurdo šventovėje
Popiežius priims Rusijos prezidentą
Vatikano radijas skelbs žinias lotynų kalba
Arkivysk. Paglia apie savanorišką olandės paauglės mirtį
Mirė kard. Elio Sgreccia, buvęs Gyvybės akademijos vadovas
5000 km pėsčiomis, su Dievo pagalba
Teisėjų susitikimas Vatikane
Taizè bendruomenės prioro laiškas dėl išnaudojimų
Popiežius prašo „minutės už taiką“
Jonas Paulius II – Europos išsilaisvinimo šauklys
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt