Popiežiaus malda už uragano aukas Bahamų salyne
Kolumbijoje mirė šimtametis kardinolas
Kunigui iš Indonezijos įteikta premija už žmonių gelbėjimą
Popiežius Mauricijaus gyventojams: Evangelijos kalba yra meilė
Kokios kardinolų pareigos?
Popiežius paskyrė tris naujus apaštališkuosius nuncijus
Popiežius ukrainiečiams vyskupams: Sinodas – ne parlamentas
Popiežius onkologams: ne eutanazija, bet palydėjimas
Kas yra popiežiaus skiriami nauji kardinolai?
Artėja popiežiaus kelionė. Trumpai apie Madagaskaro istoriją ir dabartį
Sigitas Tamkevičius SJ skiriamas kardinolu
Popiežius pranešė apie trylikos naujų kardinolų skyrimą
Popiežius sekmadienio vidudienį: karjerizmas kenkia brolybei
Popiežius: gerbkime kūriniją, melskimės už mūsų bendrus namus
Patriarchas Baltramiejus: krikščionių tikėjimas įpareigoja gerbti kūriniją
Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui
Antrojo pasaulinio karo pradžios metinės. Taika trapi, ją reikia nuolat kurti
Anglikonų vyskupų atviras laiškas dėl „Brexito“
Mirė kardinolas Silvestrini
Gender filosofija ir ugdymas. Portugalijos atvejis
Popiežiaus bendroji audiencija: nebijokime tų, kurie mums liepia tylėti
Ukrainos graikų katalikų dienos Romoje ir Florencijoje
Kinijos ir Šventojo Sosto susitarimas: konsekruoti pirmieji vyskupai
Rugsėjo 1 sukanka 80 metų nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios
Dievo šviesa apšviečia tuos, kurie ją priima
Liturgija įgalina mylėti ir tarnauti taip, kaip Kristus
Pranciškus: brolystės ir taikos pasaulis yra galimas
Popiežius kalbėjo apie gaisrus Amazonijoje ir seminaristų ištikimybę
Dievas yra reiklus, tačiau atviras visiems
Prancūzija: „Christus vivit“ – paryžiečių maldų ir dalijimosi centre
Popiežius pasveikino Italijos metodistų ir valdiečių suvažiavimą
Lotynų Amerikos ganytojai: jei kenčia Amazonija, kenčia pasaulis
Vyskupo šuolis dėl pašaukimų
Atnaujinama Japonijoje nukankinto jėzuito beatifikacijos byla
Kolumbijoje konsekruota didžiausia šalyje bažnyčia
Piligrimų kelią Italijoje siūloma pripažinti pasauliniu paveldu
Šv. Baltramiejus, apaštalas
Arkiv. Gallagher. Integracija ir suverenitetas abu yra vertybės
Nuo rugsėjo 1 iki spalio 4 – laikas kūrinijai
Pirmą sykį minėta Religijos ir įsitikinimų laisvės pažeidimų aukų diena
Popiežiaus bendroji audiencija: veidmainystė – pavojingiausia grėsmė
Popiežius: kai matome kenčiantį žmogų – melskimės už jį
Australijos teismas atmetė kard. Pello apeliaciją
Čilės vyskupas kaltinamas nepilnamečio išnaudojimu
„Religijų už taiką“ susitikimas Vokietijoje
Liaudies judėjimai – mūsų laikų „Rerum novarum“
Įsteigta komisija Abu Dabio deklaracijos idėjų įgyvendinimui
Tęsiamos Šventojo Sosto ir Vietnamo derybos
Mirė kardinolas Sergio Obeso Rivera
Ženevos konvencijų pasirašymo 70-osios metinės
Pasaulio Bažnyčių taryba pasmerkė mečetės užpuolimą Osle
Popiežius sekmadienio vidudienį: budėkime, ilgėkimės susitikimo su Dievu
Popiežius patvirtino naują IOR statutą
Popiežiaus pasiuntinys dalyvaus Japonijos imperatoriaus intronizacijoje
Jonas Paulius I jau kitais metais gali būti pripažintas palaimintuoju
Šv. Editos Stein minėjimas Aušvico stovykloje
Kenijoje įšventintas pirmas masajų kunigas
Popiežiaus maldos intencija rugpjūčio mėnesiui
Kaip jėzuitai vykdo savo misiją, kai popiežius yra jėzuitas?
Popiežius pasveikino misijų kongresą Indonezijoje
JAV vyskupų konferencija prieš mirties bausmės sugrąžinimą
Dar vienas trečiadienis be bendrosios audiencijos
Liepos 31 d. Bažnyčios liturginis kalendorius mini šv. Ignacą Lojolą
Popiežius: padėkime žmonėms, iš kurių atimta laisvė ir orumas
Popiežius: prostitucija – vergovė; klientai – nusikaltėlių bendrininkai
Popiežius: „Tėve mūsų“ – viena brangiausių Jėzaus dovanų
Kard. P. Parolin: žadinkime Europą neužmiršdami Evangelijos
Dievo tarno kun. Jacques’o Hamelio nužudymo trečiosios metinės
Popiežius prašo melstis už nuskendusius migrantus
Popiežius pasveikino prancūzus skautus
Apsireiškimų Fatimoje poveikio kultūrai tyrimai
Irako kardinolas: būtinas dialogas, nes karas pragaištingas visiems
Popiežiaus vikaras atidarys jaunimo festivalį Medžiugorjėje
Burundyje pradėta pirmoji kanonizavimo byla
Šventasis Sostas giliai susirūpinęs padėtimi Artimuosiuose Rytuose
Nesiliauja antikrikščioniški vandalizmo veiksmai Šventojoje Žemėje
Popiežius prašo Sirijos prezidentą nutraukti karą
Alepo klebonas: esame dėkingi Šventajam Tėvui
Džiaugsmas dalintis: seserys, turinčios Dauno sindromą
Popiežiaus sveikinimas Afrikos ir Madagaskaro vyskupams
Pamatęs nuotraukas iš Šri Lankos popiežius apsiverkė
Vokietis fizikas paskirtas Popiežiškosios mokslų akademijos nariu
Popiežius: mylėkime kaip Marija, tarnaukime kaip Morta
Popiežius paminėjo išsilaipinimo mėnulyje 50-ąsias metines
Popiežius: nepilnamečių apsauga – „labai rimtas reikalas“
Japonijos vyskupai: laukiame popiežiaus
Popiežius artimas Vincent’o Lambert‘o motinai
JAV katalikai reikalauja žmoniškesnės migracijos politikos
Paskirtas naujas Šventojo Sosto spaudos centro direktorius
Pranciškaus dovana Baltramiejui. Broliškas gestas
Ekologija Vatikane
Konstantinopolio patriarchatas paneigė melą dėl Ukrainos
Ordino vyresnysis ne problemų sprendimui, o iniciatyvų drąsinimu
Romoje pristatyta ataskaita apie krikščionių persekiojimus
Bažnyčios vieta – su Marija prie Kristaus Kryžiaus
Sekmadienio vidudienio malda. Krikščionio gyvenimo pavyzdys
Mirė kardinolas Paolo Sardi
Naujasis dominikonų vyresnysis – iš Filipinų
Popiežius Pranciškus lankysis Albano vyskupijoje
Pauliaus VI malda už pirmąjį žmogaus žingsnį mėnulyje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt