Popiežius priėmė atsivertusio kunigo įsteigtos brolijos narius
Vatikanas: pedopornografijos siuntimu įtartam kunigui skirtas areštas
Kard. Berano palaikai balandžio 23 bus palaidoti Prahos katedroje
Popiežius Gailestingumo sekmadienio šv. Mišiose: atpažinkime savo Dievą
Popiežius jaunuoliams: ar norite sava padaryti Jėzaus svajonę?
Audiencija charizmatiškajai Emanuelio bendruomenei
Vatikanas: pedopornografijos siuntimu įtartam kunigui skirtas areštas
Gailestingumo misionierių suvažiavimas Romoje
Popiežiaus maldos intencija balandžiui: už atsakinguosius už ekonomiką
Popiežius priėmė Armėnų Bažnyčios ir Armėnijos valstybės vadovus
Pirmadienį bus paskelbtas popiežiaus dokumentas apie šventumą
Popiežius priminė Pasaulinę autizmo supratimo dieną
Popiežiaus bendroji audiencija. Dalyvaujame Mišiose, kad „krikščioniškiau“ gyventume
Ką perskaitysime šv. Jono Pauliaus II gyvenimo knygoje?
Prieš trylika metų mirė šv. Jonas Paulius II
Velykos Jeruzalėje be krikščionių iš Gazos
Išpuoliai prieš krikščionis Indijoje
Popiežius ragina brolystę paversti gyvenimo stiliumi
Popiežiaus kalba prieš palaiminimą „Urbi e orbi“
Popiežius aukojo Velykų dienos Mišias. Ar sugebu stebėtis?
Velykų nakties Vigilijos homilija: ar liksime nutildyti?
Kryžiaus kelias prie Koliziejaus. Gėda, gailestis ir viltis
Didysis penktadienis. Mylimo mokinio liudijimas
Romos rabino velykiniai sveikinimai popiežiui ir popiežiaus – rabinui
Didysis ketvirtadienis Romos „Regina Coeli“ kalėjime
Krizmos Mišių homilija: būti arti, nepasiduoti abstraktumo pagundai
Romos rabino velykiniai sveikinimai popiežiui ir popiežiaus – rabinui
Trečiadienio katechezė. Velykų Tridienis
Popiežius Pranciškus susitiko su Popiežiumi emeritu
Popiežius aplankė Vatikano Valstybės sekretoriatą
„Keistas ir naivus“ pasiūlymas uždaryti konfesines mokyklas Švedijoje
Patikslinta kaip švęsti Marijos – Bažnyčios Motinos minėjimą
Didžioji savaitė Jeruzalėje
Kartu su Marija. Prancūzijoje – musulmonų ir krikščionių susitikimai
Popiežiaus audiencija Italijos policininkams
Popiežiaus akivaizdoje jaunimas turi kelti šurmulį
Popiežiaus užuojauta Rusijai
Popiežius meldžiasi už „gyvybę už draugus“ atidavusį herojišką žandarą
Popiežius jaunimui: jei jūs tylėsite – akmenys šauks
Baigėsi jaunimo susitikimas. Norime daugiau atvirumo ir dialogo
Popiežius ragina plėsti priėmimo kultūrą
T. R. Cantalamessa OFM cap. V Gavėnios meditacija apie krikščionišką tyrumą
Popiežius priėmė San Marino Respublikos kapitonus regentus
Pranciškus: Dievas myli kaip tėvas ir motina
Šventasis Sostas nori katalikiškos ir kinietiškos Bažnyčios Kinijoje
Dešimt koplyčių: Vatikano debiutas Venecijos architektūros bienalėje
Sekmadienį prasideda Didžioji Savaitė. Popiežiaus vadovausimos apeigos
Trečiadienio katechezė apie Komuniją
Popiežius keliaus į Airiją
Popiežius priėmė Komunikacijos sekretoriato prefekto atsistatydinimą
Popiežius aukos Paskutinės vakarienės Mišias Romos kalėjime „Regina Coeli“
Popiežius priminė Pasaulinę Dauno sindromo dieną
Čekijos vyskupai ragina suteikti prieglobstį kinų krikščionims
Popiežius paaukojo 100 000 eurų pirmajam ortodoksų vienuolynui Austrijoje
Dienos Mišių homilija: kartais norime sugrįžti atgal, prie vergų stalo
Pranciškus naujiems arkivyskupams: malda yra pirmas jūsų darbas
Popiežius dalyvavo jaunimo priešsinodiniame susitikime
Ketvirtas Gavėnios pamokslas Vatikane. Klusnumas
Vidudienio malda: ką reiškia „pamatyti Jėzų“?
Popiežiaus Pranciškaus dėka formuojasi nauja katalikų karta
Mirė kardinolas Keith Patrick O’Brien
Popiežius: Atmesdami mažuosius nesiskaitome su Jėzumi
Popiežiaus vizitas pediatriniame onkologiniame centre
Pranciškus šv. Pijaus iš Pietrelčinos gimtinėje: čia jis išmoko melstis
Popiežiaus audiencija Romos kolegijų studentams
Šv. Juozapas ir popiežiaus Pranciškaus Petro tarnystės 5 metų sukaktis
Kenčiančios Bažnyčios Pakistane vyskupų vizitas „Ad limina“
Popiežiaus homilija. Melskimės drąsiai ir ištvermingai
Mirė astrofizikas S. Hawking, Popiežiškosios mokslų akademijos narys
Šeštadienį popiežius Pranciškus lankys šv. Tėvo Pijaus vietas
Popiežiaus katechezė apie Mišias. „Tėve mūsų“ prieš Komuniją
Estijos katalikų vyskupas: laukiame popiežiaus vilties ir taikos žinios
Prieš 10 metų mirė Chiara Lubich
Taizé prioras lankėsi pas popiežių Pranciškų
Penkeri popiežiaus Pranciškaus metai
„Broliai ir seserys, labas vakaras“. Pranciškaus išrinkimo penktosios metinės
Wimo Wenderso filmo apie Pranciškų anonsas
Benedikto XVI laiškas pristatant rinkinį „Popiežiaus Pranciškaus teologija“
Popiežius priėmė Martino Lutherio Kingo dukrą ir Taizé bendruomenės priorą
Popiežiaus audiencija prancūzų politikams
Popiežiaus homilija. Nebūkime „užplaukę ant seklumos“
Popiežius Šv. Egidijaus bendruomenei: jūsų talentai – malda, taika, pagalba
Keli balsai, primenantys didžiulį kardinolo Lehmanno įdirbį
Mirė kard. Karl Lehmann (1936-2018)
Popiežius: Nusidėdami tolstame nuo Dievo, bet Dievas netolsta nuo mūsų
Sekmadienį popiežius susitiko su Šv. Egidijaus bendruomene
Popiežius: Dievo gailestingumas – kiekvieną dieną mus gaivinanti versmė
Popiežiaus kelionė į Baltijos šalis: dvi dienos Lietuvoje, po vieną Latvijoje ir Estijoje
Žinia apie popiežiaus kelionę. Atgarsiai Latvijoje ir Estijoje
Rugsėjį popiežius lankys Baltijos šalis
Popiežius kviečia apmąstyti Kristaus kančią su jaunimu
Popiežius prašo sustiprinti naująjį evangelizavimą Europoje
Pranciškus apie migracijos srautus: tai globali atsakomybė
Arabų regionų lotynų apeigų katalikų vyskupų vizitas „Ad limina“
Popiežius Pranciškus pasveikino moteris
Romoje mirė Hošimino arkivyskupas
Popiežius Paulius VI bus skelbiamas šventuoju
Popiežius paprašė atverti bažnyčias atgailos apeigoms „24 valandos Viešpačiui“
Trečiadienio katechezė. Eucharistinė malda
Popiežiaus homilija. Dievas mums atleidžia, jei mes atleidžiame kitiems
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt