„Eik ir pasižiūrėk“. Būsimos Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos tema
Popiežiaus audiencija Italijos policininkams
„Šis atsakė: ‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo“
Popiežiaus kreipimasis dėl padėties Kaukaze
Sekmadienio temos. Priverstinė migracija, turizmas, krūties vėžys
Popiežiaus kalba JTO generalinei asamblėjai
Pranciškaus audiencija labdaringai asociacijai
Popiežius priėmė Lenkijos prezidentą
Popiežius priėmė kardinolo G. A. Becciu atsistatydinimą
Kvietimas į virtualią konferenciją „Pasaulinis ugdymo paktas“
Kardinolas M. Czerny: kartu su vidaus pabėgėliais kurti visuomenės gerovę
Popiežius pasveikino kardinolą Angelo Sodano kunigystės jubiliejaus proga
„Iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų“. Subsidiarumo principas
Kardinolas P. Parolin: JTO reikalinga pasauliui
„Samaritanus bonus“. Laiškas apie rūpestį kritiniame ir paskutiniame gyvenimo laikotarpyje
Popiežius pašventino „Negimusių balso“ varpą
Šventasis Sostas skatina mažinti įtampą Baltarusijoje
Popiežiaus kelionės Baltijos šalyse metinės
Popiežius Bažnyčiai Lietuvoje: neužmirškite kankinių, jie – šventieji
Popiežių aplankė vaikų su autizmo spektro sutrikimais grupė
Sekmadienio vidudienio malda. Kaip Dievas atsilygina
Vaistai visiems, ne vien turtingiems. Popiežiaus audiencija
Perkeltas Eucharistinis kongresas, popiežiaus sveikinimai katalikų universitetui
Nužudyto Komo kunigo laidotuvėse – popiežiaus pasiuntinys
Situacija pasaulyje bloga. Ką galiu padaryti - ar tik skųstis?
Šv. Januarijaus kraujo stebuklas Neapolyje
Italijos vyskupai pasirengę suteikti erdves mokyklai
„Neslėpti tiesos, nemanipuliuoti informacija“. Popiežiaus audiencija
Popiežius kreipsis į JTO generalinę asamblėją
„Fratelli tutti“ – visiems geros valios žmonėms, tiek vyrams, tiek moterims
Popiežius: senų ir sergančių dvasininkų tarnystė Bažnyčiai neantraeilė
Tęsiasi arkivyskupo T. Kondrusiewicziaus odisėja
Trečiadienio katechezė. Ko reikia, kad pradėtume rūpintis?
Paskirtas Vyskupų sinodo generalinis sekretorius
Popiežius apie nužudytą kunigą: artimo meilės kankinys
Baigėsi arkivyskupo Gallagherio diplomatinė misija Baltarusijoje
Rinkinys apie „Taikos mokslą“. Popiežiaus pratarmė
Popiežiaus Pranciškaus enciklika vadinsis „Fratelli tutti“
Vyskupas Jašeuskis: Malda – vienintelė baltarusių stiprybė
Mišių transliacija negali pakeisti asmeninio dalyvavimo
Popiežius pavedė Europos šeimas Marijos globai
P. Parolin: nuoširdus dialogas – galingiausias ginklas taikai kurti
Baltarusijos vyskupas: sekmadienį popiežius kalbėjo apie mus
Popiežius sekmadienio vidudienį: mylėk ir būsi mylimas
„Slow Food“ pradininko knygoje – pokalbiai su popiežiumi
Popiežius: Bažnyčia visada teskatina dialogą
Popiežius: kontempliuokime ir saugokime kūriniją
Šventojo Sosto atstovas lankosi Minske. Katalikai meldžiasi už savo vyskupą
Rusijos katalikai meldžiasi už Baltarusijos arkivyskupą
Popiežiaus katechezė. Meilė gydo mus ir pasaulį
Popiežius: karai ir neramumai teneatima teisės lankyti mokyklą
Ir šiemet planuojamas J. Ratzingerio mokinių susitikimas
Malda Baltarusijos vyskupijose už kraštą ir arkivyskupą
Kardinolas P. Poupard: popiežiai ir Vatikano II Susirinkimas
Eksperimentas Sicilijoje: parapijos tvarkymas patikėtas pasauliečių šeimoms
Mirė kardinolas M. Jaworskis, šv. Jono Pauliaus II bičiulis
Vidudienio malda. Kai broliško pataisymo nepakanka
Rugsėjo 5-ąją minima šv. Motina Teresė
Kardinolas J.-C. Hollerich. Pandemija pagreitino vadinamųjų kultūrinių katalikų nutolimą
Spalio pradžioje bus paskelbta trečioji popiežiaus Pranciškaus enciklika „Visi broliai“
Maldos už Libaną diena. Popiežiaus atstovas Beirute
Maronitų patriarchas. „Aktyvus neutralumas“ yra Libano išsigelbėjimas
Popiežius: rugsėjo 4-ąją melskimės už Libaną
Popiežius politikams ir ekonomistams: atsisakyti technokratinės paradigmos
Popiežius: tikėjimas mus įpareigoja saugoti gamtą
Malda už į Baltarusiją neįsileidžiamą arkivyskupą. CCEE pareiškimas
Olandijoje mirė kardinolas Adrianus Simonis
Popiežiaus bendroji audiencija. Solidarumas – kelias į teisingesnį pasaulį
Minsko augziliaras Kasabuckis. Faktai kalba apie persekiojimą
Popiežiaus žinia Pasaulinės maldos už rūpinimąsi kūrinija dienos proga
Negalintis grįžti arkivyskupas kreipėsi į Baltarusijos tikinčiuosius
Baigėsi Lenkijos vyskupų konferencijos posėdis
Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui
Arkivysk. T. Kondrusiewicziui neleidžiama grįžti į Baltarusiją
Pranciškus susirūpinęs dėl įtampos Viduržemio jūros rytuose
Ekonominis vystymasis neturi tapti ekologiniu košmaru
Kalkutoje atšaukti Motinos Teresės minėjimai
Turime įdėti pastangų, kad galėtume mėgautis tikru džiaugsmu
Popiežius sekmadienio vidudienį. Kryžius – meilės ir aukos ženklas
Pasaulinė misijų diena, kaip planuota, bus minima spalio 18-ąją
Popiežius paragino švęsti Žemės jubiliejų
Popiežius aplankė Romos Šv. Augustino baziliką
Popiežiaus bendrosios audiencijos vėl vyks su tikinčiaisiais
Bažnyčia Baltarusijoje. Protestas prieš teisėsaugos pareigūnų veiksmus
Baltarusijos katalikai pasveikino naująjį ortodoksų vadovą
Nuo rugsėjo 1 iki spalio 4 d. – „Kūrinijos laikas“
Olandija. Tapatybės kortelėse nenurodoma lytis. Ką tai reiškia?
Dvi naujos ambasadorės prie Šventojo Sosto
Pandemija. Religijų tarnystė sužeistam pasauliui
Popiežiaus katechezė apie socialinę nelygybę. Dalydamiesi sužadinsime žmonijos viltį
Popiežius sekmadienio vidudienį. Tikėjimas – tai gyvenimas
Mišios internetu: virtualumo pavojus
Popiežius: melskimės už persekiojamuosius dėl tikėjimo
Baltarusija. Malda už teisingumą ir visuomenės brolybę
Popiežius: išvaduoti pamaldumą į Mariją iš prietarų
Jonas Paulius II – krikščionių ir žydų dialogo šauklys
Vincentas Sladkevičius – tikėjimo žmogus, Jėzaus apaštalas, Dievo dovana
Popiežius susirūpinęs dėl neramumų Mozambike. Dingo dvi vienuolės
Baltarusija. Arkivyskupo susitikimas su ministru. Malda Breslaujoje.
Taizé bendruomenė meldžiasi už Baltarusiją
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt