Popiežiaus žinia konferencijai „Medicinos tyrimai neturtingose šalyse“
Popiežius nori aplankyti Vietnamą
Maldos už krikščionių vienybę savaitė: dėmesys – Burkina Faso tikintiesiems
Šiaurės Afrikos regiono ganytojai tęsia sinodinį kelią
Popiežiaus audiencija kultūros renginių Veronos arenoje organizatoriams
Vatikano valstybės sekretorius įspėjo dėl didelio gaisro Artimuosiuose Rytuose
Nuo metų pradžios Nikaragvoje uždrausta 20 organizacijų
Popiežiaus pratarmė veikalui apie Paulių VI
Popiežiaus žinia Pasaulio ekonomikos forumui
Popiežius priminė ekumeninę savaitę, prašė nepamiršti kenčiančių nuo karo
Popiežiaus užuojauta po raketų atakos Irake
Trečiadienio katechezė. Gražusis kovos su gašlumu apdovanojimas
Pirmąją gavėnios savaitę – popiežiaus ir jo bendradarbių rekolekcijos
Mirė kardinolas S. Sebastiani
Maldos savaitė už krikščionių vienybę Ukrainoje
Popiežius iš dalies keičia dikasterijų viešųjų pirkimų ir nepaprastųjų išlaidų taisykles
„Krikščionybės negalime suprasti be judaizmo“
Misionieriai iš Lenkijos – 99 kraštuose
Aktorius Shia LaBeouf: iš Holivudo – į diakonystę?
Nikaragvoje išlaisvinti dvasininkai atvyko į Romą
Nuošliaužos katastrofa Kolumbijoje. Popiežiaus malda
Bioetikė S. Kummer apie popiežius raginimą gerbti moterų ir vaikų teises
Jeruzalės pranciškonų Biblijos mokyklai – 100 metų. Popiežiaus audiencija
Popiežiaus interviu italų televizijai: kartais tenka būti nesuprastam
Šv. Jokūbo keliuose – kone pusė milijono piligrimų
Popiežius: karas yra nusikaltimas prieš žmoniją
Popiežius: Tikėjimas nėra teorija, o susitikimas su Viešpačiu
Sausio 18 d. prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė
Popiežiaus žinia Pasaulinės ligonių dienos proga: gydykime vienatvės žaizdas
Popiežius priėmė Vatikano sporto asociacijos narius
Afrikos vyskupai: tos pačios lyties porų laiminimas keltų sumaištį
Popiežius susitiko su Romos vyskupijos kunigais
Popiežius paskyrė naują Šventųjų skelbimo dikasterijos Generalinį relatorių
„Triukšmas nedaro gera, gėris nekelia triukšmo“
Popiežius paragino jaunimą be baimės spręsti laikmečio problemas
Popiežius ortodoksų studentams: esame broliai, galime įveikti nesutarimus
Popiežius: būtina išsaugoti Bažnyčios audiovizualinius archyvus
S. Ševčukas: kokios taikos norime – klausimas visiems europiečiams
Popiežius kunigams: sekite šv. Pranciškaus mažumu
Popiežius ukrainiečiui ganytojui: dalinuosi jūsų pasipiktinimu ir skausmu
Popiežius moterims iš Liuksemburgo: pasauliui ir Bažnyčiai reikia švelnumo
Bus restauruojamas Šv. Petro bazilikos konfesijos baldakimas
Popiežius: mums reikia tokių šventųjų, kaip šv. Rožė iš Viterbo
Japonijos „Caritas“ prezidentas po žemės drebėjimų
Trečiadienio katechezė: yda, dėl kurios atsisakome žmonių vardo
Ukrainos prezidentūros atstovas kalbėjosi su kardinolais, apdovanotais už nuopelnus Ukrainai
Popiežius: melskimės už karo siaubą patiriančius žmones
Seule kiekvieną antradienį meldžiamasi už taiką
Popiežius priėmė kairiųjų ir krikščionių dialogo projekto dalyvius
„Fides“ ataskaita: 2023 m. nužudyta 20 sielovadininkų
Popiežiaus vadovausimos liturginės apeigos iki gavėnios pradžios
Į „Mater Ecclesiae“ vienuolyną Vatikane sugrįžo kontempliatyviosios vienuolės
„Priešlėktuvinėje slėptuvėje ar savo baimės tamsoje skaitykime Šventąjį Raštą“
Popiežius: šiandien labiau nei bet kada reikia jubiliejinių metų
Kard. M. Semeraro: Teresės iš Lizjė vilties žinia šiandienos žmonijai
Popiežiaus Pranciškaus naujametinė kalba diplomatiniam korpusui
Kristaus Krikšto sekmadienio „Viešpaties angelas“: dovana, kurią gavome
Popiežius vadovavo krikšto apeigoms
Venecijos muzikos bienalė ieško jaunų talentų
Popiežius sveikino su Kalėdomis rytų krikščionis
Trijų Karalių „Viešpaties angelas“. Kontempliuokime ir pagarbinkime
Simboliškai paskelbta Velykų data
Popiežius priminė brolybės gestą, vaikų misijas, maldą už taiką
Popiežius: su Dievu galim pakeisti gyvenimo stilių ir atnaujinti pasaulį
Popiežius: tegul protas, širdis ir rankos veikia išvien
Sirijos arkivyskupas: šalyje – badas!
Vaikai solidarizuojasi su sunkumus patiriančiais bendraamžiais
Popiežius pranciškonų žurnalui: statykime tiltus tarp žmonių ir tautų
Popiežiaus užuojauta teroro akto Irane aukoms
Prieš 60 metų prasidėjo popiežių tarptautinės kelionės
Deklaracija dėl palaiminimų. Tikėjimo mokymo dikasterijos patikslinimas
Popiežius misijų mieste draugijai: Dievas eina žmogaus žingsniu
Popiežius komunikuotojams priminė visuotinumo svarbą sinodiniame kelyje
Nuncijus Ukrainoje: „Jėzaus šviesa spindi karo tamsoje“
Pranciškų aplankė Ispanijos katalikiško universiteto delegacija
Popiežiaus katechezė: krikščionio gyvenimas – kasdienė dvasinė kova
Kardinolų kolegija. Žvilgsnis į 2024 metus
Popiežiaus užuojauta dėl žemės drebėjimo Japonijoje
Baigėsi Europos jaunimo susitikimas Liublianoje
Ukrainos vyskupas: iš kur tikėtis pagalbos, jei nei iš Dievo?
Popiežius meldžiasi už kenčiančius dėl karų ir nelaimių
Kardinolas F. Filoni pavedė Šventąją Žemę Dievo Gimdytojos užtarimui
Kardinolas Ch. Schoenbornas: taika pati neateina, dėl jos reikia sunkiai dirbti
Lvivo seminarijos rektorius: jokia vieta nėra saugi, tačiau gėris laimės
Vyskupas M. Kukahas: žudynėmis destabilizuojama Nigerijos valstybė
Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui
Viešpaties angelas. Meilė neužgožia, bet užleidžia vietą kitam
Popiežius meldė už Nikaragvą, Ukrainą, Izraelį ir Palestiną
Dievo Gimdytojos iškilmė Vatikane: Dievo pasirinktas kelias
Metų pabaigos mišparai Šv. Petro bazilikoje
Nauja dvasininkų areštų banga Nikaragvoje
Popiežius sekmadienio vidudienį: ko mus moko Šventoji Šeima?
Popiežius: nesiliaukime melstis už kenčiančias tautas
F. Lombardi SJ: Benedikto XVI palikimas
Pranciškus: esame dėkingi Benediktui XVI, žavimės juo
Jaunųjų giesmininkų susitikime su popiežiumi – taip pat ir Kauno choras
Popiežiaus laiškas futbolininko Pelé mirties metinių proga
Benediktas XVI apie Jėzaus gimimą
Kardinolas K. Krajewskis: nusilenkime priešais Dievo slėpinį dėl pasaulio taikos
Kard. V. Fernandezas: kaip taikyti dokumentą dėl palaiminimų
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt