JAV vyskupų konferencijos pirmininko laiškas naujajam prezidentui
Šv. Žemė: Maldų už krikščionių vienybę savaitė nukelta į Sekminių laikotarpį
Paskelbti Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai
Sprogimas Madride. Žuvo kunigas
Nuteistas buvęs IOR vadovas
Arkivysk. P. R. Gallagheris: reikia dialogo, o ne branduolinių ginklų
Popiežius Pranciškus pasveikino 46-ąjį JAV prezidentą J. R. Bideną
Pranciškus: padėkime Jėzui įgyvendinti vienybės svajonę
Vokiečių sociologė paskirta Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos nare
Popiežius Venesuelos kunigams: svarbiausia – artimo meilė ir tarnavimas
Popiežius prašo siekti nuo branduolinio ginklo laisvo pasaulio
Krikščionių vienybės savaitė Romoje
Reikia padėti vargstantiems kraštams įsigyti vakcinų nuo COVID-19
Pranciškus pasveikino su Martino Lutherio Kingo diena
Artėja pirmojo Bažnyčios susirinkimo 1700 metų sukaktis
Prasidėjo maldos už krikščionių vienybę savaitė
Nigerijoje pagrobtas ir žiauriai nužudytas klebonas
Prieš krikščionių vienybės savaitę buvo minima dialogo su žydais diena
Vyskupų sinodo pasekretoriui – naujos pareigos Vatikane
Popiežius sekmadienio vidudienį. „Sutikau meilę, radau gyvenimo prasmę“
Popiežius priminė pirmadienį prasidedančią maldos už krikščionių vienybę savaitę
Popiežiaus solidarumas su nukentėjusiais nuo žemės drebėjimo Indonezijoje
Per savaitę nuo COVID-19 mirė dešimt vyskupų
Popiežius aukos Dievo Žodžio sekmadienio Mišias Vatikane
Dialogas tarp Bažnyčių. Seserų vienuolių įnašas
Mirė buvęs Baltarusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovas
Maldų savaitė už krikščionių vienybę Asyžiuje
„Atominiai įpročiai“ ir mažasis Šv. Juozapo kelias
Mirė Tarso vienuolinės bendruomenės vyresnioji
Benediktas XVI, pandemija, pirmosios Kalėdos be brolio
Pranciškus ir Benediktas XVI jau gavo pirmą vakcinos dozę
Popiežiaus katechezė. Šlovinkime Dievą gerais ir blogais laikais
Neįvyks kasmetinė vyskupų solidarumo kelionė į Šventąją Žemę
Vatikane prasidėjo skiepijimas nuo COVID-19
Pandemijos sąlygomis keičiamos Pelenų trečiadienio apeigos
1991 m. sausio 13 d. įvykiai Lietuvoje ir popiežius šv. Jonas Paulius II
Popiežiaus žinia Pasaulinės ligonių dienos proga: artumas ir pasitikėjimas gydo
Moterys priimamos lektoriaus ir akolito tarnystei
Pakistanas: krikščionys sveikina vyriausybės iniciatyvą ginti religines mažumas
Pirmojo Korėjos kankinio jubiliejus
Pradėjo darbą Šveicarų gvardijos mokykla
Arkivyskupas P. Pezzi: pandemija padeda matyti esmę
Popiežius: padaryti viską, kad smurtas nesikartotų
Popiežius prašo JAV visuomenės ginti demokratines vertybes
Popiežius: saugokime gailestingumo tapatybę
Martyno Liuterio ekskomunikos metinės skatina siekti krikščionių vienybės
Pastarosiomis dienomis mirė du žinomi lotynų kalbos puoselėtojai
Kalėdos Ukrainoje: arkivyskupas S. Ševčukas pasveikino tikinčiuosius
Romos kurijos disciplinos komisijai vadovaus pasaulietis
Nacių ir komunistų persekioto Čekijos jėzuito beatifikacijos byla
Bolonijoje minimi jubiliejiniai 800 metai nuo šv. Dominyko mirties
Isfahano-Teherano arkivyskupu paskirtas pranciškonas konventualas
Mirė kardinolas Henri Schwery
Vaikai Dievo vardu. Paminėta 2021 m. vaikų misionierių diena
Šv. Petro Kanizijaus metai
CELAM pirmininkas: 2020-ieji – ne tik skausmo, bet ir artimo meilės metai
Chaldėjų patriarchas: neišmintinga kurti „krikščionišką provinciją“
Lenkija: Pulavų vaikų su negalia svajonė – turėti žaidimų aikštelę
JAV vyskupai smerkia smurtą ir populizmą
Be Šventojo Rašto neįmanoma suprasti Kristaus
Popiežius: Dievo šviesa galingesnė už bet kokias sutemas
Popiežiaus sveikinimas Kalėdas švenčiantiems Rytų krikščionims
Popiežius Pranciškus: garbinkime Dievą, o ne stabus
Egiptas: vyriausybė legalizavo 1800 bažnyčias ir bažnytinius pastatus
Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui
Artėja maldos už krikščionių vienybę savaitė
Šiemet Vatikane nebus tradicinio kūdikių krikšto
Marija Kaupaitė gali tapti pirmąja Lietuvoje gimusia šventąja
Jeruzalės patriarchas: kaip įveikti nesantaiką tarp mūsų?
Vokietijos vyskupai: norime reformas derinti su Vatikanu
Arkivyskupas T. Kondrusiewiczius aukojo padėkos Mišias
Popiežius: Jėzus beldžiasi į mūsų širdis, nori su mumis gyventi
Popiežius priėmė arkivyskupo T. Kondrusiewicziaus atsistatydinimą
2020 m. apžvalga: nužudyta dvidešimt sielovados darbuotojų
Popiežius: visiems linkiu taikių ir laimingų metų
Pirmoji Pasaulinė taikos diena. Paulius VI pas sergančius vaikus
53-asis Taikos žygis pirmą kartą bus virtualus
Dievo Gimdytojos iškilmės pirmieji mišparai ir Mišios Vatikane
Trečiadienio katechezė. Padėkos malda – gyvenimo programa
Br. Alois iš Taizé: „Nepasiduokime nusivylimui, žvelkime į vilties ženklus“
Pietinėje Nigerijoje pagrobtas katalikų vyskupas
Pranciškus pandemijos metais. Trumpa apžvalga
Dublino katalikų metropolijoje naujas ganytojas
Popiežiaus dovana vargstantiesiems: 4000 COVID-19 testų
Atsisakyti skiepytis reiškia padidinti riziką visuomenės sveikatai
Kodėl skelbiami Šeimos metai? Kaip jie bus minimi?
Linkėjimai Taizé jaunimui iš Romos: drąsia viltimi plėskite susitikimo ir brolybės kultūrą
Arkivysk. T. Kondrusiewiczius aukojo Kalėdų Mišias Minsko katedroje
Popiežiaus potvarkis dėl Valstybės sekretoriato valdytos nuosavybės
Popiežius pranešė apie būsimus šeimos metus
Šeimos metai „Amoris laetitia“
Šv. Kaliksto bažnyčia Romoje atvėrė duris benamiams
Lenkijoje vyskupas ir kunigai dovanoja kompiuterius daugiavaikių šeimų vaikams
Popiežius antrosios Kalėdų dienos vidudienį: į blogį atsakykime gerumu
Kalėdų Urbi et Orbi: „Jei susitaikytume su neteisybe, atmestume Kalėdų džiaugsmą ir viltį.“
Popiežius pasiuntė laišką į Libaną: noriu jus aplankyti
Popiežius: nuo šio vakaro visi žmonės yra mano broliai ir seserys
Popiežiaus, anglikonų ir presbiterijonų vadovų laiškas Pietų Sudanui
Kaip Kalėdas per pandemiją sutinkame vienumoje?
Kodėl pasiryžimus naujiems metams dėlioju per adventą?
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt