Pranciškaus Jubiliejaus metų katechezė: mūsų įsipareigojimas
Kard. Filoni: Visos didžiosios emigracijos bangos kilo dėl karo
Migrantai padeda sukurti žmoniškesnį pasaulį
Gavėnios pamokslas Vatikane. Šventoji Dvasia liturgijoje
Popiežiaus dėmesys čiabuviams – stiprus paskatinimas
Meksikos episkopato pirmininkas kalba apie popiežiaus kelionę
Islamiškojo „Al Azhar“ universiteto didysis imamas pakviestas į Vatikaną
Popiežiaus spaudos konferencija grįžtant iš Meksikos
Popiežius Ciudad Juareze: Gana mirties ir išnaudojimo!
Popiežius darbininkams ir darbdaviams: Kokią Meksiką paliksite savo vaikams?
Popiežius šventė Gailestingumo jubiliejų su kaliniais
Popiežius susitiko su Meksikos jaunimu
Popiežius Meksikos kunigams: Pavojingiausia pagunda – nusivylimas
Popiežius šeimoms: Geriau žaizdos ir raukšlės, negu meilės stoka
Privalu pranešti apie įtarimus dėl nepilnamečių lytinio išnaudojimo
Popiežius Čiapase: pietūs su čiabuviais ir malda už ligonius
Popiežius meldėsi kartu su Meksikos indėnais
Popiežius pediatrinėje ligoninėje. „Gydyti ne tik vaistais, bet ir jausmais“
Popiežius: ar pasidavėme pinigui, penkių minučių šlovei ir puikybei?
Popiežiaus Pranciškaus ir patriarcho Kirilo bendra deklaracija
Popiežius Gvadalupės šventovėje. Marija – kenčiančiųjų viltis
Popiežius Meksikoje: Suteikite visiems piliečiams galimybes būti savo likimo kūrėjais
Popiežius Meksikos vyskupams: neužmikite ant altorių, žvelkite į savo žmonių sielą
Popiežiaus ir Maskvos Patriarcho susitikimas
Trumpai apie Pranciškaus ir Kirilo susitikimo priešistorę
Kardinolas P. Parolin. Pranciškus paminės ir Benedikto XVI kelionės Meksikoje temas
Kelionės į Meksiką išvakarėse popiežius atliko išpažintį Laterane
Popiežius Pranciškus pradėjo kelionę į Meksiką, su stotele Kuboje
Popiežiaus homilija Pelenų trečiadienį: du kvietimai – susitaikyti ir sugrįžti
Popiežius Pranciškus: parodykim ligoniams Marijos švelnumą
Popiežius: Jubiliejus - gailestingumui skatinti
Popiežių Pranciškų aplankė Irako premjeras
Popiežius ir „Gailestingumo misionieriai“: netrukdykime savuoju kietumu
Popiežius: Štai kas svarbiausia – skleisti mums dovanojamą gaivinančią Dievo meilę
Popiežius Pranciškus: Išpažintis yra tam, kad būtų atleidžiama
UNESCO: Jėzaus Krikšto vieta paskelbta „žmonijos paveldu“
Pelenų trečiadienį – JAV katalikų rinkliava rytų ir vidurio Europai
Popiežius Pranciškus - gailestingumo ir taikos misionierius Meksikoje
Popiežius Pranciškus: Malda suteikia Dievo šviesą pasauliui
Meksika. Paskutinė „Mirties traukinio“ stotelė
Pranciškaus ir Kirilo susitikimas. Maskvos patriarchato ir Ukrainos katalikų vadovo komentarai
Vasario 12 d. popiežius Pranciškus sutiks Maskvos patriarchą Kirilą
Popiežius pristato maldos intencijas vasario mėnesiui
„Gender“ ideologija žeidžia katalikiškų mokyklų tapatybę Kanadoje
Popiežius: Atvykstu į Meksiką kaip taikos įrankis
Popiežius Pranciškus: Tikėjimas – brangiausias palikimas
Keli patikslinimai dėl Didžiojo ir šventojo ortodoksų Bažnyčios susirinkimo
Popiežiaus kvietimu į Romą atvežtos šventųjų nuodėmklausių relikvijos
Vysk. Rimantas Norvila apie Tarptautinį eucharistinį kongresą
Popiežius Pranciškus: Kaip suderinti teisingumą ir gailestingumą?
Popiežius: Pašvęstųjų metai kaip upė įteka į Gailestingumo jubiliejaus jūrą
Vyskupas Linas Vodopjanovas ir sesuo Agnietė komentuoja vienuolių suvažiavimą Romoje
Pranciškus vienuoliams: melskite širdyje vaikų savo kongregacijai
Sesuo Zita: nuo pasaulio bėga ne vienuoliai, o nebematantys prasmės
Pranciškus: Nuolankumas yra šventumo kelias
Atsiversti nuo stebuklų dievo į Dievo stebuklą, kuris yra Jėzus Kristus
Popiežiaus specialioji jubiliejaus metų audiencija: Gailestingumas ir misija
Tarnavimas žmogui - bendra bažnytinės ir pilietinės visuomenės pareiga
Popiežius siunčia tūkstantį Gailestingumo misionierių į visus kraštus
Pašvęstasis gyvenimas: pašaukti būti laimingais
Popiežius: Atsiminkime gailestingumo darbus kūnui ir sielai
Ryto Mišios. „Viešpatie, saugok mus nuo sugedimo!“
Tarnavimas žmogui - bendra bažnytinės ir pilietinės visuomenės pareiga
Pranciškaus dokumentas apie šeimą – nebe už kalnų
Popiežius: Dievas niekada nenusigręžia nuo žmogaus
Popiežiaus žinia Gavėniai: Gailestingumo darbai Jubiliejaus kelyje
Pasiūlymas Gailestingumo metams: nuodėmklausių formacija
Patriarchas Baltramiejus apžvelgė Panortodoksinio susirinkimo problemas
Popiežius priėmė Irano prezidentą
Popiežius užbaigė Maldų už krikščionių vienybę savaitę
Pranciškus: kunigas neturi tenkintis „normaliu gyvenimu“
Popiežius: Ką reiškia skelbti Evangeliją vargdieniams?
Popiežius dalyvaus Reformacijos sukakties minėjime Švedijoje
Vysk. R. Norvila dalyvauja Tarptautiniame eucharistiniame kongrese
Popiežius: parengimas santuokai – kaip katechumenatas
„Komunikacija ir gailestingumas: vaisingas susitikimas“
Naujas stebuklas Marijonų kongregacijos steigėjo byloje
Šventojo Sosto dekretas: Kojų plovimo apeigose ne tik vyrai
Popiežius Pranciškus palaimino šv. Agnietės ėriukus
Popiežius atsako į vaikų klausimus
Pranciškus: kiekviename žmoguje plaka Dievo ieškanti širdis
Kvietimas popiežiui apsilankyti Romos mečetėje
Tarptautinė konferencija: Pabėgėlių ir Europos krizė
Pranciškus: Krikšto malonė stiprina krikščionių vienybę
Popiežius priėmė Suomijos ekumeninę delegaciją
Anglikonų primai laikinai atribojo JAV episkopalus dėl vienalyčių santuokų
Kardinolas Schönborn: virš Europos iškilo neonacionalizmo banga
Merkelio Giedraičio konsekravimo Žemaičių vyskupu 440 metinės
Popiežius Pranciškus aplankė Romos sinagogą
Migrantų jubiliejus su popiežiumi
Popiežius susitiko su Krikščionių darbininkų judėjimu
Gailestingumo jubiliejus. Popiežiaus ženklas prieš „atmetimo kultūrą“
Religijos laisvės byla JAV Aukščiausiajame teisme
Baigėsi tarptautinės katalikų vyskupų delegacijos vizitas Šventojoje Žemėje
Išpuoliai Džakartoje – bandymai paskleisti baimę didžiausioje musulmoniškoje valstybėje
Pranciškus priminė kunigams maldos ir žodžio tarnystės svarbą
Pranciškus: Koks mano tikėjimas?
Kard. Kurt Koch. Tarpreliginis gailestingumas
Pranciškus priminė kunigams maldos ir žodžio tarnystės svarbą
Pranciškus paaugliams: Būti Jėzaus bičiuliais reiškia eiti prieš srovę
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt