Šventojo Sosto atstovas JTO: migracija darys vis didesnę įtaką mūsų gyvenimui
Pirmadienį popiežius Vatikane užbaigs gegužines pamaldas
Popiežius aplankė Vatikano diplomatus rengiančią akademiją
Lenkijoje minimos kardinolo S. Wyszynskio mirties 40 metinės
Popiežius paskyrė naujus Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos vadovus
Popiežius priėmė Bulgarijos ir Šiaurės Makedonijos prezidentus
Popiežiaus katechezė: malda – atvertimas į Dievą
Popiežius vadovaus Devintinių Mišioms ir procesijai Vatikane
Popiežiškoji taryba pasveikino budistus Vesako šventės proga
Popiežius paskelbė apie „Laudato si‘“ veiksmų platformą (LSAP)
Popiežius atidarė Italijos vyskupų konferencijos posėdį
Popiežius žiūrėjo filmą kartu su pabėgėliais ir benamiais
Mirė armėnų katalikų patriarchas
Popiežiaus užuojauta dėl žuvusiųjų funikulieriaus avarijoje Italijoje
Popiežius aplankė Vatikano žiniasklaidos tarnybas. Kas jus girdi ir skaito?
Popiežiaus laiškas dominikonams, minintiems savo įkūrėjo mirties jubiliejų
Sekminės Jeruzalėje: matykime mumyse esantį gėrį
Popiežius jėzuitams: būkime kelio ženklai, rodantys kelią Dievop
Popiežius sekmadienio vidudienį: melskimės už Bažnyčią Kinijoje
Sekminių Mišios Vatikane. Skelbkime džiaugsmą, o ne dejuokime dėl nesėkmių
Vytautas J. Saladis – pirmasis lietuvis „Opus Dei“ kunigas
Popiežius sveikino ekumeninės Sekminių vigilijos dalyvius
Popiežius priėmė Europos Komisijos pirmininkę
Popiežius: būtina ugdyti tvarią ekologiją
Vyskupų sinodas prasidės vietinėse Bažnyčiose
Popiežius aplankė „Scholas occurrentes“
Popiežiaus katechezė: malda – tai ištverminga kelionė
Popiežiškasis institutas kviečia susipažinti su pirmųjų krikščionybės amžių paveldu ir studijuoti
Popiežius pasveikino jėzuitų žurnalo redakciją
Konferencija apie tikėjimo perdavimą skaitmeniniame pasaulyje
Čekijos vyskupai: dėkokime Dievui už artėjančią pandemijos pabaigą
Popiežiaus katechezė: malda – tai ištverminga kelionė
Vokietijos katalikai parems gamtosaugos projektus Vidurio ir Rytų Europoje
Visa matyti naujai Kristuje. Ignaco atsivertimo jubiliejus
Pastoracinės gairės PJD dalyviams: Kristus yra jūsų Karalius – priimkite jį!
Tarptautinis Eucharistinis kongresas Budapešte įvyks
Asyžiaus kreipimasis: „Gana karo! Vien taika šventa!“
Popiežiaus žinia Ispanijos vienuoliams: nepraraskite ryšio su tikrove
Italijos vyskupai: vadovaukimės patikimais principais ir būkime atviresni
Popiežius kalbėjosi su Turkijos prezidentu, priėmė Irano ministrą
Šv. Jono Pauliaus II sukaktys: Bažnyčia visai žmonijai prašo Šventosios Dvasios dovanų
Popiežius paskyrė Honkongo vyskupą
Popiežius prašo palestiniečius ir izraeliečius susitaikyti
Popiežius prašo palestiniečius ir izraeliečius susitaikyti
Sekmadienio vidudienio malda. Kodėl mokiniai neliūdi?
Popiežius: šalinti vaikų seksualinio išnaudojimo dangstymo kultūrą
Jonas K. Jordanas SDS paskelbtas palaimintuoju
Popiežius aukojo Mišias už taiką Mianmare
Popiežius priėmė JAV pasiuntinį klimato klausimams J. Kerry
P. Ruffini: geras komunikuotojas turi gerą širdį
Popiežius: pasidalijimai nekliudo krikščionims liudyti broliškai
Popiežius: jei nesibaigs demografinė krizė, nebus ateities
Popiežiaus audiencija Prancūzijos skautams. „Nepasiduokite inercijai“
Ukraina: šviesa, sušildanti vargšus ir nušviečianti kūriniją
Dėl įtampos Jeruzalėje buvo apribotas Šeštinių minėjimas
Indijoje per parą nuo COVID-19 mirė 10 kunigų
Kardinolo P. Parolino pratarmė knygai apie Vatikano ir Kinijos santykius
1981 m. gegužės 13 d. – šūviai, tyla, malda
Popiežius: Bažnyčia graži, nes Viešpats ją myli
Jonas Paulius II ir Marijos globa, „stipresnė už mirtiną kulką“
Dvasininkijos kongregacija: išugdyti kunigą, tvirtą ir gailestingą
Popiežiaus bendroji audiencija. Malda – tai ir dvasinė kova
Pranciškus: Fatimos Rožinio Mergelės globoje nė vienas nežūsta
Popiežius paminėjo pasikėsinimo į Joną Paulių II sukaktį
Lietuvos užsienio reikalų ministro vizitas Vatikane
Popiežius įsteigė pasauliečių katechetų tarnystę
Šventosios Žemės krikščionių vadovai smerkia provokacijas ir smurtą
Latvijos ir Vatikano santykių šimtmetis
Popiežius priėmė Latvijos prezidentą
Neregimas karas Afganistane
Popiežius pristatė savo dvasios vadovo t. M. A. Fiorito SJ knygą
Sekmadienio vidudienio malda. Krikščioniško gyvenimo džiaugsmas
Popiežius kvietė taikai Jeruzalėje, priminė beatifikaciją ir Motinos dieną Po sekmadienio
Popiežius pasveikino konferencijos „Protas, kūnas ir dvasia“ dalyvius
Popiežius: sveikata svarbesnė už vakcinų intelektinės nuosavybės įstatymus
Šv. Paulius VI apie pareigą kalbėti socialiniais klausimais
Popiežius paskyrė naują atstovą Europos Sąjungoje
Trečiadienio bendrojoje audiencijoje vėl dalyvaus maldininkai
Paskirtas naujas Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos narys
Įvyko dar vienas nuotolinis popiežiaus ir kardinolų patarėjų posėdis
Popiežius pasveikino naujus šveicarų gvardiečius
Popiežiaus žinia migrantų dienos proga: link vis didesnio „mes“
Popiežius priėmė Šveicarijos prezidentą
Rožinio malda Argentinoje, kad pasibaigtų pandemija. Popiežiaus kreipimasis
Pandemija Indijoje. Popiežiaus artumas ir malda
Šveicarija rengs referendumą dėl tos pačios lyties asmenų santuokų
Trečiadienio katechezė. Kontempliacijos malda
Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui
Rožinio estafetė pasaulyje, kad pasibaigtų pandemija
ES ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių penkiasdešimtmetis
Jaudinantis kunigo Livinuso įšventinimas
Pirmadienį įvyko konsistorija dėl būsimų kanonizacijų
Kardinolas M. Ouellet. Kaip popiežiui padedama skirti vyskupus
Popiežius priėmė Irako užsienio reikalų ministrą
Pal. Mykolas Giedraitis: ieškodamas tiesos iškilo į šventumo aukštumas
Kardinolas K. Koch: Velykas visi krikščionys turi švęsti kartu
Sveikinimai Rytų Bažnyčioms Velykų proga; malda už Mianmarą
Popiežius sekmadienio vidudienį: mums reikia Kristaus ir Kristui reikia mūsų
Popiežius pradėjo maldos maratoną, kad pasibaigtų pandemija
Rožinio malda, kad baigtųsi pandemija
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt