Kalnų Karabache lankysis Armėnų Bažnyčios vadovai
Patvirtinta popiežiaus kelionė į Graikijos salą
Popiežius metodistams: Tarnaudami vargšams ugdome krikščionių vienybę
Tarptautinė premija dvasingiausiam kulto pastatui
Popiežius: Bažnyčiai reikia liudytojų, kasdieninio gyvenimo šventųjų
Kijeve rengiama tarptautinė ekumeninė konferencija apie Černobylio tragediją
Popiežius: Visi esame nusidėjėliai; visos nuodėmės gali būti atleistos
Popiežius vyks į Graikijos pabėgėlių stovyklą
Popiežius pristato maldos intenciją balandžio mėnesiui
Pranciškus: Krikščionys tegyvena Dievo dovanojamoje darnoje
Popiežius „Instagram“ tinkle ir naujas interneto vardas katalikiškiems portalams
Pranciškus: Krikščionys tebūna tariantys „Tebūnie!“
Vidudienio malda: europinė rinkliava ukrainiečiams, pasaulis be minų
Būti gyvais Gailestingumo Evangelijos rašytojais
Gailestingumo sekmadienio išvakarėse: meilė mums neleidžia jaustis ramiai
Dievo Gailestingumo Maldos vigilija su Pranciškumi
Šv. Jono Pauliaus II – Karolio Wojtyłos mirties metinės
Kun. M. Marszałekas: Mes, vilniečiai, dalijamės tuo, ką esame gavę
Mirė kard. Cottier, šv. Jono Pauliaus II teologas
JAV prezidento velykiniai maldos pusryčiai: „esame Velykų žmonės“
Italijoje įsteigta šv. Jono Paulius II premija žurnalistams
Romoje vyksta Gailestingumo kongresas. Kardinolo Schoenborno konferencija
Kardinolas A. J. Bačkis: kuo plačiau paskleisti Gailestingumo žinią
Popiežius: Kiekvienam parpuolusiam Dievas padeda atsikelti
Ekumeninė malda už teroro aukas Briuselio katedroje
JAV mirė Motina Andželika
Prasideda Kristaus kapo rekonstrukcija
Velykų iškilmės Jeruzalėje, prie tuščio kapo
Popiežius griežtai pasmerkė išpuolį prieš krikščionis Pakistane
Popiežius Velykų pirmadienį: Dėkingi medituojame Prisikėlimo slėpinį
Popiežiaus Pranciškaus velykinė žinia Urbi et orbi
Popiežiaus Velyknakčio homilija. Po Prisikėlimo problemos nebėra gyvenimo centre
Didysis Šeštadienis, laukimo diena
Didysis penktadienis. "Susitaikinkite su Dievu!"
Paskutinės vakarienės Mišios su migrantais. Skirtingos religijos, skirtingos kultūros, bet to paties Tėvo vaikai
Popiežiaus gailestingumo gestas migrantų centre Romoje
Krizmos Mišių homilija: mokėti nusilenkti, mokėti atsitiesti
Tikėjimo kankiniai - Gailestingumo moterys ir vyrai
Trečiadienio katechezė: Velykų Tridienis ir Gailestingumo jubiliejus
Popiežius meldžiasi už žuvusiuosius Briuselyje
Trys popiežiaus žodžiai neokatechumenams: vienybė, šlovė, pasaulis
Pasaulio Jaunimo Dienos trisdešimtasis gimtadienis
Kardinolas Parolin Sofijoje: ortodoksai ir katalikai esame vieno statinio plytos
Katechumenų pašaukimas - atsimainyti į Kristų, pasaulio Šviesą
Apie popiežiaus Pranciškaus rytinių Mišių homilijas
Didįjį Ketvirtadienį popiežius nuplaus kojas migrantams
Popiežius Instagram tinkle
Penktas Gavėnios pamokslas. Apie ekumenizmą
Patriarcho Baltramiejus enciklika: ortodoksija yra sinodiškumo Bažnyčia
Popiežius aukojo Verbų sekmadienio Mišias. Prasidėjo Didžioji savaitė
Popiežiaus raginimas savanoriams XXXI PJD proga: drąsiai ženkite į priekį!
Popiežius konsekravo du vyskupus
Popiežius žada aplankyti Armėniją
Trys popiežiaus žodžiai neokatechumenams: vienybė, šlovė, pasaulis
Popiežiaus ir Maskvos Patriarcho susitikimas
Popiežius susitiko su „Harvardo pasaulinio JT modelio“ studentais
Pranciškus: Viltis – tyli, nuolanki, bet galinga
Popiežiaus bendroji audiencija. Dievas guodžia tremtinius
Popiežius per Gailestingumo metus paskelbs penkis šventuosius
Popiežius Pranciškus: Kryžius – Dievo nusižeminimo ženklas
Austrijos teologai: nežmoniška politika pabėgėlių atžvilgiu nepriimtina
COMECE: paliatyvinė slauga turi būti užtikrinta kiekvienoje ES valstybėje
Popiežiaus vidudienio malda: mūsų varganumas prieš Dievo gailestingumą
Pranciškus: Pasitikėkime Dievu. Jis eina su mumis
Popiežius vasarą keliaus į Krokuvą ir Čenstakavą
Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo trečiosios metinės
Popiežius apie santuokos bylas: tikintieji turi greitai gauti atsakymą
Jubiliejinė audiencija: Būti gailestingiems reiškia sekti Jėzų tarnystės keliu
Treji metai su Pranciškumi: popiežiaus atstovo spaudai pasakojimas
Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos. „Kiek turite... ?“
Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos. Paprasti Evangelijos klausimai
Aukos Mišioms - pagalba kunigams
Pranciškaus pontifikato trečiųjų metinių proga – vakarienė benamiams
R. Cantalamessa III Gavėnios pamokslas: apie evangelizavimą
Popiežiaus žinia Ukrainos graikų katalikams minint Lvovo pseudo-sinodo metines
Šventojo Sosto diplomatas: įsiskolinimas lemiamas ir neatsakingo skolinimo
Tezė prioras audiencijoje pas Popiežių Pranciškų
Popiežiaus užuojauta žuvusių katedros statytojų artimiesiems
Prasidėjo popiežiaus Gavėnios rekolekcijos
Išleistas 2016 m. Popiežiškasis žinynas ir naujas Bažnyčios statistikos metraštis
Popiežius sekmadienio vidudienį: Tėvas visada mūsų laukia
Popiežiaus telegrama po teroro akto Jemene ir keturių vienuolių žūties
Nuodėmklausiai - Dievo gailestingumo įrankiai
Pranciškus: Nepražiūrėkime praeinančio Viešpaties
Popiežius Pranciškus: teisė būtina, bet tik dorybė garantuos gėrio pasirinkimą
Ataka Jemene. Tarp žuvusiųjų keturios Motinos Teresės seserys
Pranciškus: Jei širdis atvira, ji gali priimti Dievo gailestingumą
Įsigaliojo Šventojo Sosto ir Rytų Timoro tarpusavio sutartis
Bendroji trečiadienio audiencija. Gailestingumas ir pataisymas
Popiežiaus pasiūlyta tema: katalikai pasauliečiai ir jų vaidmuo politikoje
„Paspausk ir melskis“: nauja apaštalavimo maldos programėlė
Oskarų laimėtojas „Spotlight“ apie išnaudojimus – filmas visiems
Popiežius palaimino „Europos taikos ir vienybės žibintą“
Popiežius: Atleiskime – ir mums bus atleista
Popiežius Etiopijos patriarchui: pradėkime naują draugystės laikotarpį
Popiežius: Dievas nebaudžia nelaimėmis
T. R. Cantalamessa Gavėnios katechezė. Apie Dievo žodžio gyvumą ir galią
Popiežius: Visos valstybės tepadeda pabėgėliams
Pranciškus: padarykite artimo meilės darbą
Kanados vyskupai pasmerkė siūlymą įteisinti pagalbą mirti
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt