Pranciškui – 85 metai
Konkretus tikėjimas – maži gestai per Kalėdas
Kalėdų koncertas Vatikane: menas kuria brolybę
„Jėzus – ne statula, o popiežius – ne vadybinkas“
Europos Bažnyčios ragina žmones skiepytis nuo COVID-19
Singapūro katalikai baigia 200 metų evangelizacijos jubiliejinius metus
Arkivyskupas G. Grušas apie susitikimą su Šventuoju Tėvu
Singapūro katalikai baigia 200 metų evangelizacijos jubiliejinius metus
Vyskupas parduoda rezidenciją, kad galėtų išmokėti kompensacijas
Paskelbtas katecheto tarnystės suteikimo apeigynas
Gazos krikščionys per Kalėdas galės keliauti į Betliejų
Andoros kunigaikštystės vyriausybės vadovo vizitas Vatikane
Popiežiaus audiencija vaikams, kurie negirdi, nekalba ar nemato
Baltarusijos nazarietė – Bažnyčios garbingoji
Popiežius pasveikino „Caritas Internationalis“, palaimino prakartėlių „Kūdikėlius“
„Viešpaties angelas“. „Tai ką gi mums daryti?“
Popiežiaus kreipimasis dėl situacijos prie Ukrainos sienų
“Tegyvuoja Gvadalupės Mergelė!”
Popiežius pasveikino „Caritas Internationalis“, palaimino prakartėlių „Kūdikėlius“
Popiežius vienuolijų kongregacijai: suprasti ir palydėti
Šv. Sostas: naujosios technologijos tetarnauja bendrajam gėriui
R. Cantalamessa: Dievas džiaugiasi, kai jį vadiname tėvu
Šventojo Sosto stebėtojas: tolerancija neturi būti atskirta nuo įsitikinimų laisvės
Popiežius teisininkams katalikams: tikėjimas skatina ginti silpnuosius
Popiežius priėmė Europos vyskupų tarybos vadovybę
Popiežiaus parama Pietų Sudano gyventojams
„100 prakartėlių“ paroda Šv. Petro aikštėje
Už pagrobtą Nigerijos kunigą pareikalauta išpirkos
Šv. Juozapo metus popiežius užbaigė kartu su vargstančiaisiais
Nuncijaus Europos Sąjungoje laidotuvės Italijoje
Popiežius: telydi mus per šv. Juozapo metus gautos malonės
Popiežius: dėkoju Dievui, kad galėjau aplankyti Kiprą ir Graikiją
Popiežius Romos Ispanijos aikštėje meldėsi už kenčiančiuosius
Gruodžio 8-oji – pasibaigė Šv. Juozapo metai
Popiežius: Dievo Motina neapleidžia nė vieno, kas jos šaukiasi
Bažnyčia. Maža nereiškia nesvarbi
Normos dėl nusikaltimų, kuriuos tiria Tikėjimo mokymo kongregacija
Popiežius: „Atsimink laikus, kai tu buvai migrantas“
Keliasdešimt migrantų iš Kipro atvyks į Italiją
Baigėsi Šventojo Tėvo vizitas Graikijoje
Atėnuose popiežius susitiko su Graikijos jėzuitais
Popiežius Graikijos jaunimui: bendraukite, drąsiai svajokite
Mišios Atėnuose su mažąja Graikijos katalikų bendruomene
Popiežius: neapsaugosime savo ramybės, gindamiesi nuo kenčiančiųjų
Popiežius Graikijos katalikams: maži, bet pasitikintys ir atviri
Popiežius aplankė Graikijos Ortodoksų Bažnyčios vadovą
Graikijos prezidentūroje: demokratija – tai visų įsitraukimas ir kantrybė
Popiežius Kipre susitiko su migrantais: „Ne svetimi, bet bendrapiliečiai“
Popiežius susitiko su Kipro vyriausiuoju rabinu
Sekuliarizacijos akivaizdoje ortodoksai yra katalikų sąjungininkai
Popiežius Kipre: kartu atnaujinkime tikrąją brolybę
Popiežius Kipro ortodoksams: pernelyg dažnai varžėmės, o ne ėjome Dievo keliais
Popiežius Kipro politikams: reikia plataus akiračio ir toliaregiško žvilgsnio
Prasidėjo popiežiaus kelionė į Kiprą ir Graikiją
Popiežius Kipro kunigams ir vienuoliams: ginčykimės, bet likime broliais
Popiežius Kipre ir Graikijoje – stiprus meilės dialogo ženklas
Popiežius priėmė Paryžiaus arkivyskupo atsistatydinimą
Šv. Juozapo pamoka: kaip įsimylėjimas tampa brandžia meile
Popiežius paminėjo Tarptautinę AIDS dieną
Popiežiaus maldos intencija gruodžiui: už katechetus
Šv. Pranciškaus jubiliejai. Italijos vyskupų ir pranciškonų susitarimas
Popiežius Kipre ir Graikijoje – grįžimas prie ištakų
P. Parolin: skirtingumo nepaisymas – kenksmingas
Popiežius: pagarbos migrantams stoka menkina mūsų žmogiškumą
Vidudienio maldos susitikimas. Popiežiaus malda už migrantus
Krikščionių su negalia video liudijimai #IamChurch
Popiežius: apkartusi širdis yra dvasinio gyvenimo priešas
Popiežius meldžiasi už žuvusius Sibiro kasykloje
Patriarcho P. Pizzaballa laiškas Kipro katalikams popiežiaus kelionės proga
Popiežius paskyrė naują dvasinį vadovą Medžiugorjės pastoracijai
Popiežius įkūrė komisiją, kuri prižiūrės santuokos bylų reformą Italijoje
Popiežius: pabėgėliai – ne skaičiai, bet mūsų broliai ir seserys
Popiežiaus prašymas tęsti tarnystę Evangelijos trokštantiems žmonėms
Popiežius priėmė Libano premjerą
Pranciškus: drąsa naudoti talentus priklauso krikščioniškam dvasingumui
Popiežiaus žinia neįgaliesiems: Jėzus – jūsų bičiulis, Bažnyčia – jūsų namai
Bus skelbimai du nauji šventieji
Mianmaro chunta užpuolė Loikavo katedros kompleksą
Popiežiaus dovana Bagdado ligoninei
Popiežiaus katechezė. Juozapas išganymo istorijoje
Smurtas prieš moteris. Išrauti nebaudžiamumą
Arkivyskupas P. Gallagheris lankėsi Serbijoje
Baisi avarija Bulgarijoje. Popiežiaus telegrama
Popiežius: „Kas yra žmogus? Reikia naujos humanistinės sintezės“
Pandemija Austrijoje ir Vokietijoje. Vyskupai prašo skiepytis
Popiežius italų vyskupams įteikė 8 palaiminimų sąrašą
Mirė paskutinis Tibhirino trapistų vienuolis
Pranciškus: visi kartu pasakykime – karaliauti reiškia tarnauti!
Kristaus Karaliaus vidudienio malda: supanašėkime su Jėzumi!
Popiežius: apaštalauti rizikinguose kontekstuose – pranašiška
Kristaus Karaliaus iškilmė ir Jaunimo diena Romoje
Popiežius: apaštalauti rizikinguose kontekstuose – pranašiška
Popiežiaus sveikinimas šv. Vincento Pauliečio Gailestingumo dukterims
Pal. Janas F. Macha – pakunigauti nespėjęs kunigas
Popiežiaus audiencija Švedijos akademijos nariams
Popiežius: visi kartu šalinkime vaikų išnaudojimo darbe opą
Kardinolas S. O’Malley: „Negalime pataisyti to, ko nepripažįstame“
Dubajuje – Pasaulinis tarpreliginis viršūnių susitikimas
COMECE: tarnauti bendram labui pokyčių laikais
Bendroji audiencija. Šv. Juozapas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt