Mirė italas kardinolas Luigi De Magistris
Prancūzijoje atversta t. J. Hamelio nužudymo byla
Šventojo Sosto valstybės sekretorius išreiškė paramą Ukrainos žmonėms
Nuncijus Ukrainoje: taikai kurti reikia drąsos
Kardinolas M. Ouellet. Visi yra kunigai
Antrosios Pasaulinės senelių ir senolių dienos tema
„Nuo bado, maro, ugnies ir karo gelbėk mus, Viešpatie!“
Kanonų teisės kodeksų pataisos. Daugiau teisių vietinėms Bažnyčioms
Ukrainos krizė. Kalba Kijevo vyskupas, Konstantinopolio patriarchas
„Viešpaties angelas“. „Pakėlęs akis į savo mokinius“
Popiežius pertvarkė Tikėjimo mokymo kongregaciją
Popiežius pakvietė balsuoti dėl būsimų šventųjų
Kanada. Amžinybėn palydėtas Vatikano II susirinkimo tėvas
„Viešpaties angelas“. „Pakėlęs akis į savo mokinius“
Vaikai neturi būti naudojami kare
Popiežiaus ir kitų malda už Ukrainą
Šventojo Tėvo parama Lietuvoje esantiems migrantams
Australijos Bažnyčia ragina vyriausybę priimti daugiau afganų pabėgėlių
Vaikai neturi būti naudojami kare
Viduržemio regiono susitikimas: ketinimų chartija kaip dovana popiežiui
2025 m. jubiliejus. Popiežiaus laiškas
Adrien Candiard OP. Krikščioniškos tapatybės paradoksas – jos šaknys yra ateityje
Konferencija apie Bažnyčios mokytojas ir Europos globėjas moteris
Laterano sutarčių metinės. Pijaus XI gestai vertingesni už šimtus žodžių
Popiežius pasveikino patriarchą Baltramiejų išrinkimo 30-ųjų metinių proga
Popiežius: Marija, Ligonių Sveikata, užtark sergančius ir visus, kas jiems tarnauja
Pasaulinė ligonių diena: raginimas stiprinti paliatyviąją slaugą
Konferencija apie Bažnyčios mokytojas ir Europos globėjas moteris
Popiežiaus katechezė. Šv. Juozapas – užtarėjas mirties valandą
Popiežius: karas yra beprotybė!
Pasaulinio šeimų susitikimo link
Potvyniai Ekvadore. Popiežiaus užuojauta
Šventasis Sostas: auga antisemitizmo plitimo per internetą pavojus
Šventasis Tėvas priminė artėjančią Pasaulinę ligonių dieną
COMECE: rūpinkimės ir motina, ir negimusiu vaiku
Popiežius apie prekybą žmonėmis: „Nepraraskime gebėjimo piktintis!”
Popiežius emeritas: gėda, liūdesys, prašymas atleisti
A. Tornielli apie popiežiaus emerito laišką: nuoširdus išpažinimas
Popiežius kunigams ir seminaristams: neužsibarikaduokite zakristijoje
Vasario 8-oji – Pasaulinė maldos ir prekybos žmonėmis apmąstymo diena
„Open Doors“ paskelbė ataskaitą apie krikščionių diskriminaciją
Popiežius: didžiausias blogis Bažnyčioje – kai ideologija išstumia Evangeliją
Popiežius priėmė Slovėnijos prezidentą
Popiežius sekmadienio vidudienį: priimkime Viešpatį į savo gyvenimo valtį
Popiežius: reikia užkirsti kelią žeminimui ir išnaudojimui
Prieš 100 metų buvo išrinktas popiežius Pijus XI
Popiežius priėmė Italijos miestų merus
Al-Azharo didysis imamas: įsipareigojame ir toliau siekti brolybės
Popiežius parašė pratarmę pokalbių su buvusiu mafiozu knygai
Popiežiaus audiencija italų labdaros fondui
JAV prezidento pareiškimas Tarptautinės žmonių brolybės dienos proga
E. Pacelli – Pijus XII ir „tikėjimo brolių“ genezė
Abu Dabyje atidaryta apaštališkoji nunciatūra
Popiežius. Dabar yra palankus laikas paspausti vienas kitam ranką
Popiežiaus padėka Vatikaną saugančiai Italijos policijai
Kardinolas G. Ravasi. Žmonių brolybė remiasi tiek paveldu, tiek inovacijomis
Šventasis Sostas Dubajaus EXPO: konkretūs veiksmai skelbia brolybę
Popiežius aukojo Grabnyčių Mišias: grąžinti Viešpatį į centrą
Popiežius. Dievas myli ir laimina pasaulį
Popiežius ir Armėnų Katalikų Bažnyčios patriarchas paliudijo vienybę
Popiežius. Dievas myli ir laimina pasaulį
Trečiadienio katechezė. Šv. Juozapas yra mūsų draugas
Popiežius pakvietė paminėti antrąją Tarptautinę žmonių brolybės dieną
Pranciškus pasveikino žiemos olimpinių ir parolimpinių žaidynių dalyvius
Metai nuo perversmo Mianmare. Popiežiaus kreipimasis
Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui
Popiežiškosios akademijos mini katakombų tyrinėtoją G. B. de Rossi
Popiežiaus audiencija Italijos mokesčių inspekcijai
Popiežius priėmė mons. Rolandą Makricką
Rygos arkivyskupas: jei ES bus vieninga, bus išsaugota taika
Mianmaras eina pratęstu Kryžiaus keliu
Viešpats prašo jį atrasti ir priimti kasdienybės tikrovėje
„Orumo suvienyti“. 69-oji Pasaulinė sergančiųjų raupsų liga diena
Popiežius: padėkime žmonėms atpažinti melą apie vakcinas
Paskelbtas Šventojo Sosto 2022 m. biudžetas
Asyžius. Malda už taiką Kazachstane
Popiežius susitiko su Holokaustą išgyvenusia rašytoja
Malda už taiką Ukrainoje: keletas atgarsių
Sinodalumas, pastoracinis palydėjimas ir išklausymo kultūra bažnytiniame tribunole
A. Tornielli. Miuncheno ataskaita ir Ratzingerio kova su seksualiniu išnaudojimu
„Pranciškaus kaimas“ – žmogiškos bendrystės, ekologijos patirtis
Popiežiaus katechezė. Juozapo sapnai
Europos Sąjungos šalių vyskupai meldžiasi už taiką Ukrainoje
Apie ką kalba naujoji katecheto tarnystė?
Popiežius priminė Holokausto aukų atminimo dieną
Popiežiaus malda už taiką Ukrainoje
Popiežius: „Suteik, Viešpatie, drąsos eiti kitu keliu“
Čadas. Pasitarimas Romoje dėl taikos proceso
Malda Romoje už katastrofos izoliuotą Tongą
Nuncijus Ukrainoje: meldžiamės su popiežiumi ir geros valios žmonėmis
Paskelbta žinia 56 Pasaulinei socialinės komunikacijos diena
Ukrainos ir Lenkijos ganytojai: karo barbarybė nieko neišsprendžia
Popiežius: liudyti artumą atskirtyje gyvenančiam jaunimui
Ukrainos krizė: Pranciškus paskelbė maldos už taiką dieną – sausio 26 d.
„Viešpaties angelas“. Kad mūsų skelbimas nenuskurdintų Dievo žodžio
Popiežiaus padrąsinimas kenčiantiems La Palmos gyventojams
Dievo Žodžio sekmadienį popiežius suteikė lektoriaus ir katecheto tarnystes
Popiežius: nesitenkinkime drungnu ir lėkštu tikėjimu
Europos vyskupų kreipimasis dėl padėties Ukrainoje
Europos himno jubiliejus – padrąsinimas Ukrainai
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt