Egipto vyskupų vizitas Ad limina
Popiežius: Su džiaugsmu priimkime Dievo dovanas
Sekmadienio vidudienio malda. Kaip būti žemės druska ir pasaulio šviesa?
Pašvęstojo gyvenimo dienos intencijos: dėkoti, pažinti ir atsinaujinti
Šventojo Tėvo maldos intencija: „Stokojančius priimti“
Pranciškus: Krikščioniška viltis – tai laukimas to, kas jau yra įvykę
Popiežiaus homilija. Jėzus su meile žiūri į mane
Popiežius priėmė keturių Balkanų šalių vyskupus
Popiežiaus homilija: Kankiniai – Bažnyčios stiprybė
Popiežiaus užuojauta po išpuolio prieš Kvebeko musulmonų bendruomenę
Popiežius: Be atsivertimo neįmanoma būti palaimintais
Popiežius vienuoliams: Saugokime brangią pašaukimo dovaną
Popiežius: Kankinių kraujas – krikščionių vienybės sėkla
Holokausto barbarizmas įpareigoja įveikti blogį
Popiežiaus homilija. Krikščionis atsimena kas buvo ir su viltimi žiūri į ateitį
Kambodžos ir Laoso vyskupų vizitas Ad limina
Kard. Kurt Koch: Kristaus meilė yra ekumeninės pastangų variklis
Popiežius vadovavo Maldos savaitę už krikščionių vienybę užbaigiantiems mišparams
Popiežiaus katechezė. Nekelkime Dievui sąlygų; jis žino ko mums reikia
„Skelbti viltį ir pasitikėjimą mūsų dienomis“. Popiežiaus žinia žiniasklaidos dienai
Popiežiaus homilija. Ką atsakau kai Viešpats mane kviečia?
Naujas „Vatikano muziejų“ portalas Romos svečiams ir piligrimams
Popiežius: mafija yra mirties kultūros dalis
Popiežius Pranciškus: leiskim Dievui mums atleisti
Popiežius Pranciškus: Neškime Jėzaus žodį kaip jo mokiniai
Dominikonų ordino jubiliejus su popiežiumi Pranciškumi
Popiežius: ir po santuokos nepalikime jaunavedžių vienų
Popiežius: Žmogaus orumas yra aukščiau už laisvės atėmimo priemones
Popiežius pasveikino JAV prezidentą D. Trumpą inauguracijos proga
Popiežiaus homilija. Viešpats atnaujina žmogaus mąstyseną ir širdį
Kard. K. Koch: Reformacijos minėjimas – proga puoselėti vienybę
Popiežiaus audiencija ekumeninei delegacijai iš Suomijos
Popiežius padėkojo parodos apie jubiliejus organizatoriams
Popiežiaus homilija: Mano širdyje vyksta kova
Popiežiaus bendroji audiencija. Daugiau maldos – daugiau vilties
Popiežius Pranciškus: Europoje liudyti bendrą tikėjimą į Kristų
Žinia popiežiui Pranciškui: „Lietuva tavęs laukia!“
Prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė
Popiežiaus homilija. Bažnyčia – ne stovėjimo aikštelė
„Atvirų durų“ ataskaita apie krikščionių persekiojimą 2016 metais
Popiežius priėmė Gvinėjos prezidentą
Popiežius Romos priemiesčio parapijoje
Popiežius: Padėkime pažeidžiamiems ir bebalsiams imigrantams
Popiežius: Bažnyčia teskelbia ne save, bet Kristų
Popiežius priėmė Palestinos prezidentą
Popiežius: dievui pinigui tarnaujanti sistema gali grįžti kaip bumerangas
Popiežius padėkojo Italijos policininkams
Sinodas jaunimui. Paskelbtas popiežiaus laiškas
Popiežiaus homilija. Ar seku Jėzumi, nebijodamas rizikos?
Popiežius lankysis Švč. Marijos Setteville parapijoje: interviu su kun. L. Tedoldi
Visuotiniai atlaidai Fatimos jubiliejaus proga
Sinodas jaunimui: Apie meilės džiaugsmą
Apie šventuosius, palaimintuosius ir sudėtingus bažnytinius procesus
Popiežiaus homilija: Kaip aš gyvenu šiandien? Kas mano širdyje?
Pranciškus: nepatikėkime vilties netikriems dievams
Popiežiaus homilija. Jėzaus nuolankumas ir fariziejų pasipūtimas
Maskvos patriarcho kalėdinis laiškas
Kun. F. Fornos. Pranciškus atnaujina maldos apaštalavimo intencijas
Pranciškus diplomatams: taika yra dovana, iššūkis ir įsipareigojimas
Popiežius pristato maldos intenciją sausio mėnesiui
Popiežius: Kas man yra Jėzus Kristus?
Pranciškus: Per Krikštą gautas tikėjimas tevirsta liudijimu
Popiežius: Prašykime Viešpatį, kad sušildytų mūsų širdis
Popiežiaus kalba Trijų Karalių vidudienį ir sveikinimai Rytų krikščionims
Popiežius prisiminė šv. vyskupą Kuodvultdeusą Kartaginietį
Viešpaties Apsireiškimo iškilmės Mišios. „Šventas Dievo ilgesys“
Būsimasis Europos jaunimo susitikimas vyks brolio Roger tėvynėje
Lenkija minės Čenstakavos Dievo Motinos karūnavimo 300-ąsias metines
Popiežius: atstatyti ne tik stichijos nugriautus namus, bet ir žmonių širdis
Popiežius: Pašaukimus ugdo malda ir geras pavyzdys
Popiežiaus bendroji audiencija. Per ašaras į viltį
Popiežius vyskupams: saugokime džiaugsmą, saugokime vaikus
Pranciškus: Priešų meilės Evangelija - „krikščioniškojo nesmurtiškumo didžioji chartija“
Pranciškaus sveikinimo žinutė metų pradžioje
Popiežius Pranciškus pakrikštys keletą italų vaikų iš žemės drebėjimo zonos
Pranciškaus žodžiai minint Pasaulinę taikos dieną. Užuojauta turkams
Dievo Motinos iškilmė primena, kad nesame našlaičiai
Pranciškaus homilija paskutinę metų dieną: užimkime savo vietą istorijoje
Metus popiežius Pranciškus užbaigė vadovaudamas Dievo Motinos iškilmės mišparams
Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
Popiežius 2016 metais: dokumentai, kelionės, Kurijos reforma
Popiežius Pranciškus: Nesmurtiškumo politika? Ji prasideda šeimoje
Popiežius Pranciškus: ištremkime smurtą, statykime nesmurtines bendruomenes
Ar egzistuoja „po to“? Italo kardinolo knyga apie mirtį ir krikščionišką viltį
Taizé bendruomenės vadovas: Kartu skinkimės vilties kelią
2016 m. pas popiežių buvo atvykę beveik 4 milijonai žmonių
Pasaulinė taikos diena: kodėl kalbėti apie taiką?
Popiežius: Skundas Dievui, jam išsakomas skausmas, irgi yra malda
2016 gyvybės neteko 31 katalikų sielovados darbuotojas
Rygoje prasideda Taizé jaunimo susitikimas
Popiežius jaunimui Rygoje: padarykite regimą tą meilę, kuria Dievas jus myli
Popiežius: Mūsų meilė, malda ir ašaros persekiojamiems krikščionims
Popiežiaus užuojauta dėl Rusijos lėktuvo katastrofos
Popiežiaus kalėdinė žinia Miestui ir pasauliui
Popiežiaus Pranciškaus Kalėdų nakties homilija: dėl manęs
Popiežius Pranciškus aplankė popiežių emeritą Benediktą XVI
Malda ir pasninkas – idant 2017-ieji būtų Taikos metai
Popiežius Romos Kurijai: Bažnyčia atsinaujina, nes yra gyva
Ketvirtasis Advento pamokslas. Jėzus nori gimti žmogaus širdyje
Bus naujas šventasis Faustinas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt