Popiežius: pasaulio galiūnai atnešė mirtį; Kristus mums dovanoja tikrąją taiką
S. Ševčukas. Viską galėsime atstatyti – išskyrus žmonių gyvybes
Rusų kariai iš seminarijos pavogė šv. Jono Pauliaus II taurę
Tarp religijų atstovų Černivcuose – pranciškonų ordino vyresnysis
Bažnyčia Ukrainoje: gedulas dėl kare žuvusių „Caritas“ darbuotojų
Pasaulio religijų kongresas Kazachstane. Popiežius trokšta dalyvauti
Popiežiškoji mokslų akademija: negąsdinkite branduoliniais ginklais
Popiežius priėmė naująjį JAV ambasadorių
S. Ševčukas: „Gerbk tėvą ir motiną, taip pat kare“
Ukrainos vyskupai: einame Kryžiaus keliu, bet neprarandame vilties
Nuncijus apie Velykų paliaubas: mažai realu, bet malda yra galinga
Ukrainos ambasadorius: nemanau, kad jie išklausys popiežiaus prašymą
Ukrainos religiniai lyderiai pasmerkė „Rusų pasaulio“ ideologiją
L. Sandri: imperialistine praeitimi apsinuodiję galingieji sėja mirtį
Popiežius: skelbkite velykines paliaubas, tesibaigia karas
Europos Bažnyčios: nepraraskime vilties
Valstybės sekretorius apie galimą popiežiaus kelionę į Kyjivą
Popiežius aukojo Verbų sekmadienio Mišias
Kyjivo vienuolė, kuri per radiją dalijasi viltimi ir malda
Ukraina: tūkstančiai žmonių kare žuvusio seminaristo laidotuvėse
Valstybės sekretorius apie galimą popiežiaus kelionę į Kyjivą
Kyjivo meras: popiežiaus vizitas galėtų atnešti taiką
Kard. R. Cantalamessa OFM Cap. Tarnaukime be pono mentaliteto
Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai
S. Ševčukas. Ten nebuvo kariuomenės, ten buvo tik civiliai...
Charizmininkai rengia maldos maratoną už taiką Ukrainoje
Popelivo Marija prie savęs glaudžia kiekvieną Ukrainos vaiką
S. Ševčukas. Rinkimės gyvenimo, o ne mirties logiką
Šeimos parengė Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio meditacijas
Bedarbis geradaris siunčia paramą ir jaudinančią žinią ukrainiečių pabėgėliams
Karas Ukrainoje. „Žmonės ten kaip šešėliai“
Popiežius priėmė naująjį Ukrainos ambasadorių
Pranciškus: Bučos aukų kraujas šaukiasi dangaus – gana karo!
Tarp Bučos aukų – evangelikų seminarijos dekanas
Pranciškus po kelionės į Maltą: evangelizuoti – Bažnyčios džiaugsmas
Arkivyskupas S. Ševčukas. Darykime viską, kad būtų išgelbėtos žmonių gyvybės
Šventasis Sostas apie Ukrainos pabėgėlių išnaudojimo pavojų
Popiežiaus maldos intencija balandžiui: už sveikatos apsaugos darbuotojus
Arkivyskupas S. Ševčukas 41-ąją karo dieną: sustabdykite žudikus
M. Czerny: popiežiaus apsilankymas Kyjive turėtų didelį atgarsį
Odesos vyskupas: bijome, kad gali atsitikti tai, kas įvyko Bučoje
Pranciškonas iš Žytomyro: tai, ką jie padarė – nežmoniška
Vokietijos vyskupai kviečia Didįjį penktadienį melstis ir už Ukrainą
Popiežius: „Mes nesimokome. Esame įsimylėję karus ir Kaino dvasią“
Sekmadienio Mišios Maltoje: kaip žiūrime į kitus ir į save?
Popiežius Maltoje. Susitikimas su migrantais
Popiežius Maltoje. Malda už taiką Ukrainoje ir padėka už priėmimą
Pranciškus Maltoje. Raginimas krikščionims skleisti priėmimo meną
Popiežius Maltos prezidentūroje: neleiskime išblėsti taikos vilčiai
Popiežius Pranciškus atvyko į Maltą
Prieš kelionę popiežius aplankė Marijos baziliką; susitiko su pabėgėliais
Popiežius Kanados indėnams: skausmas ir gėda dėl to, kaip katalikai elgėsi su jumis
Pranciškus: neįgalieji gali būti geraisiais samariečiais
Popiežius priėmė Lenkijos prezidentą
Didžiosios savaitės ir Velykų liturgija Vatikane
Šeštadienį ir sekmadienį popiežius lankysis Maltoje
Ukrainos kariuomenės kapelionas: susigrąžinti prarasto žmogiškumo malonę
Arkivysk. S. Ševčukas: kai blogį iškeliame į dienos šviesą, jis silpsta
Popiežius pasveikino vaikus iš Ukrainos
Popiežius: keliausiu į Maltą; palydėkite mane malda
Patriarchas Baltramiejus baigė vizitą Lenkijoje
Ukraina. S. Ševčuko liudijimas Popiežiškojo Rytų Instituto konferencijoje
Popiežiaus katechezė: senatvė – dvasinio jautrumo amžius
Popiežiaus atstovas ESBO: karas – tarptautinės teisinės tvarkos pralaimėjimas
Ugdyti brandžius ir atsakingus žmones. Instrukcija dėl katalikiškųjų mokyklų tapatybės
Paminėta diplomatinių santykių su Didžiąja Britanija sukaktis
S. Ševčukas: rinkitės nekaltojo pusę! Nebijokite daryti gera!
Patriarchas Baltramiejus Lenkijoje susitiko su pabėgėliais iš Ukrainos
Egipte mirė buvęs koptų katalikų patriarchas
Prasidėjo popiežiaus ir Kanados indėnų susitikimai. Misionieriaus Jukone liudijimas
Ukraina: Mariupolis, sunaikinto miesto sielvartas
Baltarusijos katalikų parama Ukrainai
Popiežius: ištrinkime karą iš žmogaus istorijos, kol jis neištrynė žmogaus iš istorijos
„Viešpaties angelas“: švenčiame ir džiaugiamės ar rodome pirštu?
Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: dar viena raketa, dar viena vinis į Ukrainos kūną
Popiežius: šis karas Ukrainoje nepriimtinas
Nuncijus Ukrainoje: Paaukojimo aktu prašome nugalėti blogį
Jauna slaugė Kyjive: „Mano pareiga likti ir padėti“
Ukraina. Popiežius padovanojo greitosios pagalbos automobilį
Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: „Vakar išgyvenome ypatingą dieną“
Popiežiaus emerito brolio namuose priglausti pabėgėliai iš Ukrainos
Popiežius paaukojo Ukrainą ir Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai
Atgailos pamaldos Vatikane. Pakeiskime savo širdis, kad pasikeistų pasaulis
Penktadienio vakaro malda už taiką. Visos širdys plaka kartu su Mergelės Marijos širdimi
Arkivysk. S. Ševčukas: Ukrainos kova primena, kad yra tiesa, kad yra gėris
Popiežius nuodėmklausiams: atleidimas – žmogaus teisė
R. Cantalamessa OFM Cap. Ką gauname ir ką duodame priimdami Komuniją?
Artėja kasmetinė Didžiojo penktadienio rinkliava Šventajai Žemei
Ateinančią savaitę popiežius susitiks su Kanados čiabuvių atstovais
Popiežius: politinė valdžia – ne galios rodymas, bet rūpinimasis kitais
Kardinolo L. Sandri malda už Ukrainą
Kyjivo-Žitomyro augziliaras: užpuolikams nėra nieko šventa
Popiežius vienuoliams maristams: ugdytojai turi drąsiai žiūrėti į ateitį
Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: melskimės už sužeistuosius, už Mariupolį!
Popiežius: paaukojimo malda bus visuotinės Bažnyčios gestas
Popiežiaus katechezė: senų žmonių liudijimai padeda keliauti į Pažadėtąją žemę
Europos Bažnyčių atstovai pasmerkė Rusijos agresiją Ukrainoje
Kinijos lėktuvo katastrofa. Popiežiaus užuojauta
Arkivysk. S. Ševčuko žinia 28-ąją karo dieną
Popiežius: karuose nebūna nugalėtojų. Visi pralaimi
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt