Čadas. Pasitarimas Romoje dėl taikos proceso
Malda Romoje už katastrofos izoliuotą Tongą
Nuncijus Ukrainoje: meldžiamės su popiežiumi ir geros valios žmonėmis
Paskelbta žinia 56 Pasaulinei socialinės komunikacijos diena
Ukrainos ir Lenkijos ganytojai: karo barbarybė nieko neišsprendžia
Popiežius: liudyti artumą atskirtyje gyvenančiam jaunimui
Ukrainos krizė: Pranciškus paskelbė maldos už taiką dieną – sausio 26 d.
„Viešpaties angelas“. Kad mūsų skelbimas nenuskurdintų Dievo žodžio
Popiežiaus padrąsinimas kenčiantiems La Palmos gyventojams
Dievo Žodžio sekmadienį popiežius suteikė lektoriaus ir katecheto tarnystes
Popiežius: nesitenkinkime drungnu ir lėkštu tikėjimu
Europos vyskupų kreipimasis dėl padėties Ukrainoje
Europos himno jubiliejus – padrąsinimas Ukrainai
Apklausa apie ekumeninį dialogą pandemijos sąlygomis
Šv. Ireniejus – Bažnyčios mokytojas
Popiežiaus audiencija Italijos statybininkams
Nebus bendrų Romos kurijos gavėnios rekolekcijų
Miunchene paskelbta ataskaita apie nepilnamečių lytinį išnaudojimą
Popiežius pirmąkart suteiks moterims lektorės ir akolitės tarnystes
Rengiamasi šv. Ireniejų paskelbti Bažnyčios mokytoju
Popiežius: Dievo negąsdina nuodėmės; jį gąsdina širdžių uždarumas
Popiežius prašo melstis už kenčiančius Tongos žmones
COMECE pasveikino Europos Parlamento pirmininkę
Vysk. B. Farrell: krikščionių vienybė - brolybės pagrindas
Popiežiaus parama Filipinams ir migrantams, įstrigusiems tarp Lenkijos ir Baltarusijos
Kvietimas įgyvendinti ekumeninį matmenį sinodiniame procese
Maldos už gyvybę novena JAV
Dvyniai pranciškonai pirmą kartą arabiškai įgiedojo šv. Pranciškų
Ekumeninė savaitė Romoje
Kun. Tomaš Halik. Ateities krikščionybės forma bus kitokia
Estų pastorė A. Burghardt: tarnauti tuo, ką gavome
Popiežius priėmė suomių ekumeninę delegaciją
Šventosios Žemės kustodijos žurnalui – 100 metų
Popiežiaus audiencija Bosnijos ir Hercegovinos vadovui
Armėnų patriarchas: atsiskyrėme vienas nuo kito, o visi kartu – nuo Išganytojo
Popiežius sekmadienio vidudienį: atsiminkime Dievo ženklus mūsų gyvenime
Popiežius prašo melstis už krikščionių vienybę
Popiežius teatinams: reformą reikia pradėti nuo savęs
Verslas pasaulyje po pandemijos privalo tapti gėrio jėga
Popiežius priėmė Kaukazo musulmonų vadovą
2025 šventųjų metų tema – „Vilties piligrimai“
Popiežius: „Pasigendu laisvės išeiti į gatvę“
Vatikano diplomatas: ESBO yra svarbi taikos architektūros dalis
Austrija. Kuriama nauja šv. Martyno tradicija
Past. O. Pedroso Mateus. Malda už krikščionių vienybę kyla iš prieštaravimo
Arkivysk. S. Ševčukas: susitikti ir kalbėtis visada geriau, negu kariauti
Popiežius: šv. Juozapas – tėvas, kuris nekliudo
Artėja Krikščionių vienybės savaitė
Pranciškus: esam pašaukti būti veikliais apaštalais šiandien
Popiežius aukos Mišias su vyskupais iš Viduržemio jūros regiono
COVID-19. Popiežiaus padėka Bažnyčiai Korėjoje
Popiežius Pranciškus ir muzika
Trečiadienio katechezė. Šv. Juozapas Darbininkas
Artėjant PJD 2023 Lisabonoje
Sinodas: Romos vyskupijai suteiktas misionieriškas siuntimas
Krokuvos teologijos fakultetui – 625 metai. Popiežiaus sveikinimas
Popiežiaus užuojauta dėl Europos Parlamento pirmininko mirties
Pakistane inauguruota nauja bažnyčia kalėjime
Žvilgsnis į kardinolų kolegiją
Popiežius diplomatams: reikia įveikti nepasitikėjimo krizę
Kazachstano vyskupo padėka popiežiui Pranciškui
Malda mums atveria dangų
Popiežiaus malda už Kazachstaną
Tėvų pareiga – ugdyti vaikų krikščionišką tapatybę
Popiežius susitiko su piligrimus Vatikane priimančios draugijos nariais
Popiežius: visi esame Viešpaties pranašai, liudytojai, misionieriai
Krikščionys verslininkai, kaip ganytojai, turi pažinti savo avis
Katalikiška humanitarinė agentūra: kai kurios krizės 2022 m. pagilės
Popiežius: tik nuolanki širdis garbina Dievą
Popiežius pasveikino Kalėdas švenčiančias Rytų Bažnyčias
Viešpaties Apsireiškimo iškilmės Mišios Vatikane
Kodėl išminčiai atkeliavo pas Jėzų?
Popiežius: įvaikinimas – kilnus tėvystės pašaukimo vykdymo būdas
Naujametinis Taizé susitikimas: neįprastas pasirinkimas kitiems metams
Misionierius Tailande: stengiamės rodyti į Kristų
Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui
Popiežiaus žinia Pasaulinės ligonių dienos proga
Popiežių pasveikino cirko artistai
Ispanijoje mirė kardinolas Francisco Alvarez Martinez
Popiežiaus malda prie Jūrų Madonos paveikslo
Kabo Delgadas: religijų lyderiai siekia užbaigti teroristų sukeltą krizę
Popiežius padrąsino Šv. Egidijaus bendruomenę tęsti taikdarystę
Dar viena Italijos vyskupija apribojo krikštatėvių vaidmenį
Asyžiaus dvasia. Malda už Ukrainą ir Rusiją
Popiežius: pakviesk Jėzų į savo gyvenimą, į savo vidinį tvartelį
Popiežius: gana smurto prieš moteris!
Popiežius: sunkumų ir rūpesčių netrūksta, bet mes nesame vieni
Popiežius: gyvenimas gerėja tik pasiryžus padėti kitiems
Popiežius: sunkumų ir rūpesčių netrūksta, bet mes nesame vieni
Popiežiaus sveikinimas Taizé jaunimo susitikimui
Editos Stein krikšto šimtmetis
Nigerijoje nužudytas kunigas papildė per 2021 metus nužudytų misionierių sąrašą
Galbūt 2022 m. išsipildys popiežiaus troškimas aplankyti Pietų Sudaną
Popiežiaus katechezė: šv. Juozapas – drąsus migrantas
Taifūnas Filipinuose. Nuncijaus solidarumo misija
Alžyro ir Nagasakio arkivyskupijose – nauji ganytojai
Jono Pauliaus I beatifikacija – 2022 m. rugsėjo 4 d.
Naujametinis jaunimo susitikimas vyksta nuotoliniu būdu
Sirijos Alepo maronitų vyskupas: jaunimas netiki šalies ateitimi
Karas Sirijoje – 11 metų, 11 Kalėdų
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt