Naujasis Stambulo armėnų patriarchas pradėjo tarnystę
Benedikto XVI ir kardinolo Sarah knyga apie celibatą
Daugiau pašaukimų be celibato? „Mūsų patirtis to nepatvirtina“
Popiežius: krikšto dėka ir mes esame Dievo mylimi vaikai
Popiežius paskyrė naują nuncijų Prancūzijoje
Popiežiaus homilija: jei krikščionis nemyli brolio, jis melagis
Popiežius: kūdikio verksmas bažnyčioje geriau už pamokslą
Žmogaus teisės ir asmens apibrėžimas
Pranciškonai mini pirmųjų kankinių 800 m. sukaktį
Maltos Ordinas: už nugaros palikome sunkius metus
Popiežius: Naujieji metai kviečia džiaugtis ir gyventi viltimi
Pranciškus: taika vyraus mūsų širdyse, jei mylėsime vieni kitus
Gaisrai Australijoje: speciali malda šv. Mišiose
Trečiadienio katechezė. Išbandymuose glauskimės prie Kristaus
Malda už Australiją ir krikšto data
Popiežius liūdi dėl žuvusiųjų lėktuvo katastrofoje Irane
Katalikų Kalėdos Ukrainoje
Popiežiaus homilija: prašykime malonės suprasti, kas dedasi širdyje
Popiežius: garbindami Dievą išmokstame, ko neturėtume garbinti
Popiežiaus kalendorius. Sausis ir vasaris
Popiežius: liudykime Kristaus meilę ten, kur esame
Popiežius pasveikino Rytų Bažnyčių brolius ir seseris su Kalėdomis
Popiežiaus kvietimas vaikams: maldos ir dalijimosi gestais siekite šventumo
Popiežius sekmadienio vidudienį: negesinkime dialogo žiburio
Paskelbta popiežiaus žinia Pasaulinės ligonių dienos proga
Popiežius: tikėkime, kad ir kiti trokšta taikos, kaip mes
Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui
Popiežius Pranciškus dalyvavo kardinolo Grecho laidotuvėse
Popiežius dėkojo už praėjusius metus: Dievas keičia viską
Atverkime širdis Dievo gerumui, kad 2020 būtų taikos metai
Popiežius: smurtas prieš moteris – Dievo išniekinimas
Šventoji Šeima. Dievas kasdienybėje
Erbilio katalikų universitetas žvelgia į ateitį
Ekumeninis Šv. Kalėdų sveikinimas ir kvietimas maldai už vienybę
Nigerijoje dar viena krikščionių egzekucija
Artimųjų Rytų patriarchai meldžiasi už kenčiančius, ragina dialogui
Vroclave prasideda Taizé jaunimo susitikimas. Popiežiaus sveikinimas
Šv. Steponas: meilė ir atleidimas įveikė prievartą
Kalėdiniai pietūs stokojantiesiems Romoje
Popiežiaus žinia Urbi et Orbi: Kalėdos – šviesa sužeistai žmonijai
Kalėdų nakties Mišių homilija. Jis nelaukė, kol tapsime geri
Kristaus gimimas – Kalėdos
Irako chaldėjų patriarchas: Kalėdos teaneša viltį
Fotogalerija: pasaulis pasitinka šv. Kalėdas
Chanuka – išniekintos Jeruzalės šventyklos atšventinimo minėjimas
Sekmadienio vidudienio susitikimas. Šv. Juozapas
Popiežius priėmė kardinolo dekano atsistatydinimą
Popiežius: Romos kurija – ne rūmai, bet gyvas kūnas
Popiežius pasveikino Vatikano darbuotojus
Popiežius ir JTO vadovas: nenusigręžkime, veikime kartu
Trečiasis advento pamokslas Vatikane. Dievo Motina
Kalėdinis laiškas nuodėmklausiams
Popiežius palaimino kryžių su nuskendusio pabėgėlio gelbėjimosi liemene
Popiežius ambasadoriams: reikia konstruktyvaus kūrybingo dialogo
Popiežiaus homilija. Išganymas – malonė; neįmanoma jo užsitarnauti
Trečiadienio katechezė. Prakartėlė – namų Evangelija
JTO generalinis sekretorius lankysis Vatikane
Gazos ruožas: Pažadėto leidimo kirsti sieną „dar nėra“
Panaikinta popiežiškoji paslaptis seksualinio išnaudojimo bylose
Popiežius priėmė nuncijaus Paryžiuje atsistatydinimą
Popiežius vaikams: Marija mus moko, kas yra Kalėdos
Popiežius: seni žmonės – mūsų atmintis ir išmintis
Nenusigręžkime nuo Dievo, kad jis nenusigręžtų nuo mūsų
Popiežiaus audiencijoje pašvęstosios vyskupijų pagalbininkės
Popiežius sekmadienio vidudienį. Laukiame ne pasakų herojaus, bet Dievo
Popiežius šventė Eucharistiją kartu su Romos filipiniečių bendruomene
Popiežiai prieš kamerą. Septynių dešimtmečių istorija
Bendroji audiencija. Paulius – kenčiančio Viešpaties liudytojas
Popiežius pasveikino ukrainiečius iš Mukačevo vyskupijos
Pasiūlymas įsteigti Pasaulinę brolybės dieną
Popiežiaus homilija. Viešpats guodžia ir baudžia švelniai
Nuncijus Gugerotti: Popiežiaus žodžiai – didžiulė paguoda ukrainiečiams
Piligrimams skirtą prakartėlių parodą Romoje aplankė ir popiežius
Misijų vigilija Čenstakavoje: atsiverti misionieriškumo idėjai
Popiežius seminaristams: kur klerikalizmas – ten gedimas
Pranciškus: uždavinys naujoms kartoms
Popiežiaus audiencija Slovakijos premjerui
Palaimintasis J. Milleris, ugdytojas ir kankinys
Sekmadienio vidudienio malda. Malda už Ukrainą
Romos kurijos naujienos
Maria de Potestad: atvykau padėti Lietuvai, bet daugiau gavau pati
Pirmasis advento pamokslas Vatikane. Marijos tikėjimas
Popiežiaus maldos intencija gruodžiui
Popiežius: Dvasia slėpiningai veikia visuomenėje
Popiežius: prakartėlė primena, kas iš tikrųjų yra Kalėdos
Popiežiaus susitikimas su jėzuitais Tailande
Popiežius: pasikliaukime Viešpačiu – uola, ne praeinančiais dalykais
Bažnyčios misija „ad gentes“ Europoje
Popiežiaus bendroji audiencija. Kas seka Kristumi, netiki prietarais
Popiežius pasveikino septynių akademijų posėdžio dalyvius
Jėzus – pirmasis istorijoje naudojęs reklamą?
Popiežius susitiko su lenkų profsąjungos „Solidarumas“ vadovais
Popiežius prašo matyti klimato kaitos sukeltų problemų „žmogiškąjį veidą“
Baigėsi popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimas
Santūrios chaldėjų Kalėdos Irake
Popiežiaus homilija. Dėkokime, kad esame maži
Popiežius pasveikino vienuolę, 70 metų tarnaujančią Vatikane
Loreto jubiliejus: pašaukti aukštiems skrydžiams
Kardinolas Parolin dalyvauja klimato kaitos konferencijoje Madride
Popiežiaus žinia žmonių su negalia dienos proga
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt