Kard. Marx: „Krikščionių pasaulėžiūra nepateisina agresyvaus nacionalizmo“
Kanoninė bausmė yra vaistas
Popiežius rytų ortodoksams: susitikdami dalijamės dovanomis
Netrukus bus skelbiami du nauji šventieji ir keturi palaimintieji
Popiežius: tikri krikščionys eina Jėzaus nusižeminimo keliu
Kauno arkivyskupu paskirtas Kęstutis Kėvalas
Popiežius: prašykime Viešpatį gailestingos širdies malonės
Artėja Pijaus XII pontifikato archyvinių dokumentų išslaptinimas
JAV vyskupai: būtina visiškai atsisakyti branduolinio ginklo
Ukraina: naujas Odesos-Simferopolio vyskupijos ganytojas
Būsimieji Šventojo Sosto diplomatai bus siunčiami į misijų šalių vyskupijas
Popiežius sekmadienio vidudienį: su Dievo malone viską galime
Popiežius susitiko su Vatikano teisinės sistemos darbuotojais
A. Tornielli. Misionieriškos Bažnyčios ambasadoriai
Popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimas
„Querida Amazonia“ ir Amerikos evangelizavimas
Bažnyčia kelia balsą prieš neteisingumą migrantų atžvilgiu
Gavėnia ir Velykos su popiežiumi. Liturginių apeigų programa
Popiežiaus homilija. Nesiteisinkime, kad visi taip daro
Christoph Schönborn: popiežius ragina praplėsti akiračius
„Querida Amazonia“ atgarsiai Lotynų Amerikoje
Popiežius priėmė metropolitą Hilarioną
Trečiadienio katechezė. Ašarų vertė
Kodėl Amazonija svarbi visiems?
Paskelbtas apaštališkasis paraginimas „Querida Amazonia“
Popiežius Pranciškus paskelbė Apaštališkąjį posinodinį paraginimą QUERIDA AMAZONIA
Popiežius inauguravo „Super vienuolių“ („Super nuns“) grupę
Popiežiaus audiencijoje – Kolumbo riteriai
Popiežius susitiko su Ukrainos prezidentu
Kaip Jėzaus mokinys gyvena ir liudija?
Trečiadienį pristatomas apaštališkasis posinodinis paraginimas „Querida Amazonia“
Dirbtiniam intelektui turi būti nustatytos etinės ribos
Reinhard Marx: celibato panaikinimas – ne tema
Bus iškilmingai paminėtos Aparesidos konferencijos metinės
Popiežiaus audiencija ekspozicijų ir parodų rengėjams
Popiežiaus bendroji audiencija. Tikrai laisvas – kas turi vargdienio dvasią
Patriarchas Baltramiejus. Religijos vaidmuo nėra antraeilis
COMECE minės įsikūrimo 40-ąsias metines
Deklaracijos apie žmogiškąją brolybę minėjimas Abu Dabyje
Popiežius: pasaulio nelygybės problemos yra išsprendžiamos
Popiežiaus sveikinimas minėjimo Abu Dabyje dalyviams
Popiežiaus homilija. Dievas verkia, kai nuo jo nusigręžiame
Vatikano diplomatijos vadovas lankėsi Estijoje
Šv. Jonas Paulius Didysis. Pranciškus apie pirmtaką
Abu Dabio deklaracijos principai yra visuotiniai
Iš Vatikano į Kiniją pasiųsti keli šimtai tūkstančių apsauginių kaukių
Popiežius sekmadienio vidudienį: pašvęstieji – Bažnyčios turtas
Popiežius šventė Eucharistiją kartu su vienuoliais
Kardinolas Braz de Aviz apie moterų vienuolijas
Pranciškus: tegu gydymas nevirsta sistema
Bažnyčios ir Jaunimo asociacijos bendradarbiavimas Ukrainoje
Saleziečių bendruomenės Vatikane vadovas. Naujas nuotykis
Popiežius: seneliai – ne tik pagalbininkai, bet tikri ugdytojai ir liudytojai
Popiežius priėmė Europos tarpbažnytinių organizacijų vadovus
Popiežius: civilizuota visuomenė gina kiekvieno žmogaus gyvybę
JAV plane dėl Izraelio ir Palestinos trūksta „dviejų valstybių“
Tarpreliginis susitikimas Ženevoje: stipresni už pesimizmo pagundą
Kardinolas P. Barbarin išteisintas apeliaciniame teisme
Trečiadienio katechezė: Palaiminimai – krikščionių tapatybės kortelė
Popiežiaus homilija: jei mes krikščionys, nebūkime nuobodūs ir apkartę
Ilgaamžiškumo lobis. Kongresas apie senolių vaidmenį Bažnyčioje
Popiežius: Dievo Žodis mus veda į gilumą
Pranciškaus, Benedikto XVI ir Jono Pauliaus II malda Aušvice
Popiežius savo sekretoriumi paskyrė gatvės sielovadininką
Popiežius patvirtino Kardinolų kolegijos vadovų išrinkimą
Europos vyskupų pareiškimas Aušvico išvadavimo sukakties proga
Popiežius: mūsų gyvenime visada tebūna vietos Dievo žodžiui
Popiežius padovanojo po Šventojo Rašto knygą sekmadienio Mišių dalyviams
2020 sausio 26 „Viešpaties Angelas“
Popiežius priėmė Irako prezidentą
Popiežius prašo rodyti krikščioniškos šeimos grožį
Popiežius: žiūrėkime į kitus plačiu Dievo žvilgsniu
Mokiniai iš Emauso Dievo Žodžio sekmadienio logotipe
Kardinolas Kochas: reikia daugiau kalbėti apie tai, ką turime bendra su žydais
Dievo Žodžio sekmadienis. Popiežių ir Bažnyčios mokymas. (3)
Religiniai lyderiai Davoso forume
Popiežius paskyrė naują Filadelfijos arkivyskupą
Popiežiaus meditacijos apie Evangeliją pagal Joną
Trečiadienio katechezė. Svetingumo ekumenizmas
Prasideda nauji mėnulio metai. Popiežiaus sveikinimas
Popiežius Baryje užbaigs Viduržemio jūros šalių vyskupų susitikimą
Arkivyskupas Kirilas Vasilis, SJ paskirtas Košicės (Slovakija) vyskupijos valdytoju
Popiežius: nuolankiai saugokime malonę būti krikščionimis
Kard. Kurt Koch. Kankinių ekumenizmas
Pranciškaus sveikinimas Davoso forumui
Popiežius: paklusnumas Dievo Žodžiui išlaisvina
Popiežius: atsiminkime, kad netaptume abejingi
2020 sausio 19 „Viešpaties Angelas“
Popiežių aplankė Suomijos ekumeninė delegacija
Dievo Žodžio sekmadienis. Popiežių ir Bažnyčios mokymas. (2)
Dievo Žodžio sekmadienio ekumeninė reikšmė
Popiežius: „Jei panorėsi“ – paprasta ir galinga malda
Dievo Žodžio sekmadienis. Popiežių ir Bažnyčios mokymas (1)
Giesmių giesmė – katalikų ir žydų dialogo dienos tema
Popiežiaus katechezė apie Apaštalų darbus: šv. Paulius Romoje
Popiežius: kiek žalos daro blogas pavyzdys!
Paskirta pasekretorė, atsakinga už Vatikano daugiašalę diplomatiją
Nauji radiniai Etiopijoje
Artėja Chiaros Lubich gimimo 100-osios metinės
Knyga apie celibatą. Vyskupo Gänsweino patikslinimas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt