Pražūtingas gaisras Egipto koptų bažnyčioje
Rusijos katalikai dalyvaus susitikime su popiežiumi Kazachstane
S. Ševčukas: „Dieve, suteikei mums teisę į gyvybę. Suteik jėgų ją ginti“
Mūsų laikų komunikacijos paradoksas: yra ryšys, bet nėra bendravimo
S. Ševčukas: jei visi gerbtų žmogaus teises, nebūtų pasaulyje karų
Jonas Paulius I: kunigystė ir praktiniai patarimai
Žolinės „Viešpaties angelas“ Šv. Petro aikštėje
Būsimasis kardinolas vysk. O. Cantoni: Viešpats nesirenka geriausių, bet vargšus
Pranciškus: aplankykite Marijos šventovę, melskite už taiką – ypač Ukrainoje
S. Ševčukas: niekas už mus nepastatys valstybės, niekas to nepadarys geriau už mus
Nuncijus: laukiame popiežiaus krauju aplaistytoje Ukrainos žemėje
Popiežius kalbėjosi su Ukrainos prezidentu
Šventasis Sostas yra susirūpinęs dėl padėties Nikaragvoje
S. Ševčukas: karas parodė, kokia svarbi vertybė yra solidarumas
Persekiojama Nikaragvos Bažnyčia rengiasi Žolinei
Akvila rengiasi Pranciškaus vizitui ir Celestino atlaidams
Pakistane buvo minima religinių mažumų diena
Kazachstano katalikai rengiasi popiežiaus vizitui
S. Ševčukas: tėvai sugrįš iš karo ir šeimos laimingai gyvens laisvoje Ukrainoje
Kard. J. Tomko gyvenimo aistra – tarnauti Bažnyčiai
Popiežius: karas Ukrainoje toks žiaurus
Charkivas: aistra dviračiams tapo pagalba kenčiantiesiems
S. Ševčukas metas susimąstyti, kaip kurti sėkmingą valstybę
Šventasis Sostas: išpuoliai prieš branduolines elektrines draudžiami
Popiežius: apie senatvę, gyvenimą ir Jėzaus pažado išsipildymą
Kard. M. Czerny: šv. Edita ir su ja nukankintieji teišmeldžia taiką pasauliui
Kard. P. Parolinas: Šventojo Sosto diplomatija tiki taika ir stengiasi ją kurti
Popiežius jaunimui: visada su Jėzumi!
Šventasis Sostas: ukrainietis kunigas pripažintas kankiniu
S. Ševčukas: jie ne tik griauna mūsų šalį, bet žlugdo ir savo visuomenę
Popiežius priėmė Maskvos patriarchato atstovą
Beveik 100 delegacijų dalyvaus religijų atstovų susitikime Kazachstane
Medžiugorjėje jaunimas meldžiasi už Ukrainą
Popiežius pasveikino Vatikane atostogaujančius vaikus
Bendroji audiencija po mėnesio pertraukos. Popiežius kalbėjo apie savo kelionę į Kanadą
Popiežiaus maldos intencija rugpjūčio mėnesiui
Porciunkulės atlaidų reikšmė: turėti kitą galimybę
S. Ševčukas: jie dešimtis kartų daugiau apšaudo civilius objektus negu karinius
Popiežius jaunimui: broliška meilė gydo žmonijos žaizdas
Popiežiaus kelionės į Kazachstaną programa
Būsimasis kardinolas Richardas Kuuia Baawobras
Popiežius Pranciškus keliaus į Kazachstaną
Prasidėjo Porciunkulės atlaidai Asyžiuje ir pasaulyje
S. Ševčukas: su malda išlikti žmonėmis nežmoniškame kare
Popiežius ragina nebijoti skirtingumų
Karas Ukrainoje. Popiežius prašo sustoti ir derėtis
Popiežius: Kanados čiabuviai patyrė genocidą
Popiežius: prekyba ginklais yra skandalas
Ambasadorius P. Zapolskas: Šventasis Sostas turi daugiau strateginės kantrybės
Popiežius sugrįžo į Romą iš Kanados
Popiežius inuitams: matykite savo tautos veidą Jėzuje Kristuje
Popiežius Kanados čiabuviams: jaučiuosi esąs jūsų šeimos narys
Ukraina minėjo krikšto ir valstybingumo šventę
Popiežius Kanadoje: skelbkime Evangelijos džiaugsmą, kurkime patikimą Bažnyčią
Popiežius: Jėzaus dėl mūsų laužoma Eucharistijos duona išgydo širdis
Popiežius Kvebeke susitiko su Kanados valdžios ir visuomenės atstovais
Kanados čiabuvės liudijimas: esu čia dėl savo tėvų, iš kurių buvo atimti vaikai
S. Ševčukas: melskimės už žurnalistus, paaukojusius gyvybes už tiesą
Popiežius Kanadoje šventė senelių dieną
Popiežius Kanadoje: visiems mums reikia gydančio Jėzaus vandens
Komentarai Kanadoje po popiežiaus atsiprašymo
Atsiprašymas už tai, kas nesuderinama su Evangelija
Popiežius: neužmirškime skriaudų, tačiau siekime susitaikinimo
Popiežius Kanados čiabuviams: atsiprašau už visa, ką blogo jums padarė Bažnyčios nariai
S. Ševčukas: priešas tyčia naikina derlių, jam tai – dar viena kare naudojama priemonė
Prasidėjo popiežiaus kelionė į Kanadą
Nekaltai Pradėtosios M. Marijos oblatai atsiprašė Kanados pirmųjų tautų 1991 m.
S. Ševčukas: malda, kuri atstato jėgas, gydo žaizdas, šalina kliūtis ir kelia džiaugsmą – atgaila
Nuncijus Kanadoje: laukėme popiežiaus su džiaugsmu ir nerimu
Kard. P. Parolinas: popiežius nori apkabinti Kanados čiabuvių tautas
Arkivysk. G. Grušas: neužtenka sakyti karui „Ne“, bet reikia dirbti dėl taikos
S. Ševčukas: sąžinės patikra leidžia tapti strategu, žinančiu savo stipriąsias ir silpnąsias puses
S. Ševčukas: melskimės, kad būtume stiprūs kovoje su blogiu
„Opus Dei“ prelatūros vadovas nebebus vyskupas
Šventasis Sostas: Vokietijos sinodo kelias negali priimti doktrininių sprendimų
Nigerijoje per du mėnesius nužudyti 68 krikščionys
Šventasis Sostas remia Ukrainos suverenitetą ir vientisumą
Pekino katedroje krikštą gavo 101 katechumenas
S. Ševčukas: melskimės už brolius ir seseris okupuotose teritorijose galingiausia malda
JAV vyskupai: moteris neturi būti verčiama rinktis tarp ateities ir vaiko
Nauja Vatikano investicijų tvarka
Arkivysk. G. Grušas lankėsi Kyjive, Irpinėje ir Bučoje
Popiežius pasveikino Afrikos teologų suvažiavimo dalyvius
Kardinolas L. A. Tagle: brolybė padės rūpintis Dievo kūrinija
S. Ševčukas: „Dieve, globok visus, kurių gyvenimus sugriovė karas“
A. Tornielli. Atgailos piligrimystė
Popiežius: skaitmeninė komunikacija – galinga taikos ugdymo priemonė
Arkivysk. G. Grušas Ukrainoje. Sekmadienio Mišios Berdyčivo šventovėje
CCEE pirmininkas Ukrainos vyskupų sinode: ginate ne tik laisvę, bet visas vertybes
Popiežiaus kelionės į Kanadą programa
S. Ševčukas Zarvanicos M. Marijos šventovėje: meldžiame teisingos taikos malonės
Popiežius sekmadienio vidudienį. Kas yra „geriausioji dalis“?
Popiežius: esu artimas Ukrainos žmonėms, ant kurių kasdien krenta raketos
S. Ševčukas: puikybė yra karo ir mirties priežastis
Artėja Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena
Vatikano astronomas: Visata ne vien logiška, ji graži!
M. Czerny: Vatikano susirinkimas pakvietė siekti integralaus vystymosi
Popiežiaus užuojauta dėl žinomo italų žurnalisto mirties
S. Ševčukas: „Dieve, padėk mums būti linksmiems šioje kovoje“
Popiežius: Ukraina – kankinė. Visa Bažnyčia yra su ja
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt