Nužudyto vyskupo įpėdinis: Dievo Žodis ir Bažnyčios tėvai buvo jo atrama
Olandija. Pandemija uždarė bažnyčias, bet Viešpats mūsų neapleido
Popiežiaus katechezė: Abraomas moko su Dievu kalbėtis, kaip vaikas su tėvu
Popiežius apie situaciją JAV: ne rasizmui, ne prievartai
Gyvenimas Prisikėlusiojo Dvasioje: po pandemijos viskas nauja
Grįžta maldininkai į jau atidarytą Lurdo šventovę
Taizé vėl priima lankytojus
Koronavirusas, darbo pasaulis ir teisingas atlygis
Algirdas Jurevičius paskirtas Telšių vyskupu
Vatikane įvedamos naujos viešųjų pirkimų taisyklės
Paskirtas naujasis nuncijus Maskvoje
Pranciškus „Ordo virginum“ narėms: padėkite Bažnyčiai gimdyti naują žmoniją
Sekminių Mišios. Šventoji Dvasia skirtumus sujungia į darnią visumą
Popiežius: kai išbrisime iš pandemijos, nebūsime tokie, kokie buvome
Paskelbta popiežiaus žinia Misijų dienos proga
Popiežius: gavę Šventąją Dvasią esame Bažnyčia
Popiežius: dalykimės Šventosios Dvasios teikiama paguoda
„Laudato si’“ metai. Pirminė programa
Šeštadienį popiežius vadovaus Rožinio maldai
COMECE komentuoja Europos gaivinimo planą
Kolumbo riterių užtarėjas danguje – visų pasauliečių užtarėjas
Trečiadienio katechezė. Teisiųjų malda pritraukia Dievo galybę
Internetiniai seminarai apie nepilnamečių apsaugą
Šv. Pauliaus VI kunigystės šimtmetis
Palaimintasis Karolis de Foucauld bus skelbiamas šventuoju
Enzo Bianchi turi palikti savo įsteigtą Bose bendruomenę
Popiežius: geranoriškumas – komunikavimo sąlyga
„Laudato si’“ metai. Gyvename epochinio virsmo laiku
Popiežius prašo labiau darbuotis dėl krikščionių vienybės
„Laudato si’“ metai. Bioįvairovės tema
Naujasis Popiežiškosios mokslų akademijos narys – žymus genetikas
Popiežius sekmadienio vidudienį. Kristaus pažadas
Kodėl melagystės – taip rimta?
Žiniasklaida ir socialiniai tinklai pandemijos metu
Jeruzalėje sekmadienį atidaroma Kristaus Kapo bazilika
Penktosios „Laudato si‘“ metinės. „Viskas susiję“
Birželio 1-ąją atidaromi Vatikano muziejai
Popiežiaus žinia misionieriams
Naujas veikalas apie Bažnyčios mokytoją šv. Bonaventūrą
Prie misijos ištakų: tai ne strategija, o džiaugsmas ir dovana
Popiežius paskyrė naują nuncijų Baltarusijoje
Popiežiaus aukotų Mišių tiesioginių transliacijų atgarsiai
Mirė buvęs jėzuitų vadovas t. Adolfo Nicolas (1936–2020)
Popiežiaus katechezė. Meldžiamės gėrėdamiesi kūrinijos grožiu
Jono Pauliaus II gimimo 100 metų sukakties proga
Šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtosios metinės. „Manyje Tavo vardas“
Šv. Faustinos minėjimas bus švenčiamas visoje Bažnyčioje
Popiežius jaunimui: Viešpats nori tavo rankomis kurti pasaulį
„Vedusieji į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžius“
Taizé prioras apie Jono Pauliaus II ir brolio Roger bičiulystę
Šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtmetis. Laiškas „Angelicum“ rektoriui
Pranciškus: su dėkingumu ir meile atsimename šv. Joną Paulių II
Mišios sekmadienio rytą. Esame broliai ir seserys, nes turime Tėvą
Popiežius: melskimės, kad Dievas mus išvaduotų iš visų pandemijų
Pandemija ir Šventojo Sosto iniciatyvos
Popiežiaus žinia migrantų ir pabėgėliui dienai
Jono Pauliaus II šimtmečio minėjmo renginiai Lenkijoje
Gegužės 15-ąją – „vargšų ekonomisto“ paskaita apie ateitį po COVID-19
Popiežius: melskimės už pandemijos pabaigą, taiką, atgailą ir atsivertimą
Popiežiaus Mišios už šeimas
Priartėjo „Laudato si’ savaitė“
Popiežius aukojo Mišias už slaugytojas ir slaugytojus
Popiežiai apie viltį: nuolankiausia, bet stipriausia dorybė
Popiežius: reikia bendradarbiavimo, kad būtų įveiktos pandemijos pasekmės
Popiežius: melskimės už netekusius darbo
Mišios sekmadienio rytą: už Europą
Popiežius sekmadienio vidudienį: Jėzus – mūsų kelias
Popiežius: reikia bendradarbiavimo, kad būtų įveiktos pandemijos pasekmės
Popiežiaus malda už ligonius slaugančias vienuoles
Kardinolas Hollerichas: turime nugalėti nacionalizmo ir egoizmo virusus
Europos Komijos pirmininkė: esame stiprūs, kai esame vieningi
Baltarusija: drąsina dėl koronaviruso mirusių dvasininkų pasiaukojimo pavyzdys
Popiežiaus homilija: atsiminkime, kad esame Dievo tauta
Atnaujinta Vatikano radijo programėlė mobiliesiems įrenginiams
Atidedamos penkios skelbimo palaimintaisiais iškilmės
Romos kurijoje – du nauji vyskupų luomo kardinolai
Trečiadienio katechezė. Malda yra tikėjimo kvėpavimas
Mišios trečiadienio rytą: už žiniasklaidos darbuotojus
Uždarytus Vatikano muziejus galima lankyti virtualiai
Dėmesys vidaus pabėgėliams. Šventojo Sosto pastoracinės gairės
Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui: už diakonus
Malda už šeimų santarvę ir kad nebūtų namų smurto
Gegužės 14-oji – maldos už žmoniją diena
Popiežius vėl aukojo Mišias už mirusius
Pašaukimai, pandemija, vaikai, gegužinės pamaldos ir malda už žmoniją
Italija. Rožinis, pandemija ir „namų Bažnyčios“ matmuo
Sekmadienio ryto Mišios. Už ganytojus ir medikus, kurie dovanojo gyvybę
Kaip atskirti Gerojo Ganytojo balsą nuo vagies balso
Popiežiaus malda už valdančiuosius pandemijos krizės metu
Popiežius aukojo Mišias už dirbančiuosius
Juozapo darbininko minėjimui – 65 metai
Italijos, JAV ir Kanados vyskupai meldė savo šalims Marijos globos
Tavo apgynimo šaukiamės, Marija
Popiežius aukojo Mišias už mirusius
Dėl koronaviruso didėja bado pasaulyje grėsmė
Mišios antradienio rytą. Melskime protingumo malonės
Vatikane įsteigta Jono Pauliaus I fundacija
Grįžti prie Europos „tėvų kūrėjų“ svajonės
Italijos vyskupai nepatenkinti vyriausybės sprendimu
Popiežiaus laiškas gatvės laikraščiams
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt