Lisabona2023. Popiežiaus laiškas jaunimui
Popiežius dar kartą paprašė malda lydėti jo kelionę į Kazachstaną
Popiežius pramoninkams: turtuolis į dangų patenka dalindamasis
S. Ševčukas. Mūsų gynėjai – nesavanaudiškumo mokytojai
Paskirtas naujas nuncijus Serbijoje
Pranciškus: dalijamės Tėvo nerimu ar gyvename patogiai?
Popiežius katechetams: sėkite gerus ir gražius dalykus
Popiežius: lydėkite mano kelionę į Kazachstaną malda
Popiežius minėjo Ukrainą, Etiopiją ir Mozambike nužudytą vienuolę
Popiežius mokslininkams: esame sąjungininkai dėl to, kas gera, gražu, teisinga
Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas: branginkime vienybę
Nuncijus Ukrainoje: nematau rimto dialogo galimybės; melskime taikos stebuklo
Popiežiaus užuojauta po Elžbietos II mirties: „Tvirta Kristaus liudytoja“
Romoje vyksta kursai neseniai paskirtiems vyskupams
Popiežius pasveikino Niujorko „Bendruomenę sankirtoje“
S. Ševčukas: tikėjimas mums duoda jėgų ištverti
Pranciškus nuncijams: ačiū, kad priartinate popiežių tautoms ir Bažnyčioms
Mozambike nužudyta 84 metų vienuolė italė
Arkivyskupas T. Peta: popiežiaus vizitas Kazachstane – didžiulis palaiminimas
Pakistano vyskupas: dabar tik bandome suvaldyti situaciją
Popiežiaus katechezė: Dievas mums kalba ir per atsitiktinius įvykius
S. Ševčukas: gerbdami žmogaus kūną, dedame tvirtus visuomenės pamatus
Vatikane vyksta Šventojo Sosto diplomatinių atstovybių vadovų susitikimas
Popiežius: melskimės už motinas, kenčiančias dėl savo vaikų
Artėja „Pranciškaus ekonomikos“ susitikimas Asyžiuje
Popiežius: lytiniu išnaudojimu nusikaltęs kunigas negali toliau kunigauti
S. Ševčukas. Tegu tikėjimas įsikūnija socialiniame elgesyje
Popiežiaus audiencija Ispanijos „Caritas“
Popiežiui pristatytas filmas apie Motiną Teresę
Motinos Teresės liturginis minėjimas Kalkutoje
Popiežius priėmė naują Lenkijos ambasadorių
S. Ševčukas: nors aplink mus griuvėsiai, tikėkime gėriu ir grožiu
Pradedama kardinolo K. B. Agagianiano beatifikacijos byla
Baltramiejus I: karas kelia grėsmę pastangoms mažinti klimato kaitos poveikį
Jonas Paulius I – palaimintasis
S. Ševčukas: dalykimės su stokojančiaisiais; saugokime savo šalies gamtą
Popiežius apie pagalbą Sirijai: nenustokime būti geraisiais samariečiais
Popiežius paskelbė naują Maltos Ordino konstituciją ir patvirtino laikinąją tarybą
P. Parolinas apie Joną Paulių I: arti žmonių, arti jų problemų
Popiežius Pasaulio Bažnyčių tarybai: vienybė – mūsų patikimumo sąlyga
Jono Pauliaus I relikvija: rankraštis apie dieviškąsias dorybes
Popiežius bendravo su menininkais, dalyvaujančiais Vatikane vykusiame susitikime
Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas pasveikino mokinius ir mokytojus
P. Parolinas apie Joną Paulių I: arti žmonių, arti jų problemų
Popiežius: džiugiai liudykite Evangeliją savo aplinkoje!
Popiežius: liturgija – kaip gyvas organizmas
A. Luciani: kunigystė – tarnavimas ir liudijimas
S. Ševčukas. Jei negalvosime apie ateitį, nesiskirsime nuo vagies
Popiežiaus maldos intencija rugsėjui
Rugsėjo 1 d. – Pasaulinė maldos už kūriniją diena
Popiežius dar kartą prašė ypatingai melstis už Ukrainą
Popiežius linki Irakui taikos ir brolybės
Pranciškus: gerame pasirinkime susitinka dabartis ir amžinybė
Vatikane vykstančiame „Summit Vitae“ – pasaulinio garso menininkai
Popiežius kardinolams: niekada nepaliaukite stebėtis!
Fondas „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“: didėja krikščionių persekiojimo mastai
Baigiasi popiežiaus susitikimas su kardinolų kolegija
S. Ševčukas: laisva Ukraina turi stovėti ant tvirtų pamatų
Popiežius aiškiai ir nedviprasmiškai smerkia Rusijos pradėtą karą Ukrainoje
Celestino V atlaidai truks ištisus metus
Pranciškus Akviloje: Dievo vardas – Gailestingumas
Naujieji kardinolai aplankė popiežių emeritą
Kardinolų kolegija turi 20 naujų narių
Pasaulio Bažnyčių taryba. Trečiadienį prasideda Karlsrūhės asamblėja
Jonas Paulius I: katechetika trupinėliais
S. Ševčukas: dėkojame Dievui už kiekvieną naują dieną
Vysk. G.B. Scalabrini ir pasaulietis A. Zatti bus skelbiami šventaisiais
Atnaujinta kardinolų kolegija ir Europa
Popiežius ir kardinolai aptars kurijos reformą
S. Ševčukas: Dieve, sustabdyk karą būdais, kuriuos tik tu žinai esant įmanomus
Popiežius nekalbėjo kaip politikas, nenorėjo įžeisti žmonių jausmų
Popiežius priėmė įstatymų leidėjų katalikų tinklo narius
Tarnystės Bažnyčioje. Popiežius prašo dalytis įžvalgomis ir patirtimi
Arkivysk. S. Ševčukas Vatikano radijui: karas – tai niekšybės slėpinys
Popiežius pasauliečių institutams: liudykite Bažnyčios artumą
R. W. McElroy: gerbti vienybę ir skirtingumą
Popiežius priėmė Vengrijos prezidentę
Popiežiaus katechezė: mirtis – gimimas naujam gyvenimui
S. Ševčukas. Sveikiname vienas kitą ir dėkojame Dievui už laisvę
Popiežius: kiek daug nekaltų žmonių moka už karo beprotybę!
Kad Bažnyčia Azijoje būtų sava Azijos tautoms
Popiežius pasveikino Italijos metodistus, baptistus ir valdiečius
Popiežius priėmė Italijos episkopato vadovus ir Romos vyskupus
G. Marengo, misionierius Mongolijoje: šnabždame Evangeliją į širdį
S. Ševčukas: kapelionas – Dievo buvimo ženklas ten, kur viešpatauja mirtis
S. Ševčukas: karas yra baisi nelaimė
„Viešpaties angelas“. Vartai siauri, bet atviri visiems
S. Ševčukas. Taika ir taikos karikatūra
Būsimas kardinolas A. Roche: sugėrę liturgiją gauname ir doktriną
Archeologiniai atradimai: galbūt rasta apaštalų Petro ir Andriejaus gimtinė
S. Ševčukas. Karas yra didžiausia nuodėmė prieš Dievą ir žmogų
Bažnyčios persekiojimas Nikaragvoje tęsiasi: areštuotas vyskupas
Popiežius sveikina Italijos politikų ir visuomenės veikėjų susitikimo dalyvius
Pareiškimas dėl kaltinimų kardinolui M. Ouellet: nėra pagrindo pradėti tyrimą
S. Ševčukas: tai, kas dedasi Ukrainoje, yra visos žmonijos reikalas
Nikaragvos režimas įkalino katalikų kunigą
Popiežiaus užuojauta Egipto Koptų Bažnyčiai
Seule baigėsi Tarptautinės katalikų žiniasklaidos asociacijos kongresas
Artėja trys kardinolų konsistorijos
Mirė religijos sociologas R. Starkas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt