Popiežiaus žodžiai Amerikos teisėjų konferencijai
Gruodžio 8 d. nebus tradicinės maldos Romos centre
Šv. Andriejaus iškilmė Konstantinopolio patriarchate. Popiežiaus laiškas
„Laudato si’“ metų maldos kampanija advento laikotarpiu
Advento pradžia Betliejuje ir Šventojoje Žemėje
Kalėdų simboliai šv. Petro aikštėje
Lapkričio 28 dienos konsistorija. Likti Dievo kelyje
Naujieji kardinolai aplankė Benediktą XVI
Popiežius: Dievas ištiesia pagalbos ranką
Popiežius: budėti ir nepasiduoti vidutiniškumo ir abejingumo miegui
Etiopijoje – rimta humanitarinė krizė. Popiežiaus dėmesys
Popiežius: krikščionis gyvena atsimindamas ateitį
Kinijoje konsekruotas naujas vyskupas
„Ar jūs pasirengę iššūkiui?“. Pasaulis po pandemijos, migracija ir „Fratelli tutti“
Popiežius parėmė Argentinos moteris, siekiančias negimusiųjų apsaugos
Paulius VI Maniloje. Pasikėsintojo durklas nepasiekė popiežiaus širdies
Vatikano radijo lietuvių programai – 80 metų
Popiežius pasveikino Slovėnijos „Caritas“ ir labdaringą koncertą
Baltarusijos vyskupai: melskimės už greitą ir taikų krizės sprendimą
Prancūzijos katalikai nesutinka su griežtu Mišių dalyvių skaičiaus ribojimu
Popiežiaus katechezė. Keturi dalykai, be kurių nebūtume Bažnyčia
Nauji dekretai dėl stebuklų, kankinkystės ir herojiškų dorybių
C. Aosas: žingsniai prieš dvasininkų seksualinius nusikaltimus Čilėje
Kard. G. Ravasi: kovokime su rasizmu, visi esame vienos žmonijos dalis
Arkiv. P. R. Gallagher: mums reikia mokslo ir humanizmo sąjungos
R. Cantalamessa: noriu mirti su pranciškono abitu
Būsimasis kardinolas gavo vyskupo šventimus
Išlydėtas serbų ortodoksų patriarchas Ireniejus
Istorija. Atmintis ir kova su antisemitizmu
Popiežiaus sveikinimas Argentinos medikams
Kardinolų skyrimo konsistorijos programa
Nauji beatifikacijos ir herojiškų dorybių dekretai
Popiežius: kai lankau ligonį, nekalbu, o tik paimu jo ranką
Popiežius: artimo meilė – mūsų laukiančio teismo kriterijus
Jaunimo diena keliama į Kristaus Karaliaus sekmadienį
Kristaus Karaliaus iškilmę įsteigė Pijus XI
Popiežius jauniesiems ekonomistams: taisykime griūvančius namus
Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė šv. Petro bazilikoje
Kard. P. Turksonas: suteikti sielą ateities ekonomikai
Popiežius pasveikino pasionistus su 300 metų jubiliejumi
Popiežius: evangelizavimo darbe svarbiausia atverti širdį
Minsko augziliaras buvo iškviestas į prokuratūrą
Kenterberio arkivyskupas: krikščionys tebūna vieningi pandemijos metu
Popiežius kalbėjo interneto seminare apie pandemijos iššūkius Lotynų Amerikoje
Sinodas apie sinodiškumą
Pasaulinė Bažnyčių Taryba: Etiopija turi atsitraukti nuo bedugnės krašto
„The Economy of Francesco“ – ekonomika, kuri nežudo
Trečiadienio katechezė. Marijos malda
Vatikane vis daugiau elektra varomų automobilių
JAV vyskupai: kovojant su pedofilija – klausytis nukentėjusiųjų
PJD ir Kristaus, Visatos valdovo iškilmė Vatikane
Pandemijos krizė – proga dvasiniam Europos atsivertimui
Ketvirtadienį prasideda „The Economy of Francesco“
Anglikonų vyskupai prašo britų vyriausybės paremti Sutartį dėl branduolinio ginklo uždraudimo
Prieš 55 metus pasirašyta Katakombų sutartis
Gailestingumo Motinos šventės Mišios Vatikano bazilikos kriptoje
Pasaulinė vargstančiųjų diena. Kitiems padovanota meilė yra tikrasis mūsų turtas
Mirė kardinolas R. E. Vela, buvęs Ekvadoro primas
Popiežius: naudokime Dievo dovanas darydami gera
Dešimt COVID-19 pacientų žuvo ligoninės gaisre Rumunijoje
Būsimasis kardinolas: jaunystėje tikėjimo labai nepraktikavau, viskas pasikeitė sulaukus 30 metų
Mirė kardinolas Henrykas Gulbinowiczius
Lapkričio 15-oji – Pasaulinė vargstančiųjų diena
Ugdymo iššūkis ir trys veikimo linijos
Buvusio kardinolo T. E. McCarricko byla. JAV vyskupų pareiškimai
Buvusio kardinolo T. E. McCarricko byla. Sprendžiančiųjų atsakomybė
Pranciškus: Jėzus mus moko melstis ir su mumis meldžiasi
Buvusio kardinolo T. E. McCarricko byla. Skaudi pamoka Bažnyčiai
Popiežius priėmė išlaisvintą misionierių t. Maccalli
Laterano bazilikos pašventinimo metinės
JAV vyskupai sveikina J. Bideną
Pakistanas. Posūkis pagrobtos krikščionės mergaitės byloje
„Mažųjų gailestingumo namų“ stebuklas ir popiežiaus palaiminimas
Prieš 500 metų Čilėje aukotos pirmos šv. Mišios. Popiežiaus sveikinimas
Pranciškus: neužtenka tikėjimo šviesos, reikia meilės darbų aliejaus
Vaikų globa JAV. Nauji iššūkiai religijos laisvei
Naujas palaimintasis – jaunas pasaulietis, kankinys
Katalikų sveikinimas induistams jų pagrindinės šventės proga
Vatikano muziejai ir Kastelgandolfo rūmai uždaryti iki gruodžio 3 d.
Ataskaita apie išnaudojimu kaltinamus dvasininkus Prancūzijoje
Kamerūne pagrobtas kardinolas Tumi – laisvas
Kardinolas H. Gulbinowiczius pripažintas kaltu
Popiežiaus maldos intencija: kad robotika ir dirbtinis intelektas tarnautų žmonijai
Popiežius pasmerkė išpuolius Prancūzijoje ir Austrijoje
Vatikano Valstybės sekretoriatas nevaldys nuosavybės
Vatikano dienraštis papildė savo virtualų archyvą
Apkalbos ir bjaurūs poelgiai: Šv. Pilypo Nerio ir Arso klebono patarimai
Mirusius artimuosius atminkime pasodindami medį
Popiežius aukojo Mišias už mirusius kardinolus ir vyskupus
Popiežiaus katechezė: Jėzus moko mus melstis
Covid skyrių ligoninių kapelionai Italijoje: niekas nemiršta vienas, mes šalia
Vyskupai gali steigti vienuolijas tik gavę Šventojo Sosto leidimą
Vyskupo laiškas jaunimui apie budėjimą pandemijos laikotarpiu
Išpuolis Vienoje. Arkivyskupo pareiškimas. Popiežiaus užuojauta
Prancūzų vyskupų susitikimo kontekstas: COVID-19 ir terorizmas
Popiežius aukojo Vėlinių Mišias
Kolumbo riterių įkūrėjas – palaimintasis
Sekmadienio vidudienio malda. Visi Šventieji
Visi Šventieji: galvokime apie šventųjų šypsenas
Kardinolas P. Parolin dalyvavo jubiliejinėje COMECE sesijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt